Anbefalte produkter

 

Ti år med digital dømmekraft og Dubestemmer.no

Nettressursen som retter seg mot foreldre, skole og andre yrkesgrupper som jobber med barn, er blitt ti år i 2017. I en tid der teknologien endrer seg raskt er behovet for veiledning om barnas nettbruk fortsatt like stort, sier Karoline Tømte, Seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanningen.

more

Psykologi for barn – nyttige bøker om vanskelige tema

Gyldendals bokserie «Psykologi for barn» tilbyr korte historier som gjør det lettere å snakke med barn om ting de opplever som vanskelig. To av bøkene tar for seg barns skjermbruk.

more

Foreldrehverdag.no – nyttig nettressurs med råd og tips

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nylig lansert nettressursen foreldrehverdag.no, som gir kvalitetssikrede tips og råd til foreldre om alt fra grensesetting og trass til søskenkrangel og ungdomstid.

more

Superetterforskerne – kompetansepakke for barnehagen

Senter for IKT i utdanningen tilbyr en digital kompetansepakke for bruk av IKT i barnehagen, med materiale for både barna og personalet.

more

Barnas nettbruk – vanskelig å henge med?

Har du barn eller jobber med barn som er mellom sju og tolv år gamle? Da er det lurt å lese denne veilederen som er utarbeidet av Medietilsynet Trygg Bruk og Kors på Halsen. Her får du nyttige råd for hvordan dere skaper gode vaner på nett sammen.

more

NRK Skole har fått nye nettsider

NRK Skole er modernisert med et attraktivt og brukervennlig lyd- og videobibliotek. På nettsidene finner du nå lærerike klipp, fordelt etter tema og mål i skolens læreplan.

more

«Vær en venn på nett»

Redd Barna har lansert et metodehefte for småtrinnet, der lærere får et nyttig verktøy til undervisning om nettvett.

more

Barnevaktens infohefte - Gode råd og nyttige verktøy

Barnevaktens 40-siders informasjonshefte tilbyr nyansert informasjon, gode råd og nyttige verktøy til foreldre og andre som jobber med barn og unge. Last ned en PDF av heftet her.

more

Skjermvett begynner på dag én!

En ny veileder gir småbarnsforeldre råd om de aller yngste barnas skjermbruk. Heftet «Småbarn og skjermbruk – en god start» tilbyr foresatte med barn i alderen 0-6 år råd og tips til å treffe gode valg for sin familie når det gjelder bruk av skjermer. For skjermvett begynner på dag én!

more

Kjøp Barnevaktens Familiekalender!

Barnevaktens kalender for 2016 er klar. Kalenderen er et nyttig verktøy i hverdagen, med flotte illustrasjoner laget av barn og unge, samt en rekke tips og innspill til den gode mediesamtalen.

more

Nyttig diskusjonsopplegg fra Medietilsynet

Total kontroll gir skoler og foreldre med barn mellom elleve og 16 år et nyttig opplegg for å diskutere grensen mellom privatliv og beskyttelse. Opplegget kan brukes i skoletimer, lærermøter, foreldremøter – og på andre arenaer.

more

Enki – nå til hjemmebruk

I spillet Enki reiser barna mellom fiksjonelle planeter og lærer fra fagområdene engelsk, matematikk og naturfag. Vi har sett spillet i aksjon, både til hjemmebruk og i klasserommet.

more

Dubestemmer.no fornyer innholdet

Undervisningsopplegget Dubestemmer er oppdatert med spennende innhold for elever, lærere, foresatte og andre voksne.

more

Med kinosalen som klasserom

Det er mange grunner til å vise film i skolen. Blant annet handler det om å øke barnas mediekompetanse, og måloppnåelse i skolens læreplan. På skolekino.no kan man finne veiledning og pedagogiske opplegg til aktuelle filmer.

more

”Nettvett” – nyttig bok for å bevisstgjøre barna

I boken ”Nettvett” presenteres åtte korte historier som legger opp til diskusjon og refleksjon om livet på nett. – En smart bok som anbefales både i skolen og hjemme, mener Barnevakten.

more

”Tenk før du deler” – nyttig aktivitetshefte fra Redd Barna

Redd Barna tilbyr et nyttig hefte som tilrettelegger for dialog og bevisstgjøring i undervisning om nettvett for barn på mellomtrinnet.

more

Ny foreldreveileder om barn og dataspill

En ny kampanje skal veilede foreldre til barn og unge som spiller dataspill. Kampanjen informerer om sjangre, aldersmerking og hjelper til med foreldreinnstillinger av spillkonsoller, smarttelefoner og nettbrett.

