Foredragsmodeller

Her er våre mest brukte foredrag.

 

A: Foredrag på kveldstid for foreldre
Forelesning kombinert med samtale i grupper eller plenum. Eller bare ren forelesning. Foredragene har en ramme på to timer, inkludert 10 minutter pause.

B: Foredrag på kveldstid for foreldre + elever
Dette kan vi gjøre på to måter.

  • Felles forelesning med barn og voksne på elevenes nivå. Deretter legger vi opp til samtale i grupper, der foreldre og elever er mikset i grupper. Foreldren og barn settes ikke i samme gruppes.

  • To foredragsholdere har hver sitt foredrag på samme tid. Den ene snakker til de voksne, mens den andre snakker til elevene. Deretter settes elevene og foreldrene sammen til samtale. Vi sørger for at foreldrene ikke er i gruppe med egne barn.

C: Foredrag på dagtid for elever
Dette kan være ren forelesning eller kombinert med arbeid i klasserommet.

D: Foredrag på dagtid for elever + kveldstid for foreldre
Fordelen med denne løsningen er at vi kan få vite en del om barna gjennom samtaler på dagtid, som kan være nyttig for foredraget på kvelden. Kan skape en svært god dialog med foreldrene og åpne opp for gode samtaler i hjemmene.
Foredragene for voksne på kveldstid har en ramme på to timer, inkludert 10 minutter pause.

E: Seminar for foreldre og ansatte i barnehager (Nytt fra våren 2016)
Seminar for foreldre på kveldstid, tilsvarende seminarpakke A

F: Foredrag i samarbeid med andre
For eksempel politi, SLT-koordinator, barne- og ungdomspsykiatri, helsevesenet.

G: integrert del av et større prosjekt/konferanse/seminar
Ta kontakt med oss for å avklare fokus og ønsket innhold

H: Foredrag til ansatte i bedrifter som jobber med digitale medier
Ta kontakt med oss for å avklare fokus og ønsket innhold

Ta kontakt med oss om dere har andre ønsker, så forsøker vi så langt vi kan å tilpasse foredragene etter behov.

 

 
Kavlifondet