Nyhetsarkiv

15.12.2016

Når dataspill blir et problem

Den ideelle organisasjonen «Spillavhengighet-Norge» får en del henvendelser der foreldre bekymrer seg for at barna har fått et problematisk forhold til dataspill. Her er noen pekepinner fra en ekspert på om det er grunn til å være bekymret eller ei.

more

14.12.2016

Månedens strømmetips: Desember

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

13.12.2016

Hva kjennetegner en profesjonell e-sportutøver?

For de av oss som er skeptiske til e-sport, altså at dataspill sees på som en type idrett, så kreves det utrolig mye trening, hard jobbing og et sunt hverdagsliv for å bli en dyktig e-sportutøver, ifølge Sindre Rygg, lærer på Garnes videregående skole og tidligere norgesmester i en dataspillturnering.

more

12.12.2016

Hvordan ser barnas digitale CV ut?

Man må tenke nøye gjennom hva slags informasjon man legger ut på nett, og ikke minst hvordan man oppfører seg på digitale flater. Med mange øyne som ser er veien kort for å tråkke i feller der man deler for mye om seg selv, eller gir andre et uheldig bilde av hvem man er, sier Eva Bratvold.

more

08.12.2016

«Saman mot mobbing» – bli med på stor konferanse

TRYGG I FJELL inviterer til fagkonferanse om mobbing i Sotra Arena torsdag 16. februar 2017. Noen av landets fremste eksperter på feltet kommer, sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. – Vi ønsker å mobilisere til samhandling mot mobbing på alle sosiale områder der barn og unge ferdes i hverdagen, sier prosjektleder Jogeir Sognnæs i TRYGG I FJELL.

more

08.12.2016

Favorittkjendisen til barnet ditt eller en mulig svindler?

Hvis man søker etter kjente personer på sosiale medier, så dukker det gjerne opp flere alternativer som alle virker troverdige. Bjarte Malmedal, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring, gir råd for hvordan barn og foreldre kan skille ut falske profiler.

more

05.12.2016

Foreldrehverdag.no – nyttig nettressurs med råd og tips

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nylig lansert nettressursen foreldrehverdag.no, som gir kvalitetssikrede tips og råd til foreldre om alt fra grensesetting og trass til søskenkrangel og ungdomstid.

more

05.12.2016

Slik tar du praten med barna om faren for overgrep

Det er viktig å være åpen om temaet og starte tidlig, sier Marina Bjørnebo, faglig veileder ved Senter mot incest og seksuelle overgrep. Her er hennes råd for hvordan å gå frem når man prater med barna.

more

01.12.2016

– Start tidlig med å øke småbarns mediekompetanse

Medietilsynets nye undersøkelse av småbarnsfamiliers medieerfaringer viser at de yngste på mange måter bruker digitale medier på samme måte som eldre barn og voksne.

more

01.12.2016

Overgrepsfare på nett – snakk med barna, men ikke få panikk!

I media er det en del overskrifter om barn som er blitt utsatt for overgrep på nett. Men politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos mener at foreldre ikke har noen grunn til få panikk, selv om det er viktig å snakke med barna om temaet.

more

28.11.2016

Jenter tar makten over egen fremstilling

Før var det fotografen som bestemte hvordan man skulle se ut på bilder, men nå tar ungdom selv regien for hvordan de skal fremstå på sosiale medier. Det sier forfatter og medieforsker Lin Prøitz.

more

24.11.2016

Barn eksponeres stadig for reklame

Enten de er på bussen eller på mobilen, utsettes barn og unge stadig for reklame. Dette krever voksne som hjelper barna med å være kritiske til innholdet de blir utsatt for, mener Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør ved Forbrukerombudet.

more

22.11.2016

Deler spillglede med tusenvis på YouTube

Barn over hele landet strømmer daglig til skjermen for å se andre spille dataspill. Men hvorfor gjør de det? Hvorfor har de denne fasinasjonen av å se andre spille? Her gir YouTube-kjendisen MinoNor deg svarene.

more

21.11.2016

Foreldre bekymrer seg for mye

Barn og unge bruker mobilen til å engasjere seg i nyheter og samfunnsspørsmål, samtidig som de lærer å bruke teknologi på en måte som ruster dem for fremtidig arbeidsliv. Men mange foreldre møter barnas skjermbruk med alt for mye skepsis, sier nettekspert og blogger Elise Landa Omsland.

more

17.11.2016

Når andre foreldre bryter ditt barns personvern på nett

Dersom foreldre velger å se gjennom egne barns profiler på sosiale medier, står de også i fare for å tråkke over andre barns privatliv på nett. Det handler om innsyn i fortrolige meldinger og bilder som blir sendt mellom flere parter, sier SINTEF-forsker Petter Bae Brandtzæg.

more

16.11.2016

Månedens strømmetips: November

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

15.11.2016

– En gyllen mulighet til å nå frem til barna

De fleste voksne har et positivt syn på dataspill, men det er ofte først når spillingen skaper utfordringer at det blir samtale i hjemmet. Det kan skape steile fronter. – Ha en positiv innfallsvinkel og snakk om alle sider ved spilling. Da vil ikke barna oppleve foreldrenes bekymringer som et angrep, mener Medietilsynet.

more

14.11.2016

Opplevd mobbing eller krenkelser på nett? Kontakt konfliktrådet

– Det er lav terskel for å ta kontakt med oss, og jo tidligere man tar kontakt, desto større er sjansen for å finne løsninger mellom partene, sier Lars Otto Justad, rådgiver i konfliktrådet i Buskerud.

more

09.11.2016

Hvordan snakker vi med barna om Donald Trump?

Det har vært mye skittkasting i den amerikanske valgkampen, og den nyvalgte presidenten Donald Trumps nedsettende språkbruk i nyheter og sosiale medier kan være vanskelig å forholde seg til for barn og unge. Når Trump nå er blitt president, kan det være viktig for foreldre og lærere å snakke med barna om dette, mener Barnevakten.

more

09.11.2016

– Gi barna en myk overgang til sosiale medier

På samme måte som man øvelseskjører med barna før de får førerkort, bør man «øve» med dem før de slippes løs på sosiale medier, ifølge høyskolelektor Synnøve Moltudal.

more

08.11.2016

– Lærer bedre med spill

– Selv om dataspill ikke kan erstatte all form for undervisning, så fungerer de godt for å skape variasjon og en annen tilnærming til lærestoffet. Ikke minst får de faglig svake elevene en annen arena å hevde seg på, sier Guttorm Tysdal, lærer i ungdomsskolen.

more

07.11.2016

Dataspill skaper gode problemløsere

Dataspill skaper trygge rammer for å prøve og feile, ifølge Vibeke Guttormsgaard ved Senter for IKT i utdanningen. På den måten mener hun dataspill er en arena som bidrar til at barna får mestringsfølelse.

more

03.11.2016

Slik får du barn til å føle seg verdsatt

Barn som føler seg verdsatt tåler utfordringer og mestrer mer i livet sitt, sier kursholder og sosiolog Anita Fevang. Her kan du lese hennes råd for å gjøre barna sterke og trygge, og om et gratis, nettbasert kurs.

more

02.11.2016

Mobil- og nettbruk gjør at barn og unge skriver mye

På grunn av den moderne teknologien skriver vi mer enn noen gang, ifølge seniorrådgiver Erlend Lønnum i Språkrådet. Han mener det er positivt for demokrati og samfunn at de unge skriver mye og uttrykker sine meninger også gjennom sosiale medier.

more

31.10.2016

Erik vil være en bevisst spillpappa

Erik Evja Eikill brukte spilling som en virkelighetsflukt på ungdomsskolen. Han har fortsatt interesse for spill og vil gjerne at datteren Ella skal utvikle sunne spillvaner.

more

27.10.2016

Er digital mobbing verre enn tradisjonell mobbing?

Mobbing på nett kan føre til at offeret opplever større angstsymptomer enn ved mobbing ansikt-til-ansikt, forteller Ida Risanger Sjursø, stipendiat ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

more

27.10.2016

Filmtips til Halloween

Kanskje noen vil tilbringe Halloween med å se en litt halvskummel film? Enten samlet som familie, eller sammen med noen venner? Barnevakten gir tips til Halloween-filmer.

more

26.10.2016

Det er ikke bare barna som sitter mye på skjerm

Foreldrene bruker for mye tid på jobb, mobil, sosiale medier og internett, samtidig som de trener for lite. Det mener noen barn i Medietilsynets siste undersøkelse om barn og unges medievaner.

more

25.10.2016

– Rett fokuset mot problemene bak spillingen

Gestaltterapeut Hélène Fellman vil ha bort merkelapper som «spillavhengig» og «problemspiller». – Det er lett å si at det er dataspillene som er problemet når barna bare vil spille, men som regel er det andre erfaringer i barnas liv man først bør gripe fatt i, sier hun.

more

20.10.2016

Begrensning av elevenes mobilbruk i skolen ga gode resultater

I en undersøkelse på to ungdomsskoler var elever, foresatte og ansatte i hovedsak positive til begrensning av elevenes mobilbruk i skoletiden, sier Geir Haugsbakk, førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer.

more

19.10.2016

Superetterforskerne – kompetansepakke for barnehagen

Senter for IKT i utdanningen tilbyr en digital kompetansepakke for bruk av IKT i barnehagen, med materiale for både barna og personalet.

more

19.10.2016

Månedens strømmetips: Oktober

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

18.10.2016

Blakker barna deg?

Spillbransjen tilbyr kjøp av virtuelle produkter i spill over en lav sko. Mange barn og unge bruker store pengesummer i spillhverdagen. Utfordringene står i kø for både familier og myndigheter.

more

13.10.2016

Gode tips til barn som skal lære norsk

Her er noen gode nettressurser og apper for barn som skal lære seg norsk. Passer også for andre barn som trenger øving og repetering.

more

12.10.2016

– Å bare stå på sidelinjen bidrar til mobbing

Når barn og unge står passivt og ser på andre bli mobbet, viser de aksept for denne type atferd, ifølge Anne Birgitta Nilsen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forfatter av boka «Hatprat».

more

10.10.2016

– Barn blir ikke mer voldelige av skytespill

Men foreldre kjenner sine egne barns toleransegrenser best. I en til tider uoversiktlig spillverden er det fornuftig å bruke aldersgrenser på spill som veiledningsverktøy for hva man tillater barna å spille, mener Thomas Wold ved Psykologisk Institutt ved NTNU.

more

06.10.2016

– Vær konsekvente i grensesettingen

Fokuser på det positive, skaff deg kunnskap og tør å si nei om du mener et spill ikke egner seg for barna, er Barne- og likestillingsminister Solveig Horne sitt råd til foreldre.

more

06.10.2016

Statsråd og mor: Når blir det for mye skjerm?

Solveig Horne har gjort seg en rekke erfaringer om barn og mediebruk. Hun forstår at mange foreldre ønsker konkrete råd om skjermtid, men mener samtidig at foreldre er de som er best egnet til å sette gode rammer for barna sine.

more

03.10.2016

– Ikke kom med pekefingeren

Medietilsynets Barn og Medier-undersøkelse viser at barn og unge bruker mye tid på dataspill, og det er fortsatt for mange som spiller voksenspill. Men det er ingen grunn til å være bekymret, sier Medietilsynet.

more

29.09.2016

– Mister muligheten til å tenke seg om

En fersk undersøkelse viser at én av fire 11-12 åringer deler direktesendte videoer i sosiale medier. – Det er ikke lenge siden denne teknologien var forbeholdt de større nyhetskanalene. Nå sender barna våre direkte fra stua og barnerommet eller fra skolen, shopping og konserter, sier Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

more

29.09.2016

3 av 10 barn har hatt ubehagelige nettopplevelser

Mange norske 11- og 12-åringer har hatt uønskede opplevelser på nett eller mobil. 30 prosent i aldersgruppen har opplevd ekle eller upassende henvendelser, hets, utfrysning fra digitale rom eller blitt bedt om å dele nakenbilder.

more

29.09.2016

Lar skjermen komme mellom

Til tross for at de bruker like mye tid på mobilen mener over 80 prosent av foreldrene at barnas skjermtid er for høy. – Barna tar etter foreldrene sine, også digitalt, sier Nelli Kongshaug, leder i Røde Kors sin samtaletjeneste for unge, Kors på halsen.

more

28.09.2016

#BrukHue – vil du være med å bidra?

Torsdag 29. september arrangerer Røde Kors, Barnevakten, Medietilsynet og Telenor Bruk Hue-dagen. Da mobiliserer vi hele landet mot nettmobbing, med arrangementer fra Stavanger i sør til Svalbard i nord. Blant annet har vi invitert 6000 elever på 6. og 7.trinn fra Oslo-skolen til et storarrangement på Ullevaal stadion.

more

28.09.2016

Livestreaming er den nye greia

Livestreaming, der brukere kan dele videoer av seg selv i samme øyeblikk som de filmer, blir bare mer og mer vanlig på tvers av sosiale medier. Nå er funksjonen rullet ut til både Facebook og YouTube. Men hvordan bør foreldre forholde seg til barn og unges bruk av denne teknologien?

more

26.09.2016

Pokémon Go tar av i skolehverdagen

Lærer på 7.trinn, Mia Morris Kjeldgaard Christensen, har ryddet hele timeplanen for å få inn Pokémon Go i klasserommet. Men dette går ikke på bekostning av fag, tvert imot, elevene regner og skriver som bare det.

more

26.09.2016

Skjermbruk kan gi helseplager

Livet med skjerm kan berike hverdagen og være en kilde til glede, fellesskap, kreativitet og læring. Men den nye skjermhverdagen kan også føre til helseplager.

more

22.09.2016

Månedens strømmetips: September

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

21.09.2016

Barnas nettbruk – vanskelig å henge med?

Har du barn eller jobber med barn som er mellom sju og tolv år gamle? Da er det lurt å lese denne veilederen som er utarbeidet av Medietilsynet Trygg Bruk og Kors på Halsen. Her får du nyttige råd for hvordan dere skaper gode vaner på nett sammen.

more

20.09.2016

Du kommer ikke nærmere virkeligheten

Kunne du tenke deg en virtuell klassetur til Great Barrier Reef, eller møte mennesker fra hele verden som om de var i samme rom som deg? Virtual Reality, eller VR, velter inn i norske hjem for fullt. Vi har spurt en ekspert om gode råd til hvordan man kan bruke teknologien på en positiv måte.

more

19.09.2016

Hvilken spillkonsoll skal jeg velge?

Det er litt av en jungel av spillmaskiner, spill og alt annet som finnes i spillverden. Titt og ofte klør foreldre seg i hodet, spesielt når barna ønsker seg den og den konsollen, eller vil ha et nytt spill. Da kan det være greit å vite litt om hvilke valgmuligheter man har.

more

15.09.2016

Når skjermen stjeler nattesøvnen

Søvn er en grunnleggende forutsetning for god helse og utvikling, understreker eksperter. Men for barn og unge kan skjermen friste mer enn en god natts søvn.

more

15.09.2016

Slik filtrerer du bort stygge ord på Instagram

Instagram har gjort det lettere å fjerne uønskede kommentarer. Du kan til og med selv definere hvilke ord det skal være. Les hvordan du gjør det her.

more

13.09.2016

Kast deg ut på Virtual Reality-bølgen med mobilen

Besøk storslåtte Colosseum i Roma, sett deg i cockpiten i et jagerfly, eller opplev prisvinnende kortfilmer som om du faktisk var der. Alt uten å forlate sofakroken. Virtual reality (VR) er for alle og behøver ikke å koste mer enn hundrelappen.

more

13.09.2016

Foreldre – sett dere inn i aldersanbefalinger for VR

Barnevakten mener at foreldre bør sette seg godt inn i anbefalingene for virtual reality (VR). Vi har også snakket med Cecilie Brændmo Dahlgren, rådgiver ved Lotteritilsynet, som forteller om noen interessante forskningsfunn som er gjort på feltet.

more

08.09.2016

Inngår samarbeid om nettvett

Tysdag kveld var 38 femteklassingar på Foldnes skule på skulebenken i gymnastikksalen. Saman med eit 60-tals foreldre var tysdagskvelden ei markering for starten av eit fireårig samarbeid mellom Barnevakten og Trygg i Fjell/Fjell kommune.

more

08.09.2016

På tide å bevege på seg?

Jo eldre barna blir, jo mindre er de i fysisk aktivitet, sier Ingrid Leversen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Les ekspertens råd om hvordan man kan motivere barna til å komme seg opp fra sofaen.

more

01.09.2016

Kunnskapsministeren ber foreldre og skole jobbe aktivt mot mobbing

Skolen må jobbe med elevenes holdninger og relasjoner, og foreldrene må huske å være gode forbilder for barna, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

more

31.08.2016

Hva er passe skjermtid?

Når er det greit å bruke skjerm? Når bør den legges bort? Medietilsynet Trygg bruk oppfordrer foreldre til å involvere seg i barnas mediebruk, skaffe seg informasjon og tenke på hva barna gjør heller enn antall minutter.

more

30.08.2016

Sosial læring gjennom sosiale medier

Det kan lett bli mye fokus på alle feilene barna gjør når de er på nett, når det også foregår mye sosial læring. Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna, mener at det er viktig å huske de positive mulighetene for kontakt med jevnaldrende.

more

25.08.2016

Nettovergrep: – Viktig å sette grenser for seg selv og ovenfor andre

Det er blitt vanligere blant ungdom å dele nakenbilder, samtidig som antallet anmeldelser av seksuelle overgrep har økt. – Det er avgjørende å ha en dialog med barna om hva som er greit og ikke, mener Barnevakten.

more

24.08.2016

Månedens strømmetips: August

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

22.08.2016

Les dette før du legger ut familiebildene dine på nett

Hans-Petter Nygård-Hansen er trebarnsfar og ekspert på sosiale medier. Selv er han glad i å dele bilder av familien sin på nett, samtidig som han har klare grenser for hva som er greit og ikke greit å publisere på sosiale medier.

more

17.08.2016

Mobil-lappen gjør barna digitalt tryggere

En ny tjeneste fra Telenor skal gjøre det tryggere og enklere for norske barn å ta i bruk sin første mobiltelefon. Mobil-lappen er en leken øvelse laget for barn mellom 8-11 år som enten har eller ønsker seg egen mobil.

more

20.07.2016

Pokemon Go

Pokémon Go har flyttet mange skjermglade barn (og voksne) ut i gatene på jakt etter Pokémons. Les våre råd om hvordan barna dine kan spille dette på en positiv måte.

more

23.06.2016

Tips til morsomme sommeraktiviteter

Barnevakten oppfordrer små og store til å nyte sommeren og ta pause fra de mange skjermene. Men dersom det er greit med litt skjermtid, gir vi noen tips til bakseteunderholdning og andre morsomme medieaktiviteter.

more

22.06.2016

Gigantisk byggeprosjekt i Minecraft på NRK Super

Lørdag 25. juni er det duket for tolv timer sakte-tv med Minecraft-bygging på NRK Super.

more

22.06.2016

Unge spillentusiaster synes det er bra med aldersgrenser

Tre gutter på syvende trinn mener at det er fornuftig å ha aldersanbefalinger på tv-spill. De forteller også om hva de synes avgjør om et spill egner seg for barn eller ikke.

more

21.06.2016

Fører skjermen til krangel?

Du er absolutt ikke alene om å oppleve dette. I mange hjem blir regulering av mediebruk en kilde til konflikt. Spørsmålet er hvordan konflikten kan håndteres.

more

21.06.2016

Månedens strømmetips: Juni

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

16.06.2016

– Irriterende, men bra at foreldre sier fra når vi spiller for mye

– Spill er ikke bare gøy og sosialt, vi lærer også om språk og samarbeid, sier tre gutter på tretten år. De har også noen gode råd til foreldre om hvordan man kan regulere spilletid og unngå konflikter.

more

15.06.2016

Professor: – Vis tillit til barna, ikke overvåk dem på nett

Hvis man tråkker over barnas privatliv, så kan man miste muligheten til å være den støtten og veilederen som barna trenger. Dette sier Jan Gulliksen, professor og dekan ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

more

13.06.2016

En arena for kreativitet og læring

– Det er viktigere å spørre seg om hva skjermtiden brukes til enn å telle nøyaktig antall timer, sier seniorrådgiver Jørund Høie Skaug ved Senter for IKT i utdanningen.

more

09.06.2016

Når nakenbilder spres på nett

Det er ikke uvanlig at unge som har delt nakenbilder med noen de stolte på, opplever at disse blir spredt på internett. Kripos oppfordrer til å anmelde forholdet når slikt skjer. Medieeksperter understreker at skylden aldri må legges på offeret.

more

09.06.2016

Ikke la skjermen bli en erstatning

– Skjermtid i seg selv er ikke problemet, men mangelen på andre ting kan skape utfordringer, sier psykologspesialist Bente Arntzen i Nettapi.

more

08.06.2016

Lag og del musikkvideoer med Musical.ly

Selv om du ikke er noen sangfugl, er det lekende lett å lage flotte musikkvideoer med Musical.ly. Les vår vurdering av den populære appen, og hvordan barnet ditt kan bruke den på en positiv måte.

more

06.06.2016

Nye muligheter med matematikkundervisning på nett

Tradisjonell matematikkundervisning i klasserommet kan være vanskelig for noen elever og for lett for andre. Derfor har Senter for IKT i utdanningen igangsatt et prosjekt som skal treffe både de som sliter og de som kjeder seg i timen.

more

02.06.2016

Barn vil lære nettvett av skolen og foreldre

Men hele 69 prosent av foreldre tror barna helst vil lære av venner, viser Medietilsynets ferske Barn og Medier-undersøkelse. – Barna ønsker at foreldre viser interesse og snakker med dem om mediebruken, sier Barnevakten.

more

01.06.2016

Sosiale mediegiganter forplikter seg til å fjerne hatprat

Facebook, Twitter, YouTube og Microsoft vil slette hatefylle ytringer innen et døgn.

more

31.05.2016

Rusuke på NRK Super

Hele denne uken formidler NRK Super historier på nett, tv og radio om utfordringer i forhold til alkoholmisbruk.

more

31.05.2016

NRK Skole har fått nye nettsider

NRK Skole er modernisert med et attraktivt og brukervennlig lyd- og videobibliotek. På nettsidene finner du nå lærerike klipp, fordelt etter tema og mål i skolens læreplan.

more

27.05.2016

Barn og Medier 2016: Økt mediebruk gir økt risikoatferd

Norske barn er mediebrukere i massiv skala, og med stort konsum følger økning i problematisk nettbruk. Likevel vurderer Medietilsynet antall rapporterte negative opplevelser som forholdsvis lav.

more

26.05.2016

«Oppdrag Nansen» vant klimapris i Asia

NRK Supers tv-serie om fire unge polfarere fikk pris for sitt fokus på klimaforandring.

more

26.05.2016

Månedens strømmetips: Mai

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

25.05.2016

Legg bort tvil og bekymring om barnas skjermbruk

Heller mer skjerm enn mindre, fordi barn bruker teknologi til å skape gode sosiale relasjoner på nett, og til kompetanse for senere arbeidsliv. Det mener Jan Gulliksen, professor og dekan ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

more

19.05.2016

Ikke mer Disney Infinity

Disney har annonsert at de ikke lenger vil publisere egne konsollspill. Det betyr at det ikke vil komme flere utgivelser av det familievennlige spillet Disney Infinity.

more

18.05.2016

- Barn lærer om «livet» når de ser film

Film endrer oss og måten vi oppfatter verden på. Det er mye å lære, og barn kan oppleve historiske personer og skjebner på en måte som ikke hadde vært mulig ellers, sier kinosjef og trebarnsfar, Daniel Werlemo.

more

12.05.2016

– Ikke la barna leke med gamle mobiler

Politiet oppfordrer foreldre til være mer varsomme når de gir barn telefoner å leke med. De fleste som ringer politiets nødnummer er feiloppringninger, og da ofte fra barn som har lånt foreldrenes telefon.

more

11.05.2016

Hvordan få passive barn i bevegelse?

Barn beveger seg for lite i dag. Kan bruk av ny digital teknologi motivere barn til å bevege seg mer? Et forskerteam fikk i oppgave å svare på spørsmålet.

more

10.05.2016

Advarer mot «digital bevegelsessyke»

Forskere mener det er større sannsynlighet for å falle eller snuble om du bruker mye tid med digitale skjermer.

more

04.05.2016

Falsk Facebook-profil skulle lure barn til å kle av seg på nettet

13-åringen var sikker på et hun hadde fått kontakt med heltene sine Marcus og Martinus gjennom en venneforespørsel på Facebook. God dialog med moren forhindret at hun ble lurt.

more

03.05.2016

Har du gått på den «digitale foreldreskolen»?

Telenor har startet et prosjekt for å gi foreldre og andre voksne bedre innsikt i barnas liv på nett. På en egen nettside kan man se videosnutter der barna tar ekspertrollen, og forklarer om alt fra emojis til nettmobbing.

more

02.05.2016

Prisvinnere kåret på Barnefilmfestivalen i Kristiansand

Barnefilmfestivalens filmpris 2016 gikk til den nederlandske filmen Little Gangster, ECFA-prisen gikk til den franske filmen New Kid, publikum valgte Detektivklubben til sin favoritt og ungdomsjuryen kåret El Clasico til sin vinner.

more

28.04.2016

Fantastiske ressurser til musikkopplæringen

Her er en oversikt over ulike programmer og apper som er skreddersydd musikkeleven. Passer like godt til hjem og skole.

more

28.04.2016

Hvordan gjøre YouTube mer barnevennlig?

YouTube er svært populært blant barn og unge, og byr på en enorm menge med positive, morsomme og lærerike videoer. Men samtidig finnes videoer med problematisk innhold. Hvordan skal man forholde seg til det som foreldre?

more

26.04.2016

Slik går du frem om barna blir mobbet på nett

Her kan du få gode råd fra ekspert på området, mobbeombud Bodil J. Houg. Les mer om hvordan foreldre og skole skal gå frem når barn opplever mobbing.

more

20.04.2016

Foreldre: - Slik kan dere beskytte oss på nett

Fire elever på 7.trinn fra Krapfoss skole i Moss gir råd til foreldre om hvor mye de bør blande seg inn i deres digitale hverdag og hvordan foreldrene kan sørge for at barna opplever at foreldrene bryr seg.

more

19.04.2016

Månedens strømmetips: April

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

19.04.2016

– Slik er livet vårt på sosiale medier

Fire elever på 7.trinn på Krapfoss skole i Moss forteller om sin hverdag på sosiale medier. Om hvordan de bygger opp nettverket sitt, hva de gjør når fremmede vil ha kontakt og hvordan de svarer på ufine meldinger.

more

14.04.2016

Facebook utfordrer barns digitale dømmekraft

En ny oppdatering fra Facebook gjør det nå mulig å kommunisere via direktebilder (live stream) i lukkede grupper. Politiet oppfordrer foreldre til å snakke med barn og unge som tar i bruk denne tjenesten for å forebygge uheldige episoder.

more

13.04.2016

11-åring fikk SMSer fra «Trusemannen»

Mamma Christine Trasti Henriksen fra Jacobsnes i Finnmark valgte å gå ut på Facebook for å advare andre foreldre. Hennes 11 år gamle datter hadde nemlig fått SMS fra et ukjent nummer.

more

12.04.2016

Slik tilpasser du nett-tv til barna dine

​Strømmetjenester kjemper med stadig nye metoder for å kapre seerne. Utvalg og pris er de store markørene, men for barnefamiliene er også en tredje faktor viktig – tilpasning av innhold. Her presenteres en rask oversikt over noen av de store strømmetjenestene.

more

07.04.2016

Fotokonkurranse: Har du et blinkskudd på lur?

Vi er på jakt etter de gode hverdagsøyeblikkene som beskriver gledene og utfordringene ved digitale medier. Bli med i konkurransen og vinn kinobilletter!

more

07.04.2016

Ikke lett å redusere digital mobbing

Tiltak mot digital mobbing har gitt liten reduksjon i mobbingen. Det viser en gjennomgang av internasjonal forskning på effekter av tiltak mot digital mobbing som Folkehelseinstituttet har gjennomført.

more

07.04.2016

Kaos i aldersmerking på app

Hvordan skal man forholde seg til at spillapper har forskjellig aldersmerking på ulike plattformer, mens utviklers betingelser ofte sier noe helt annet? Vi har spurt Medietilsynet om deres vurdering av problemstillingen.

more

06.04.2016

Barna våre trenger ikke å være verdensmestere

I vårt samfunn, inkludert sosiale medier, er det mye fokus på å være vellykket, flink og populær. For barnas del, er det langt viktigere å kunne føle godt om seg selv. Det kan vi voksne hjelpe dem med.

more

31.03.2016

Spennende program på årets Barnefilmfestival

Siste uken i april er det klart for årets store filmfest for barn. Den 19. Barnefilmfestivalen i Kristiansand byr på norske filmpremierer, engasjerende dokumentarfilmer, rykende ferske prisvinnere fra filmfestivalen i Berlin og filmseminarer for både barn og bransje.

more

30.03.2016

Barns nettbruk har enormt potensial for læring

Nettbruk gir barn ekspertkompetanse, viser nytt doktorgradsprosjekt.

more

29.03.2016

Månedens strømmetips: Mars

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

29.03.2016

Grunn til bekymring for barnas spilling?

Uttrykket «problemspiller» handler om barn og unge som utvikler et negativt forhold til dataspill. Psykolog og forsker på feltet, Rune Aune Mentzoni, forteller om faretegnene og hvor man kan søke råd og veiledning.

more

17.03.2016

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Påsken står for døren, og det er tid for familiehygge og flotte felles opplevelser, både hjemme i stuen og ute i naturen. Her følger noen forslag til aktiviteter med digitalt tilsnitt som kan være kjekke å gjøre sammen med barna.

more

16.03.2016

Er du et godt forbilde for barna?

Hvis ikke, så finner barna rollemodeller andre steder, enten det er i lukkede grupper på internett eller i media ellers. Det sier psykologspesialist, Renate Grønvold Bugge.

more

15.03.2016

Engasjerer du deg i barnas spilling?

På samme måte som foreldre stiller opp på når barna spiller fotballkamp eller holder «stands» med korpset, er det like viktig å vise deltakelse og interesse for barnas spilling, sier psykolog og forsker på feltet, Rune Aune Mentzoni.

more

10.03.2016

Er det greit at seks-syvåringer ser Star Wars og Harry Potter?

Mange barn i seks-syvårsalderen ønsker å se Star Wars, Harry Potter og superheltfilmer. Hvordan skal man som forelder forholde seg til dette?

more

10.03.2016

Barnevakten inviterer til kveldsskole

Barnevakten opplever stor etterspørsel fra skoler etter nytt foredragskonsept der foreldre og barn er sammen om å lære seg nettvett.

more

08.03.2016

10 ting alle foreldre bør vite om Internett

Hva er de viktigste tingene foreldre bør være klar over når det gjelder barn og unges mediebruk? Blogger Espen T. Eik gir deg en oversikt over 10 viktige tema.

more

08.03.2016

Politiets nettpatrulje gir veiledning om barnas nettbruk i egen Facebook-gruppe

– Formålet vårt er å drive aktiv og synlig forebygging på internett. Vi ønsker å nå ut til foreldre, ved å gi råd og veiledning for å hindre at uønskede situasjoner finner sted, forteller Yngvar Joensen, politioverbetjent i Kripos.

more

02.03.2016

Hva er sant på internett?