more

Informasjonshefte for barn: Vær smart, ta gode valg

Barnevaktens informasjonshefte for mellomtrinnet tilbyr nyttig viten, spennende illustrasjoner og lærerike oppgaver for barna.

more

Veileder om digital mobbing

En internasjonal forskergruppe har utviklet en veileder for å forebygge mobbing på nett. Heftet kommer med anbefalinger for hvordan foreldre, barn, skoler og lærere bør forholde seg for å hindre digital mobbing.

more

Du Bestemmer ønsker velkommen til nye nettsider

Dubestemmer.no fremstår nå i ny og frisk utgave. Nettsidene har fått ny design og innholdet er oppdatert og omstrukturert.

more

Dette bør du vite om du har barn på sosiale medier

Medietilsynet har publisert en egen veileder som gir informasjon og praktiske råd om mulighetene og farene som bruk av sosiale medier gir. – Svært nyttig, mener Barnevakten.

more

Bok om mobbing på digitale arenaer

Den nye boken ”Mobbing på digitale arenaer” gir leseren innspill på hvordan voksne kan avdekke, håndtere og forebygge digital mobbing.

more

Filmtips til foreldre: Disconnect

Dramaet ”Disconnect” forteller en sterk historie om de mørke sidene ved digitale medier, men viser også hvordan nettkommunikasjon kan skape uventede og nære forhold. Filmen egner seg godt for foreldre og eldre ungdom. Merk at aldersgrensen er 15 år.

more

– Gi barna psykologisk førstehjelp

Prinsippet i verktøyet Psykologisk førstehjelp er å gi barn og unge hjelp til selvhjelp gjennom å lære å tenke hjelpsomme tanker.

more

App mot mobbing i skolen

Barn som opplever mobbing og foreldre som vil stoppe mobbingen kan få hjelp gjennom en app som gir råd og veiledning.

more

Nettbasert foreldrekurs: For trygge, sterke og glade barn

Barnas plattform er et foreldrekurs som skal gi foreldre enkle og praktiske råd for å styrke barnas selvfølelse og selvtillit.

more

Barnevakten ute med videosnutter om spilling

Barnevakten har fått laget tre korte og humoristiske videoer med aktuelle temaer relatert til dataspill. Disse kan fungere som grunnlag for samtaler om spillvaner, aldersgrenser og tidsbruk – mellom foreldre og barn, på foreldremøter og i skolen.

more

Nyttig ressurspakke mot digital mobbing

I to år har Barnevakten deltatt i et europeisk undervisningsprosjekt knyttet til forebygging og håndtering av digital mobbing. Dette har resultert i nyttig materiell rettet mot pedagoger, foredragsholdere og ikke minst foreldre.

more

Nyttig bok til foreldre fra Barnevakten

Barnevaktens bok er nå i salg. - Dette er et spennende bokprosjekt som vi har stor tro på, sier redaktør i Cappelen Damm om boken, som inneholder viktig informasjon om medieområdene barn og unge møter.

more

Lærerike informasjonsvideoer om barn og dataspill

Ønsker du å vite mer om ulike sider ved barns bruk av dataspill? Barnevakten har intervjuet flere eksperter på området og produsert en serie informasjonsvideoer.

more

Ny bok om barn og unge på nett

Boka "Barn og unge på nett" gir viktige innspill til voksne om hvordan de kan kommunisere med barn og unge om nettvett.

more

Få et gratis spill fra ScreenSeven

Den danske spillportalen ScreenSeven satser på barne- og familievennlige nettspill, og de tilbyr nå et gratis spill til Barnevaktens lesere, helt uten forpliktelser.

more

Nyttig bok om foreldrerollen

Boka Foreldrerollen viser hvordan foreldrene kan ta makten tilbake og bli en trygg voksenperson som barn kan stole på. - En nyttig veileder også med tanke på hvordan vi som foreldre kan engasjere oss i barnas mediehverdag, mener leder i Barnevakten. Få tilbud på boka her!

more

Tilbud på boka ”Nettkidsa”

Boken ”Nettkidsa” er en nyttig og nyansert bok for både foreldre og fagpersoner som ønsker innsikt i barn og unges mediebruk. Få spesialtilbud her.

more

3til7: Morsomme og lærerike dataspill for småbarn

Foreldre & Barn står bak et dataspillabonnement 3til7 som innebærer at barn får tilgang til morsomme og lærerike dataspill i trygge omgivelser. Få spesialtilbud her!

more
 
Kavlifondet