Digital mobbing

Råd om digital mobbing

Mobbing på Internett og mobil handler ikke om digital teknikk, men om menneskelige holdninger. Kommunikasjon med barna om hvordan de har det på nettet er avgjørende i kampen mot digital mobbing.

Hvordan forebygge digital mobbing

Foreldre har en unik mulighet til å forebygge at deres barn tar del i mobbing av andre via Internett og mobiltelefon. Her er noen fokusområder foreldre kan jobbe med for å redusere risikoen for å ta skade av å bli utsatt for mobbing, eller være involvert i å mobbe andre på sosiale medier.

Aktuelle lover relatert til digital mobbing

Digital mobbing kan være lovbrudd. Her er noen aktuelle lover man bør kjenne til.

Hva gjør du hvis barnet ditt blir mobbet?

Hva kan du som forelder gjøre for å forhindre at barnet blir mobbet på nettet? Og hvordan tar du tak i en mobbesituasjon?

Nådeløs hverdag for nettmobbeofre

En ny undersøkelse viser at mobbing på nettet er omfattende og kan være nådeløs. Barnevakten gir råd og hjelp til å forebygge og håndtere digital mobbing.

Internett Mobil TV og film Spill Mobbing
 
 
Kavlifondet