For at barn og unge skal greie seg i samfunnet, må de lære seg å skille mellom troverdig og usanne påstander på nettet, hevder Eva Bratvold, som har solid erfaring innen IKT i utdanningssektoren.

more

01.03.2016

– Sett grenser for spilling i fredstid

En undersøkelse som forskningsinstituttet Nova har gjennomført viser at ungdomsskolegutter som spiller mye dataspill, gjør det dårligere i matte og norsk enn andre ungdommer.

more

29.02.2016

Er du et godt forbilde for barna?

Hvis ikke, så finner barna rollemodeller andre steder, enten det er i lukkede grupper på internett eller i media ellers. Det sier psykologspesialist, Renate Grønvold Bugge.

more

25.02.2016

Blir flinkere i engelsk av dataspill

Ungdom som er bedre i engelsk enn norsk spiller mye dataspill, viser ny forskning. Dette er noe både foreldre og skole bør oppmuntre til å utnytte i skolesammenheng, mener forsker Lisbeth M. Brevik.

more

24.02.2016

Barnepsykolog til småbarnsforeldre: - Legg fra deg mobilen

– Rekker du tunge til et nyfødt barn, så rekker det tunge tilbake. Barn er født som sosiale skapninger. Det må vi ha stor respekt for, sier barnepsykolog Magne Raundalen.

more

22.02.2016

– Vis interesse for barnas nettbruk

Politiet melder om stadig flere overgrep mot barn og unge på internett. Samtidig viser undersøkelser at foreldre er lite interessert i barnas nettbruk. Det bør de være, mener Barnevakten.

more

18.02.2016

Lar barna spille 18-års spill

Svært mange barn helt fra ni års alder spiller spill med 18 års aldersanbefaling. Foreldrene har problem med å tørre å sette tydelige grenser.

more

18.02.2016

13-åringer får nakenbilder på Instagram

Profiler som viser lettkledde damer florerer på bildedelingstjenesten Instagram. Disse profilene oppsøker alle, til og med mindreårige ned i 13-årsalderen.

more

17.02.2016

Månedens strømmetips: Februar

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

16.02.2016

Tar du «sexpraten» med barna?

Flere og flere ungdommer sier at de får kunnskap om sex fra porno, internett og venner, ifølge Trude Slettvoll Lien, spesialist i sexologisk rådgivning. Foreldre må derfor på banen fra tidlig av, slik at barna har noen å prate med.

more

11.02.2016

Reklameindustrien overvåker oss mer og mer på nettet

Åtte av ti nordmenn synes det er ubehagelig at vi blir sporet på nettet for at markedsførere skal kunne tilpasse reklamen til oss. Nesten like mange vil heller ha reklame som ikke treffer, går det fram i en undersøkelse fra Datatilsynet.

more

10.02.2016

Nytt temaopplegg for barnehageforeldre

Barn i barnehagealder kan ha stor nytte og mye glede av å bruke skjermer, men samtidig er det noen utfordringer foreldre kan kjenne på. Den utfordringen ønsker Barnevakten å gjøre noe positivt med.

more

09.02.2016

Safer Internet Day 2016

Tirsdag 9. februar ble Safer Internet Day markert i over 100 land. Her er en rekke ressurser som kan være til nytte.

more

08.02.2016

Er du ung og perfekt?

«Du er faktisk bra nok» - det er budskapet disse engasjerte ungdommene fra Ålesund vil innprente hos jevnaldrende i en tid hvor mange unge sliter psykisk med å leve opp til et uoppnåelig idealbilde.

more

03.02.2016

Slik ivaretar du barnas personvern på nett

Nettsteder og apper driver kontinuerlig med innsamling av brukerinformasjonen vår på internett. Her er en oversikt for å begrense barnas eksponering på nett.

more

01.02.2016

Ønsker ikke 16-års grense på sosiale medier

Mange medieeksperter i Norge går sterkt mot det nye EU-direktivet som kan gi 16-årsgrense på sosiale medier. Men det er viktig å merke seg at direktivet gir hvert land mulighet til selv å sette en aldersgrense mellom 13 og 16 år. Barnevakten tror styrking av foreldreengasjement er et bedre tiltak enn en for høy aldersgrense

more

01.02.2016

Vondt av skjermbruk

Både hoder og skuldre kan verke som følge av at barna sitter for lenge om gangen med mobil og nettbrett. Heldigvis, er det gode råd å få fra Elisabeth Aas-Jakobsen, kiropraktor samt innehaver og grunnlegger av klinikken Bekken og Barn i Oslo.

more

27.01.2016

– Mediekonflikter er ikke nødvendigvis negativt

En ny svensk studie gir interessante innsikter i konfliktnivået knyttet til mediebruk i svenske hjem. Konfliktene handler som regel om skjermtid, og mindre om innhold.

more

27.01.2016

Lær koding av figurene fra Frost og Minecraft

Det har aldri vært enklere for barna å lære programmering. Gjennom enkle, gratis, nettbaserte kurs på Code.org, kan podene begynne å lære koding på en gøy og motiverende måte.

more

26.01.2016

Nattlading kan få alvorlige konsekvenser

En undersøkelse viser at syv av ti nordmenn lader mobilen om natten. Blant unge er tallet høyere.

more

26.01.2016

«Vær en venn på nett»

Redd Barna har lansert et metodehefte for småtrinnet, der lærere får et nyttig verktøy til undervisning om nettvett.

more

21.01.2016

– Aldersgrense er ikke det samme som aldersanbefaling

Ikke alle filmer som er «tillatt for alle» egner seg for barn. Det er fordi aldersgrenser settes etter skadelighetsprinsippet, og ikke etter målgruppe, forklarer Medietilsynet.

more

21.01.2016

Fastskrudd til mobilen?

Det finnes en grense der mobilbruken til barn og unge tar overhånd. Heldigvis kan foreldre legge til rette for å hindre at bruken blir overdreven. Professor Tor Wallin Andreassen ved Norges Handelshøyskole (NHH), forteller om årsaken til at vi blir så opphengt i skjermene våre.

more

19.01.2016

Videregående starter studielinje med e-sport

E-sport blir stadig større her til lands. Nå inntar fenomenet også videregående skole, og studiet stiller store krav til elevene, også utenfor det som skjer på skjermen.

more

14.01.2016

Månedens strømmetips: Januar (2016)

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

13.01.2016

Ikke glem å nominere noen til Trygg bruk-prisen!

Vet du om noen som har har gjort en innsats for å gi barn og unge i Norge en bedre digital hverdag? Både organisasjoner, virksomheter, barn eller voksne kan nomineres. Men det haster, fredag er siste frist!

more

13.01.2016

2016 er året da spillverden revolusjoneres

Virtual Reality vil forandre på måten barn og unge spiller på. VR kommer til dine barns konsoll eller datamaskin om kort tid.

more

12.01.2016

Ungdom sammen mot hat på internett

I sosiale medier og kommentarfelt kan det gløde med personangrep og nedsettende kommentarer. Heldigvis engasjerer ungdom seg over hele Europa for å stå imot hatprat.

more

07.01.2016

Plickers

Et quiz- og prøveverktøy som passer like godt i stua som i klasserommet. Her trenger man bare en mobil og en håndfull utskrifter til hjelp.

more

06.01.2016

Trygg chattelinje for å snakke om mobbing

Snakkommobbing.no er et tilbud fra Blå Kors til barn og unge i hele Norge. Her vil de møte trygge voksne med faglig kompetanse. Tjenesten er gratis, trygg og 100 prosent anonym.

more

06.01.2016

3D-spill kan bedre hukommelsen

Ifølge en ny forskningsstudie gir en halvtime med Super Mario 3D World eller andre tredimensjonale spill hver dag nyttig hjernetrim sammenlignet med enklere todimensjonale spill.

more

17.12.2015

EU vil ha 16-årsgrense på sosiale medier

En omfattende reform fra EU kan gjøre sosiale medier og epost ulovlig for alle under 16 år, med mindre de får foreldrenes godkjennelse. – En slik ordning vil kunne bli en kilde til unødvendige konflikter i mange hjem, mener Barnevakten.

more

17.12.2015

Prisbelønnede familievennlige spill i 2015

Hyggelige familiespill konkurrerer godt med «de store gutta» i årets prisutdelinger for beste spill. Iblant stikker de til og med av med seieren. Her er oversikten over de beste titlene fra året så langt.

more

16.12.2015

Noen høydepunkter i tv-julen

I julen er det kjekt å samle familien foran tv-en til kos og hygge. Vi har funnet noen høydepunkter som passer for liten og stor.

more

15.12.2015

Månedens strømmetips: Desember (2015)

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

14.12.2015

Skjermvett begynner på dag én!

En ny veileder gir småbarnsforeldre råd om de aller yngste barnas skjermbruk. Heftet «Småbarn og skjermbruk – en god start» tilbyr foresatte med barn i alderen 0-6 år råd og tips til å treffe gode valg for sin familie når det gjelder bruk av skjermer. For skjermvett begynner på dag én!

more

10.12.2015

Gode råd for å beskytte barna mot nettovergrep

Statistikken er urovekkende når det gjelder seksuelle overgrep mot barn på internett. Barnevakten har kontaktet en som jobber med temaet daglig, Hilde Ringø Johansen, for å finne ut av hva barn og foreldre kan gjøre for å være tryggere på nett.

more

09.12.2015

Tull eller trussel?

En ny rapport fra Redd Barna viser noen av de dilemmaer ungdom møter i netthverdagen, samt voksnes utfordringer med å være til stede for og bevisstgjøre de unge om mediebruken.

more

08.12.2015

En av ti ungdommer deler intimbilder på sosiale medier

En undersøkelse viser at mange deler bilder av intim eller seksuell karakter på internett. Urovekkende tall, men ingen grunn til å slå alarm, mener Nelli Rachel Kongshaug fra Kors på Halsen. Hun sier at de voksne må ta en forebyggende samtale med barna.

more

07.12.2015

Hva bruker familien din tid på?

Skjermer byr på gleder for både store og små i hjemmet. Men de kan også bli en distraksjon som tar fokuset bort fra det viktige i livet, mener Melanie Sissel Ekholdt Huynh, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. I verste fall kan foreldre få en svekket relasjon med barna sine.

more

03.12.2015

Spiller helst gamle tv-spill

Tolv år gamle Mads Joachim Bankerød Madsen har en egen hylle på rommet sitt som er stappet full av eldre konsoller. Han dyrker interessen for klassiske tv-spill, og sier at de er mer utfordrende og spennende enn nye titler.

more

03.12.2015

Hvilke aldersgrenser gjelder?

Det kan være vanskelig for foreldre å argumentere for å holde aldergrenser som er lavere i USA enn Europa. Medietilsynets rådgiver, Khalid Azam, forklarer hvorfor det er forskjeller og hvilket system foreldre bør forholde seg til.

more

03.12.2015

Barnevaktens spill- og filmgavetips

Trenger du et godt julegavetips til barna, et barnebarn eller til venner av familien? Spill og filmer er populære julegaveønsker, og her gir vi deg en rekke gode anbefalinger.

more

30.11.2015

Alltid holde aldersgrenser på spill?

Noen ganger, til tross for klare aldersgrenser, er det vanskelig å være helt sikker på om et spill egner seg for barnet eller ei. Medietilsynet mener at foreldre som involverer seg er i best stand til å ta vurderingen for barna sine.

more

25.11.2015

Sjokkerende overgrepstall fra Kripos – men ingen grunn til panikk

Avisoverskrifter varsler om en urovekkende økning i antall overgrep mot barn på internett. Politioverbetjent Fredrik Skoglunn i Kripos mener at problemstillingen er reell, men at det ikke er noen grunn for foreldre å få panikk. Han ser fortsatt på internett som et positivt sted for barna.

more

24.11.2015

Slik ruster du barna til å tåle utfordringer

Sosialt liv på nett og ellers kan til tider være vanskelig og krevende for barn og unge. Dagens oppvekst byr på mange og varierte utfordringer, og mange spør seg: Finnes det noen grep vi voksne kan ta for å ruste barna til å tåle mer?

more

20.11.2015

Ny mobbeapp går som en farsott over landet

Grov hets, trusler og krenkelser. Den anonyme meldingsappen Jodel har lenge vært en arena for mobbing, og de siste dagene har problemene eskalert. – Nye sosiale medier utfordrer barn og unge til å ta vanskelige etiske avgjørelser som de før ble skånet for, mener Barnevakten.

more

18.11.2015

Virkelighetsvold skremmer barna mest

Det er allment forstått at barn må beskyttes fra vold i filmer og spill, men barna sier derimot at vold fra virkeligheten skremmer dem mer. Forsker Elisabeth Staksrud forklarer hvorfor, og oppfordrer foreldre til å snakke med barna.

more

18.11.2015

Krig og terrorisme – hjelp barna til å føle seg trygge

Nyheter på tv og internett flommer over når terrorhandlinger inntreffer. Som voksne er vår jobb å trygge barna ved å fokusere på sikkerhetsaspektet, mener Unni Heltne ved Senter for Krisepsykologi.

more

16.11.2015

Månedens strømmetips: November (2015)

Barnevakten gir deg tips til et knippe flotte filmer for barn, unge og hele familien, tilgjengelig på de største strømmetjenestene i Norge.

more

14.11.2015

Snakk med barna om sterke nyhetsinntrykk

Det tragiske terrorangrepet i Paris og de påfølgende dagenes hendelser har ført til at mediene er fulle av sterke reportasjer. – Hjelp barna med å bearbeide sterke nyhetsinntrykk, råder Barnevakten.

more

12.11.2015

Håndterer du barnas medieutfordringer på riktig måte?

Hjelp barna å ta styringen når de er på internett, sier høyskolelektor og foredragsholder Ingrid Grimsmo Jørgensen. Å ta kontrollen over eget nettliv er ofte et viktigere middel enn straff og konsekvenser.

more

12.11.2015

– Voksne må skjerpe seg på internett!

– Når jeg ser hvordan en del voksne opptrer på internett, for eksempel når de kommenterer blogger som gjerne er lest av mange ungdommer, da tenker jeg at mange av disse voksne er elendige rollemodeller, sier høyskolelektor og foredragsholder Ingrid Grimsmo Jørgensen.

more

12.11.2015

Kjøp Barnevaktens Familiekalender!

Barnevaktens kalender for 2016 er klar. Kalenderen er et nyttig verktøy i hverdagen, med flotte illustrasjoner laget av barn og unge, samt en rekke tips og innspill til den gode mediesamtalen.

more

10.11.2015

Nettressursene du ikke må gå glipp av

Zoom inn på planeter i solsystemet, utforsk organer i kroppen, lag dine egne tegneserier og rediger bilder med lekre effekter. Alt gratis!

more

10.11.2015

Tidsbruk – en kilde til uenighet i hjemmet

Ofte oppstår det kommunikasjonsproblemer i familien, gjerne knyttet til tidsbruk, ifølge spillforsker Faltin Karlsen. Han mener at engasjement og vilje til å forstå vil lette på konflikten.

more

05.11.2015

18-åring tok oppgjør med falskheten i sosiale medier

Essena O’Neill hadde over en halv million følgere på Instagram før hun fikk nok og tok et oppgjør med sitt «perfekte utseende» på nett.

more

04.11.2015

Matte-app har god effekt

En amerikansk studie viser at førsteklassinger har stor nytte av å bruke en matteapp sammen med foreldrene på kveldstid.

more

04.11.2015

Spill – mer sosialt enn man tror

En vanlig misoppfatning er at man tror at barna spiller mye alene, ifølge spillforsker Faltin Karlsen. Men i all realitet er dette en sosial aktivitet med andre som byr på læring på flere nivå.

more

02.11.2015

Etter samlivsbrudd: Ulike regler hos far og mor

Det er viktig å sette gode rammer og betingelser for barnas mediebruk. Men hvordan få til dette etter samlivsbrudd, og når foreldrene ikke blir enige? Forfatter og samlivsrådgiver, Solveig E. Vennesland, har flere gode råd å gi.

more

29.10.2015

Har du sett den nye antimobbe-emojien?

Gjennom antimobbekampanjen I Am A Witness har Apple og en rekke store aktører lansert en emoji som skal brukes til å si fra om at mobbing ikke er greit.

more

29.10.2015

Er lite skjermtid bedre for barna?

Er det slik at jo mindre barna bruker skjerm, jo bedre er det? Ikke nødvendigvis, ifølge professor ved NTNU, Ingunn Hagen. For henne er det viktig å forstå mediebruken i vår tid og konsekvensene av den. Når det gjelder barn, hevder hun at det sentrale er at de opplever balanse og variasjon i hverdagen.

more

28.10.2015

«Haterne»: – Bidrar til å fyre oppunder netthat

Medietilsynet mener TV 2-serien «Haterne» er et gapestokkprogram som bidrar til å spre netthat. Barnevakten oppfordrer til refleksjon over hvordan vi forholder oss til hverandre på nett.

more

26.10.2015

Privatlivets grenser

Unge mediebrukere må lære å sette grenser, både for hva de deler om seg selv, men også i forhold til det å ivareta andres privatliv på nett. Foreldre setter lista som forbilder, ifølge Kaja Hegg, rådgiver i Redd Barna.

more

22.10.2015

Nyttig diskusjonsopplegg fra Medietilsynet

Total kontroll gir skoler og foreldre med barn mellom elleve og 16 år et nyttig opplegg for å diskutere grensen mellom privatliv og beskyttelse. Opplegget kan brukes i skoletimer, lærermøter, foreldremøter – og på andre arenaer.

more

22.10.2015

Enki – nå til hjemmebruk

I spillet Enki reiser barna mellom fiksjonelle planeter og lærer fra fagområdene engelsk, matematikk og naturfag. Vi har sett spillet i aksjon, både til hjemmebruk og i klasserommet.

more

21.10.2015

Tjen gode penger på kalendersalg!

Skoleklasser og idrettslag som vil tjene litt penger til en tur eller et annet prosjekt kan nå selge Barnevaktens Familiekalender!

more

21.10.2015

Ny straffelov inkluderer nettovergrep

Saker hvor noen får barn til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang på seg selv, er nå å regne som voldtekt, forklarer Ada Sofie Austegard, leder ved Stine Sofies Stiftelse.

more

19.10.2015

Er det greit at foreldre sjekker mobilen?

Kun dersom man har en veldig god grunn eller bekymring, mener rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna. Hun er tydelig på at jo eldre og mer modne barna er, jo mer har de krav på privatliv, også på nett.

more

15.10.2015

Til alle dronepiloter

Kameradroner er blitt populært blant både store og små. Videopptak fra lufta byr på læring og kreativitet, men man må også forholde seg til regelverk og sunn fornuft.

more

13.10.2015

Derfor vil barn se på andre spille dataspill

Konseptet med å se andre spille dataspill er blitt enormt, ifølge Andreas Grøterud, som er lærer på e-sportlinjen ved Buskerud Folkehøgskole. Det handler blant annet om at barna vil lære av de som er flinke i spillet de selv spiller.

more

12.10.2015

Tar barna voksenrollen for raskt?

Sminke, mote, sosiale medier og kjendiser er stikkord som kjennetegner hva tweens er opptatt av. Men forsker Mari Rysst er ikke overbevist om at barndommen er blitt så veldig annerledes enn før, til tross for sosiale mediers inntog.

more

09.10.2015

Digital mobbing: Skap rom for tillit

De fleste er enige i at effektiv forebygging og håndtering av mobbing handler om å skape positive holdninger blant barn og unge. Spørsmålet er bare hvordan man skal gå frem for å oppnå dette.

more

08.10.2015

7000 skoleelever og Isac Elliot sa nei til nettmobbing

Med tidenes største antimobbeselfie sa 7000 11- og 12-åringer nei til nettmobbing da de var samlet til tidenes største Bruk Hue-arrangement på Telenor Arena i dag. Med seg hadde de den finske pop-stjernen Isac Elliot.

more

08.10.2015

Nå kan barna snart fargelegge «levende» figurer

Disneys forskere har satt seg fore å gjøre fargelegging enda mer spennende, og er i ferd med å utvikle en applikasjon som skaper virtuelle 3D-modeller av figurtegninger i sanntid.

more

06.10.2015

Skjermtid som stjeler nattesøvnen

Søvn er viktig for at barna skal takle dagligdagse utfordringer og klare å prestere for å nå sitt potensial. Men mediebruk kan friste mer for barna enn å dekke søvnbehov, ifølge forsker Mari Hysing.

more

01.10.2015

– Respekter barnas mening

Mange foreldre publiserer ivrig bilder av barna sine i sosiale medier for å dele kjære øyeblikk med familie og venner. Men hvor går egentlig grensen for hva og hvor mye det er greit å dele?

more

30.09.2015

Slik lager du din egen film

Videoopptak er blitt hverdagskost for dagens unge. Sten Hellevig, som er filmregissør og kinoaktuell med filmen «Dryads - Girls don’t cry», deler sine tips.

more

29.09.2015

Mobilspillet som får deg opp fra sofaen

Ingress er et morsomt mobilspill som spilles utendørs og til fots. Både voksne og barn kan bli med på et ekte science fiction-eventyr i eget nærmiljø.

more

28.09.2015

Tips til morsomme aktiviteter i høstferien

Det er tid for høstferie, og vi har noen tips til morsomme familieaktiviteter med digitalt tilsnitt.

more

24.09.2015

Fotballhøsten er i gang!

Nå slippes to store titler til konsoller og PC, og det er selvfølgelig FIFA 16 og PES 2016 vi snakker om. Dette er gode spill som anbefales for barn og unge. Voksne oppfordres også til å bli med på moroa.

more

24.09.2015

Nå kommer reklamen til Instagram

30. september åpnes Instagram for annonsering. Forbrukerombudet er bekymret for økt reklamepress mot barn og unge.

more

23.09.2015

Slik blir du proff med mobilkameraet ditt

Kine Bakke arbeider som profesjonell fotograf. Hun sier at for å få de beste bildene må man tørre å prøve seg frem. Her er hennes tips for å ta steget videre som mobilfotograf.

more

22.09.2015

Dubestemmer.no fornyer innholdet

Undervisningsopplegget Dubestemmer er oppdatert med spennende innhold for elever, lærere, foresatte og andre voksne.

more

17.09.2015

Bli med å tegne vår ”digitale” Familiekalender!

Har du barn eller jobber du med barn og unge som liker å tegne og male, eller kanskje lage digitale illustrasjoner? Frem til 2. oktober kan barn og unge bidra med tegninger til årets familiekalender som Barnevakten produserer for 2016.

more

17.09.2015

Det beste av to verdener

Det kan virke som om reklame og mediebruk noen ganger prøver å lokke barna til å bli tidlig voksne. Men Sørenssen, som har forsket på "tweens", forteller at fasen har mye positivt ved seg.

more

16.09.2015

Snakk om spill – ny kampanje mot spillproblemer

En vanlig konflikt i hjemmet dreier seg om grensesetting for barnas spilling. Kampanjen ”Snakk om spill” og nettstedet Husfred.no skal bli et arbeidsredskap til dette, ifølge rådgiver Liv Røthe fra Lotteritilsynet.

more

16.09.2015

Greit å vite om Periscope og Meerkat

Direkte videooverføring via app byr på mye positivt, men også utfordringer. Da appene Periscope og Meerkat ble lansert tidligere i år ble de fort populære – og beryktet.

more

14.09.2015

Avgjørende for barnets helse og utvikling

Skjermtid er positivt, men kan føre til stillesittende aktiviteter. Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig for normal vekst og utvikling hos barn og unge, sier Elin Kolle, som tidligere har skrevet doktorgrad om emnet.

more

09.09.2015

Ut i det offentlige

Når barn og unge publiserer på sosiale medier går det raskt under kategorien "offentlig ytring", selv på lukkede profiler. Da må de overholde regler for denne type offentliggjøring, sier jurist og forsker, Ellen Lexerød Hovlid.

more

09.09.2015

Flyktningekrisen i nyhetsbildet: Gi barna trygghet og lærdom

Mediene viser desperate barn og voksne på flukt fra krig og forfølgelse. – Snakk med barna og ikke la dem gå rundt og være redde unødvendig, sier Jon-Håkon Schultz ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

more

08.09.2015

Henter inn for mange personopplysninger fra barna

Datatilsynet forteller at de har undersøkt 60 apper for barn, både fra norske og utenlandske utviklere. Der fant de ut at hele 75 prosent av programmene samlet inn personopplysninger om barna. I halvparten av tilfellene var det uklart akkurat hvorfor personopplysningene ble hentet inn.

more

07.09.2015

Der foreldrene ikke får følge med

Ungdom bruker ofte lukkede kanaler på nett der det sosiale presset kan være stort. Derfor må skole og foreldre ruste barna til å tåle og beherske disse arenaene, sier høyskolelektor og foredragsholder.

more

03.09.2015

Hvordan håndtere netthets?

Plagere på nett er vanskelig å unngå, men det finnes råd for å takle dem. Aleksander Leikvangen er innholdsansvarlig på et av Norges største internettforum, Diskusjon.no. Han har flere tips på lager.

more

03.09.2015

Noen tips om bildedeling til deg som jobber med barn

De fleste synes det er kjekt å se bilder fra barnas klassetur, barnehagens tur i skogen eller podens første seier på fotballbanen. Men det betyr ikke at man uten videre bør legge bildene ut på sosiale medier.

more

31.08.2015

Gjør en forskjell!

Gjennom årets Manifest mot mobbing-kampanje er målet å engasjere hver enkelt til å gjøre noe med mobbing. I dag lanseres en splitter ny nettside, og kampanjen skal kjøre for fullt i sosiale medier. Er du med?

more

28.08.2015

Lag musikk på en-to-tre

Med det gratis, nettbaserte programmet Soundation kan hvem som helst mikse og sette i hop lekre låter på bare minutter.

more

27.08.2015

MovieStarPlanets sikkerhetsrutiner stoppet overgriper

En grov barnepornografisak er blitt rullet opp i Bergen etter at MovieStarPlanet varslet Kripos om mistenkelig aktivitet. Vi har bedt sikkerhetssjefen i MovieStarPlanet om å fortelle litt om sikkerhetstiltakene i nettsamfunnet.

more

26.08.2015

"Mobbeknappen" er viktig, men forebygging er viktigere

Muligheten for å si ifra om mobbing på nett er kommet til alle skolene i Bodø kommune, men for undervisningssjef Tore Tverbakk er arbeidet omkring tiltaket minst like viktig.

more

26.08.2015

Nå kan du øve på årets BlimE-dans

I fjor danset 180.000 skoleelever for nettvett. Nå er årets låt klar til BlimE-kampanjen som arrangeres fredag 13. november.

more

24.08.2015

Digitale perler fra Statped

Det er mange ressurser å finne, enten det er norsk tegnordbok eller et sosialt atferdskart for barn i autismespekteret, og alt passer i lomma. – Tilbudet er nyttig for alle, sier Aud Karin Stangvik i Statped.

more

20.08.2015

Ny leder i Barnevakten

Leif Gunnar Vestbøstad Vik går inn i rollen som leder i Barnevakten med stort engasjement og en tydelig visjon.

more

20.08.2015

– Det må være lov å tråkke feil

Barn og unge deler bilder og film som aldri før, og det skjer rett som det er at innhold som burde vært privat sendes ut i verden. Datatilsynet mener foreldreengasjement og dialog er nøkkelen for å gjøre barn mer bevisste på personvern og smart deling.

more

18.08.2015

Norsk ungdom har det bra – men noen sliter

Årets Ungdata-undersøkelse bekrefter bildet av at dagens ungdom stort sett er en veltilpasset, aktiv og hjemmekjær generasjon, og at digitale aktiviteter er en viktig del av hverdagen. Men ikke alt er fryd og gammen.

more

17.08.2015

Skriveglede på data – vent med håndskriving

Å lære å skrive på data er bedre for elevene enn gjennom håndskrift, sier ekspert på feltet, Arne Trageton. Nå inspirer metodene hans skolens læreplaner i Finland.

more

14.08.2015

Matematikkprogrammet som kjenner elevene

Multi Smart Øving tilbyr en helt ny måte for elever å gjøre nettoppgaver på. Dette er et program som vurderer hva elevene kan eller ikke kan, og tilpasser seg deretter.

more

30.06.2015

Canal Digital Go lanserer egen barneportal

Canal Digital sine satellitt-tv kunder får nå tilgang på en helt ny tv-tjeneste som er skreddersydd for barn.

more

25.06.2015

Er det greit å lyge på alderen?

Foreldre bør gjøre seg noen refleksjoner når det gjelder barnas inntreden på den sosiale nettarena, oppfordrer Medietilsynet og Barnevakten.

more

24.06.2015

Sosiale medier kan styrke selvbildet

Internett kan være en arena hvor selvbildet utvikles i en positiv retning, men man må være var på utfordringene som følger med også.

more

22.06.2015

Ulik toleranse for medievold

Noen barn og unge tåler medievold bedre enn andre, sier forsker på feltet, Ragnhild Bjørnebekk. Andre derimot kan være mer utsatt og sårbar for denne type eksponering.

more

22.06.2015

Ny Dragetreneren-serie på Netflix

Netflix satser på å tilby godt innhold for barn og unge, og denne uken kommer en ny eksklusiv animasjonsserie med Hikken og Tannlaus fra de populære Dragetreneren-filmene. Vi har snakket med produsentene bak serien, og vurderer de to første episodene.

more

18.06.2015

Nye aldersgrenser fra 1. juli 2015

Det er nå vedtatt at den nye beskyttelsesloven, som innebærer flere endringer for aldersklassifisering på kino, tv, dvd og nett, vil tre i kraft 1. juli.

more

18.06.2015

Ansvaret på våre skuldre

Statsministeren ønsker at mobberne skal stå til rette for handlingene sine på internett. Hun ønsker også at foreldre skal ta affære når egne barn inntar mobberollen.

more

18.06.2015

– Støtt barna i mediebruken

Erna Solberg roser arbeidet Barnevakten gjør. Hun påpeker også viktigheten av at foreldre lærer barn og unge om gode vaner og oppførsel på nett.

more

16.06.2015

Med kinosalen som klasserom

Det er mange grunner til å vise film i skolen. Blant annet handler det om å øke barnas mediekompetanse, og måloppnåelse i skolens læreplan. På skolekino.no kan man finne veiledning og pedagogiske opplegg til aktuelle filmer.

more

15.06.2015

Med et positivt blikk på seg selv

– Gode og omsorgsfulle voksne fører til barn med et godt selvbilde som også vil andre vel, forteller professor May Britt Drugli.

more

11.06.2015

En overgrepshistorie

En melding plinger inn på mobilen til elleveåringen. Han tar seg til hodet og bryter ut ”Nå orker jeg ikke mer!” Gutten vil ikke snakke om det, men foreldrene forstår at de ikke har annet valg enn å sjekke mobilen hans. Dagen etter går de rett til politiet.

more

11.06.2015

Videregående elever opplever seksuelle krenkelser

Over femti prosent av gutter og jenter på videregående oppgir at de blir utsatt for seksuelle krenkelser. Tidlig innsats og forebygging er derfor ekstremt viktig, forteller Frode Fredriksen til Barnevakten.

more

09.06.2015

Gratis utlån av ebøker

EBokBib er en app hvor man kan låne og laste ned bøker til mobil og nettbrett. – Et godt alternativ for mange unge lånere, sier Jonas Svartberg Arntzen ved Deichmanske bibliotek.

more

08.06.2015

Jakten på den perfekte kroppen

Det har blitt et veldig kroppsfokus både blant gutter og jenter. Anoreksi og spiseforstyrrelser utvikles også blant gutter, forteller lektor i pedagogikk Tone Strømøy.

more

04.06.2015

Blogging – en krevende arena

Linnéa Myhre begynte å blogge i en tid da fenomenet ennå var nytt. Dette har gitt henne erfaringer på både godt og vondt, noe som gjør at hun nå oppfordrer til 16-års aldersgrense.

more

04.06.2015

Fire av ti norske barn har erfaring med problemsider på nett

Stadig flere barn oppsøker pro-anoreksi-sider, hatsider, selvmordsider og annet problematisk innhold på nett, viser europeisk forskningsprosjekt.

more

03.06.2015

Studie: Barn skriver raskere på nettbrett

En studie ved to norske barneskoler viser at barns skrivehastighet er raskere på nettbrett enn med tradisjonell håndskrift.

more

03.06.2015

Politiet med oppfordring til foreldre

”Snakk med ungdommen din om bruk av sosiale medier!” er den tydelige oppfordringen fra Ungdomspatruljen Asker og Bærum politidistrikt, etter at de den siste tiden har fått flere henvendelser fra unge som mobbes på nett.

more

01.06.2015

Syk av skjerm?

I all teknologiiveren er det lett å glemme hensynet til kroppen når det gjelder skjermbruk. – Hvis man ikke passer på å ta pauser, variere arbeidsstilling og har riktige briller, kan barna utvikle helseplager, forteller forsker på skjermplager.

more

28.05.2015

Å være seg selv er godt nok

For mange foreldre er det viktig at barna får gode karakterer og gjør det «best», sier lektor i pedagogikk Tone Strømøy. Hun påpeker at barn heller må få støtte på at de er bra nok som de er, samtidig som de kan strekke seg litt.

more

28.05.2015

Krenkelser på sosiale medier er straffbart

Vanlige mennesker er underlagt de samme lovene som profesjonelle journalister når det gjelder publisering på nett, sier advokat Jon Wessel-Aas i et intervju med NRK.

more

28.05.2015

Massedrap i nytt dataspill

I det kommende spillet Hatred er hovedrolleinnhaveren en massemorder med et dyptgående hat mot menneskeheten. – Spillets voldelige innhold har gitt det den høyeste aldersanbefalingen både i Europa og USA, og bør derfor ikke spilles av barn og unge, råder Medietilsynet. Spillets utgivere sier det samme.

more

27.05.2015

Positiv debatt om utseendepress

Motebladet Det Nyes lansering av en årlig spesialutgave der alle som er avbildet er sminkefrie og uretusjerte er et positivt tiltak som har skapt en god debatt, mener Barnevakten.

more

21.05.2015

Naken på nett – gode råd til unge og voksne

Det er flere årsaker til at unge legger ut intimbilder av seg selv på nett. Og når det gjelder forebygging, så påpeker Tore Holte Follestad at foreldrene må på banen tidlig.

more

21.05.2015

Dataspill – ikke bare underholdning

Man kan lære om målenheter fra Minecraft, styreformer gjennom Civilization eller drive moralfilosofi i The Walking Dead. Tiden er lengst forbi da man kun så på dataspill som tidsfordriv.

more

21.05.2015

Fritidsmoro - Finn en hemmelig skatt

Geocaching er en morsom og spennende fellesaktivitet for store og små som kombinerer digitale medier med opplevelser i tur og mark. Legg ut på skattejakt ved hjelp av GPS-koordinater!

more

18.05.2015

Med selvbilde som beskyttelse

Barn og unge med et godt selvbilde vil være mindre utsatt for de negative sidene ved sosiale medier, forteller Kjell Totland.

more

18.05.2015

WHO: Ungdom bør lytte til musikk mindre enn én time om dagen

Verdens helseorganisasjon advarer om at bruken av hodetelefoner utgjør en økende trussel mot hørselen. Norsk hørselsforsker vil ikke rope et slikt varsko.

more

13.05.2015

Supernytt: Slik lages nyheter for barn

– Supernytt er nødvendig fordi barn får med seg nyheter på nett og andre steder, og da trenger de å få forklart nyhetene på en måte som gjør at de forstår, sier redaksjonsleder Frank Sivertsen.

more

12.05.2015

– Flest voksne som mobber på nett

Et flertall av henvendelsene til Slettmeg.no i 2014 kom fra voksne som følte seg krenket av andre voksne på nett. – Barn og unge trenger gode og tydelige voksne forbilder, mener Barnevakten.

more

11.05.2015

Fra sunn spillinteresse til problemspilling

Det er ikke nødvendigvis spillet i seg selv som er problemet, forklarer behandler for spilleavhengige, Magnus Eidem. Ofte ligger det en sårbarhet bak atferden. Les mer om spillproblematikk og hvordan man kan få hjelp.

more

08.05.2015

Lagspill på nett lærer barna om samarbeid og fellesskap

Mange barn logger seg på spill hvor de er i interaksjon med andre. Det er mye å hente når man spiller sammen med andre, forklarer spillforsker Kristine Ask.

more

07.05.2015

Mobbing: Frykt for å gripe inn

Mange barn kvier seg for å hjelpe til når andre blir mobbet, forteller rådgiver André Baraldsnes. Han deler også tanker om hva slags oppfølging mobberne selv bør få og hvilke råd vi kan gi til elever som er innblandet i mobbing.

more

06.05.2015

Ikke bare legg skylda på sosiale medier

Medieviter Cecilie Staude synes det er feil at teknologien skal få skylda hver gang noe fælt skjer. Hun forteller også at det er lite hensiktsmessig at foreldre prøver å holde oversikten ved å være venner med barna på sosiale medier.

more

06.05.2015

Et tryggere alternativ til sosiale medier for barn

– Vi ser at flere og flere foreldre og også besteforeldre oppretter egne kontoer på Kuddle for å "følge" sine barn og barnebarn. Gjennom Kuddle får de se et ærlig og usminket bilde av deres opplevelser i hverdagen, forteller Silje Larsen ved Kuddle Inc.

more

05.05.2015

Gjør netthandel tryggere

Barna kan skaffe seg eget bankkort allerede i skolealder, og ved fylte 13 år kan dette kortet knyttes til netthandel. Siden stadig flere unge kjøper ting på nett, har Barnevakten samlet noen råd og tips for sikrere handel.

more

30.04.2015

Blir barn voldelige av dataspill?

– Det er ganske trygt å anta at voldelige dataspill ikke bør få skylden for at mennesker er voldelige, sier psykolog og artikkelforfatter Tommy Mangerud. Samtidig påpeker han at det er gode grunner til å følge aldersgrensene.

more

28.04.2015

Er barna klare for sosiale medier?

Eksperter på feltet, Halvdan Haugsbakken fra NTNU og Cecilie Staude fra BI, gir tips til fornuftig bruk av sosiale medier.

more

28.04.2015

Hjelpeapparatet trenger mer kunnskap om nettovergrep

Ifølge en ny forskningsrapport mangler Statens barnehus tilstrekkelig kompetanse for å kunne håndtere og følge opp barn og unge som er blitt utsatt for overgrep via nett.

more

27.04.2015

Hjelp barna med å bearbeide sterke nyhetsinntrykk

Jordskjelvet i Nepal og flyktningetragedien i Middelhavet har dominert nyhetsbildet den siste uken. – Snakk med barna om sterke nyhetsinntrykk, råder Barnevakten.

more

27.04.2015

Prisvinnere kåret på Barnefilmfestivalen i Kristiansand

Film & Kinos Barnefilmpris 2015 gikk til den argentinske filmen "The Games Maker", ECFA-prisen gikk til den Oscar-nominerte "Sangen fra havet", publikum valgte "Antboy 2: Den rødes hevn" til sin favoritt og ungdomsjuryen kåret "Remake" til sin vinner.

more

23.04.2015

Ny læringsmetode på nettbrett ga stor forbedring

Et stort prosjekt på en barneskole i Sverige med nettbrett og arbeid i delte dokumenter har gitt bemerkelsesverdig gode resultater.

more

21.04.2015

Har barn og unges nettbruk ført til mer mobbing?

Man leser støtt og stadig om ukultur på sosiale medier og internett. Et relevant spørsmål er derfor om teknologisk utvikling har ført til flere tilfeller av trakassering?

more

20.04.2015

For bekymret for sosiale medier

– Jeg synes at sosiale medier representerer mange flere muligheter enn det representerer utfordringer, forteller Cecilie Staude til Barnevakten.

more

17.04.2015

Det reklamen ikke forteller deg

Nesten alle i reklame- og motebransjen retusjerer. Det vanligste er å gjøre modellen slankere, endre på proporsjoner eller kroppsdeler, fjerne urenheter i huden og sminke modellen digitalt, forteller talsmann Runa Fjellanger i Ungdom mot retusjert reklame.

more

16.04.2015

YouTube kommer med reklamefri abonnementsløsning

Google har bekreftet at YouTube snart kommer med abonnementsordning slik at brukere kan se videoer uten reklame. – Kan være positivt for unge brukere, tror Barnevakten.

more

15.04.2015

MGP-stjerne: – Press på sosiale medier om å vise seg frem

17 år gamle Ira Konstantinidis deltok denne våren på Melodi Grand Prix. Til Barnevakten deler hun tanker omkring vår tids positive og mindre positive bruk av sosiale medier.

more

14.04.2015

Appen som kan hjelpe deg med matteleksa

– PhotoMath kan være et godt redskap for å jobbe med matematikk, men den kan ikke erstatte hardt arbeid, kommenterer lærer og kursholder, Anne Kirkerød Stafne.

more

14.04.2015

– Ikke la unger spille dette

Selv om spillanmelderne triller høye terningkast til Grand Theft Auto V er de tydelige på følgende: Dette er ikke for barn. – Det er viktig at foreldre får med seg dette, og ikke lar seg overtale av egne barn som sier at ”alle kompisene spiller det”, sier Barnevakten.

more

09.04.2015

Førskolebarn valgte iPad fremfor lek med jevnaldrende

En undersøkelse fra Danmark viser at barnehagebarn prioriterer nettbrett over jevnaldrende. – Ingen grunn til bekymring, sier Medietilsynet. Professor i sosialpsykolog, Arnulf Kolstad, er derimot urolig for utviklingen.

more

09.04.2015

Med koding på timeplanen

Lær Kidsa Koding er en organisasjon som underviser dataprogrammering til barn og unge. Elevene elsker det, og læringspotensialet handler om mer enn bare datateknikk.

more

08.04.2015

E-sport har funnet sin plass på TV 2

Nylig startet TV 2 med live-sendinger av dataspill, såkalt e-sport, både på TV 2 Sumo og TV 2 Sportskanalen. Prosjektleder Groven fortalte oss mer om satsingen.

more

07.04.2015

– En jubel som stod til taket

Slik beskrev rektor stemningen da elevene ved Åskollen skole fikk en helt spesiell beskjed. Alle der skulle nemlig få sin egen iPad. Hvorfor denne satsingen fra skolens side? Jo, det handler om bedre læring og mer motiverte elever.

more

07.04.2015

Populært å se andre spille dataspill

– Vi e-sport-tittere har også lagdrakter, heiarop og favorittspillere som vi forguder, akkurat som i fotballen, forteller Thea Winger ved House of Nerds.

more

26.03.2015

– Statusoppdateringer gjør at man går glipp av livet

En amerikansk studie uttrykker at mange er mer opptatt av fotografere livet fremfor å leve det. ”Vær heller tilstede, og gi oppmerksomhet til de rundt deg”, oppfordrer fotograf Kine Bakke.

more

25.03.2015

Ta vare på de gode naturopplevelsene!

Den gode naturopplevelsen er godt for kropp og sjel, og supert for å ha en åpenhjertig samtale med barna om mediebruk – og alt mulig annet.

more

25.03.2015

Slik fjerner du reklame i nettleseren

Reklame kan som kjent være irriterende, og på nett utsettes barn og unge for en tilsynelatende uendelig strøm av reklame. Adblock Plus er et gratisprogram som kan hjelpe med å fjerne noe av reklamen.

more

23.03.2015

Bidra til å gi barn et godt selvbilde

Barne- og ungdomspsykolog Elisabeth Gerhardsen forteller at det er vanskelig å hindre det massive kroppsfokuset som barn og unge utsettes for i dag. Men vi voksne kan allikevel bety forskjellen på om barna blir revet med eller ei.

more

23.03.2015

Barnefilmfestivalen i Kristiansand: Vårens store filmfest

Barnefilmfestivalen i Kristiansand har blitt myndig og markerer dette med en storslagen filmfest. Til 18-årsjubileet har de blant annet invitert to Oscar-nominerte filmer og rykende ferske prisvinnere fra filmfestivalen i Berlin og Malmø. Nå er hele programmet klart.

more

20.03.2015

Foreldre bekymrer seg for barnas digitale liv

3 av 4 foreldre savner mer kunnskap om sosiale medier, 2 av 3 synes det er utfordrende å være et digitalt forbilde for sine barn, og 4 av 10 er bekymret for digital mobbing og barnas sikkerhet på nettet.

more

19.03.2015

Enkelt å lage dine egne spill til PC, smarttelefon og nettbrett

Sploder er en gratisressurs som passer like godt til hjemmet som i klasserommet. Her kan barn og unge lære å lage spill på en svært enkel måte.

more

19.03.2015

– Snakk om det som bekymrer deg

Det er alltid godt å ha et sted der du kan prate ut om det som er positivt eller vanskelig i livet. Leder Nelli Kongshaug i Kors på halsen inviterer unge til å ta kontakt med samtaletjenesten dersom man trenger hjelp, eller rett og slett bare noen å dele tankene sine med.

more

19.03.2015

Trygge måter å fortelle om mobbing

Dersom man opplever mobbing, så er oppfordringen å si ifra til en voksen. Men når det endelig kommer til stykket er det ikke alle som synes at dette er like enkelt å gjøre. Klara klok og Kirkens SOS tilbyr seg å hjelpe dersom det er vanskelig å si ifra. Til dem kan alle henvende seg, uten å måtte fortelle hvem de er, og alle garanteres forståelse og støtte.

more

19.03.2015

– Spill sammen med barna!

På samme måte som med andre fritidsaktiviteter bør foreldre engasjere seg aktivt i barnas spilling. Dette sier eksperter på området, Medietilsynets Thomas Haugan-Hepsø og foredragsholder Bernt Erik Sandnes.

more

12.03.2015

EU lager ny personvernlovgivning

EU reformerer sin lovgivning innenfor personvern. I løpet av året kan det komme nye personvernlovgivninger innen EU som også vil gjelde for Norge igjennom EØS.

more

12.03.2015

Skilsmisseuken "Skilt" på NRK Super

NRK Super ønsker å hjelpe barn med å takle foreldrenes samlivsbrudd. 16.-21. mars er det temauke med fokus på barna som opplever at foreldrene flytter fra hverandre.

more

12.03.2015

Ha denne appen i bakhodet

Den nye iOS-appen Meerkat lar brukerne strømme video live via Twitter med ett enkelt trykk. – Dette er en sosial app som i utgangspunktet er positiv, men som har potensial for misbruk, mener Barnevakten.

more

12.03.2015

Barnevennlig bildedeling med Kuddle

Den norske bildedelingsappen Kuddle er et trygt og godt alternativ til Instagram og Snapchat.

more

11.03.2015

Noen sosiale medier det er greit å vite om

Face er ut, Insta og Snap er in. Men hvilke andre sosiale medier bruker de unge? Her får du en kort presentasjon av noen tjenester det kan være greit å vite litt om.

more

10.03.2015

En av Norges største skolesider blir stadig bedre

Salaby er populært på skoler over hele landet. Redaktøren forteller til Barnevakten at de har arbeidet med å skape nytt innhold og bedre tilgjengelighet på tvers av PC, mobil og nettbrett.

more

06.03.2015

Hva er den gode spillopplevelsen?

Barnevakten har kontaktet tre eksperter for å få tips til hvordan barn og unge kan få gode opplevelser med spill. Det handler om å skape positive inntrykk og det at foreldrene involverer seg.

more

05.03.2015

Vi bruker nesten to milliarder kroner på dataspill

Ferske tall viser at nordmenn kjøpte spill for 1,93 milliarder kroner i 2014.

more

05.03.2015

Ny studie avdekker digital vold blant unge norske kjærestepar

En europeisk studie viser at fire av ti norske jenter og to av ti gutter har opplevd at kjæresten har begått et digitalt overgrep mot dem. – Urovekkende høye tall, sier barneminister Solveig Horne.

more

05.03.2015

Treningsblogger tar oppgjør mot utseendepress

Gina Sophie har utdanning og erfaring som personlig trener og blogger. Hun er definitivt ikke redd for å tre frem og kritisere det hun kaller "kroppsfiksering" på sosiale medier.

more

05.03.2015

”Nettvett” – nyttig bok for å bevisstgjøre barna

I boken ”Nettvett” presenteres åtte korte historier som legger opp til diskusjon og refleksjon om livet på nett. – En smart bok som anbefales både i skolen og hjemme, mener Barnevakten.

more

27.02.2015

Skolen skal hjelpe barn å utvikle digitale ferdigheter

Men hva innebærer egentlig dette begrepet? Og hva er det barna skal lære om digital mediebruk i skolen?

more

26.02.2015

Politiet: Tror det er store mørketall for nettovergrep

Politiet på Romerike har avdekket flere grove overgrepssaker der barn har blitt utnyttet på nett. – Snakk med barna om hva som er greit å dele på nett, og at ikke alle er den de gir seg ut for å være, oppfordrer Barnevakten. – Samtidig er det viktig å ikke bli hysterisk når man ser denne typen overskrifter i mediene.

more

25.02.2015

Pappa utvikler apper til barna sine

Når datteren på fem år viste interesse for å lese, bestemte Tor Øyvind Fluør seg for lage en app til henne. Nå ligger Ordlek på Apples topplister tilgjengelig for alle, og den har blitt oversatt til flere språk.

more

24.02.2015

YouTube Kids lansert i USA

Amerikanske barn kan nå bruke appen YouTube Kids til å se barnevennlige videoer.

more

24.02.2015

De gode forbildene

Barn og unge trenger tydelige og bevisste rollemodeller for å utvikle gode og sunne medievaner.

more

20.02.2015

Lærerikt og underholdende om pubertet fra Newton

Kunnskapsprogrammet Newton fra NRK er rettet mot barn og unge. I disse dager har de korte innslag om kroppen i hver episode. Dette inkluderer nakne kropper og rennende "blod" for å lokke frem budskapet om pubertetsutvikling. Anders Røyneberg fra senter for Sex og samfunn er svært positiv til denne satsingen.

more

19.02.2015

Hvordan utvikle en kritisk sans på nett?

Nettet tilbyr utømmelige ressurser av underholdning, kommunikasjonsmuligheter og kilder til kunnskap. Samtidig er ikke dette en frihavn uten farer og betenkeligheter. Foredragsholder Michal Solheim og seniorrådgiver Karoline Tømte deler sine erfaringer om hvordan man kan ruste barn og unge til å bli bevisste nettbrukere.

more

17.02.2015

Den nye beskyttelsesloven: Aldersmerking i alle medier

Den nylig vedtatte beskyttelsesloven innfører et nytt og samlet regelverk for alle medieplattformer. Det skal gi barn og unge bedre beskyttelse mot skadelig innhold i film og tv-programmer – på tv, kino, dvd og nett.

more

17.02.2015

Nyttige tips til trøtte skjermøyne

Med skjermbruk gjennom store deler av dagen er det naturlig at man noen ganger kan bli litt sliten i øynene. Ved å være bevisst på enkle grep kan du unngå noen plager.

more

16.02.2015

Hvordan aktivere begrenset tilgang på iPad og iPhone

Berøringsskjermer er svært populære blant de yngste, og det finnes en rekke barnevennlige apper som tilbyr læring og moro. Ved å aktivere ”begrenset tilgang” sikrer du barna tilgang til appene du ønsker og utvalgte funksjoner.

more

11.02.2015

Årets Gullbarbie til skoledagbok

Elevkalenderen, en reklamefinansiert skoledagbok for elever i den videregående skole, er kåret til den "reklame- eller medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst" i 2014.

more

11.02.2015

Mobilsjefenes oppfordring: Ta mobilpraten med barna

Barnevakten kontaktet noen av de store mobiloperatørene for å finne ut hva de mener er viktigst når det gjelder mobilbruk blant barn og unge. Oppfordringen til de voksne er entydig, nettmobbing må på samtaleagendaen og de voksne må selv opptre som gode forbilder.

more

09.02.2015

”Tenk før du deler” – nyttig aktivitetshefte fra Redd Barna

Redd Barna tilbyr et nyttig hefte som tilrettelegger for dialog og bevisstgjøring i undervisning om nettvett for barn på mellomtrinnet.

more

05.02.2015

Skjermer har negativ effekt på søvnen

En ny norsk studie bekrefter det annen forskning har vist – tenåringers skjermbruk kan føre til søvnproblemer. Mest overraskende er koblingen mellom mye skjermbruk på dagtid og økt risiko for dårligere søvn om natten.

more

05.02.2015

Barn har rett til privatliv

En ny rapport fra Datatilsynet kartlegger hvilke holdninger folk har til barns rett til privatliv. Her får du en oppsummering av rapporten.

more

04.02.2015

Barn og unge må vernes mot reklame på sosiale medier

Nylig la Forbrukerombudet ut en pressemelding om at de vil stanse kjøpepress mot barn på Facebook. Barnevakten kontaktet forbrukerombud Gry Nergård og ekspert på sosiale medier, Halvdan Haugsbakken. Vi ville undersøke hva som er problematisk med denne type markedsføring rettet mot barn og unge.

more

29.01.2015

Barneombudet åpnet Bruk Hue: - Barna sier til meg at skoler bør få bøter

Da barneombud Anne Lindboe i dag åpnet den 12. sesongen av Bruk Hue, sa hun at både skole, lærere, elever og foreldre må jobbe hardere for å bekjempe mobbing. – Barn sier til meg at skoler som ikke gjør noe med mobbingen, bør få bøter, sa hun.

more

29.01.2015

«Villmarksbarna» kåret til årets beste familieprogram

Barnevakten gir prisen for Årets Familieprogram 2014 til «Villmarksbarna». – «Villmarksbarna» er en koselig og inspirerende serie som sprer turglede og lar oss dele fantastiske naturopplevelser med en flott familie, sier daglig leder Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

more

28.01.2015

Elleville Elfrid med animasjonsrekord

Barne-tv-heltinnen Elleville Elfrid er klar med nye tv-episoder og blir dermed Norges største animerte tv-serie.

more

26.01.2015

Elevundersøkelsen 2014: Mindre mobbing, krenkelser og uro

Andelen elever som blir mobbet går ytterligere ned i Elevundersøkelsen i 2014. Samtidig viser undersøkelsen en klar reduksjon i krenkelser og mindre uro i timene.

more

26.01.2015

Vis film i klasserommet med Filmrommet.no

Abonnementstjenesten Filmrommet tilbyr skoler, bibliotek og andre offentlige institusjoner tilgang til den norske filmarven, samt en rekke kvalitetsfilmer fra hele verden. – En flott ressurs for lærere som vil bruke film i undervisningen, mener Barnevakten.

more

22.01.2015

YouTube-generasjonen

Fire av ti syv- til tolvåringer i Norge, Danmark og Finland er på YouTube hver dag.

more

20.01.2015

Nettkampanje mot vold i nære relasjoner

I forrige uke lanserte ung.no kampanjen #IKKEGREIT, som skal informere ungdom om krenkelser, vold og overgrep i nære relasjoner.

more

20.01.2015

En foreldreguide til Instagram

ConnectSafely og UK Internet Centre har utviklet en nyttig ressurs for foreldre som ønsker informasjon og gode råd om Instagram.

more

15.01.2015

Bør man være forsiktig med å la barn se 3D?

Forskning har ikke et klart svar på om 3D-titting kan skade synet til barn. Eksperter sier det er ingen grunn til bekymring, men oppfordrer foreldre til å være bevisste på barnas 3D-titting.

more

15.01.2015

Redd Barna: Nettsteder som deiligst.no må ta ansvar

Nettsteder som fungerer som sjekkearenaer må ta et større ansvar for å hindre at voksne tar kontakt med barn, mener Redd Barna.

more

14.01.2015

Spillekspert: - Her er de gode og sunne dataspillene til barn

Er det stor forskjell på de ulike dataspillene på markedet? Og hvilke titler går man for hvis man vil ha moro for hele familien? Dataspillekspert Bernt Erik Sandnes svarer.

more

08.01.2015

Spill deg til læring

Det er ingen hemmelighet at barn og unge trollbindes i timevis av både apper og spill. I disse dager jobbes det iherdig av Steinar Aas og hans kollegaer nettopp av denne grunn. De vil nemlig at det skal spilles mer både på skolen og i hjemmet.

more

06.01.2015

Apple har innført to ukers angrefrist på app-kjøp

Uten å oppgi en grunn, kan du nå innen 14 dager heve digitale kjøp og få pengene tilbake.

more

02.01.2015

Kahoot! – læring gjennom lek

Kahoot! startet på norsk grunn som en enkel idé, men siden da har quizprogrammet spredd seg som ild i tørt gress. Hvorfor? Fordi brukerne applauderer programmet da det er enkelt å bruke og lekkert for blikket. Barnevakten tok en prat med daglig leder ved Kahoot!, Johan Brand, for å få innsyn i hva all iveren egentlig dreier seg om.

more

17.12.2014

Vent litt før du knipser

Hvor strenge reglene på fotografering av andres barn er kommer an på begivenhet og formål. Men instruksen fra Datatilsynet er klar, skal du publisere bilder av andres barn på nett så må du spørre om tillatelse.

more

17.12.2014

Nye aldersgrenser på kino

Stortinget har vedtatt å endre aldersgrensene på kino. De nye aldersgrensene er ”tillatt for alle”, 6, 9, 12, 15 og 18. – Vi ønsker det nye aldersgrensesystemet velkommen, og er spente på hvilken forvaltningspraksis som blir etablert, sier Barnevakten.

more

15.12.2014

– Pengespillreklame er et problem

En ekspertgruppe utnevnt av Kulturdepartementet slår fast at pengespillreklame rettet mot Norge er omfattende og problematisk. – Særlig alvorlig at pengespillreklame sendes på tidspunkter da barn og unge ser på tv, sier seniorrådgiver Linda Andersen i Medietilsynet.

more

11.12.2014

”Overhørt”-sider skaper uttrygghet blant skoleelever

Flere skoler melder om rykter og sladder på sosiale medier gjennom anonyme ”Overhørt”-sider. – Her handler det om å skape bevissthet og bygge holdninger, slik at ungdom tar ansvar for både seg selv og andre, mener Barnevakten.

more

08.12.2014

DelRett – en veiledningstjeneste om opphavsrett

Er du lærer og vil vite mer om reglene for bruk av digitale ressurser i undervisningen? DelRett gir deg svar på en rekke spørsmål knyttet til opphavsrett.

more

05.12.2014

Store butikkjeder i Australia fjerner Grand Theft Auto V

Etter bekymringsmeldinger fra kunder har Target og Kmart, to av de største butikkjedene i Australia, bestemt seg for å fjerne Grand Theft Auto V fra butikkhyllene. Årsaken er spillets beskrivelse av vold mot kvinner.

more

04.12.2014

– Helt normalt å rangere "de ti peneste"

Ungdom reagerer selv på sin egen generasjons store fokus på utseende og popularitet i sosiale medier. Eksperter deler de unges bekymring.

more

03.12.2014

La elevene lære programmering gjennom Kodetimen

Gjennom kampanjen Kodetimen oppfordres lærere til å la elevene få en smakebit på hva programmering er gjennom én skoletime.

more

02.12.2014

Norsk ungdom utvikler digitale ferdigheter mest i fritiden

Norske elevers digitale ferdigheter er i toppsjiktet internasjonalt, men når det gjelder bruk av IKT i skolefagene er Norge under gjennomsnittet. – Potensialet for læring som kan hentes ut av det barna holder på med i fritiden blir i liten grad utnyttet, sier mediepedagog.

more

27.11.2014

Foreldre reagerer på skjermtid i skolen

Noen foreldre er skeptiske til at skoler lar elevene får se tv i spisepausen. – Det er et spørsmål om balanse mellom innhold og mengde, mener Barnevakten.

more

27.11.2014

Mener sosiale medier har gjort unge bedre på å uttrykke seg skriftlig

I fjor mottok sidetmedord.no rundt 60 000 henvendelser. Helsetjenesten opplever at det er lettere for barn og unge å ta kontakt skriftlig dersom det er noe de sliter med.

more

26.11.2014

Eksperter mener ”Farmen” ikke bør ses av barn

Barnepsykolog, mobbeeksperter og pedagog advarer foreldre mot å la barn se den populære reality-serien.

more

21.11.2014

Apple fjerner gratis-merking

Krav fra europeiske tilsynsmyndigheter har ført til at Apple endrer sin markedsføringsstrategi. Apper som kan lastes ned kostnadsfritt er nå merket "Hent" i stedet for "Gratis", og det oppgis tydelig om en app tilbyr "Kjøp i app".

more

20.11.2014

Hele torsdagsavisen skrevet av barn og unge

I dag er det 25 år siden FNs generalforsamling vedtok Barnekonvensjonen. Bergensavisen markerer dagen ved at hele papirutgaven er skrevet av barn og unge.

more

20.11.2014

Snapchat bedrer sikkerheten

Snapchat vil nå varsle brukere som bruker uoffisielle apper til å lagre snapper.

more

13.11.2014

Er det ulovlig å bruke Facebook og Instagram før man er 13 år?

– Det er ikke et lovbrudd å la barna være på sosiale medier, men en vurdering som foreldre må ta, sier Medietilsynet.

more

13.11.2014

Skjermlek går på bekostning av utelek

I en ny europeisk undersøkelse utført av batteriprodusenten Duracell, svarer 85 prosent av de spurte familiene at de leker sammen på skjermen i stedet for tradisjonelle aktiviteter og utelek.

more

13.11.2014

Nyttige ressurser fra Senter for IKT i utdanningen

Et nytt notat og læringsopplegg med dataspill i skolen. Nyttige filmer om IKT i læring og undervisning. Senter for IKT i Utdanningen tilbyr gode verktøy og inspirasjon til bruk av digitale verktøy.

more

13.11.2014

En gamers hverdag

En ny dokumentarserie på VGTV gir et interessant og spennende innblikk i to unge norske gameres hverdag. – Serien gir veldig nyttig innsikt for foreldre, mener Barnevakten.

more

12.11.2014

– På tide at NRK Super tar grep etter ”Jenter”-inspirert mobbing

Over hele landet har det i lengre tid blitt opprettet anonyme sladderkontoer på Instagram, inspirert av dramaserien ”Jenter”. – Det har lenge vært klart at seriens fiktive Instagram-konto har påvirket noen barn negativt, og ført til at barn har blitt mobbet, sier Barnevaktens rådgiver. Nå gjør NRK Super endringer.

more

10.11.2014

Spill i vei på Nordisk spilldag

Lørdag den 15. november åpner 115 nordiske biblioteker dørene for spill og lek i alle former.

more

07.11.2014

Apper må bli bedre på personvern

En ny, internasjonal undersøkelse antyder at vi bør innta en mer bevisst holdning til hvilke personopplysninger appene vi bruker har tilgang til.

more

06.11.2014

Øk sikkerheten med gode passord

En ny undersøkelse viser at mange nordmenn bruker samme passord på ulike nettjenester. – Lær barn og unge å bruke trygge passord, oppfordrer Barnevakten.

more

06.11.2014

– Bli enige om grenser for spilling

I forrige uke holdt Medietilsynet en dataspillkonferanse ved Litteraturhuset i Oslo. Noen av temaene var grensesetting og tidsbruk.

more

05.11.2014

Kan nettbrettnakke bli den nye folkesykdommen?

Naprapatlandslaget opplever at stadig flere barn og unge trenger behandling for nakkeplager, eller såkalt nettbrettnakke.

more

03.11.2014

Barn og unges råd til foreldres nettbruk

Gjennom sitt nettvettarbeid møter Redd Barna stadig flere barn og unge som forteller at foreldre ikke behersker spillereglene for sosiale medier. Nå har Redd Barna samlet et knippe gode råd fra ungdom til foreldre.

more

30.10.2014

Stadig yngre barn får problemer med dataspill

Hjelpelinjen opplever en utvikling der foreldre til enda yngre barn enn det som har vært tilfelle tidligere, ringer inn for å rådføre seg om problemspilling – spesielt i forhold til nettbrett. Samtidig er foreldre blitt mer kunnskapsrike om barnas spilling.

more

29.10.2014

Ny foreldreveileder om barn og dataspill

En ny kampanje skal veilede foreldre til barn og unge som spiller dataspill. Kampanjen informerer om sjangre, aldersmerking og hjelper til med foreldreinnstillinger av spillkonsoller, smarttelefoner og nettbrett.

more

29.10.2014

Gjør Halloween til en hyggelig opplevelse

Den 31. oktober feires Halloween. Barnevakten gir deg som voksen noen gode råd til hvordan du kan ta vare på de yngste barna og gjøre Halooween til en hyggelig opplevelse.

more

27.10.2014

180.000 elever danset for nettvett

NRK Supers holdningskampanje ”BlimE” engasjerte rekordmange skoleelever før helgen. Fredag vrikket elever fra 863 skoler på dansefoten.

more

23.10.2014

– Bevisstgjøring er den beste løsningen

En fersk undersøkelse viser at 27 prosent av Snapchat-brukere har sendt intime bilder.

more

22.10.2014

Disney Channel lar tweens teste tenåringskulturen

Hannah Montana og High School Musical lar jenter i alderen åtte til tolv år prøve ut tenåringslivet på en distansert måte, ifølge forsker.

more

16.10.2014

Lær ungdommen å sette egne grenser for bildedeling

Ingen nettbaserte tjenester er hundre prosent sikre. Bevissthet i forhold til egne handlinger og mulige konsekvenser er den beste måten barn og unge kan trygge sin egen mediehverdag, mener Barnevakten.

more

16.10.2014

Vil ha Minecraft i klasserommet

Det finske selskapet Teachergaming har tilpasset versjoner av dataspillene Minecraft og Kerbal Space Program spesielt for bruk i skoleklasser.

more

15.10.2014

De unge samler seg i mindre grupper i sosiale medier

Facebook er ut. Snapchat, KiK, Instagram og WeChat er in. Trenden blant unge mediebrukere er å velge mer diskré kanaler til å kommunisere med mindre grupper av venner, sier forskere.

more

15.10.2014

Barn og medier 2014: Norge vs. Sverige

Medietilsynet har publisert en informativ oversikt som sammenligner barn og unges mediebruk i Norge og Sverige.

more

09.10.2014

Snakk med barna om ebola-krisen

Ebola-krisen ble høyaktuell da en norsk kvinne fikk påvist smitte og ble hasteevakuert til fra Sierra Leone til Ullevål sykehus. – Hjelp barna med å bearbeide sterke nyhetsinntrykk, råder Barnevakten.

more

08.10.2014

iPad er den sterkeste merkevaren blant amerikanske barn

Mens selveste Disney er henvist til en 8.plass, troner Apples nettbrett øverst blant de store amerikanske merkevarene.

more

08.10.2014

Hjerneforsker mener nettbrett gjør oss demente

I sin nye bok ”Digital Demens” er konklusjonen til den kontroversielle tyske forskeren Manfred Spitzer klar: Digitale medier gjør oss fete, dumme, ensomme, syke, aggressive, ulykkelige – og demente.

more

08.10.2014

Premiere på ”Idol Junior”

Mange er kritiske til TV 2’s sangkonkurranse for barn, men de første anmeldelsene tyder på at barna tas godt vare på.

more

07.10.2014

– Sats på tillitt og åpenhet, ikke snoking

Spørsmålet om foreldre bør sjekke ungdommers aktivitet i sosiale medier har skapt debatt. – God dialog fra tidlig alder er å foretrekke fremfor brannslukking i tenårene, sier Barnevakten.

more

02.10.2014

Familiedeling med iOS8

Med Apple’s nye operativsystem kan opp til seks familiemedlemmer dele innhold, handle fra det samme kredittkortet og – ikke minst – foreldre får mulighet til å godkjenne barnas forbruk.

more

02.10.2014

Hvordan gjøre Viaplay barnevennlig

Denne høsten har Viaplay sikret seg rettigheter til Disney-favoritter og alle Nickelodeons produksjoner. Det gjør Viaplay attraktivt for de yngste. Les hvordan du enkelt kan skjerme barna for vokseninnhold.

more

26.09.2014

Google gjør betaling i apper tryggere for barn

Etter krav fra Forbrukerombudet og andre europeiske tilsynsmyndigheter fjerner Google ”gratis”-merkingen av apper som kan lastes ned uten betaling, men som selger ulike tjenester inne i appen.

more

25.09.2014

En god natts søvn er viktigere enn du tror

Visste du at kroppen renser hjernen for giftstoffer mens du sover? Det kan være noe å reflektere over for dem som ligger med skjermen under dynen på nattestid.

more

25.09.2014

Fotballfeber med FIFA 15

Den nye utgaven av det populære fotballspillet er lansert. Forvent lange dager (og netter) foran skjermen etter spillet er kommet i hus. – Det er helt i orden, så lenge det ikke blir slik over lang tid, mener Barnevakten. – La barna kose seg, og spill gjerne med!

more

23.09.2014

Årets prisvinnere på Barnefilmfestivalen i Kristiansand

Film & Kinos Barnefilmpris 2014 gikk til det latviske Oscar-bidraget "Mother, I love you", mens publikum stemte fram den svenske animasjonsfilmen "Reisen til Fjærkongens rike" som sin favoritt.

more

23.09.2014

Optikere advarer mot overdreven nettbrettbruk

Bekymrede optikere ser at stadig flere barn blir nærsynte. Skjermbruk pekes på som en mulig årsak.

more

18.09.2014

Barn ønsker foreldre som bryr seg om deres digitale hverdag

Unge setter stor pris på å ha foreldre som viser interesse, sier helsesøstre.

more

18.09.2014

Snapchat øker i popularitet

Snapchat har inntatt andreplassen på listen over de mest populære sosiale mediene i Norge. Facebook-brukerne blir eldre, mens de unge omfavner Snapchat.

more

18.09.2014

Debatt om nettmobbing og nettidentitet

Torsdag 25. september 2014 kl. 18.00 inviterer Nobels Fredssenter i samarbeid med nettvettkampanjen «Bruk hue» til debatt om temaet nettmobbing og nettidentitet.

more

17.09.2014

Eksperter vil ha nettbrett inn i barnehagen

– Vi må åpne blikket for mulighetene denne teknologien gir, sier seniorrådgiver Helle Jacobsen ved Senter for IKT i utdanningen.

more

15.09.2014

Elever gav kunnskapsministeren råd i kampen mot nettmobbing

Da kunnskapsministeren i dag åpnet en ny sesong av Norges største antimobbekampanje, Bruk Hue, mottok han over 1000 gode råd om hva som skal til for å stoppe digital mobbing.

more

11.09.2014

Mas om å kle av seg på Momio

Spørsmål om nakenbilder i ”barnas Facebook” skapte trend der barn ble utfordret til dele bilder av seg selv avkledd. Barnevakten oppfordrer foreldre til å snakke med barna om livet på nett, og vil samtidig rose watAgame for å ta tilbakemeldinger på alvor.

more

11.09.2014

Verdsett den gode familiemiddagen!

Ungdoms mentale helse blir bedre av å tilbringe tid med familien rundt matbordet, viser forskning. – Gjør familiemiddagen til en fast felles rutine – og kos dere! oppfordrer Barnevakten.

more

10.09.2014

– Sosiale medier styrker vennskap

– De sosiale mediene er et supplement til vennskap, ikke en erstatning, sier dansk forsker og utfordrer myten om at Facebook utvanner vennskap.

more

09.09.2014

En skole med mobilhotell

Det høres kanskje rart ut, men på den videregående skolen i Lyngdal må elevene sjekke inn mobilen på ”hotell” før hver time. Ifølge både lærere og elever har det virket positivt inn på elevenes konsentrasjon.

more

04.09.2014

NRK Super endrer BlimE-sang etter reaksjoner

NRK Super lager ny tekst til årets BlimE-sang etter å ha fått en rekke kritiske tilbakemeldinger. – Flott at NRK tar tilbakemeldingene på alvor, mener Barnevakten.

more

04.09.2014

– Lær barna å bli bevisste forbrukere på nett

En ny undersøkelse viser at fire av ti ungdommer i alderen 13 til 15 år har handlet på nett med foreldrenes kort. – Bli enige om noen enkle spilleregler, oppfordrer Barnevakten.

more

04.09.2014

Hvordan aktivere sikkert søk for YouTube på mobil og nettbrett

Med et enkelt grep kan du aktivere et filter som utelukker videoer med innhold som ikke egner seg for de yngste.

more

03.09.2014

15 år med Trygg bruk

Medietilsynet Trygg bruk lanserer denne uken Final Report 12-14. Rapporten gir et interessant innblikk i historien og arbeidet til Trygg bruk-prosjektet, og ser på hvor veien bør gå videre for å sikre barn og unge en trygg digital fremtid.

more

02.09.2014

Manifest mot mobbing

Denne uken gjennomføres kampanjen ”Voksne skaper vennskap – på nett”. Målet er å få voksne til å engasjere seg i barnas liv på nett.

more

28.08.2014

Ny norsk bildedelingsapp for barn

Kuddle er appen som ønsker å gi barn under 13 år en trygg og morsom introduksjon til sosiale medier. – Spennende, mener Barnevakten.

more

28.08.2014

– La mobilen bli liggende i bilen

Barna kan oppfatte det som en avvisning hvis foreldrene snakker i mobiltelefonen når de henter dem i barnehagen.

more

28.08.2014

Hvordan gjøre Netflix barnevennlig

Med enkle grep kan du lage egne profiler for barna som gir dem tilgang til innhold egnet for deres aldersgruppe og skjermer fra vokseninnhold.

more

26.08.2014

Nye eiere av Ask.fm lover å stoppe mobbing

Det kontroversielle sosiale nettstedet Ask.fm vil gjennomgå store sikkerhetsendringer for å få bukt med trakassering og upassende oppførsel.

more

21.08.2014

Beskytt barna mot henrettelsesvideoer i sosiale medier

Videoer av nådeløse likvideringer av sivile i Irak har i flere uker sirkulert på Facebook, YouTube og Twitter. – Rystende, mener Barnevakten.

more

21.08.2014

Tenk deg om før du deler bilder av barn

Det er lurt å tenke gjennom hvor og med hvem man deler bilder og videoklipp på nett.

more

20.08.2014

14-åring vil bekjempe digital mobbing med angre-system

Ideen er like enkel som den er smart; få tenåringer til å tenke seg om én gang til før de sender sårende meldinger.

more

18.08.2014

Hvordan skru av push-varsler på smarttelefon og nettbrett

Er det nødvendig at man til stadighet varsles når det kommer meldinger, oppdateringer eller noe nytt i et spill? Mange barn opplever de stadige oppdateringene som stressende, erfarer Barnevakten. Les hvordan du skrur av push-varsler på iOS og Android.

more

15.08.2014

Hvor gamle bør barna være før de får egen mobil?

Når er det greit at barna får sin første mobiltelefon, og hvilken type telefon skal jeg velge? Dette er spørsmål mange foreldre stiller i disse skolestartdager.

more

14.08.2014

Mye norsk på Barnefilmfestivalen i Kristiansand

Årets barnefilmfestival går av stabelen 16. til 21. september, og byr på et stort og variert program.

more

26.06.2014

Mobilforbud med positivt fortegn

Høsten 2013 ble det innført mobilforbud ved Øyer ungdomsskole i Gudbrandsdalen. Elevene var litt sjokkerte i starten, men de store protestene uteble når man så hva det gjorde for skolemiljøet.

more

26.06.2014

Full rulle med spillkveld på biblioteket

I mars inviterte Bergen Offentlige Bibliotek og Barnevakten til spillkveld for hele familien. Det ble en kveld med stort engasjement og spillglede.

more

26.06.2014

Politiet slår alarm om Snapchat

Politiet i Sandnes har de siste månedene fått flere henvendelser og anmeldelser knyttet til misbruk av barn i sosiale medier. En elleve år gammel jente som mottok nakenbilder og sexønsker fra en eldre mann via Snapchat er blant de alvorligste.

more

25.06.2014

Vil du gi Barnevakten en sommergave?

Setter du pris på Barnevaktens arbeid? En sommergave fra deg vil være til stor hjelp i arbeidet vårt for å gi barn og unge en tryggere og mer bevisst mediehverdag.

more

23.06.2014

Nyttig informasjon om Snapchat

Snapchat er en av de ”hotteste” appene i mobilverdenen. I denne artikkelen har vi samlet sentral informasjon om Snapchat, noen problemområder og et knippe gode råd til foreldre.

more

20.06.2014

– Vi ønsker å gi barn verktøy for å mestre livet

NRK Super-serien ”Jenter” er havnet i søkelyset etter at skoleelever har laget sladderkontoer på Instagram inspirert av seriens fiktive Instagram-konto. Programredaktør Hildri Gulliksen i NRK Super fremhever at ”SANDheten” er historien om hvordan barn håndterer helt realistiske og vanlige utfordringer på nettet.

more

19.06.2014

Mener "Jenter" inspirerer til netthets

I Drammensområdet har elever på tre barneskoler blitt utsatt for sladder gjennom ”hemmelige” Instagram-profiler som er inspirert av NRK Super-serien ”Jenter”. – NRK Super må være bevisst på sin rolle, mener Barnevakten.

more

19.06.2014

Kaptein Sabeltann på kino i september

Med et budsjett på 50 millioner kroner blir ”Kaptein Sabeltann og skatten i Lama Rama” den dyreste norske barnefilmen noensinne. Se klipp fra filmen her.

more

19.06.2014

Bekymring versus realiteter – barn og medier 2014

Er det samsvar mellom foreldrenes reelle bekymringer og barn og unges faktiske mediebruk? Funnene fra Barn og medier-undersøkelsene 2014 indikerer at barn og unge faktisk ønsker seg foreldre som er engasjerte i deres digitale hverdag. Det de opplever er ofte å bli møtt med fordommer, uvitenhet og manglende interesse.

more

19.06.2014

"Vær en kompis, si nei til mobbing"

På Rothaugen Ungdomsskole i Bergen har elevene virkelig tatt tak for å skape bedre skolemiljø. Her er Anti-mobbekomitéen noe av det hippeste man kan være med i.

more

12.06.2014

Foreldrekontroll-app tar av i Storbritannia

Appen ”DinnerTime” lar foreldre sperre barnas nettbrett og smarttelefoner for en periode, slik at måltider og leggetid kan være skjermfrie. Appen er blitt en suksess, men er den strengt tatt nødvendig?

more

12.06.2014

”Har du sett noe ekkelt på nett?”

Inspirert av fantasifiguren ”Slender Man” har unge jenter stått bak to adskilte drapsforsøk i USA. – Barn ser mye som kan være i grenseland mellom fiktivt og reelt, og trenger voksne som kan fortelle dem hva som er ekte og ikke, sier daglig leder Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

more

11.06.2014

”Likes” er viktigere enn du tror

– Vi foreldre har ikke godt nok innblikk i hvor viktig og gjennomgripende antall likes på sosiale medier er, sier rådgiver Kaja Hegg i Redd Barna.

more

11.06.2014

Svært skeptisk til Idol Junior

Erlend Bratland vant ”Norske Talenter” som 16-åring. Han mener det ikke er riktig av TV 2 å sende ”Idol Junior” til høsten.

more

06.06.2014

Gjeve priser til NRK Super

Tre av produksjonene til NRK Super tok hjem prestisjepriser under tv-festivalen Prix Jeunesse International.

more

05.06.2014

– Medievold øker aggresjonsnivået

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk mener at internasjonal forskning viser en klar sammenheng mellom voldsskildringer i mediene og heving av aggresjonsnivået.

more

05.06.2014

Nytt patent kan åpne Facebook for barn

Et nytt patent registrert av Facebook antyder at det sosiale nettverket har planer om å åpne for barn under 13 år. – Dersom Facebook legger til rette for de yngste på en god måte kan dette være en positiv utvikling, mener Barnevakten.

more

04.06.2014

Bruk av sosiale medier kan slå begge veier for barnevernsbarn

En ny NOVA-rapport har kartlagt muligheter og utfordringer knyttet til kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg.

more

04.06.2014

Hvordan skru av automatisk videovisning i Facebook

Endelig er det blitt mulig å slå av autoavspillingen av videoer i nyhetsstrømmen. Enkelt er det også. Vi viser deg hvordan du gjør det i iOS- og Android-applikasjoner.

more

28.05.2014

Skader mobilen barnehjerner?

Det britiske Helsedepartementet har iverksatt verdens største studie av potensielle skadelige effekter av mobilstråling hos barn.

more

27.05.2014

Veileder om digital mobbing

En internasjonal forskergruppe har utviklet en veileder for å forebygge mobbing på nett. Heftet kommer med anbefalinger for hvordan foreldre, barn, skoler og lærere bør forholde seg for å hindre digital mobbing.

more

27.05.2014

TV 2 starter barne-Idol

Fra høsten kan barn opp til 15 år delta i ”Idol Junior”. TV 2 har stor tro på konseptet, andre er sterkt kritiske.

more

26.05.2014

Tre fylker får mobbeombud

Hordaland, Nordland og Østfold får midler til å prøve ut mobbeombud.

more

22.05.2014

EU vil sette en stopper for ”gratis” apper

De store apptilbyderne er under etterforskning for å avdekke om forbrukere blir villedet til å bruke penger i apper som i utgangspunktet er gratis.

more

22.05.2014

Nettbrettet ødelegger nattesøvnen

Barn helt ned i syv-åtteårsalderen sitter i senga med mobilen eller nettbrettet om kvelden. Det forstyrrer nattesøvnen, mener forskere.

more

20.05.2014

Skoleelever mener ”likes” kan være skadelig

Elever fra Randaberg videregående skole mener det er fort gjort å bli litt for opptatt av sosiale medier, og at det for noen kan være skadelig. Avdelingsoverlege Jan Skandsen ved Stavanger Universitetssykehus støtter dem.

more

20.05.2014

Ikke skadelig innhold i ”minivannskillet”

Medietilsynets halvårlige kontroll av tidlige kveldssendinger på tv avdekket ingen tilfeller av skadelig innhold mellom klokken 19.00 og 21.00.

more

19.05.2014

Dyrene i Hakkebakkeskogen blir animasjonsfilm

Qvisten Animasjon AS skal lage kinofilm av Torbjørn Egners klassiker.

more

16.05.2014

Fengende grunnlovs-rap fra NRK Super

NRK Super har laget sin egen vri på Grunnlovsjubileet. Med en sjarmbombe av en musikkvideo får barna både en kul låt og tre lærerike minutter.

more

15.05.2014

Advarer på det sterkeste mot Ask

Sandra Borch mener nettstedet Ask.fm er direkte farlig. Hun anbefaler alle å komme seg bort derfra.

more

15.05.2014

Hvordan sette opp en iPad/iPhone for barn

Unngå ubehagelige overraskelser og gi barna en god opplevelse ved å sette opp de rette innstillingene på iPaden. Les Barnevaktens tips. Innstillingene gjelder også for iPhone.

more

14.05.2014

Apptips for barna

Familieverden.no har samlet et utvalg med 27 fine apper for de yngste.

more

13.05.2014

Bruk Hue viser at det nytter

Bruk Hue, Norges største antimobbekampanje, gjør en forskjell i ungdommenes hverdag og viser at det nytter. Denne uken var det sesongavslutning på Svalbard.

more

08.05.2014

Medietilsynet advarer mot mediepanikk i nettbrettdebatt

Nettbrettbruken har tatt av blant barn og unge, viser de nye Barn- og medier-undersøkelsene. Medietilsynet ønsker en nyansert debatt rundt småbarns skjermbruk.

more

08.05.2014

Du Bestemmer ønsker velkommen til nye nettsider

Dubestemmer.no fremstår nå i ny og frisk utgave. Nettsidene har fått ny design og innholdet er oppdatert og omstrukturert.

more

07.05.2014

Også de populære mobbes på nett

Det er ikke bare de tradisjonelle mobbeofrene som hetses på nett. Også selvsikre barn med mange venner som ikke opplever mobbing i skolegården får hatmeldinger.

more

06.05.2014

Med mobilen på hodeputen

En ny undersøkelse viser at ungdom gjennomsnittlig sover to timer for lite på hverdager. Mobilbruk har mye av skylden.

more

30.04.2014

– Lurt å ta pornopraten med barna

Medietilsynets nye Barn og medier-undersøkelser viser at 60 prosent av 13- til 16-åringer har vært inne på en porno- eller sexnettside. – Foreldre bør snakke med barna sine om porno og seksualitet, mener Barnevakten.

more

30.04.2014

Bildeperfekt eller perfekte bilder?

MinMote forvandlet VG-journalist til plettfri skjønnhet med retusjering. Er det riktig at barn og unge utsettes for et fiktivt skjønnhetsideal?

more

30.04.2014

De fleste barn har lært om nettvett

Stort sett har alle barn i alderen ni til 16 år lært om fornuftig bruk av digitale medier. – Vi ser de gledelige resultatene av foreldrenes og barnas digitale bevisstgjøring, og at vårt eget arbeid, Bruk hue-kampanjen, andre aktørers og skolenes egen innsats fungerer, sier daglig leder Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

more

29.04.2014

Digitale medier inn med morsmelken

To store og viktige undersøkelser fra Medietilsynet er blitt publisert. Tallene viser at stadig yngre barn bruker digitale medier; nettbrettbruken har eksplodert og smarttelefoner er så godt som allemannseie hos de unge.

more

24.04.2014

Ny farsott blant barn – Momio lansert som de yngstes Facebook

Den danske spillutvikleren watAgame lanserte nylig en sosial app for barn. Momio byr på mye uskyldig moro og kommunikasjon, men kan også være en arena for mobbing og sterke inntrykk. Trenger vi Facebook for barn, eller er barn mer tjent med å være sosiale ansikt til ansikt?

more

24.04.2014

Mobilforbud gjorde elevene mer sosiale

Moltemyr skole i Arendal har hatt totalt mobilforbud på skolen siden nyttår. Elevene likte ikke forbudet når det kom, men protestene stilnet raskt.

more

24.04.2014

Mestrer nettbrett, men kan ikke leke med klosser

Det britiske lærerforbundet advarer om at stadig flere barn har problemer med å utføre enkle praktiske oppgaver som en følge av overdreven skjermbruk. Leder i det norske Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, støtter advarselen.

more

22.04.2014

– Moderne mediebruk er unaturlig for øyet

Mye skjermbruk kan skape synsproblemer. Norsk Optikerforbund mener foreldre har et ansvar og må sette grenser.

more

10.04.2014

”Ask er helt j**lig”

Den anonyme sosiale nettjenesten Ask.fm har ført til en lang rekke stygge mobbeepisoder blant norske barn og unge.

more

10.04.2014

Stenger skoleelevers tilgang til Ask

Trondheim kommune vil gjøre tiltak for å stenge populær og beryktet tjeneste der mobbing og trakassering florerer. – Flere kommuner bør gjøre det samme, mener Barnevakten.

more

10.04.2014

Ny redaktør i Barnevakten

Rune H. Rasmussen er ansatt som redaktør i Barnevakten. – Jeg ser frem til å bidra til det viktige og spennende arbeidet til Barnevakten, sier han.

more

09.04.2014

”Unselfie”-initiativ møter massiv kritikk i Sverige

Den svenske antimobbeorganisasjonen Friends får krass kritikk for å ha oppfordret barn og unge til å slutte å publisere ”selfies”. Kritikerne mener Friends flytter ansvaret fra mobbere til offer.

more

08.04.2014

Laget jungelgym til barna

En gruppe foreldre som var bekymret for dataspill og stillesitting satte opp disser, taubane og naturlige klatrestativ langs skoleveien til barna. Gjett om det ble suksess!

more

08.04.2014

Kan vi voksne bli litt hysteriske over barn og unges nettbruk?

”Jeg vil ikke at de voksne skal få rett i at ting bare er dumt,” sier jente i ny dybdeundersøkelse gjennomført på oppdrag av Medietilsynet. Ungdom etterlyser mer fokus på de positive medieopplevelsene hos foreldre.

more

03.04.2014

Dette bør du vite om du har barn på sosiale medier

Medietilsynet har publisert en egen veileder som gir informasjon og praktiske råd om mulighetene og farene som bruk av sosiale medier gir. – Svært nyttig, mener Barnevakten.

more

03.04.2014

Hvor mye tid er det greit at barn bruker på skjerm?

Lege og familieterapeut Melanie Ekholdt etterlyser nasjonale retningslinjer om hvor mye skjermtid som er greit for barn. – Det er nesten bare Norge som ikke har slike råd.

more

02.04.2014

– Nybakte mødre, begrens mobilbruken

Den siste tiden har faggruppen til Akershus helsesøstergruppe fokusert på å snakke med nybakte mødre om skjermbruk og hvordan det kan forstyrre samspillet mellom mor og barn.

more

02.04.2014

10 gode råd: Hvordan bør jeg oppføre meg på Instagram?

Instagram er blitt svært populær blant norske ungdommer. Mange kjenner nok på at det av og til kan være vanskelig å vite hvor grensene går for hva man bør gjøre. Da er det greit å ha noen enkle retningslinjer i bakhodet.

more

02.04.2014

Sosiale medier stjeler søvnen

Nye studier viser at ungdom sover for lite, og at søvnproblemer kan føre til helsevansker.

more

02.04.2014

Tre nye kinofilmer med Gråtass

Produsentene bak Karsten og Petra skal gi nytt liv til den populære traktoren. Den første filmen kommer på kino høsten 2015.

more

25.03.2014

Foreldremøtet – et viktig forum

Foreldre som har barn i samme skolemiljø kan dra stor nytte av å bruke foreldremøter til å bli enige om positive og nyttige rammer for mediebruk. 


more

24.03.2014

– Dataspill er en viktig og sosial arena

En ny undersøkelse om norske gutters bruk av dataspill viser at spilling er en viktig sosial aktivitet der man spiller, konkurrerer og snakker med venner.

more

24.03.2014

Hvem er finest i landet her?

Stadig flere Instagram-kontoer oppfordrer barn og unge til å publisere ”selfies” som deretter rangeres. Samtidig viser en ny NOVA-undersøkelse at flere jenter har negativt selvbilde. – Bekymringsfullt, mener Barnevakten.

more

24.03.2014

Donald i skolen

Etter suksess med leseprosjekt i skolen vurderer Egmont Kids Media å lansere en egen skoleportal, samt et pedagogisk konsept rundt temaet "Motivasjonsbasert læring".

more

20.03.2014

Kritiseres for Instagramprofil til to-åring

Anna Rasmussen, kjent fra bloggen ”Mamma til Michelle”, får kritikk for måten hun eksponerer datteren sin i sosiale medier, nå også med egen Instagramprofil til to-åringen. – Barn har rett til privatliv og å få forme sin egen digitale identitet, påpeker flere eksperter.

more

20.03.2014

– Alle skal ha mulighet til en oppvekst uten mobbing

Statsminister Erna Solberg har tro på at det er mulig å bekjempe digital mobbing. Hver og en må gjøres ansvarlig for egne handlinger, påpeker hun. – At vi har en leder for landet vårt som engasjerer seg i dette temaet er betydningsfullt, mener Barnevakten.

more

20.03.2014

Planlegger YouTube for barn

Mye tyder på at Google-eide YouTube holder på å utvikle en egen tjeneste beregnet for barn under 10 år. – Spennende, mener Barnevakten.

more

20.03.2014

Gjør nettbrett skolebarn mer motiverte?

Et prosjekt ved Lunde barneskole i Skien lærer elever i 6. klasse og deres lærere til å bruke nettbrett i undervisningen og til å gjøre lekser. Det har skapt gode resultater.

more

18.03.2014

Statsminister Erna Solberg støtter Bruk Hue-kampanjen

Statsminister Erna Solberg oppfordrer alle elever, lærere og foreldre til å være med å bekjempe digital-mobbing når antimobbe-kampanjen Bruk Hue gjester Karlsrud skole i Oslo i dag.

more

13.03.2014

Karsten og Petra på løvejakt i Afrika

En ny kinofilm om Karsten og Petra er i produksjon, og denne gangen reiser de to bestevennene til Afrika.

more

13.03.2014

”Julekongen” på topp-ti-liste

En fagjury har kåret "Julekongen" til 8. beste norske fiksjonsserie fra 2000 og frem til i dag. – Barna fortjener kvalitetsprogrammer, mener Barnevakten, og gleder seg over kåringen.

more

12.03.2014

Jenters selvbilde er lavere enn før

Flere jenter nå enn for få år siden er misfornøyd med egen kropp og har negativt selvbilde. Forsker tror kropp og utseende har fått større betydning for selvbildet enn tidligere.

more

11.03.2014

Tjener millioner på ”gratis-spill”

Adferdspsykologi og betalingsvilje er viktige faktorer i design og produksjon av ”gratis” mobilspill. – Spillutviklerne har et etisk ansvar, påpeker Barnevakten, og maner også foreldre til å ta ansvar for barns spilling og kjøp.

more

06.03.2014

Ny Elias med ny kjenningsmelodi

Elias begir seg ut på nye eventyr på NRK Super med ny kjenningsmelodi fremført av Halvdan Sivertsen.

more

06.03.2014

Bok om mobbing på digitale arenaer

Den nye boken ”Mobbing på digitale arenaer” gir leseren innspill på hvordan voksne kan avdekke, håndtere og forebygge digital mobbing.

more

05.03.2014

Falsk frykt for appen Talking Angela

Falske rykter har spredd seg via sosiale medier om at pedofile står bak appen Talking Angela og prøver å komme i kontakt med barn via appen. Mange barn og voksne går rundt med grunnløs bekymring.

more

04.03.2014

Kringkastingsrådet ber NRK innskjerpe banning

Kringkastingsrådet ber NRK ta reaksjonene på banning og grov språkbruk på alvor, og anmoder NRK om å utarbeide klarere retningslinjer for språkbruk for egne medarbeidere.

more

03.03.2014

Kronprinsen besøker Bruk Hue-kampanjen i Narvik

H.K.M. Kronprins Haakon Magnus står på scenen når antimobbe-kampanjen Bruk Hue gjester Narvik i dag.

more

27.02.2014

Driver du med phubbing?

De fleste gjør det stadig vekk. Men du burde la være.

more

27.02.2014

– Sosiale medier er ikke noe lovløst rom

Når du publiserer bilder i sosiale medier må du følge lovens grenser for vern av privatlivets fred og ærekrenkelser. På samme måte som en avisredaktør.

more

27.02.2014

Morsomme familieforviklinger på NRK Super

Fredag 28. februar starter situasjonskomedien ”Alle sammen sammen” på NRK Super. To familier flytter inn i samme hus, og når ni personer skal bo sammen blir det selvsagt komplikasjoner. Serien har hovedmålgruppe rundt elleve år, men skal passe for hele familien.

more

26.02.2014

– Alle trenger å vite mer om barns liv på digitale medier

Kors på halsen, Røde Kors sitt anonyme samtaletilbud, har fra i fjor til i år registrert en dobling i antallet barn og unge som kontakter dem om problemer på digitale medier.

more

25.02.2014

Vil styrke digital kompetanse i barnehagen

– Vårt motto er ikke nettbrett inn i barnehagen, men digital kompetanse inn i barnehagen, sier Helle Jacobsen ved Senter for IKT i utdanningen.

more

25.02.2014

– Digitale vaner påvirker ditt barns utvikling

– Det er viktig at foreldre er bevisst på hvilke behov barna har, og at de styrer skjermbruken deretter, sier barnepsykiater Melanie Ekholdt Huynh.

more

21.02.2014

Skjerm barna mot sterke nyhetsinntrykk

Sterke bilder av urolighetene i Ukrania er stadig å se i nyhetssendinger, på nett og på avisforsider. Barnevakten oppfordrer både foreldre og medieaktører til å være bevisste i forhold til barna.

more

20.02.2014

Enkel oppskrift for å gjøre Windows 8 litt mer barnevennlig

Gjennom ”Tryggere for familien” tilbyr Microsoft muligheten til å opprette kontoer for barna og velge passende begrensinger for barnas databruk. Men husk at dette bør gjøres i dialog med barna.

more

20.02.2014

Lær å spille med de unge!

De unges spillvaner kan være uoversiktlig og vanskelig å forstå. I kurset "Lær å spill med de unge” får du innblikk i spillgledene og samtidig hjelp til å takle utfordringen med unges spillvaner. Barn og unge inviteres også til spillkveld med de voksne.

more

18.02.2014

Deler problemer på nett for å få trøst

Mange kommer med personlige bekjennelser i blogger og på sosiale medier. Barnepsykolog er ikke overrasket, men mener det er uheldig å dele for mye.

more

18.02.2014

Økt spilletid leder ikke nødvendigvis til problemer

Ny studie viser at en økning i tid brukt på dataspill ikke gav negative konsekvenser. Det gjorde derimot en økning i symptomer på spilleavhengighet.

more

13.02.2014

Ufrivillig eksponert for porno

Barn og unge møter porno på nettet – uten at de leter etter det.

more

13.02.2014

Delte meninger om årsaker til søvnproblem blant unge

Søvnekspert forklarer ungdommers søvnproblemer biologisk, mens helsesøster mener at unges bruk av digitale dingser på kveld og nattestid gir for lite søvn.

more

13.02.2014

Trenger barna iPad for å "henge med"?

Hvilken plass skal den virtuelle verden ha i din familie? Hva er barns behov, og hva er det som påvirker barns kropp og hjerne? Delta på foreldreforedrag med lege og barnepsykiater Melanie Ekholdt Hyunh.

more

12.02.2014

Forsker belønnet for innsats for trygg nettbruk

Elisabeth Staksrud har blitt tildelt Medietilsynets Trygg bruk-pris for 2014 for sitt 10-årige engasjement for barns trygghet på internett og i digitale medier.

more

11.02.2014

– La oss skape et bedre internett sammen

I anledning Safer Internet Day lanseres en digital bok for barn med fokus på å ta kloke valg på nett. Kampanjen Stopp hatprat sparkes også i gang på dagen for tryggere nettbruk.

more

06.02.2014

Sett sunne rammer for skjermbruk

For barn i dag er det en selvfølge med et mangfold av skjermer. Foreldre har en unik mulighet til å spille på lag med barna, formidle gode holdninger og gi trygge rammer rundt skjermbruk. Barnevakten gir deg råd om hvordan.

more

06.02.2014

Facebook dominerer fortsatt

På tross av spådommer om død og flukt fra Facebook, lever det sosiale mediet i beste velgående – ti år etter at det oppsto.

more

06.02.2014

Slik svarer hun på netthetsen

Den unge fotografen valgte å lage et fotoprosjekt av alle de hatefulle kommentarene hun mottok på nett. – Folk føler de har rett til å si sin mening om utseendet mitt og alle andre jenters utseende på nettet, kommenterer hun.

more

06.02.2014

Lær å dele rett med DelRett.no

DelRett.no er en veiledningstjeneste for lærere og forelesere som har spørsmål om opphavsrett og deling av digitale læringsressurser.

more

05.02.2014

Nye krav skal hindre barns pengebruk i spill

Storbritannia krever at spillselskapene sørger for at barn ikke skal kunne bruke penger i spill, uten foreldrenes samtykke. Forbrukerombudet støtter kravet.

more

03.02.2014

”Man X-er ikke uskyldig og sårbar 11-åring!”

Barnepsykolog og tv-seere kritiserer TV 2 for måten barn behandles i Norske Talenter.

more

30.01.2014

Tusenvis av elever lærte algebra med dataspill

Fra 13. – 17. Januar løste over 1700 norske skoleklasser 7,7 millioner ligninger i Algebra Challenge. Og det gjorde de ved hjelp av dataspillet ”DragonBox”.

more

30.01.2014

«Jeg skjønner ikke at du som er så talentløs gidder å leve»

Da Annsofi Pettersen slo gjennom som artist på X-Factor, ble hun bombardert med hatmeldinger på sosiale medier.

more

29.01.2014

Annsofi synger ut mot mobbing

Artist Annsofi Pettersen ble deprimert og sykmeldt av den digitale mobbingen som fulgte X-Factor-suksessen. Nå fronter hun antimobbekampanjen Bruk Hue som i sin tiende sesong besøker flere skoler enn noensinne.

more

23.01.2014

– Det verste vi gjør, er å passivt registrere det som skjer

– Fremveksten av sosiale medier er på mange måter en revolusjon for måten vi forholder oss til hverandre og til omverdenen på, sier sjefredaktøren i Harstad Tidende, og roper et varsku om å ikke bare passivt registrere det som skjer.

more

22.01.2014

Advarer mot at Kik brukes av barn

Chattetjenesten Kik har aldersgrense 17 år, men er populær blant barn. Både politiet, Medietilsynet og Barnevakten registrerer at nakenbilder deles via appen, og oppfordrer foreldre til å følge med. – Begynn å bli foreldre, formaner politiet.

more

22.01.2014

Filmtips til foreldre: Disconnect

Dramaet ”Disconnect” forteller en sterk historie om de mørke sidene ved digitale medier, men viser også hvordan nettkommunikasjon kan skape uventede og nære forhold. Filmen egner seg godt for foreldre og eldre ungdom. Merk at aldersgrensen er 15 år.

more

21.01.2014

Safer Internet Day med bok for småtrinnet

Den 11. februar markeres Safer Internet Day, og i den forbindelse lanseres en digital lydbok for elever i småtrinnet, med formål å lære barn om viktige valg man gjør på nettet.

more

16.01.2014

– Hvordan har du hatt det på Instagram i dag?

– Foreldre må øke sin deltakelse i ungdommens hverdagsliv, oppfordrer leder for Sola ungdomsteam, og peker på at mobbing foregår på arenaer der det er liten voksentetthet.

more

16.01.2014

Kloke ord om nettbruk i nord

– For å nå gjennom til ungdommene må man sette ting på spissen og kalle en spade for en spade, sier den engasjerte foredragsholderen Michal Solheim, som hovedsakelig i Nordland tilbyr foredrag for barn, ungdom og foreldre om den digitale hverdagen.

more

15.01.2014

PC i timen brukes mest til ikke-faglige aktiviteter

En ny doktorgradsavhandling avdekker at PC i timen brukes mest til Facebook, chat, spill, nyheter, og bare litt til faglig innhold. Noen sentrale retningslinjer for hvordan elevenes PC-bruk skal reguleres, finnes ikke.

more

14.01.2014

Stor pågang av unge på chat til hjelpetjenester

Ulike hjelpetjenester opplever økt pågang av mennesker som trenger noen å snakke med om personlige problemer. Spesielt stor har økningen av unge på nettchat vært, og temaene er alvorlige.

more

09.01.2014

Foreldreråd om Tinder

Sjekke-appen Tinder har bredd om seg blant ungdommer de siste månedene. Barnevakten advarer mot at barn bruker appen og oppfordrer foreldre til å følge med på de unges aktivitet på nett og mobil.

more

09.01.2014

”Jul i Svingen” kåret til årets beste familieprogram

Barnevakten gir prisen for årets beste familieprogram 2013 til ”Jul i Svingen” og NRK Super. – ”Jul i Svingen” byr på gode historier, humor og varme og tar fatt i hverdagen på en måte som kommuniserer med både barn, ungdom og voksne, sier daglig leder Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

more

19.12.2013

Tv-tilbudet til barn og familie i jula

Jula er gjerne tid for familiehygge med gode tv-programmer og filmer, og tv-tilbudet er stort. Derfor kan det være lurt å planlegge hva man vil se. Her er en oversikt over tv-tilbudet til barna og familien i jula.

more

19.12.2013

Fem ting å snakke om hvis barnet får digitale julegaver

Barnevakten gir deg fem lure ting å snakke om dersom barnet skal få nettbrett/pc, mobil eller spillkonsoll til jul!

more

17.12.2013

– Går mot tidenes skjermjul

Med rekordantall nettbrett og smarttelefoner i hjemmene, og sannsynligvis en del nye under juletreet, er det fare for at alle havner bak hver sin skjerm i jula. – Det er vi voksne som må ta regien om vi ønsker det annerledes, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

more

16.12.2013

Foreldre respekterer ikke aldersgrensene på spill

Foreldre kjøper voksenspill til barna, på tross av at de butikkansatte viser til aldersgrensen på spillet og forklarer at det ikke egner seg for barn.

more

12.12.2013

Snakk med barna om å ikke dele ekle kjedebrev

Groteske kjedebrev deles mellom barn på Kik. – Snakk med barna om å ikke tro på innholdet og ikke sende det videre, oppfordrer Barnevakten.

more

12.12.2013

Bilderetusjerings-apper nå på topplistene

Bildedelingen i sosiale medier som Instagram er massiv. Gratis mobilapper gjør det mulig å fikse på utseendet, og slike apper er nå svært populære. Et tilbakeslag, mener psykolog.

more

12.12.2013

Banning skjemmer familieprogrammene

Familieprogrammene skjemmes av banning, og mange reagerer. Er dette en ønsket språkutvikling, eller er det noe en ønsker å få bukt med? Barnevakten mener tv-kanalene må ta stilling og ha tydelige retningslinjer.

more

11.12.2013

Foreldre er viktige støttespelarar for ungdom sitt kroppsbilete

Gode vene- og familieforhold gir betre sjølvbilete hos ungdom, viser forsking. – Det er oppmuntrande informasjon til foreldre, meiner Barnevakten.

more

05.12.2013

Norskinspirert barnefilmsuksess i vente

1. juledag er det kinopremiere på Disneyfilmen Frost. Filmen skal være inspirert av norsk landskap og kultur, og har fått god mottakelse i USA.

more

05.12.2013

– Lær barn å gjenkjenne mulige faresignaler

En 19 år gammel mann har brukt sosiale medier for å opprette kontakt og er siktet for overgrep på rundt 30 jenter. – Lær barnet eller tenåringen å gjenkjenne mulige faresignaler, oppfordrer Barnevakten.

more

05.12.2013

Fotballfrelst på FIFA

Fotballtrening og kamper som ellers preger hverdagen suppleres med avansert og strategisk fotballspilling på skjermen. Ungdommene Elias og Joel er hektet på FIFA.

more

28.11.2013

Sjakkmoro på app

Sjakk er i vinden som aldri før, og det er med glede vi ser at vår nybakte verdensmester Magnus Carlsen har fått både unge og gamle til å finne frem sjakkbrettet. Vi har plukket ut noen fine sjakkapper som passer for hele familien.

more

27.11.2013

Hvordan styrke barna innenfra

For at barn og unge skal håndtere utfordringer som møter dem, er det viktig å ruste dem til å bli trygge, sterke og glade barn. Her presenteres noen nyttige verktøy for foreldre.

more

27.11.2013

– Gi barna psykologisk førstehjelp

Prinsippet i verktøyet Psykologisk førstehjelp er å gi barn og unge hjelp til selvhjelp gjennom å lære å tenke hjelpsomme tanker.

more

26.11.2013

Ungdom er snillere – men sliter psykisk

På tross av at ungdommer har det bedre og oppfører seg bedre enn noen gang, er det også mange som sliter. Eksponering og glansbildefokus i sosiale medier hjelper ikke på.

more

21.11.2013

Barn og voksenspill: – Kunnskap og engasjement er nøkkelen

Hvordan skal man som forelder forholde seg til at mange av de beste og mest populære dataspillene presenterer ultravoldelige spillverdener laget for voksne?

more

21.11.2013

Klart for julekalendere i reprise

Hele fem gamle julekalender-serier vises på tv i år. På NRK Super blir det ”Jul i svingen”, og Super-sjefen påpeker at seriene har stor repriseverdi: – Barn liker å se dem igjen, sier Hildri Gulliksen.

more

21.11.2013

– Vær en kjernekar og bekjemp voldtekter

Kripos har lansert en holdningskampanje som har som målsetting å forebygge voldtekter relatert til fest og alkohol/rus. Kampanjen sprer seg raskt på sosiale medier.

more

20.11.2013

Barnekonvensjonen har bursdag

Det er 24 år siden barnekonvensjonen ble vedtatt. – Barnevakten arbeider ut fra FNs barnekonvensjon, som understreker barnas rett til ytringsfrihet og informasjon, men også deres krav på beskyttelse fra informasjon som kan være skadelig, sier daglig leder Merethe Clausen Moe.

more

20.11.2013

Frykter belastningsskader fra nettbrett blant unge

Eksperter innen helse registrerer økte belastningsskader grunnet bruk av nettbrett og smarttelefoner. Nå frykter de negative helseeffekter blant barn og unge i framtiden.

more

14.11.2013

– Er jeg stygg eller pen?

Dette spørsmålet er det mange unge jenter som stiller via videoer på YouTube. – Trenden viser et sterkt behov for å bli sett og få anerkjennelse, påpeker rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

more

14.11.2013

– Gi barna et variert filmtilbud

Tilgang på et rikt filmutvalg bidrar til å gjøre barn mer bevisste, kunnskapsrike og kompetente mediebrukere – og -skapere. Norsk Filminstitutt står bak en rekke gode tilbud som gir barn muligheten til å lære mer om filmmediet.

more

14.11.2013

Nordisk spilldag på bibliotekene på lørdag

Bibliotekene har blitt en sentral formidler av spill og spillkultur i Norge, og derfor holdes Nordisk Spilldag førstkommende lørdag, hvor 37 norske bibliotek setter fokus på dataspill, apps, brettspill og spillkultur.

more

14.11.2013

Ta barna med på barnefilmklubb

Visste du at det finnes en rekke filmklubber for barn rundt omkring i landet?

more

12.11.2013

Spør Barneombudet om rettigheter

Barneombudet reiser for tiden på turné rundt i landet og besøker skoler. Her forteller de om barns rettigheter, og elevene får anledning til å stille spørsmål.

more

07.11.2013

Elever dusjer ikke grunnet kroppsfokus og fotofrykt

Ved ungdomsskoler i Trondheim er det svært mange som ikke dusjer etter gymtimen. Elevene er redd for å bli sett på som stygg og tjukk, og for å bli fotografert med mobilkamera. – Temaet må snakkes om i klasserommene, mener Barnevakten.

more

06.11.2013

Foreldres Facebook-oppdateringer kan skade forholdet til barna

Foreldres deling av drøye bilder og kommentarer i sosiale medier kan skade trygghetsforholdet til barna, mener eksperter. – Vær voksne forbilder og vit hva du deler med hvem, sier Barnevakten.

more

06.11.2013

Benytt tipstjenesten for skadelig tv-innhold

Medietilsynet vil gjerne ha tips dersom du ser innhold på tv før kl. 21.00 som du mener kan være skadelig for barn og unge under 18 år.

more

31.10.2013

Foreldre ønsker aldersgrenser på kinofilm

I en undersøkelse ved Medietilsynet svarer hele 95 prosent av foreldre at det bør være aldersgrenser på kino.

more

31.10.2013

”Battlefield 4” lanseres med 18-årsgrense

For første gang lanseres et spill i den populære og velpolerte krigsspillserien ”Battlefield” med 18 års anbefalt aldersgrense. – Snakk med barna om voksenspill, og bli enige om hva som er greit å spille, oppfordrer Barnevakten.

more

25.10.2013

Over 650 skoler danset BlimE-dansen!

I dag har over 135.000 barn rundt om i Norge danset BlimE-dansen. Se videoer på nrksuper.no!

more

24.10.2013

Statsministeren lover kamp mot mobbing

– Å gi barn en trygg barndom og oppvekst er det viktigste forebyggende tiltak vi har på alle felt, sa statsminister Erna Solberg under trontaledebatten onsdag. – Dette gir grunn til håp om at det vil bli en betydelig forsterking av antimobbearbeid under den nye regjeringen, der både offentlige og frivillige tiltak kan gå hånd i hånd, mener Barnevakten.

more

24.10.2013

Slik setter du opp Google Sikkert søk

Søkemotoren Google er førstevalget for mange, også blant barn og unge. Lær hvordan du kan filtrere søket og utelukke upassende innhold.

more

22.10.2013

Europris trekker tilbake groteske Halloween-produkter

Salget av blodige avkappede kroppsdeler til Halloweenfeiringen har skapt sterke reaksjoner. Nå trekker Europris de verste produktene.

more

21.10.2013

Fjerner lekeromskilt med uhyggelige filmassosiasjoner

Fjord Line fjerner merking av lekerom etter at foreldre har reagert på at skiltet gir assosiasjoner til den svært kontroversielle filmen "Kids". Fjord Line avviser noen form for kobling til filmen.

more

17.10.2013

Digitale utfordringer for unge med funksjonsnedsettelser

Foreldre og fagpersoner kontakter Barnevakten og etterlyser veiledning, foredrag og råd i forhold til unge med funksjonsnedsettelser. De digitale utfordringene for disse unge synes ofte å være forsterket i forhold til jevnaldrende.

more

17.10.2013

Kronprins Haakon bevisstgjør om nettmobbing

– Jeg syns det er forferdelig at ungdom utsettes for alvorlig hets på internett, sier kronprinsen.

more

17.10.2013

Råd om mobbing til ofre og foreldre

Redd Barnas psykolog Per Olof Tellegård gir tips og råd om mobbing og krenkelser, både til barn som er ofre for krenkelser, og til foreldre til barn som utsettes for krenkelser.

more

16.10.2013

Råd til foreldre og barn om Instagram

Instagram er kanskje det mest voksende nettverket innen sosiale medier for øyeblikket, og da bør man tenke over hva som publiseres og hvordan man skal forholde seg, særlig for yngre brukere.

more

15.10.2013

– Morsomt actionspill for yngre ungdommer

– ”The Wonderful 101” er et godt alternativ for barn som synes de har vokst fra actionspillene med 7- års aldersanbefaling, men som ikke er gamle nok til å starte med 16-årsspill, tipser spillanmelder i Barnevakten.

more

03.10.2013

Søkemotor for filmer, spill og apper

Har du testet Barnevaktens søkemotor for spill og filmer? Nå har vi utvidet den med et eget app-søk også. – Vi ønsker å veilede foreldre og fremme de gode filmene, spillene og appene for barn og unge, sier Sigrun Landro Thomassen.

more

03.10.2013

Norsk film om fotball, vennskap og forelskelse

Den norske barne- og ungdomsfilmen «Kule kidz gråter ikke» har kinopremiere på nyåret. Det blir en film om fotball, vennskap og forelskelse, men også om sykdom.

more

03.10.2013

– Nettvett er ferskvare

– Det er hele tiden noe nytt å sette seg inn i, forteller Ragnhild Aadnøy Jansen som er foredragsholder i Barnevakten. – Hvert foredrag er ferskvare.

more

02.10.2013

Ny regjering vil skape rom for frivillighet

Samarbeidspartiene vil skape større rom for frivillige initiativ. – Som frivillig organisasjon gir det oss ny optimisme, sier Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

more

26.09.2013

Starter underskriftsaksjon mot nettmobbing

Med underskriftsaksjonen «Nok e' nok!» ønsker Trønder-Avisa å sette fokus på nettmobbing mot barn og unge, og å skape bevissthet om hvordan vi opptrer i sosiale medier.

more

25.09.2013

Kan aldri snakke uten å hetses

Dokument 2 forteller denne uka om hvordan kvinner som deltar i samfunnsdebatten hetses på nettet. ”Æsj, for et tragisk lite menneske” er eksempel på kommentarer Sandra Borch må forholde seg til.

more

24.09.2013

Karsten og Petra-suksessen fortsetter på film og tv

Karsten og Petra blir bestevenner ble en publikumsvinner på kino, og nå gjør tv-serien om Karsten og Petra suksess på NRK Super og nett-tv. På nyåret kommer kinofilm nummer to om de to bestevennene.

more

24.09.2013

– Ikke møt unges problemer med likegyldighet

Barn og unge som har det vanskelig trenger å bli sett, mener Røde Kors.

more

19.09.2013

Barn klager på foreldrenes mobilbruk

11 prosent av foreldre svarer at barna har klaget på deres bruk av smarttelefon eller nettbrett på ferie eller under fritidsaktiviteter. – Bruker du for mye tid med mobilen, kan det svekke tilknytningen til barna, advarer psykolog.

more

19.09.2013

Råd om hvordan forebygge og håndtere mobbing

Ask.fm har fått stor oppmerksomhet i mediene denne uka, og mange foreldre søker råd om hvordan håndtere digital mobbing. – Ikke undervurder betydningen av å snakke med barna om nettoppførsel og konsekvenser, sier Barnevakten.

more

19.09.2013

– Utnytter barn og unge gjennom produktplassering

Barnevakten er kritisk til promotering av hår- og sminkeprodukter i «Top Model». – Vi etterlyser en større etisk vurdering fra dem som sitter med makten og pengene og som samtidig vet at mange barn og unge i dag sliter med å ikke være fornøyd med seg selv, sier Tønnesen.

more

17.09.2013

Utvider tilbudet til barnefamilier

Som første tv-distributør i Norge lanserer Canal Digital nå både en ny arkivtjeneste fra Disney Channel og et nytt abonnementstilbud fra Barnas SF Favoritter til sine parabolkunder. De nye tjenestene er laget for barnefamilier og legges i underholdningsportalen Canal Digital GO.

more

16.09.2013

Advarer mot mobbing på Ask.fm

I Bergensområdet er grov mobbing utbredt på Ask.fm, og skolene advarer foreldrene. – Tenk over hvordan det du skriver oppfattes av mottakeren, sier Barnevakten til barn og unge.

more

13.09.2013

Innfører mobilforbud på skolen

Nå er det forbud mot å bruke mobilen for alle elever i grunnskolen i Kristiansand kommune. – Lettere å legge fra seg mobilen når alle gjør det, tror Barnevakten.

more

12.09.2013

Får bot for grove voldsscener ettermiddagstid

TV 2 får bot for å ha sendt grove voldsscener av Grey's Anatomy tidlig på dagen. – Positivt at vannskilleprinsippet fungerer og blir tatt på alvor, mener Barnevakten.

more

12.09.2013

– Dårlig forbilde for unge jenter

Miley Cyrus ser ut til å søke oppmerksomhet ved å gjøre seg selv til et seksuelt objekt. Denne uka sjokkerer hun med å posere naken i sin nye musikkvideo. – Visningstallene er skyhøye, og foreldre bør være bevisst på dette, mener Barnevakten.

more

12.09.2013

Uenighet om 18-årsgrensen på film

Filmbransjen tar til orde for å fjerne 18-årsgrensen på film, men møter sterk motbør fra flere hold.

more

12.09.2013

Store forventninger blant barn til nytt 18-årsspill

Blant barn fra femte klasse knyttes det store forventninger til lanseringen av 18-årsspillet GTA V neste uke. Foreldre derimot, er stort sett uvitende.

more

11.09.2013

Demonfilm får likevel 15-årsgrense

Aldersgrensen for «Skyggejegerne: Demonenes by» er satt opp igjen til 15 år, etter enstemmig vedtak i klagenemnda. Etter oppfordring fra Barnevakten klaget Barneombudet på 11-årsgrensen.

more

05.09.2013

Grove nettdebatter får ansikt i teaterstykke

Ytringsfrihet på nettet er utgangspunkt for forestillingen «Folkedypet», der det meste av replikkene er hentet fra Dagbladets nettdebatter. – Her tenderer det over i hets og trakassering, som går ut over menneskeverd og respekt, sier teatersjefen.

more

05.09.2013

Fra Hannah Montana til uhemmet sexsymbol

For knappe to uker siden skapte Miley Cyrus mediestorm da hun under MTVs prisutdeling ”twerket” i hudfarget lateksdrakt. – Snakk sammen om stjerner som utfordrer grenser og la barn og unge uttrykke hva de selv synes, råder Barnevakten.

more

05.09.2013

App-hjelp mot vonde følelser

Barna bør jobbe konstruktivt med tankene sine, for å unngå psykiske problemer senere i livet, sier psykolog. Nå er en ny app utviklet for nettopp dette formålet.

more

03.09.2013

– Skjerm barna

Ekspert anbefaler foreldre å snakke med barna om det de ser og leser i mediene om Aksla-drapet, og å skjerme dem fra detaljerte skildringer.

more

02.09.2013

Sammen for vennskap blant barn

"Voksne skaper vennskap - sammen" er tema for årets kampanje i regi av Manifest mot mobbing. Årets kampanjeuke arrangeres 2.-6. september.

more

29.08.2013

Bekjemper digital mobbing med ny app

Når Bruk Hue går inn i sitt femte år skjer dette med en ny app i kampen mot digital mobbing. – Appen formidler tips og råd om hvordan man best håndterer digital mobbing, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

more

29.08.2013

Ny bok om digital mobbing for lærere og skolen

Boken ”Digital mobbing” av Elisabeth Staksrud ble lansert denne uken. Den er skrevet for lærere og til bruk i skolen.

more

29.08.2013

Kan for mye skjermtid gjøre barn deprimerte?

Ifølge en ny britisk forskningsrapport er det en klar sammenheng mellom utstrakt skjermbruk og problemer med angst og depresjoner hos barn og unge. Medietilsynet Trygg bruk sier at en slik sammenheng er vanskelig å påvise, men oppfordrer til variasjon mellom stillesitting og fysisk aktivitet.

more

28.08.2013

Nytt verktøy for å slette uønskede nettprofiler

Den nye engelskspråklige nettsiden justdelete.me tilbyr informasjon og direktelenker som hjelper deg med å slette profilen din fra populære nettjenester.

more

28.08.2013

– Velg årvåkenhet og kommunikasjon fremfor overvåkning

I løpet av ett år har nesten dobbelt så mange barn mellom tre og elleve år fått tilgang til mediebrett, ifølge tall fra TNS Gallup. – Lær barna nettvett, sett grenser og ta noen sikkerhetsgrep, er ekspertenes råd.

more

23.08.2013

Ber Barneombudet klage på aldersgrense på voldelig demonfilm

Barnevakten har i dag sendt en appell til Barneombudet om å klage på aldersgrensen på filmen ”Skyggejegerne: Demonenes by”. Filmen ble av Medietilsynet opprinnelig gitt 15-årsgrense, men ble satt ned til 11 år etter klage fra distributøren SF Norge, med tre mot to stemmer.

more

22.08.2013

Lovende filmhøst for barna

Barna har mange godbiter å se fram til i høstens kinoprogram, både av norsk og utenlandsk film. «Mormor og de åtte ungene» er allerede godt i gang og hadde gode besøkstall første helg.

more

22.08.2013

Voldelig demonfilm med skrekkeffekter satt ned til 11-års aldersgrense

Barnevakten mener elleveåringer burde beskyttes for filmen «Skyggejegerne: Demonenes by», og at den opprinnelige 15-årsgrensen burde vært opprettholdt.

more

21.08.2013

Vær forsiktig med skolestartbilder av andres barn

Mange skolestartbilder florerer på sosiale medier i disse dager. – Tenk deg om og innhent tillatelse før du deler bilder av egne og andres barn, råder ulike eksperter.

more

20.08.2013

Gruer seg til skolestart på grunn av mobbing

En av tre henvendelser til Røde Kors fra unge som blir mobbet, handler om digital mobbing. De siste ukene er det mange som har grudd seg til skolestart.

more

19.08.2013

Brosjyre om problemspilling til barnefaglig personell

– Dataspill er en naturlig del av hverdagen til de fleste barn og unge, men for noen utvikler spillingen seg til et problem, sier seniorrådgiver i Medietilsynet, som ønsker å spre kunnskap på området.

more

15.08.2013

Vil beskytte barn og blokkere internettporno

Statsminister David Cameron har kunngjort at for å beskytte barna vil husstander i Storbritannia få blokkert pornografi gjennom deres internettleverandør, med mindre de ønsker å motta dette.

more

15.08.2013

Diskusjonsmøte om kroppspress

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen inviterer i dag aktører fra motebransjen, ukeblader, aviser og reklamebransjen til diskusjonsmøte om kroppspresset gutter og jenter utsettes for.

more

15.08.2013

– Dataspill forhindrer ungdomskriminalitet

Forskere mener at ungdomskriminaliteten har falt som en følge av at unge gutter nå heller spiller dataspill enn å drive gatelangs.

more

15.08.2013

– Tynnspirasjon kan føre til spiseforstyrrelser

Eksperter tror at deling av bilder av tynne kropper på sosiale medier fører til at flere får spiseforstyrrelser. – Det er viktig at foreldre kan være en motvekt som kan nyansere budskapet de unge tar inn, mener Barnevakten.

more

14.08.2013

Regjeringen styrker film og dataspill

I sitt kulturpolitiske program varsler regjeringen blant annet en styrking av film for barn og unge samt dataspill til underholdning og læring.

more

14.08.2013

Supernytt med valgsider for barna

Supernytts nettsider forklarer hva et stortingsvalg er, hvorfor vi har valg i Norge og hva de forskjellige politiske partiene mener. – Et flott bidrag for å engasjere barn, mener Barnevakten.

more

04.07.2013

Hvordan Barbie ville sett ut hvis hun var en ekte kvinne

En kunstner har gikk Barbie mer realistiske proporsjoner. Hvis det finnes en sjanse for at den nåværende Barbie påvirker unge jenter negativt, hvorfor da ikke lage en som ligner mer på et naturlig menneske, spør kunstneren.

more

04.07.2013

Tenk gjennom hvilke feriebilder du deler

Smarttelefoner og et stort utvalg av bildeapper, bidrar til en kraftig øking av umiddelbar deling på sosiale medier. Da er det viktig at vi tenker over hvilke bilder vi deler, og med hvem.

more

03.07.2013

– Dagens unge har dårlige voksne forbilder

Kan det være nødvendig å være så sint? spør debattant, og adresserer det digitale debattklima som er fullt av skjellsord og sjikane.

more

27.06.2013

Ny videodelingstjeneste i vinden

Videotjenesten Vine er i ferd med å bli det nye appfenomenet, ikke minst blant ungdom. Men vær oppmerksom på at tjenesten har en anbefalt aldersgrense på 17 år.

more

27.06.2013

Tips til morsomme sommerferieaktiviteter

Vær bevisst på å utnytte sommertiden og at små og store tar pauser fra skjermer vi til daglig omgir oss mye med. Men skal man først benytte skjermen, gir vi noen gode tips til bakseteunderholdning for barna samt andre glade medieaktiviteter.

more

27.06.2013

God og nyttig sommerlektyre

Skal du ta for deg Barnevaktens bok i sommer? Den praktiske håndboka samler den viktigste informasjonen for foreldre på ett sted, og fremmer gode medieopplevelser og bevisst bruk.

more

26.06.2013

Jenter dømt for sexsjikane på Instagram

To svenske jenter er nå dømt for grov ærekrenkelse på nettet etter at mange ungdommer ble uthengt som «Göteborgs største hore» på Instagram. Foreldrene er også rammet av dommen på grunn av manglende tilsyn.

more

25.06.2013

Ny supersjef for barnekanalen

Hildri Gulliksen tar over som ny sjef for Norges største barnekanal NRK Super. Hun er opptatt av at de skal nå ungene der de er.

more

25.06.2013

Hotellkjede kutter tv-porno

Petter Stordalens hotellkjede kutter pornotilbudet via hotellenes tv-apparat. – Svært positivt, med tanke på barnefamilier på hotellopphold, mener Barnevakten.

more

24.06.2013

– Foreldre må ta ansvar for barnas spilling i ferien

Nå når sommerferien er her og barna har mye mer fritid, er det viktig at foreldrene tar ansvar for å regulere barnas spilling, mener både helsepersonell og spilleksperter.

more

20.06.2013

Aktuell bok om grooming

Boken ”Elin under havet” kan være en god bakgrunn for å snakke om grooming med barn og unge.

more

20.06.2013

Pris for gode produksjoner til barn

Produksjonsselskapet Fabelaktiv på Hamar ble tildelt pris for sin målbevisste satsing og evne til fornyelse, og juryen mente det er spesielt flott at de satser på gode produksjoner for barn.

more

19.06.2013

TV 2 kan få bot for blodige scener ettermiddagstid

TV 2 risikerer gebyr etter å ha vist to voldelige episoder av «Grey's Anatomy» på dagtid, og blitt avslørt i Medietilsynets stikkprøvekontroll. Barnevakten setter pris på at Medietilsynet tar tak i slike saker.

more

19.06.2013

Barnas nett-tv nå på nettbrett

Nå er det mulig for barna å komme direkte inn på NRK Supers nett-tv på nettbrett og mobil, uten å gå veien om den voksne nett-tvspilleren. – Supert, mener Barnevakten.

more

18.06.2013

Frykter smitteeffekt av selvskadingblogger

Unge mennesker er utsatt for smitteeffekter av å se bilder av selvskading på blogger, mener ulike eksperter. – Foreldre må være obs på hvilke blogger barna følger med på, sier Barnevakten.

more

17.06.2013

– Sosiale medier kan bli usosiale medier

Flere kommuner har vedtatt mobilforbud på skolene på grunn av at elevene blir usosiale, de blir distrahert fra undervisningen samt at mobbing skjer via Facebook og sms.

more

13.06.2013

Nynorskpris til supersjefen i Superblokka

Programleiar Christian Wiik Gjerde i Superblokka får Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar 2013 for god bruk av dialekt og nynorsk i notidas barnetime.

more

13.06.2013

Politiet er der for å hjelpe

Politiet oppfordrer til å ta kontakt om man går med en bekymring. De er interessert i å ha godt samarbeid både med foreldre, skole og andre instanser rundt barn og unge.

more

13.06.2013

Kan få oppreisning i Konfliktrådet

Konfliktrådet megler i mange saker som omhandler mobbing, trusler og bildespredning på nett. – Ungdommene som er utsatt opplever det svært vondt og sårende, sier Konfliktrådsleder.

more

13.06.2013

– Alt barna trenger i én og samme app

Det digitale barnebokforlaget Propell har laget en app for barn som de selv sammenligner med Netflix: Her samler de bøker, sanger og leker for barn i én og samme app.

more

12.06.2013

Mediemagasin med fokus på barn og unges medievaner

Barn og unges medievaner, tidsbruk, foreldrenes og skolens rolle er noen av temaene som berøres når Kurer på P2 snakker med både Medietilsynet, Barnevakten og en engasjert 16-åring.

more

06.06.2013

– Ikke strålefare ved bruk av nettbrett

Forekomsten av nettbrett er sterkt økende i de norske hjem, og nettbrettene er svært populære til spill blant barn. Vi har spurt Statens Strålevern om det er noen strålefare forbundet med bruken av nettbrett.

more

06.06.2013

– «Mormor og de åtte ungene» en sjarmbombe

– En sjarmbombe av en film, omtales den som, den nye «Mormor og de åtte ungene»-filmen som har premiere den 16. august. Se den nye traileren her.

more

06.06.2013

Nettet ikke lenger lovløst

For en drøy uke siden ble den norske Straffeloven endret. Å uttrykke ærekrenkende ytringer på nettet er nå straffbart. Rettssaken som pågår i Sverige har i så måte stor offentlig interesse også her i landet.

more

03.06.2013

Støtte til barnefilm truet

Støtten til kvalitetsfilm for barn og voksne på norske kinoer er truet, deriblant støtten til norsk tale på barnefilm.

more

03.06.2013

Ny barne-tv-serie om barn i villmarken

«Villmarksbarna» viser at ungene blir med på det meste bare de får muligheten. I serien som starter på NRK Super til høsten, tar Runa (8) og familien seerne med både på bjørnesafari, rypejakt og snøhuletur.

more

30.05.2013

Pengeutpressing for nakenbilder på nett øker

Mange har den siste tiden blitt truet til å betale høye pengebeløp for intime bilder de har delt med andre. – Snakk om konsekvenser av bildedeling, sier Barnevakten.

more

28.05.2013

Barnehagebilde av treåring retusjert til det ugjenkjennelige

Mamma ble svært overrasket da hun fikk retusjerte barnehagebilder av datteren sin på tre år. – De voksne sender et signal om at du ikke er bra nok som du er, kommenterer hun.

more

27.05.2013

Forbrukerombudet refser bloggere

– De kan ikke velge om de vil følge norsk lov, sier Forbrukerombudet, som har sendt brev til fem populære bloggere med påbud om at de må rette seg etter markedsføringsloven.

more

27.05.2013

Rettssak vil vise at det er grenser for nettoppførsel

– Vi ser dette som en prøvesak som vil vise ungdom at det er grenser for hva de kan gjøre på internett, sier pressetalsmann ved Gøteborg-politiet, i forbindelse med tiltalen mot to tenåringsjenter for spredning av sex-rykter.

more

24.05.2013

Hvordan forebygge digital mobbing

Foreldre har en unik mulighet til å forebygge at deres barn tar del i mobbing av andre via Internett og mobiltelefon. Her er noen fokusområder foreldre kan jobbe med for å redusere risikoen for å ta skade av å bli utsatt for mobbing, eller være involvert i å mobbe andre på sosiale medier.

more

23.05.2013

Sitter med mobilene i stedet for å prate

Ingrid og Henny ser både fordeler og ulemper med den økte tilgangen folk har på smarttelefoner.  – Det er fint å kunne holde kontakten med folk, men lett å bli avhengig.

more

23.05.2013

Vil forby sjokoladereklame for barn

Dersom mat- og drikkebransjen nå ikke selv demper reklametrykket mot de yngste, vil regjeringen forby reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn.

more

23.05.2013

Sliter med å øke egen søvntid

Ungdommer sover mindre enn noen gang, og teknologi får i stor grad skylden. Forsker råder foreldre til å sette noen rammer, men spille på lag med ungdommene.

more

22.05.2013

– Jeg liker å være ung i dag

Vi leser om ungdom som er stresset over forventningspress, og ungdom som får for lite søvn og aktivitet. Heldigvis er det også noen som gleder seg over det å være ung: – Jeg liker å være ung i dag, skriver 15 år gamle Ingrid Marie.

more

22.05.2013

Uenighet om strålefare

Folkets Strålevern går i mot regjeringens politikk om at stråling ikke er helseskadelig. De mener det er en fornektelse av en fare som er rimelig godt dokumentert.

more

16.05.2013

Barnevakten foreslår 13-årsgrense i ny lov

Barnevakten ber Kulturdepartementet innføre 13-årsgrense og tydelig egnethetsmerking når lovverket som skal beskytte barn og unge mot skadelige filmer og tv-programmer fornyes i disse dager. Barnevakten og Medietilsynet er ikke helt på linje i sine forslag.

more

16.05.2013

– Ta pornopraten med barna

Barnevakten får henvendelser fra foreldre og lærere om utstrakt pornobruk blant barn og unge. – Det er viktig at foreldre snakker med barna sine om porno, mener Barnevakten.

more

15.05.2013

Aksjonister merker retusjert reklame med advarsler

Det enorme kroppsfokuset i samfunnet har negative konsekvenser for ungdom, påpeker «Ungdom mot retusjert reklame». Nå aksjonerer de ved å merke reklameplakater med advarsler.

more

14.05.2013

– Ta skjermpause før leggetid

Barns bruk av skjermer etter leggetid resulterer i søvnproblemer, viser tall fra Storbritannia. – Foreldre må ta ansvar og gjøre grep for at barna får nok søvn, mener Barnevakten.

more

08.05.2013

Fortsatt uvisshet om barn og mobilstråling

Det er fortsatt usikkert om barn kan være i faresonen når det gjelder mobilstråling og risiko for kreft.

more

08.05.2013

Foreldreinnføring i Clash of Clans

Clash of Clans er et svært populært spill blant barn for tiden. Barnevakten oppmuntrer foreldre til å sette seg inn i spillet, slik at man bedre kan forstå spilleiveren og bidra til positive spillopplevelser.

more

07.05.2013

Nytt mattespill til skolebruk

Mattelærer oppfant suksessen DragonBox, som fire ganger er kåret til verdens beste undervisningsspill. Nå lanserer DragonBox oppfølgeren som er tilpasset skoler og elever over 12 år.

more

06.05.2013

Dokumentar om virkningene av barns økte skjermbruk

Den kritikerroste Dokumentaren Livet på Spill vises på NRK 2 den 8. mai og 12. juni. Filmen etterforsker virkningene av barns økte skjermbruk, og fall i barns evne til fri lek, kreativitet og fysisk aktivitet.

more

25.04.2013

Advarer mot makaber musikkvideo

Truls sin musikkvideo ”Out of Yourself” er ikke noe for barn, mener Barnevakten. – Foreldre må følge med på hva barna oppsøker på YouTube, oppfordrer daglig leder Merethe Clausen Moe.

more

25.04.2013

Egne sider for familiefilm på Filmweb

På Filmweb finnes egne sider der alle kinoaktuelle og kommende familiefilmer er samlet.

more

23.04.2013

Småbarn får behandling for iPad-avhengighet

I Storbritannia er barn så unge som fire år blitt så avhengige av smarttelefoner og iPads at det kreves psykologisk behandling.

more

22.04.2013

– Det er alt for enkelt å bare la barna spille

Sønnen brukte 32 000 i spill-apper på kort tid. Han gikk fra å være en sosial og aktiv utegutt til å bare ville sitte med nesen i en skjerm. – Det er alt for enkelt å bare la barna spille, sier moren.

more

19.04.2013

Vil innføre fotoforbud på skolen

For å forhindre mobbing kan det bli forbudt å ta bilder i skoletiden ved alle skolene i Kristiansand. Elevene mener dette ikke er riktig vei å gå. Barnevakten gir tips til samtalepunkter og råd om bildedeling.

more

18.04.2013

Elever lærer å skrive bedre med datamaskin

Elever som får bruke datamaskin eller nettbrett lærer seg raskere å lese og skrive enn om man skriver for hånd, ifølge en svensk forskningsstudie.

more

17.04.2013

Dagens barn foretrekker tv og spilling fremfor utelek

Moderne barn bruker bare halvparten av tiden på å leke utendørs enn deres foreldre gjorde da de var barn, viser en britisk studie.

more

17.04.2013

Flest blogglesere i alderen 9-15 år

Tiden brukt på internett er rekordhøy, spesielt blant de unge. Og den største andelen av blogglesere er i alderen ni til 15 år. Det viser Norsk mediebarometer 2012.

more

15.04.2013

Britene skal gjennomgå apper som lurer barn

Det britiske nærings -og handelsedepartementet vil nå se på lovligheten av spill som retter seg mot barn og som inneholder ”kommersielt aggresivt innhold”. Barnevakten oppfordrer norske styresmakter til å følge opp, og viser til at vi har akkurat de samme utfordringene i Norge.

more

11.04.2013

Alle toppbloggere – og foreldre – må lese dette

15 år gamle Sofie vil ansvarliggjøre toppbloggerne for den uheldige påvirkningen de har på unge jenter gjennom å glorifisere ”tynnspirasjon”. Foreldre til unge blogglesere bør også få med seg dette, mener Barnevakten.

more

11.04.2013

– Foreldre får mer ansvar for å følge med

– Foreldre bør følge barns bevegelser på Facebook, og ha en god dialog med barnet eller ungdommen når det kommer til bruk av internett, sier politiet, i tilknytning til hasjsalg blant barn på Facebook.

more

08.04.2013

Bildene du aldri får slettet igjen

Fire jenter forteller sine historier om nakenbilder de delte med andre, og som siden har dukket opp på hardpornosider. Det gjør de for å advare andre mot å gjøre samme feil.

more

08.04.2013

Nye avtaler gir kontroll på barns mobilbetaling

Mobiloperatørene skal gjennom nye forbrukeravtaler blant annet gjøre det lettere for foreldre å velge om barnas mobil skal kunne brukes til betaling eller ikke.

more

04.04.2013

Donald Duck skal lære småbarn nettvett

Et spesiallaget Donald-hefte deles ut til småbarn over hele landet for å gjøre dem til trygge og bevisste nettbrukere.

more

04.04.2013

100 nye venneforespørsler etter mobbehistorie

June Elise Gulli fortalte sin historie om hvordan hun ble mobbet ut av vennegjengen. Etterpå har hun fått nesten 100 venneforespørsler på Facebook. – Gledelig å se den postive bruken av sosiale medier, påpeker Barnevakten.

more

04.04.2013

«Nettsex - kva er problemet?»

Ville du kledd deg naken framfor eit kamera eller live på mobilen og vist det til framande eller dei du kjenner? Tusenvis av tenåringar og unge vaksne gjer dette, men kvifor?

more

04.04.2013

Kritiserer barnebøker med brutalt og voldelig innhold

Barnebøkene fylles med stadig økende brutalisering og råskap, mener krimforfatter. Forfatterkolleger forsvarer å tøye grenser og gi barna det de vil ha. – Vi ønsker velkommen en debatt om hva som er bra innhold og ikke, sier Barnevakten.

more

02.04.2013

Vil ruste barna for digital framtid

Initiativet ”Lær Kidsa Koding” er satt i gang for at barn skal bli i stand til å styre og kontrollere en verden som blir stadig mer digitalisert.

more

21.03.2013

7-åring brukte 7000 kroner på spillet Hay Day

7-åring brukte 7000 kroner blant annet på å kjøpe diamanter i spillet Hay Day. Hvordan kan det tillates at virtuelle effekter koster så mye? spør Barnevakten.

more

20.03.2013

Mobbeombudet er på Twitter

Landets første mobbeombud, Bodil J. Houg, er på Twitter. Følg henne på @Mobbeombudet.

more

20.03.2013

Tv-vanene endrer barnas atferd

En amerikansk studie viser at hva slags tv-innhold barna ser på, får direkte konsekvenser for hvordan de oppfører seg.

more

20.03.2013

”Facerape” førte til fengsel for 18-åring

En dansk ungdom på 18 år er dømt for å ha opprettet falske Facebookprofiler på tre av sine kvinnelige lærere og sende sexmeldinger til fremmede menn. – Slike dommer kan virke preventivt, mener Barnevakten.

more

14.03.2013

13-årig jente i Sverige drevet til selvmord av digital mobbing

Sverige rystes av en tragedie der grove overgrep og  trakassering på nettet antas å ha drevet en ung jente til selvmord. Bare et tidsspørsmål før noe lignende skjer i Norge, frykter ekspert.

more

14.03.2013

"De tøffeste gutta" åpner Barnefilmfestivalen i Kristiansand

Det blir både humor og action når filmen De tøffeste gutta åpner Barnefilmfestivalen tirsdag 23. april. Nå er hele festivalprogrammet klart.

more

13.03.2013

Kvasir Junior med redusert tjeneste

Kvasir Junior er lagt ned som tjeneste. Som et alternativ opprettes en tjeneste med filter som standard, uten annonser og med elementer for barn.

more

13.03.2013

Feil aldersmerking av zombiefilm rettes opp i

Zombiefilmen ParaNorman er feilmerket med aldersgrense 7 istedenfor 11 på coveret. En mor som viste filmen for 7-8 åringer i bursdagsselskap reagerte, og nå retter distributøren opp i feilen.

more

08.03.2013

Viktig serie om å være annerledes

Serien ”Sånn er jeg, og sånn er det” gir et innblikk i hverdagen til barn som har en ekstra utfordring å leve med. – En flott serie som kan ruste barn til bedre å forstå andre som ikke er helt lik en selv, mener Barnevakten.

more

07.03.2013

Fotokonkurranse om identitet

Alle ungdommer mellom 13 og 21 år inviteres nå til å delta i fotokonkurransen «Hvem er jeg».

more

07.03.2013

App mot mobbing i skolen

Barn som opplever mobbing og foreldre som vil stoppe mobbingen kan få hjelp gjennom en app som gir råd og veiledning.

more

06.03.2013

– Begrens barnas surfing

Forskere frykter at nettsurfing gjør barn mer og mer passive. – Sett grenser for hvor mye tid barn får bruke på internett og mobil, oppfordrer eksperter.

more

05.03.2013

Skal lære matte og kunst og håndverk gjennom Minecraft

– Vi må tørre å utnytte mulighetene som spillene gir oss, sier lærer Magnus Henrik Sandberg, som har utviklet et studieark for Minecraft til 4.klassinger.

more

05.03.2013

Innfører en spillefri dag i uka

For å kutte i timetallet foran skjermen har en skole i Rogaland innført en spillefri dag i uka. – Et sporty initiativ, mener Barnevakten.

more

28.02.2013

Vinner pengepremier på dataparty

I helgen samles en rekke ungdommer til LAN-party i Tromsø, der deltakerne kan vinne pengepremier og gaver på over 45.000 kroner. Kan dette skape større fare for utvikling av problematisk spilladferd for enkelte ungdommer? spør Barnevakten.

more

28.02.2013

Bunnpris trekker upassende reklamefilm

Forbrukerombudet refser Bunnpris for en reklamefilm der en mann sparker en fotball i ansiktet på et barn. Dagligvarekjeden har nå fjernet reklamen fra tv-skjermen.

more

28.02.2013

Barnevakten roser Idol for grep mot banning

Etter at Barnevakten konfronterte TV 2 med en rekke klager om banning på Idol, har dommere og programleder dempet den dårlige språkbruken. Barnevakten tror dette blir satt pris på av seerne.

more

28.02.2013

Kreativitet, læring og moro med Minecraft

De fleste har nok hørt om dataspillfenomenet Minecraft. Hva er egentlig dette spillet som så mange barn og unge er så opptatt av?

more

27.02.2013

Digital dømmekraft – hva, hvordan og hvorfor?

Barn i dag vokser opp i en digital tid, og det er et felles ansvar for både skole og foresatte å sørge for at barna utvikler gode holdninger til bruk av Internett.

more

26.02.2013

Hvordan internett påvirker hjernen

Bruk av internett påvirker hukommelse og tenkning. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan.

more

25.02.2013

Nyttig nettressurs om problemspilling

Nettsiden problemspilling.no tilbyr grunnleggende informasjon om spillkultur og om barn og unges spillhverdag.

more

22.02.2013

Utlyser manuskonkurranse til nye tv-serier for barn

Sørnorsk filmsenter og Barnefilmfestivalen i Kristiansand øker satsingen på dramaserier for barn og lanserer en helt ny konkurranse der de ønsker ideer til tv-serier for barn. Manuskonkurransen arrangeres i samarbeid med NRK Super og vinnerne av konkurransen inviteres til og pitche ideen sin til NRK Super.

more

21.02.2013

Snakk med barna om å ikke dele ekle kjedebrev

Groteske kjedebrev deles mellom barn på Skype. – Snakk med barna om å ikke tro på innholdet og ikke sende det videre, oppfordrer Barnevakten.

more

20.02.2013

Optikerens skjermtips til barn

– Foreldre bør sørge for at barna tar hyppige pauser, spesielt når de sitter med en liten skjerm tett på, er optikerns viktigste råd.

more

20.02.2013

14-årig ungdomscoah vil hjelpe andre

Martin på 14 har opprettet nettsiden jegfordeg.com der han tilbyr samtaler med ungdommer på Skype. Med det ønsker han å bidra til at ungdommer får en bedre hverdag.

more

20.02.2013

Fritt fram for banning i Idol?

I fredagens Idol-sending ble det mye ”faaa-derullan” og fnising i forsøk på å unngå banning, samt at mange bannord også ble sagt. Det etter at TV 2 har mottatt mange klager fra foreldre og lærere på dårlig språkbruk i programmet. TV 2 hevder selv de har god språkpolitikk i Idol.

more

19.02.2013

– Barna fortjener mer norsk barnefilm

Nær 40 000 så filmen om Karsten og Petra på kino i helga, noe produsenten er strålende fornøyd med. Regissør Arne Lindtner Næss mener det er for lite norskprodusert film og TV for yngre barn der de får se levende barn på sin egen alder.

more

14.02.2013

Foreldre må tørre å snakke med barna om digital mobbing

Monica Nauen og hennes sønn Bendik Hansen (14) deltok på åpningen av Bruk Hue-turneen forrige uke. Bruk Hue er Norges største mobbekampanje mot digital mobbing, som nå er inne i sin åttende sesong. – Jeg har stor tro på at dialog forebygger, sier Monica Nauen.

more

14.02.2013

Foreldre må tenke over hvilke bilder de deler

Barn kan både bli flaue og føle seg krenket over bilder som foreldrene deler av dem på Facebook og Instagram. – Tenk deg om før du klikker publiser, sier Barnevakten.

more

13.02.2013

De unge bruker mindre tid på Facebook

Nye nett-trender som Instagram, Twitter og Snapchat tar for over for de unges bruk av Facebook.

more

12.02.2013

Historisk pris til «Energikampen»

«Energikampen» på NRK Super vant i helga Norges første Emmy-pris noensinne. – En slik pris kan oppmuntre til at flere kvalitetsprogrammer for barn skapes, mener Barnevakten, som tidligere har gitt «Energikampen» pris for Årets Familieprogram.

more

12.02.2013

Hjelpetilbud mot spill- og nettavhengighet

I Rogaland har 80 unge spillavhengige fått gratis hjelp det siste året. Nå utvides tilbudet til også Facebook- og nettavhengige.

more

07.02.2013

Barn skremmes mest av YouTube

Over halvparten av barna blir skremt på nettet, og pornografi og vold på YouTube er noe av det som skremmer barna mest, viser undersøkelse. – Det er viktig at foreldre har dialog med barna om deres opplevelser på nett, mener eksperter.

more

07.02.2013

Øisteins blyant til barn i hele verden

NRK Super-programmene Øisteins blyant er godt etablerte i Norge. Nå har barnas tegnehelt inngått kontrakt med verdens største barne-TV-kanal.

more

07.02.2013

Tre tips for å gjøre YouTube tryggere

YouTube har 13 års grense, men i praksis er det mange yngre barn som bruker nettstedet til å se på videoklipp. Her er tre enkle tips som kan gjøre YouTube litt tryggere for de yngste dersom du tillater at de bruker nettstedet.

more

05.02.2013

Årets Trygg bruk-pris tildelt Kaja Hegg i Redd Barna

Rådgiver i Redd Barna, Kaja Hegg, ble tildelt årets Trygg bruk-pris, for sin innsats for å beskytte barn på nett.

more

05.02.2013

Ti tips for tryggere adferd på nett for barn og unge

Barn og unge oppholder seg mye på nett, og Safer Internet Day setter økt fokus på ulike utfordringer på nett. Her er ti tips for sikrere adferd på nett for barn og unge fra Norton.

more

31.01.2013

Spilltitlene foreldre bør ha kjennskap til

Dataspill med skyting, vold og blodsprut er hverdagskost i barn og unges spillverden. Les vår presentasjon av noen av de store titlene foreldre bør kjenne til.

more

30.01.2013

Barnevakten ute med videosnutter om spilling

Barnevakten har fått laget tre korte og humoristiske videoer med aktuelle temaer relatert til dataspill. Disse kan fungere som grunnlag for samtaler om spillvaner, aldersgrenser og tidsbruk – mellom foreldre og barn, på foreldremøter og i skolen.

more

30.01.2013

13-åring fikk ubehagelig sms av voksen mann

Ubehagelig sms til 13 år gammel jente ble fulgt opp av moren, og endte etter råd fra Barnevakten opp som relevant tips til Kripos. – Et eksempel på en sak der ”alle ledd fungerer”, mener Barnevakten.

more

30.01.2013

13 gode råd til deg som har barn på Facebook

Med god dømmekraft og godt oppsett av personverninnstillinger, kan dine barn lære å bruke Facebook på en trygg måte. Her kommer noen velmente råd.

more

30.01.2013

PEGI-merkingen kan hjelpe deg

Det er spillbransjen selv som merker spillene, og alle spill som utgis i Europa er merket etter PEGIs merkeordning. PEGI gir deg nyttig informasjon om anbefalt alder og innhold.

more

29.01.2013

1 av 2 barn har opplevd digital mobbing i omgangskretsen

Digital mobbing er fremdeles et utbredt problem blant landets unge. Halvparten av barn og unge har opplevd mobbing eller erting på nett eller mobil i omgangskretsen. I dag starter den åttende sesongen av Norges største kampanje mot digital mobbing, Bruk Hue.

more

24.01.2013

Nyttig ressurspakke mot digital mobbing

I to år har Barnevakten deltatt i et europeisk undervisningsprosjekt knyttet til forebygging og håndtering av digital mobbing. Dette har resultert i nyttig materiell rettet mot pedagoger, foredragsholdere og ikke minst foreldre.

more

24.01.2013

– Foreldre bør involvere seg sterkere i barnas mediebruk

Debatten går høyt i Storbritannia fordi mange mener statsministerens spesialrådgiver for barndom, går for langt i å oppmuntre foreldre til å overvåke barns mobiler og nettbruk. Barnevakten foretrekker årvåkenhet fremfor overvåking.

more

22.01.2013

Pris til Aftenposten Junior

Aftenposten Junior har blitt tildelt Perspektiv-prisen 2013. – Aftenposten Junior gir på en pedagogisk måte barn viktig innsikt i globale forhold, mener Flyktninghjelpen.

more

22.01.2013

– Unge jenter må realitetsorienteres om rosabloggerne

Populære "rosabloggere" tjener gode penger på å gi mote- og skjønnhetstips. Barnevakten mener disse bloggene kan ha en uheldig påvirkning på unge jenter, fordi de skaper både utseendepress og kjøpepress.

more

17.01.2013

Reklamefri kino før barnefilmer i Fredrikstad

Kulturutvalget i Fredrikstad har vedtatt å innføre totalforbud mot reklame før barnefilmer på kino. Barnevakten roser vedtaket.

more

17.01.2013

Handlingsplan mot spillproblemer

Regjeringen fortsetter sin satsing for å forebygge spilleavhengighet og spillproblemer. I den nye handlingsplanen er dataspill et viktig tema.

more

14.01.2013

«Julekongen» kåret til årets beste familieprogram

Barnevakten gir prisen for årets beste familieprogram 2012 til NRK Super og «Julekongen». – «Julekongen» er en flott produksjon som byr på god underholdning for både barn og voksne, og som på den måten samler familien, sier Barnevakten.

more

10.01.2013

Nettside med sanger, musikk og lydbøker for barn

Den hyggelige nettsiden barnesanger.no er en ressurs både til å finne tekster på barnesanger og -regler, samt at barn kan lytte til musikk og lydbøker.

more

10.01.2013

Marker Trygg bruk-dagen med Barnevakten-besøk

5. februar blir den internasjonale dagen for trygg bruk av Internett markert i over 70 land verden over. Barnevakten oppfordrer skoler til å fokusere på nettvett denne dagen og tilbyr å bidra med foredrag.

more

09.01.2013

Bekymret over nakenbilder og mobbing på Snapchat

Den sosiale bildedelingstjenesten Snapchat brukes både til å dele nakenbilder og til å mobbe andre med. – Foreldre må snakke med barna om konsekvenser av slike handlinger, mener Barnevakten.

more

07.01.2013

Nyttårsløfte om kamp mot nettmobbing

I sin nyttårstale varslet Stoltenberg at regjeringen vil ta et oppgjør med nettmobbing gjennom ny lov. Barnevakten gleder seg over engasjementet, men stiller også spørsmål ved oppfølgingen.

more

04.01.2013

– Læringseffekt av voldsspill opphever ikke aldersgrenser

En amerikansk rapport konkluderer med at voldelige dataspill har god læringseffekt. Barnevakten mener disse konklusjonene ikke må brukes som et argument for å la barn spille 18-årsspill.

more

20.12.2012

Julens kinofilmer

Kinojulen har mye å by på for både de yngre og de litt eldre, og vi presenterer her noen aktuelle smakebiter.

more

20.12.2012

Tv-tilbudet til barna og familien i jula

Jula er gjerne tid for familiehygge med gode tv-programmer og filmer, og tv-tilbudet er stort. Derfor kan det være lurt å planlegge hva man vil se. Her er en oversikt over tv-tilbudet til barna og familien i jula.

more

20.12.2012

Vil at spill med 18-årsgrense fjernes fra lekebutikkene

Barnevakten mener leketøysbutikker ikke bør selge voldelige dataspill med 18-årsgrense. Spillekspert mener foreldre må sette seg inn i hva aldersmerkingen betyr.

more

17.12.2012

Skjerm barna for nyheter om massakren

Barnevakten anbefaler foreldre å være bevisst på hva barn eksponeres for av nyhetsinntrykk og hvordan de vil snakke med og trygge barna.

more

17.12.2012

Produktplassering på tv blir lovlig

Nå blir det lov for norske kommersielle tv-kanaler å bake inn kommersielle budskap i filmer og tv-programmer. Forbrukerombud Gry Nergård er skeptisk.

more

17.12.2012

Victoria's Secret best til å få ungdom til å føle seg verst

Etter rekordmange stemmer har undertøysprodusenten Victoria's Secret fått den tvilsomme tildelingen årets ”Gullbarbie”.

more

13.12.2012

Barnevaktens julegavetips

Trenger du et godt julegavetips på tampen til barna, et barnebarn eller til venner av familien? Spill og filmer er populære julegaveønsker, og her gir vi deg en rekke gode anbefalinger.

more

12.12.2012

Sier nei til reklame for usunn mat til barn

Ny meningsmåling viser at folk ikke vil ha markedsføring av usunn mat og drikke til barn og unge, i tråd med Helsedepartementets forslag.

more

11.12.2012

Kjøpsoppfordringer til barn i nettspill forbys

En domfellelse i Sverige mot nettspillet Stardoll får nå følger for nettspill som norske barn spiller, som MovieStarPlanet, goSupermodel og Habbo. Barnevakten er glad for at man nå har fått mer konkrete rammer å jobbe ut fra.

more

10.12.2012

Mobbedokumentar et must for skoleansatte

Dokumentarfilmen ”Bully”, som gir innblikk i hverdagen til unge mobbeofre, er både prisbelønnet og blir omtalt som ”årets viktigste film”.

more

10.12.2012

Vellykket antimobbekonferanse for ungdom

I snart to år har Barnevakten deltatt i et EU-finansiert prosjekt der en virtuell antimobbelandsby for barn og unge er blitt bygget opp, og nylig ble en internasjonal antimobbekonferanse arrangert i landsbyen.

more

06.12.2012

”Voks opp, vær deilig og bli en god forbruker”

– Hva slags melding er det vi sender til ungene våre? spør psykologspesialist Marianne Østby, og viser til kleskolleksjon med barnemodeller som oser av sex, og småjenter på shopping som kler og ter seg som voksne damer.

more

06.12.2012

– Må innom Facebook og bli oppdatert

Både Joakim og Kristine må innom Facebook hver dag. Men ellers tar lekser og fotball mye tid.

more

06.12.2012

– Greien er å få mange ”likes”

Som ungdommer flest er Tord og Maren ivrige brukere av sosiale medier. Det går i Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.

more

05.12.2012

Viktig å vite om Instagram

Bildedelingsappen Instagram har hatt en eksplosiv vekst og er svært populær blant tenåringer. Derfor er det viktig at også foreldre kjenner til hva Instagram er.

more

05.12.2012

Rekordstart for ”Julekongen”

Rekordmange så de første episodene av den nye julekalenderserien på NRK i helgen, og den høster også gode kritikker blant anmeldere.

more

05.12.2012

Fakta om Snapchat

Snapchat er en foto- og videodelingstjeneste som er svært populær blant ungdommer for tiden. Øyeblikksbilder sendes og slettes igjen like raskt. Eller gjør de nå egentlig det?

more

03.12.2012

Send tips om hvem som bør få Trygg bruk pris

Medietilsynet Trygg bruk deler ut en pris til en person eller aktør som jobber for å gjøre barn og unges digitale hverdag tryggere. Nå ber de om tips om kandidater.

more

29.11.2012

Hvilken mobil til barna under juletreet?

Hvilken telefon skal man velge når barnet skal få sin første mobil? Hva er det lurt å tenke på, og hvilken abonnementsløsning velger man? Her får du gode råd og tips.

more

29.11.2012

”Vet voksne hva Formspring gjør?”

Hets og grov mobbing på Formspring er et tema som flere unge skriver om til Aftenpostens Si:D-spalte.

more

29.11.2012

Ressursverktøy for digitale ferdigheter til skolene

Drammen kommune har utviklet nettverktøy til skolenes arbeid med digitale ferdigheter. Disse er nå tilgjengelige for kommunene å ta i bruk.

more

28.11.2012

Zombie-reklamefilm har vakt sterke reaksjoner

Zombie-reklamefilmen til XXL vakte sterke reaksjoner da den i helga ble sendt i tilknytning til flere familieprogrammer på TV 2. Nå endres sendetidene for reklamen.

more

28.11.2012

Fem gode år med NRK Super

1. desember 2007 var det premiere på NRK Super. Nå feires barneuniversets jubileum, og Barnevakten gratulerer jubilanten med fem gode år.

more

22.11.2012

Foreldre bekymret over barns pornobruk

Foreldre ber om hjelp fordi barna deres bruker pornosider på nettet, og eksperter uttrykker bekymring over barns tilgang til nettporno. – Det er viktig å være bevisst og snakke med barna, mener Barnevakten.

more

22.11.2012

Nyttige filmer om Barnekonvensjonen

Denne uka fylte barnekonvensjonen 23 år. Barneombudet har laget en rekke filmsnutter som forklarer de ulike rettighetene som barn har. – Disse kan være fine å bruke i undervisning, mener Barnevakten.

more

21.11.2012

Magisk og spennende julekalender

Gjennom NRKs nye julekalenderserie Julekongen blir barna ikke bare lovet en magisk og spennende førjulshistorie. De vil også lære om ærlighet, mot og vennskap.

more

20.11.2012

Stillesittende barn og stillesittende myndigheter

Mens flere land har tiltak og anbefalte grenser for barnas inaktivitet, sitter norske myndigheter stille.

more

15.11.2012

Jul med Fantorangen

For småbarn som er glad i Fantorangen kan en egen DVD med Fantorangens julefeiring være fin å ha.

more

15.11.2012

– Har barna blitt nok en oppgave du multitasker?

Det å sjekke mobilen framfor å gi barnet oppmerksomhet, oppfattes av barnet som en avvisning, sier psykolog. Barnevakten råder foreldre til å være til stede når de er sammen med barna og vente med oppdateringer, mail og nyheter til barna har lagt seg.

more

15.11.2012

Elias reiser ut i verden

Verdensomspennende distribusjon av ny serie med redningsskøyta Elias blir en realitet etter avtaleinngåelse med Hollywood-gigant. Og nye episoder blir å se på NRK Super i 2014.

more

14.11.2012

15-åring etterlyser foreldreansvar

Celine på 15 år stiller spørsmål ved hva som har skjedd med samfunnet når barn som er 11 år og yngre er på Facebook og konkurrerer om utseendet, og hun etterlyser at foreldre tar ansvar.

more

13.11.2012

MovieStarPlanet ansetter ny sikkerhetssjef

For å styrke fokus på sikkerhet og øke tryggheten for barn har nettsamfunnet MovieStarPlanet ansatt en ny sikkerhetssjef.

more

08.11.2012

Advarer unge mot å utsette seg for anonym netthets

Sandra Borch fraråder unge jenter å blogge på grunn av netthetsen de utsetter seg for, og hun ber nettredaktører om ikke å tillate anonyme kommentarer.

more

08.11.2012

– Se barna an når det gjelder grøss og gru

Av barnelitteratur er grøssere bestselgere, og på barne-TV herjer spøkelsesserien «Dauinger». Barnepsykologer mener at man må se an barna før man eksponerer dem for skremmende bøker, filmer og TV-serier.

more

07.11.2012

Hvorfor mobber folk andre?

På en måned har nyhetene brakt oss historier om to selvmord som resultat av netthets og mobbing. Hvorfor mobber folk andre? Og hvordan kan mobbing forebygges?

more

06.11.2012

– Ikke del bilder med fremmede

Politiet i Hedmark advarer sterkt unge jenter mot å dele lettkledde bilder med fremmede.

more

05.11.2012

Barn synes de har det for travelt

Barn synes de har det travelt og at de har for lite tid til venner, viser ny undersøkelse.

more

01.11.2012

Barnevaktens foreldreråd om blogging

Foreldre bør hjelpe barn til å være bevisst på hva de deler på blogg. Barnevakten gir her råd til foreldre med barn som blogger.

more

01.11.2012

Viktig å vite om blogging

Blogg kan sammenliknes med dagbøker som deles åpent på nettet. Dersom man har et barn som blogger, bør man som forelder være tydelig på at man vil bli tatt med på råd.

more

01.11.2012

Økende muskel- og skjelettsmerter blant barn

– Barn sitter mer i ro bak skjermer, noe som fører til mer holdningsrelaterte plager, sier kiropraktor, som forteller om kraftig økning i pasienter som er barn.

more

01.11.2012

Hvor kan man få hjelp vedrørende spilleproblemer?

Få en oversikt over hvor du kan få råd og hjelp dersom du er bekymret for ditt barns spilling.

more

31.10.2012

Ny nettressurs om problemspilling

På Medietilsynets nye nettside problemspilling.no kan man få informasjon og råd knyttet til utfordringer med dataspill. – En flott samleside der man kan få kunnskap og veiledning, mener Barnevakten.

more

25.10.2012

– Voldelige spill bryter ned de moralske stoppmekanismene

Voldsunderholdning bidrar til å utvikle voldsfantasier, og i ekstreme tilfeller kan det føre til at den moralske stoppmekansimen som hindrer oss i å gjennomføre fantasiene våre forsvinner, hevder forsker Ragnhild Bjørnebekk.

more

22.10.2012

Selvmordsamtaler på nett

- 50% av samtalene Kirkens SOS har på nett er med mennesker mellom 13 og 30 år som forteller at de har hatt eller har selvmordstanker, forteller generalsekretær i Kirkens SOS i en pressemelding.

more

18.10.2012

Mye flørting på MovieStarPlanet

– Hvorfor skal småjenter flørte halvnakne rundt og si «Hei kjekken, blir du med på date?», spør en bekymret mor. NRK.no fikk tilbud om sex etter kun ti minutter på barnenettstedet MovieStarPlanet.no.

more

18.10.2012

Norske foreldre sier ja til lek på iPad

Er det bedre at barn leker med en racerbil enn med iPad? Ifølge en ny undersøkelse mener 9 av 10 norske foreldre at lek på nettbrett eller smarttelefon forbereder barna på den digitale utviklingen.

more

17.10.2012

Skaperne av barneserier tjener millioner på spin-offs

Rundt 90 prosent av inntektene til de største skaperne av tv-innhold for barn kommer fra spin-off-produkter. Kan koblingen mellom tv-serier og produkter ses som markedsføring mot barn?

more

17.10.2012

Ble mobbet etter bildedeling på nett – tok selvmord

Et toppløsbilde delt på nett som 12-åring forfulgte jenta til hun som 15-åring valgte døden som utvei. – En veldig trist historie om en jente som gjorde et lite feiltrinn som fikk grusomme konsekvenser, mener Barnevakten.

more

16.10.2012

Barn blir lurt på nett - Hvem har ansvaret?

Foreldre frustreres over store spillregninger, intens masing etter medlemskap eller krenkende adferd på nettsamfunn for barn. Hvem tar ansvar for barn og unge på nett?

more

09.10.2012

Nettbrett til småbarn

Den enkle touch-teknologien gjør at nettbrett og smarttelefoner er svært attraktive også for småbarn. Fagfolk har ulikt syn på den nye trenden.

more

04.10.2012

Aftenposten Junior: Barn vil intervjue Obama og Kongen

I den nye barneavisen er barna både mottagere og viktige bidragsytere. – Ved å orientere oss i barnas hoder får vi kjempegode innspill, sier redaktøren.

more

04.10.2012

Advarer mot å dele problemer på blogg

Det å dyrke sine problemer på nett kan være en måte å få oppmerksomhet og bli populær på. Forsker advarer mot konsekvensene, og Barnevakten oppfordrer foreldre til å følge med på barnas blogger samt blogger barna leser.

more

04.10.2012

Benytt tipstjenesten til Kripos

Kripos sin tipstjeneste på nett er en enkel måte for både barn og voksne å melde fra om ubehagelig innhold eller overgrep på nett.

more

03.10.2012

Slik slår du på foreldrekontroll i NRKs nett-tv

Ved hjelp av en pin-kode kan man enkelt sikre at programmer som er myntet på voksne ikke er tilgjengelige for barn på NRK nett-tv.

more

02.10.2012

100 prosent oppmøte av barn og foreldre

Mange skoler har årlige temakvelder med Barnevakten for elever på 5. trinn samt foreldrene deres. Denne modellen gir nær 100 prosent foreldreoppmøte og høster svært gode tilbakemeldinger.

more

27.09.2012

Meld skolen din på BlimE-dansen!

NRK Super oppfordrer nå alle skoler til å melde seg på og danse BlimE-dansen. Samtidig!

more

27.09.2012

Se Årets Gullbarbie kandidater

De nominerte til prisen Årets Gullbarbie er klare. Det er ikke en nominasjon de nødvendigvis setter pris på, ettersom utmerkelsen går til en aktør som sender ut dårlige signaler til barn og unge.

more

27.09.2012

Min datters ukjente "venner" på Facebook – hvor mye bør jeg få vite?

I nettmøte svarte rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten på foreldres spørsmål knyttet til barn og mediebruk.

more

27.09.2012

Hvorfor tillates TV-reklame rettet mot barn?

En undrende far stiller spørsmål ved lovligheten av kjøpepresset mot barn gjennom reklame på utenlandske barnekanaler. Barnevakten ber kulturministeren svare.

more

26.09.2012

- Altfor få foreldre tar stilling til innholdet

Medietilsynet og barnepsykolog er bekymret over nye tall som viser at foreldre flest ikke viser interesse for hva barna ser og spiller.

more

24.09.2012

Ekspertråd: Hva er passende tidsbruk foran skjermen?

Barnevakten får svært mange henvendelser fra foreldre som ønsker råd om hva som er passende skjermtid for barn. Vi har spurt ulike eksperter om råd.

more

20.09.2012

Avstumpede gutter og empatiske jenter?

Det er store kjønnsforskjeller mellom hva som vekker ubehag på skjermen, viser Medietilsynets nye undersøkelse. Jenter reagerer mye mer på lidelse, vold og mobbing enn det gutter gjør.

more

20.09.2012

Digital dannelse og skjermtid

Tidsbruk på mediene skaper mest uenighet i hjemmet, viser ny undersøkelse. Foreldre har hovedansvaret for barns digitale dannelse og de vanene og holdningene barn får, mener pedagogikkprofessor.

more

20.09.2012

Må jobbe sammen for å trygge barnas digitale hverdag

- Kunnskap om barns bruk av medier er viktig for å gi barna en så god og trygg digital hverdag som mulig, sier Trygg bruk-leder Pia Lang. Hun gir konkrete råd og utfordringer til både foreldre, myndigheter, bransjen samt til barn og unge selv.

more

20.09.2012

Tidsbruk skaper mest uenighet hjemme

To viktige undersøkelser fra Medietilsynet om barn og medier foreligger. Resultatene viser at både foreldre og barn melder at det er tidsbruk på mediene som skaper mest uenighet i hjemmet.

more

18.09.2012

Tips til foreldreoppførsel på Facebook

I sin iver etter å vise frem sine talentfulle og vakre barn, glemmer mange foreldre at bilder og kommentarer kan gjøre deres barn forlegne, både nå og senere i livet. Her følger noen nyttige tips til foreldre.

more

17.09.2012

Barn må lære å sette grenser for nakenbildedeling

5 prosent av barna i alderen 13 til 16 år har sendt nakenbilder av seg selv via mobil eller internett det siste året, viser en ny kartlegging av barn og unges mediebruk.

more

13.09.2012

Aftenposten Junior utlyser skrivekonkurranse

Med utgangspunkt i FNs «tusenårsmål» vil Aftenposten Junior vite hva barn i Norge mener er viktigst i den verden de skal overta om noen år.

more

13.09.2012

Smarttelefoner blant barn øker

En fjerdedel av alle barn mellom 3 og 11 år har sin egen smarttelefon, viser en ny undersøkelse. – Vi råder foreldre til å bruke foreldremøtene til å snakke sammen om barnas mobil- og nettbruk, sier rådgiver i Barnevakten.

more

13.09.2012

Har skolen eller foreldre ansvar ved digital mobbing?

Verken foreldre eller lærere ønsker at barn og unge mobber eller mobbes digitalt. Hvem har ansvar for å følge opp når mobbing og konflikter forekommer på nett eller mobil?

more

13.09.2012

- Barne-tv forsterker stereotypiene

Forsker mener at barne-tv spiller en stor rolle for barnas språkutvikling. En annen forsker mener samtidig at stereotyp dialektbruk lærer barn fordommer.

more

13.09.2012

Lag kreative bilder sammen med barna

Det finnes mange enkle programmer og apper for å bearbeide bilder. Lek og prøv ut og del med venner – kanskje blir du til og med oppdaget?

more

11.09.2012

Barn får pornoregninger

Barn laster ned pornoapp og tegner uvitende avtaler til flere tusen kroner. Forbrukerombudet ber pornoselskaper redegjøre for sin praksis, og oppfordrer foreldre til å snakke med barna om forsiktighet.

more

06.09.2012

10 mobilvettråd til foreldre

Samtidig som mediene er til glede og nytte for små og store, så kan mediefokuset bli for stort i hverdagen, og oppmerksomheten overfor hverandre blir kanskje ikke som den burde være.

more

06.09.2012

Skal vi danse-dommer skjerper språkbruken

En tilbakemelding om for mye banning fra moren til en ni år gammel gutt, gjorde inntrykk på Skal vi danse-dommer Tor Fløysvik.

more

06.09.2012

Snakk med barna om Sigrid-saken oppfordrer psykolog

Hvis barn har fanget opp nyheten, bør voksne snakke med barna for å unngå forvirring, mener barnepsykolog Magne Raundalen.

more

06.09.2012

Nakentrend på Instagram

Bildedelingsappen Instagram har hatt en eksplosiv vekst og er svært populær blant tenåringer. Samtidig har antallet seksuelle bilder økt dramatisk. Nå advarer Barnevakten mot konsekvensene av en slik utvikling.

more

05.09.2012

- Foreldre må ta større ansvar for barnas nettadferd

Redd Barna peker på at foreldre utstyrer barna med smarttelefon uten å ane noe om nettmobbing og de digitale arenaene de benytter.

more

29.08.2012

Landets første mobbeombud er på plass

Buskerud har fått landets første mobbeombud. – Kunnskap om mobbing gir mindre mobbing, sier det nyutnevnte mobbeombudet.

more

29.08.2012

Voksne skal sørge for vennskap blant barn

"Voksne skaper vennskap" er tema for årets kampanje i regi av Manifest mot mobbing.

more

27.08.2012

Hva er lov – og hva er lurt?

De som håndterer barn og unges personopplysninger må kjenne til reglene for dette. Men barn og unge må også selv lære å ta vare på egne og andres personopplysninger.

more

27.08.2012

Til kamp mot digital mobbing

17 000 elever skal i høst delta i en storstilt kampanje mot mobbing på internett og mobil. – Det er mange mobbeofre som ikke tør å si ifra hjemme, sier Ole Roger Vestøyl i Bruk Hue-kampanjen.

more

23.08.2012

Simon avslutter «På Skråss»-spalten

Etter 28 år i Aftenposten er «På Skråss» blitt historie. Etter å ha svart på tusenvis av brev fra barn legger 83 år gamle Simon Flem Devold ned pennen.

more

22.08.2012

Barn ser film om Teddy som har sex og røyker hasj

I filmen Ted får man se en bamse som banner, røyker hasj og har tilfeldig sex. Filmen har 11-års aldersgrense, og foreldre tar i god tro barn i 8-års alder med på filmen.

more

21.08.2012

Barn må tenke over hvordan de blogger

Mange barn er svært åpenhjertige på bloggene sine. Dersom man har et barn som blogger, bør man som forelder være tydelig på at man vil bli tatt med på råd.

more

21.08.2012

Mormor & de 8 ungene blir kinomusikal

En ny musikal om Mormor & de 8 ungene starter innspilling denne uka og får kinopremiere neste høst.

more

21.08.2012

- Snakk med barna om aldri å sende nakenbilder

Kripos advarer om at barn i økende omfang utveksler lettkledde bilder på nett, og de oppfordrer foreldre til å snakke med barna om at de aldri må sende nakenbilder.

more

16.08.2012

Slik klager du på apps-regningen

Hva gjør du når barna har kjøpt spill til nettbrett og mobil eller brukt tusenvis av kroner på kjøp inne i applikasjoner?

more

16.08.2012

Facebookgrupper kårer fineste 11-åring

Trenden med grupper på Facebook som kårer den fineste og peneste i unge aldersgrupper, fortsetter. – Foreldre må snakke med barna om nettadferd, maner ulike eksperter.

more

16.08.2012

Setter du pris på Barnevaktens arbeid?

Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Vil du gi oss din støtte?

more

14.08.2012

Barns smarttelefoner utsatt for tyveri

Dagens smarttelefoner er svært ettertraktet tyvegods, og det synes godt i statistikken. Barn utstyres oftere med dyre telefoner og er dermed også utsatt.

more

09.08.2012

Tenk over hvilke feriebilder du deler

Tenk deg om en ekstra gang før du legger ut bilder av lettkledde barn på Internett. Man har ikke full kontroll med hvordan bildene kan brukes. Ta også hensyn til hva barna selv mener.

more

09.08.2012

«Vaffelhjarte» på DVD

Serien «Vaffelhjarte», som Barnevakten i fjor kåret til Årets familieprogram, er nå ute på DVD.

more

08.08.2012

Trendlinser kan gjøre blind

Inspirert av Lady Gaga eller japansk anime, prøver mange unge å få øynene til å se større ut med sminke og store linser. Sirkellinser eller doll eye-linser er farlig for synet, sier legeforening.

more

08.08.2012

Mange unge har dårlig kroppsbilde

Kors på halsen har i sommer fått mange henvendelser fra unge med dårlig kroppsbilde som følge av medienes fokus på slanking og utseende. Her følger råd til foreldre med barn som sliter.

more

07.08.2012

Lovbindende aldersgrenser på spill innført i Storbritannia

Nå er PEGI-aldersgrensene på spill blitt lovbindende i Storbritannia. Barnevakten tror en tilsvarende lovendring i Norge kunne medført økt bevissthet på spillinnhold og egnethet.

more

28.06.2012

Helsedirektoratet vurderer advarsel mot stillesitting

Det at ungdom er så lite i bevegelse bekymrer Helsedirektoratet, og de vurderer nå å gå ut med en advarsel mot stillesitting.

more

26.06.2012

Nettmobbing på timeplanen

Nettmobbing kommer til å stå på timeplanen til elever i Harstad til høsten. Et tverrfaglig forum skal jobbe med forebygging og bidra til å skape en trygg adferd for barn og unge på den digitale arena.

more

26.06.2012

- Lettkledde artister er dårlige rollemodeller

Oppmerksomhetskåte artister bør ta et større personlig ansvar for å gjøre samfunnet til et bedre sted for vår oppvoksende generasjon av unge kvinner, sier samfunnsviter og pedagog Heidi Helene Sveen.

more

21.06.2012

Istid 4 og andre storfilmer i vente

Neste uke besøker igjen den herlige Istid-gjengen kinoene. Og flere filmer for barn som det knyttes store forventninger til er på trappene i sommer.

more

21.06.2012

Vet du hva som foregår på Formspring?

På Formspring stiller brukerne spørsmål til hverandre, og svært mange utleverer personlige ting eller utøver hets mot andre, uten å tenke over konsekvensene eller hvor mange som leser det.

more

20.06.2012

9-åring fikk inkasso på slankepiller

Via en spillside på nettet ble ni år gamle Adrian lokket av en annonse som fortalte at han hadde vunnet to gavekort. En tid senere fikk han tilsendt slankepiller, og nå trues han med inkasso.

more

19.06.2012

Sexprat på Habbo har medført stengt chat

Etter rapporter om "eksplisitt seksuelle samtaler" som pågår i Habbo, har en av de største investorene trukket seg. Barnevakten er provosert over så lite kontroll fra et nettsamfunn for barn og unge.

more

15.06.2012

Dataspill mer tilgjengelig på biblioteket

Som en del av en ny innkjøpsordning får nå 800 biblioteker hver sin pakke på 16 norske dataspill for barn og unge for bruk til hjemlån.

more

14.06.2012

Foreldre deler barnas karakterer på Facebook

Stolte foreldre legger ut barnas gode karakterer på Facebook. – Terskelen for å publisere ting på nettet blir stadig lavere, mener fagansvarlig for nettstedet Nettvett.no.

more

14.06.2012

– Kjenner vi våre barns elektroniske venner?

To 15 år gamle jenter brukte sosiale medier til å rekruttere andre jenter til å prostituere seg. - Som foreldre kjenner vi våre barns venner, men kjenner vi deres elektroniske venner, spør politietterforsker.

more

14.06.2012

- Yngre barn får mobil grunnet press

Over syv av ti foreldre i Hordaland mener barna bør vente med å få mobil til de er over ti år. I realiteten har seks av ti niåringer egen telefon.

more

14.06.2012

Spør Barnevakten om råd

Når bør barnet få egen data og mobil? Bør jeg kontrollere hvilke nettsider barnet mitt besøker? Hvordan kan jeg oppdage digital mobbing?

more

07.06.2012

Økt kjøpepress på goSupermodel

Brukerne på goSupermodel blir stadig fratatt klærne de har kjøpt med beskjed om at de er ”utslitt”, og de blir konstant minnet om alle fordelene ved å være betalende VIP-medlem. Barnevakten har meldt forholdene til Forbrukerombudet, som ser alvorlig på saken.

more

07.06.2012

Nettsider hjelper jenter å sulte

Barn og unge i dag bruker veldig mye tid på nett. Såkalte pro anoreksia- sider som forherliger spiseforstyrrelser florerer på nettet og gir unge og lettpåvirkelige jenter usunne forbilder.

more

05.06.2012

Facebook vurderes tillatt for barn

Facebook vurderer nå en løsning der barn yngre enn tretten år får slippe til på Facebook. Mange stiller kritiske spørsmål til både motiver og innhold.

more

05.06.2012

Er det OK at barn er på Facebook?

Det finnes ingen ensidig fasit på når det er OK at barn etablerer profil på Facebook, mener Barnevakten. Barnets modenhet og foreldrenes delaktighet er viktige suksessfaktorer.

more

04.06.2012

Slik reduserer du barns risiko på nett

Vær oppmerksom på mulige faresignaler, og inviter barnet til å prate med deg dersom det opplever noe ubehagelig på nettet.

more

04.06.2012

Ukepengeapp skal lære om oppgaver og sparing

SpareBank 1 lanserer en app for barn og unge som de kaller en ukepengeapp. Den er laget for å lære barn sammenhengen mellom arbeidsoppgaver, ukepenger og sparing.

more

31.05.2012

Henger skjermtid og livsstil sammen?

En amerikansk undersøkelse viser at jo mer tid barna bruker foran tv-en, jo mer usunn mat spiser de. Barnevakten tror sammenhengene handler om livsstil, og oppmuntrer foreldre til bevissthet rundt barns skjermtid, kosthold og fysisk aktivitet.

more

31.05.2012

- Ikke bruk iPad ukritisk til småbarn

Psykolog fraråder foreldre å bruke iPad eller PC som barnevakt for småbarn, og hun bekymrer seg over at alle barns kjedelige øyeblikk blir fylt opp med digitale inntrykk.

more

31.05.2012

Si nei til spillehjelp fra ukjente i onlinespill

Hvis man spiller onlinespill og får tilbud om spillehjelp fra ukjente, så bør man takke nei. Forbrukerombudet advarer om svindlere som opptrer slik overfor barn og ungdom.

more

29.05.2012

Tenåring anmeldt for «facerape»

En svensk 15-åring er politianmeldt for å ha oppdatert Facebook-statusen til en jevnaldrende gutt. Ungdommer opplever internett som friere og de innser ikke at de begår kriminelle handlinger, mener ekspert på datakriminalitet.

more

24.05.2012

Nettbruk forstyrrer undervisningen

Lærerne er frustrerte over elevenes nettsurfing i timen. Det viser en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet.  

more

24.05.2012

Like mye mobbing - Men digital mobbing mindre utbredt

Elevundersøkelsen 2012 viser at andelen elever som opplever mobbing er uendret sammenlignet med tidligere år. Færre er involvert i digital mobbing sett i forhold til «tradisjonell» mobbing.

more

21.05.2012

Karsten og Petra blir film og tv-serie

Tor Åge Bringsværds populære historier om Karsten og Petra blir spillefilm og tv-serie. Filmen viser hverdagslivet til de to 5-åringene Karsten og Petra sammen med deres livlige og underfundige kosedyr Frøken Kanin og Løveungen.

more

15.05.2012

Morsom matte med ny algebra-app

En ny app ble nylig lansert, der man ”lures” til å lære algebra gjennom morsomme puzzleoppgaver.

more

10.05.2012

Norske 15-åringer sitter mer foran skjermen

En undersøkelse viser at norske 10-12-åringer er sunnere enn barn ellers i Europa. Men når de blir eldre sitter de mer foran skjermen. - Alarmerende, sier idrettsprofessor.

more

10.05.2012

Direkte kjøpsoppfordringer til barn er ulovlig

Det er ikke lov å rette direkte kjøpsoppfordringer til barn, og det må tydelig fremgå hva som er reklame. Det er noe av innholdet i et fellesnordisk standpunkt for hvilke krav som stilles til markedsføring i sosiale medier.

more

10.05.2012

Kvinner og unge brukere mest utsatt for Facebookavhengighet

En ny variant av internettavhengighet er oppstått i sammenheng med den sterke økningen i bruken av Facebook. Kvinner og unge brukere er mest utsatt for Facebookavhengighet, viser ny forskning.

more

09.05.2012

Ny strategi for et bedre Internett for barn

Europakommisjonen sin "Strategi for et bedre Internett for barn" ble lagt frem i forrige uke. – Vi gleder oss til å se hvilke konkrete tiltak som vil iverksettes, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

more

04.05.2012

Nyttig bok til foreldre fra Barnevakten

Barnevaktens bok er nå i salg. - Dette er et spennende bokprosjekt som vi har stor tro på, sier redaktør i Cappelen Damm om boken, som inneholder viktig informasjon om medieområdene barn og unge møter.

more

03.05.2012

Stig Rossen er blitt beskytter for kidsandmedia dk

Stig Rossen er blitt beskytter for kidsandmedia dk. Han skal fremover være med å utbre kjennskapet til kidsandmedia – en oppgave, som han med glede har tatt på seg: – Da jeg hørte om kidsandmedia, var min første innskytelse: ”selvfølgelig!”.

more

03.05.2012

Superbra tv til inspirasjon!

Fredag møtte jeg et friskt pust midt i virvaret av såpeoperaer med utallige intriger, realityshow som tøyer enhver grense og krimserier som bruker ondskap som underholdning. Det var rett og slett supert tv.

more

03.05.2012

Ny nettvettressurs lansert

En ny nettressurs med fokus på nettvett ble lansert i går. Ressursen finnes på minskole.no/nettvett og retter seg i hovedsak mot elever på mellomtrinnet.

more

02.05.2012

Ulike syn på barns bruk av nettporno

Organisasjonen Safer Media mener en hel generasjon britiske barn risikerer å vokse opp avhengige av nettporno. Norske barn er på topp i bruk av nettporno, men norsk forsker mener porno ikke leder til skade.

more

27.04.2012

Barns personvern styrkes i ny lov

Personopplysningsloven er endret og skal styrke barns personvern spesielt ved bruk av internett.

more

26.04.2012

- Foreldre må ta ansvar for de unges søvn

Mange ungdommer legger seg sent fordi de er på Facebook, sender sms til venner eller spiller dataspill. – Foreldrene har ansvar for at barna får nok søvn, sier rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

more

26.04.2012

Hva foreldre ikke bør gjøre på Facebook

Foreldre bør tenke seg om en gang eller to før de legger ut bilder av barna på Facebook, eller kommenterer bilder og statusoppdateringer til egne barn. Det er ikke sikkert barna synes om det.

more

26.04.2012

Barneombudet svarer barn om terrorsaken

Mange barn går nok med spørsmål knyttet til den pågående rettssaken mot Anders Behring Breivik. Her kan du lese hva barneombud Reidar Hjermann har svart en gruppe elever på deres spørsmål.

more

26.04.2012

Barna lite synlige i norske aviser

En undersøkelse av norske aviser viser at barn svært sjelden får komme til orde i oppslag som handler om barn eller temaer relatert til barn.

more

25.04.2012

Aftenposten Junior er lansert

Aftenposten Junior ble lansert i går, en egen ukeavis for barn og unge. Den skal forklare vanskelige sammenhenger og fortelle om det viktigste som har skjedd i Norge og i verden.

more

24.04.2012

- Hos barn lever filmopplevelsene lenger

- Det er mange gode grunner for norske filmskapere å lage barnefilm, blant annet fordi hos barn lever filmopplevelsene lenger enn i voksne. Det sier Danckert Monrad-Krohn, festivalsjef for Barnefilmfestivalen som åpnet i dag.

more

19.04.2012

- Foreldre må selv skjerme barna for upassende filminnhold

Mange tror at aldersgrensene på filmer sier noe om hvem filmen passer for, men slik er det ikke. Det slår seniorrådgiver i Medietilsynet fast i en kronikk. To av tre foreldre ønsker at det var annerledes, viser undersøkelse.

more

19.04.2012

Samlede ressurser: Hvordan snakke med barna om rettssaken

Mediene og nyhetsbildet preges sterkt av den pågående rettssaken. Her har vi samlet råd og ressurser om hvordan håndtere og snakke om rettssaken med barna.

more

18.04.2012

Vit hva du deler

Visste du at det du skriver og deler på Facebook kan refereres av journalister? Pressen skal imidlertid vise ekstra hensyn når informasjonen relaterer seg til barn.

more

16.04.2012

Årets verstingpris tildelt Jack & Jones

Kleskjeden Jack & Jones har vunnet årets «Gullbarbie», en pris om ikke akkurat symboliserer heder og ære, men som er ment som en kritikk for å sende ut dårlige signaler til barn og ungdom.

more

16.04.2012

Spørsmål om rettssaken fra flere hundre barn

Spesialpedagog Jon-Håkon Schultz og advokat Harald Stabell stilte i nettmøte hos NRK Super. Flere hundre barn stilte spørsmål, og mange er redde.

more

12.04.2012

Med KIDO flyttes smilefjestavlen fra kjøleskapet til Internett

KIDO er et nettbasert belønningssystem som kan oppmuntre barna til å utføre oppgaver og plikter.

more

12.04.2012

Supernytt vil trygge barna

- Vår oppgave blir ikke å være først ute med det siste, men å forklare og trygge barna. Det sier prosjektleder Live Kaldestad om Supernytts dekning av den forestående rettssaken knyttet til terrorhandlingene 22. juli.

more

12.04.2012

NRK ber om ideer til ny julekalender

Har du en idé til ny julekalenderserie? Da vil NRK Super gjerne høre fra deg innen 25. mai.

more

11.04.2012

- Vi må forklare det uforklarlige

- Vi må rett og slett fortelle at terrorhandlingene 22. juli også for oss voksne er vanskelig å forstå. Dette er uten tvil det mest utfordrende vi har skullet forklare for barn, sier psykolog Atle Dyregrov i et intervju med Magasinet Voksne for Barn.

more

11.04.2012

Forbered barna på rettssaken

– 22. juli kom som et sjokk på alle, men rettssaken kan vi forberede oss på. Fortell barna om det som skal skje, og tilpass informasjonen til barnas alder, sier Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

more

29.03.2012

Barneombudet trekker klagen på «The Hunger Games»

Barneombudet sier seg enig med Medietilsynet i at «The Hunger Games» ikke er en film som krever 15-årsgrense, og har bestemt seg for ikke å opprettholde klagen på filmen. Aldersgrensen forblir dermed 11 år.

more

27.03.2012

- Foreldre, ta ansvar

Spilljournalist Kjersti Stuestøl overraskes ofte av hvor lite enkelte foreldre egentlig vet om spill som medium. Nøkkelen til å kunne veilede barna får man gjennom kunnskap, mener hun.

more

26.03.2012

NRK Super med påskegodt til barna

NRK Super serverer en rikholdig meny for barna i løpet av påskeuken. Splitter nye episoder av den populære dramaserien Verdens beste SFO, en egen påskekrim og direktesendt underholdning hver Påskemorgen.

more

22.03.2012

- ”Hunger Games” synliggjør behov for 13-årsgrense

Både Barneombudet og Barnevakten mener Medietilsynet gir forvirrende signaler til publikum ved å anbefale en film for ungdom fra 13 år og oppover, men samtidig sette aldersgrensen til 11 år. – Vi trenger en 13-årsgrense, mener Barnevakten.

more

21.03.2012

PC-bruk ødelegger ungdommers søvn

Unge ned i 13-årsalderen føler de må være tilgjengelige på mobil og PC hele tiden og forteller at dette går ut over nattesøvnen.

more

21.03.2012

Ny medarbeider i Barnevakten

Janne Bech-Sørensen har begynt som administrasjons- og fagkonsulent i Barnevakten.  – Jeg ser frem til å bidra i det viktige arbeidet som Barnevakten gjør, sier hun.

more

19.03.2012

Skal forske på digital mobbing

Eit forskingsprosjekt i Tromsø vil finne ut av omfanget av digital mobbing og om digital mobbing skjer i staden for eller i tillegg til vanleg mobbing.

more

16.03.2012

- Det jeg ikke får se på TV ser jeg bare på laptopen

Vannskille på tv hjelper foreldre å regulere tilgangen til tv-programmer, men på nettet er det meste likevel tilgjengelig, eksempelvis Paradise Hotel. Det vet ungdommer å benytte seg av.

more

15.03.2012

Store forskjeller på datautstyr i skolen

Undersøkelse viser at det er store forskjeller på hvor god tilgang skolene har til datautsyr. – Jeg er bekymret over forskjellene vi ser i elevenes digitale kompetanse, sier statssekretær Elisabet Dahle.

more

15.03.2012

Samisk actionserie på NRK Super

NRK Super er i gang med storproduksjonen Sameland, som omtales som vår tids Ante.

more

14.03.2012

Kinosjef reagerer kraftig på 11-årsgrense på brutal film

Kinosjef i Fredrikstad, Jørgen Søderberg Jansen, reagerer sterkt på aldersgrensen på «The Hunger Games», som Medietilsynet har satt til 11 år. – Barn som dreper barn er ikke noe for 11-åringer, sier han.

more

13.03.2012

Ikke venn med mamma på Facebook

– Jeg var venn med mamma, men hun kommenterte på alt vennene mine gjorde, så jeg sletta henne, sier 16-åring.

more

13.03.2012

Ungdommelig avatar-demokrati

Hva skjer når ti skoleklasser fra fem europeiske land etablerer en virtuell antimobbelandsby i ren demokratisk ånd?

more

08.03.2012

Egen barneavis fra Aftenposten

I april kommer Aftenposten med en egen ukeavis med spesialtilpasset stoff for barn og foreldre.

more

08.03.2012

- Film anses som mindre skadelig nå enn før

Barn har mediekompetanse og er mye bedre rustet i dag enn for 20 år siden. Dermed anses film som mindre skadelig for barn i dag. Det sier Medietilsynets sakkyndige, som setter aldersgrenser på kinofilm.

more

07.03.2012

Du har vunnet en iPhone!

Mange barn er brukere av spillet Wordfeud. Nå melder Forbrukerombudet at mange klager på forlokkende og villedende reklamer i spillet.

more

05.03.2012

Advarer mot rosa Facebook

En ny applikasjon tilbyr nå Facebookbrukere å skifte brukergrensesnittet til rosa. Dette er et svindelforsøk.

more

05.03.2012

Jenter antastet via Wordfeud-chat

En åtte år gammel jente og venninna hennes skal ha blitt antastet av en eldre mann via chat på Wordfeud. – Det er viktig at foreldre setter seg inn i betingelser og muligheter i barnas spill- og nettaktiviteter, mener Barnevakten.

more

29.02.2012

Digitalbøker for barn er populære

App-bøker til barn er en salgssuksess. Gyldendal regner med at antall solgte app-bøker passerer papirbøker allerede i løpet av året.

more

29.02.2012

Kulturministeren takker Barnevakten for innspill

Barnevakten har mottatt brev fra Anniken Huitfeldt med takk for innspill vedrørende beskyttelse av barn og unge mot skadelig medieinnhold.

more

27.02.2012

Mange barnetitler blant Gullstikka-nominerte

En rekke barnetitler befinner seg blant de nominerte spillene til Gullstikka-utdelingen denne uka.

more

27.02.2012

Innstillingene som gjør barnet ditt tryggere på Facebook

I mange år har tenåringer brukt mye av fritiden sin på å snakke med venner over telefonen. Dagens tenåringer er ikke så annerledes. De har bare flere måter, og flere kanaler å kommunisere i.

more

24.02.2012

Lærerike informasjonsvideoer om barn og dataspill

Ønsker du å vite mer om ulike sider ved barns bruk av dataspill? Barnevakten har intervjuet flere eksperter på området og produsert en serie informasjonsvideoer.

more

24.02.2012

Slik klager du på mobile innholdstjenester

Mange foreldre opplever å få overraskende store regninger som følge av at barn har kjøpt en ringetone eller sendt en sms til et nummer som lover spennende underholdning. Forbrukerombudet viser hvordan man kan klage.

more

23.02.2012

Dømt for krenkende meldinger til jenter

En mann er dømt for blant annet å ha sendt meldinger av seksuell karakter til unge jenter. – Inviter barna til å prate hvis de opplever noe ubehagelig, er Barnevaktens oppfordring til foreldre.

more

21.02.2012

- Foreldre må følge med og benytte Foreldrekontroll

Vi oppfordrer alle foreldre til å engasjere seg mer og sette seg inn i hva barna foretar seg på Xbox og på Internett generelt, anmoder Microsoft i en pressemelding.

more

20.02.2012

Hvordan forebygge problemspilling?

Antall henvendelser om dataspill til Spillavhengighet-Norge doblet seg i fjor. Hvordan kan man forebygge problematisk spilladferd?

more

17.02.2012

Kuttet datamaskinen – ble gladere

Sander (14) tok et oppgjør med tidsbruken sin på data og logget seg av for å teste det virkelige livet i seks uker.

more

16.02.2012

Barn trenger mindre skjerm og mer aktivitet

Dagens 15-åringer er mer stillesittende enn de i aldersgruppen 65-85 år, og Helsedirektoratet er bekymret. – Vi gjør barna våre en tjeneste ved å begrense skjermtid og stimulere til variert aktivitet, mener Barnevakten.

more

15.02.2012

NRK innfører foreldreknapp på nett-tv

NRK lanserer en foreldreknapp som gir mulighet til å regulere hva barna får tilgang til på nett-tv.

more

15.02.2012

Kulturministeren vurderer ny filmlov

- Det kan være aktuelt å samle all praksis i en lov, som gjør det mulig å informere enhetlig og forståelig for alle foreldre, uansett formidlingsplattform, sier Anniken Huitfeldt.

more

15.02.2012

Lederskifte i Barnevakten

Den 1. mars leverer Øystein Samnøen stafettpinnen videre til ny daglig leder Merethe Clausen Moe.

more

13.02.2012

Hvordan bedre beskyttelsen mot skadelig medieinnhold?

Hvordan kan barn og unge bedre beskyttes mot skadelig medieinnhold? Det er tema for dagens innspillskonferanse initiert av Kulturdepartementet, og Barnevakten håper på konstruktive ringvirkninger.

more

08.02.2012

Hvor mye tid er passe?

Hvor mye tid er det greit at barnet mitt bruker på tv? Hvor lenge skal jeg la barnet mitt spille i helgen? Hvor sent er det vanlig at tenåringer surfer på nettet?

more

08.02.2012

NRK Super med fire nominasjoner i europeisk konkurranse

NRK Supers ”Vaffelhjarte”, ”Stikk!”, ”Tords garasje” og ”Sånn er jeg, og sånn er det” er alle nominerte i den internasjonale konkurransen Prix Jeunesse.

more

07.02.2012

Trygg bruk-pris til spillforsker

På Trygg bruk-dagen ble spillforsker Faltin Karlsen tildelt årets Trygg bruk-pris. Prisen skal hedre aktører som har vist evne til å skape trygge omgivelser for barn og unge på nettet.

more

07.02.2012

Skoler vil begrense nettilgangen

Både elever og lærere opplever nettbruk i timene som forstyrrende og irriterende. Oslo vil nå innføre verktøy som gjør det mulig å stenge Internett på alle videregående skoler.

more

07.02.2012

Trygg nettbruk i fokus

Tirsdag 7. februar markeres Safer Internet Day i over 70 land. Årets tema er Connecting Generations, og i anledning SID2012 oppfordres alle til å utforske den digitale verden sammen.

more

06.02.2012

3D-spill kan avdekke synsfeil hos barn

Eksperter mener at 3D-spill ikke er skadelige for synet, men at de kan avdekke synsplager hos barn.

more

02.02.2012

Klager på mobiltjenester øker kraftig

Henvendelsene til Forbrukerrådet knyttet til mobiltjenester har eksplodert. Hovedårsaken er barn som utilsiktet bruker tusenvis av kroner på apper.

more

02.02.2012

Den peneste på Facebook

Er foreldre klar over at det konkurreres om å være den peneste tolvåringen på Facebook, spør 16 år gamle Camilla i et innlegg i BTbatt.

more

01.02.2012

Stadig flere jenter får prevensjonsmidler

Eksperter advarer nå om at et mer seksualisert samfunn presser barn inn i seksuallivet i for tidlig alder.

more

31.01.2012

Lærerike informasjonsvideoer om barn og dataspill

En serie informasjonsvideoer er nå tilgjengelige for foreldre, fagpersoner og andre som ønsker å vite mer om ulike sider ved barns bruk av dataspill.

more

30.01.2012

Foreldre vet ikke hvem som kan hjelpe ved digital mobbing

7 av 10 foreldre bekymrer seg for at barna skal utsettes for digital mobbing, og like mange vet ikke hvor de skal henvende seg hvis mobbingen først skjer. I dag starter sjette sesong av Bruk Hue-kampanjen, Norges største kampanje mot digital mobbing.

more

26.01.2012

Ønsker bevissthet om banning på tv

- Som en del av det å være et positivt forbilde ovenfor barn og unge, inngår bevissthet rundt språkbruk, mener Samnøen, som oppfordrer redaksjonene til å være bevisste på de verdiene de etablerer ovenfor barn.

more

24.01.2012

Legg nakenbilete av eksen på nett

– Det har blitt ein trend å publisere bilete av folk som ikkje har gitt samtykke til det. Det seier seniorrådgjevar i Norsis, som fortel at han stadig blir kontakta av fortvilte jenter som vil ha bilete fjerna frå nett.

more

23.01.2012

«Vaffelhjarte» årets familieprogram 2011

Barnevakten gir prisen for årets beste familieprogram 2011 til NRK sin produksjon «Vaffelhjarte». – Vi trenger slike fortellinger som både berører og begeistrer oss på tvers av alder, mener Barnevakten.

more

20.01.2012

Undervisningspakke om barns digitale hverdag

Medietilsynets Trygg bruk-senter tilbyr landets grunnskoler en undervisningspakke som handler om å bevisstgjøre barn rundt deres utfoldelse i digitale medier.

more

20.01.2012

Stilling ledig i Barnevakten

Ønsker du å bli en del av vårt humørfylte og inspirerende arbeidsfellesskap med det meningsfulle oppdraget å gi barn og unge en tryggere mediehverdag? Barnevakten søker etter en engasjert medarbeider innen økonomi og administrasjon.

more

18.01.2012

Slik gjør du barna tryggere på nett

Det kan føles komplisert å beskytte barna når de bruker Internett på egenhånd, men det finnes gode løsninger og filterfunksjoner som kan hjelpe deg.

more

18.01.2012

Bipper vil saksøke mobilgigant

Selskapet Bipper Communication står bak en trygghetsløsning for barns mobiltelefoner som lar foreldre definere grenser for barnas mobilaktiviteter. Nå er løsningen blitt kopiert av Vodafone.

more

16.01.2012

– Ikke lad mobil og pc om natta

Tre av fire lader mobiltelefoner og oppladbare leker om natten, viser ny undersøkelse, og de unge er mest skjødesløse. Samtidig er fire av ti boligbranner i Norge el-relaterte.

more

13.01.2012

Advarer mot å la barn se antirøykefilmene

– Noen kan bli veldig redde for foreldrenes helse, sier psykologspesialist Simen Hiorth Sulejewski, og advarer mot å la de yngste barna se Helsedirektoratets nye reklamefilmer om røyking.

more

12.01.2012

Skal åtteåringen få sitte med pc-en alene på rommet?

Åtteåringen vil ha pc på rommet. Er det greit eller bør ikke barn sitte med pc-en alene? Pedagikkprofessor Stein Erik Ulvund gir råd.

more

12.01.2012

Kulturministeren vil ha aldersgrensedebatt

Kulturminister Anniken Huitfeldt vil ha hjelp fra bransjefolk og engasjerte foreldre til å lage nye regler for å beskytte barn mot skadelig medieinnhold. Nå inviterer hun til mediekonferanse.

more

12.01.2012

Aldersgrensene på film faller dramatisk

Stadig flere filmer får aldersgrensen ”tillatt for alle”. Det betyr ikke nødvendigvis at filmen er egnet for alle. Er foreldre klar over forskjellen?

more

09.01.2012

Vennekampanje ga 50 000 til Redd Barna

Disney Channels vennekampanje ”Friends forever” resulterte i over 8000 vennenominasjoner blant norske barn og 50 000 kroner til Redd Barna.

more

05.01.2012

Ny koalisjon for å gjøre Internett tryggere for barn

En koalisjon av ledende selskaper skal arbeide for å gjøre Internett tryggere for barn, gjennom bedre rapporteringsmuligheter, personverninnstillinger og muligheter for foreldrekontroll.

more

04.01.2012

Mange barnefilmer på kinotoppen

På ti på topp lista over mest sette kinofilmer i fjor er det hele fem barnefilmer; to av dem norske.

more

04.01.2012

Nådeløs hverdag for nettmobbeofre

En ny undersøkelse viser at mobbing på nettet er omfattende og kan være nådeløs. Barnevakten gir råd og hjelp til å forebygge og håndtere digital mobbing.

more

03.01.2012

Foreldrepraten - gode innspill til foreldremøtet

Foreldrepraten er et diskusjonsopplegg for foreldre om barns forbruk og mediebruk. Her finnes raske spørsmål uten enkle svar, men som kan bidra til bevisstgjøring og samkjøring i klassens foreldregruppe.

more

03.01.2012

Slik lager barnet ditt gode passord

Lær barnet ditt å lage sterke passord, og forklar hvorfor passord ikke må deles verken med bestevenner eller andre.

more

21.12.2011

Flotte filmer å se i julen

Julen er en fin anledning til å se gode filmer sammen med barna. Barnevakten gir deg tips om gode julefilmer for både barn og familie, her er våre anbefalinger!

more

20.12.2011

Småbarn på nettbrett og smarttelefoner

Fire av ti barn i Norge under tre år har brukt smarttelefoner eller nettbrett, viser en ny undersøkelse. Barnevakten oppmuntrer foreldre til å tidlig bygge bevisste medieholdninger.

more

15.12.2011

Tv-tilbudet til barn og familie i jula

Familier flest har tilgang på mange tv-kanaler, og det kan være vanskelig å ha oversikt over program- og filmtilbudet på de ulike tv-kanalene som kan være fine for barna og familien å få med seg i jula. Barnevakten har samlet noen godbiter her.

more

15.12.2011

Bry deg om nabobarna i jula

Alarmtelefonen for Barn og Unge, 116 111, oppfordrer til at man bryr seg om nabobarna i jula, og melder ifra dersom man er bekymret.

more

14.12.2011

Informasjon om spillmerking til usikre foreldre

Oppsiktsvekkende få foreldre kjenner til alders- og innholdsmerkingen av dataspillene. Det viser en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Nå i julehandelen kjører de en informasjonskampanje om merkingen av spill.

more

12.12.2011

Slik unngår du hacking

Datatilsynet tipser om hvordan man unngår at hackere overtar brukerkontoen, samt gir gode råd om hva man kan gjøre hvis man har blitt hacket. – Gode tips for foreldre å snakke om med barn som etablerer seg på nett, mener Barnevakten.

more

08.12.2011

Kringkastingsrådet behandler klager på Trekant-promoer

Flere har sendt inn klager på promoene for Trekant som sendes i «beste familieprogram-sendetid». I dag diskuteres klagene i Kringkastingsrådet. Barnevakten har også mottatt klager på promoer og er spent på utfallet av møtet.

more

07.12.2011

Engasjerte møter med elever

I møte med skoleelever får man engasjerte samtaler og felles refleksjon rundt gleder og utfordringer ved deres mediebruk. Da er det inspirerende å være foredragsholder.

more

07.12.2011

«Løvenes konge» kommer på kino

«Løvenes konge» i ny 3D-versjon gjorde braksuksess på kino i USA. Nå selger filmen strålende på DVD her til lands, og i januar settes den opp på kino i 3D.

more

06.12.2011

«Jul i Skomakergata» utdatert

NRK mener at «Skomakergata» ikke lenger er særlig aktuell for barn, og har bestemt at den populære julekalenderen ikke vil bli vist på tv igjen.

more

06.12.2011

Anbefaler skjermfri før leggetid

Barna til store skjerm-entusiaster har begrensinger på hvor mye de får lov å bruke digitale medier før leggetid. Barnevakten anbefaler også skjermpause før barn og unge skal sove.

more

01.12.2011

Advarer mot julekalendere på nett

Det florerer av konkurranser i julekalenderformat på nett. Forbrukerombudet advarer mot slue aktører som lurer folk til å akseptere søppelpost, markedsføring og dyre abonnementer.

more

01.12.2011

Barnevaktens filmgavetips

Har du tenkt å gi film i gave til barn eller barnebarn? Det kan være vanskelig å orientere seg i markedet, og vi gir deg varierte filmtips innenfor ulike aldre og sjangre.

more

01.12.2011

PC i skolen oppleves forstyrrende

Utenomfaglig bruk av PC i undervisningen oppleves forstyrrende både for elever og lærere i videregående skole. Det viser ny undersøkelse.

more

01.12.2011

Barnevaktens spillgavetips

Har du tenkt å gi spill i julegave, men synes det er vanskelig å vite hva som er bra? Her har du en smørbrødliste av titler å velge iblant, både til ulike formater og innenfor ulike sjangre.

more

28.11.2011

Gammelt tv-nytt for barna i adventstiden

Det blir reprise på ”Jul i Blåfjell” på NRK i adventstiden, samt gjensyn med den danske serien ”Jesus og Josefine”. For de litt eldre blir det nissenytt på TVNorge.

more

25.11.2011

– Slett politietterforskning av babymobbing på Facebook

Foreldre ble grovt trakkasert på Facebook for sin baby med Downs syndrom. Politiet henla saken etter to uker, på grunn at det er for ressurskrevende å få ut opplysninger fra Facebook. – Provoserende, mener Barnevakten.

more

24.11.2011

Barn frykter forsatt Breivik

En skoleklasse fikk en tegneoppgave der de skulle beskrive hva de var redde for. Til lærerens overraskelse gikk Anders Behring Breivik igjen på nesten alle arkene. – Framover mot rettssaken er det greit å snakke mer om Breivik, sier pedagogikkprofessor.

more

24.11.2011

Vil du gi en julegave til Barnevakten?

Barnevaktens visjon er at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. Vil du støtte oss i arbeidet?

more

22.11.2011

Slettmeg.no fortsetter

Den populære tjenesten slettmeg.no flyttes fra Datatilsynet til Norsis. Den nye tjensten vil gi mindre mulighet for personlig hjelp.- Gledelig at den ikke blir lagt ned, mener Barnevakten.

more

22.11.2011

Stor europeisk studie av foreldrekontrollverktøy

Forskningsprosjektet SIP Bench II har som målsetning å gjøre det lettere å velge det beste foreldrekontrollverktøyet for å beskytte barn mot upassende innhold på Internett.

more

22.11.2011

– ”Trekant” bør ikke ligge fritt på nett for barn

Kringkastingsrådets leder ønsker å forhindre at ”Trekant” er fritt tilgjengelig for hvem som helst på nett-tv. Barnevakten mener dette bekrefter at det er behov for en vannskilleregulering av nettinnhold.

more

21.11.2011

Briter vil stoppe porno

Storbritannias statsminister David Cameron går i front for å hjelpe foreldre til å blokkere porno på barnas mobiler og pc-er. Barnevakten savner større engasjement fra norske myndigheter.

more

18.11.2011

Vær obs på ubehag ved 3D-kino

En gutt opplevde å bli skjeløyd etter å ha sett kino i 3D. - Vær oppmerksom på ubehag hos barn, råder Barnevakten.

more

17.11.2011

Problematisk at barn spiller voldsspill

En meningsmåling foretatt på barnevakten.no viser at flertallet mener det er problematisk at barn spiller voldsspill med høyere aldersgrense enn egen alder.

more

17.11.2011

Hvilke regler gjelder for barn og reklame?

Reklame i nye medier er komplisert for foreldre å forholde seg til. Også Forbrukerombudet opplever hodebry vedrørende temaet, men redegjør her for en del problemstillinger.

more

17.11.2011

Harry Potter og Biler 2 i butikkene

Denne uka lanseres Harry Potter og Dødstalismanene – del 2 på DVD, og det gjør også Biler 2. En hel rekke andre populære filmer - både nye og gamle - er også i butikkene nå i førjulstiden.

more

16.11.2011

De yngste på Facebook har god atferd

Bare to prosent av Facebook-barna under 13 rapporterer at de er blitt mobbet. Og de blokkerer folk de er sure på. Det viser en ny undersøkelse.

more

10.11.2011

Barn og voldsspill – hva gjør vi?

Er barns fasinasjon for voldsspill å sammenligne med vår barndoms cowboy- og indianerlek? Hvilke kunnskaper har foreldre om innholdet i spillene, og hvordan skal vi forholde oss til aldersgrenser?

more

10.11.2011

Norsk barnefilm sjarmerte tyskerne

Den norske filmen ”Til siste hinder” fikk prisen for beste barne- og ungdomsfilm under filmfestivalen i Lübeck i Tyskland.

more

10.11.2011

– Sprøtt at barn skal kose seg med blod og gørr

Thor Bekkavik har laget film om barn som spiller skytespill. – Etter arbeidet med filmen har jeg gjort meg noen tanker. Må virkelig barn underholdes av denne typen vold? sier regissøren.

more

09.11.2011

TV 2 innfører tydeligere aldersmerking

TV 2 har nylig besluttet at alle TV 2s kanaler skal ha plakat med aldersanbefaling i forkant av alle filmer som sendes på deres kanaler.

more

09.11.2011

Jenter konkurrerer om flest "liker" på Facebook

På Facebook finnes mange grupper fulle av bilder av jenter helt ned i 11-års alderen som konkurrerer om å få flest ”Liker”. – Snakk med de unge om bildebruk, råder Barnevakten.

more

08.11.2011

Tipstjeneste for skadelig tv-innhold

Medietilsynet har lansert en ny tipstjeneste for brudd på vannskille. Barnevakten roser initiativet: – Dette er noe vi kommer til å bruke og henvise til.

more

03.11.2011

Fin vennskapsserie til hjem og skole

”Være venner” er en dramaserie for barn om hverdagsproblemer som mange barn kjenner til. Den er pedagogisk og løsningsorientert, og fin å se i klasserommet eller sammen med foreldre.

more

03.11.2011

Slettmeg.no finalist til Dataforeningens sikkerhetspris

Nedleggingstruede slettmeg.no er en av tre finalister til Rosing IT-sikkerhetsprisen. – Vi håper på seier til slettmeg.no. Nominasjonen viser at tjenesten verdsettes og er et tilbud som bør videreføres, sier Barnevakten.

more

02.11.2011

Politianmeldelse av spill får ris og ros

Politianmeldelsen av spillet Call of Duty får støtte av voldsforsker, mens spillbutikkinnehaver mener det er til å le av.

more

01.11.2011

Mobil og pc årsak til barns søvnmangel

Bruk av elektronikk etter leggetid får deler av skylden for at barn får for lite søvn. Her gis konkrete tips til foreldre for å bedre barnas søvnvaner.

more

01.11.2011

Spillet Call of Duty politianmeldt

Utøya-far har anmeldt spillet Call of Duty til politiet. Han stiller spørsmål ved om det er samfunnsgagnlig med voldsunderholdning.

more

27.10.2011

Slik hindrer du uønsket pengebruk i apper

Mange opplever at poden har tappet iTunes kontoen for store beløp via spill. Man kan gjennom å endre innstillinger enkelt forhindre at dette skjer.

more

27.10.2011

Ni nyttige samtalepunkt om nettvett

Har du barn på mellomtrinnet? Barnevaktens ni nyttige samtalepunkter om nettvett kan benyttes sammen med barnet ditt, eller på foreldremøter.

more

26.10.2011

Multitasking: Når mye blir for mye

Vi voksne lar oss gjerne imponere av hvordan barna våre tilsynelatende kan sjonglere massevis av datavinduer og ulike oppgaver på en gang. Ny forskning viser at vi trolig lar oss lure.

more

21.10.2011

Vær bevisst på sterke nyhetsinntrykk

Sterke bilder og video av drapet på Gadhafi er nå å se i nyhetssendinger, på nett og på avisforsider. Barnevakten oppfordrer både foreldre og medieaktører til å være bevisste i forhold til barna.

more

21.10.2011

Ingen kreftfare ved mobilbruk er siste nytt

Siste nytt av forskning på sammenheng mellom mobilbruk og kreft, konkluderer med nullrisiko. Men Statens Strålevern maner fortsatt til forsiktighet.

more

20.10.2011

Digital hverdag krever digital kompetanse

Er du lærer eller jobber med barn og unge? Oppdater deg om konsekvenser og muligheter ved barn og unges bruk av digitale medier på en todagers konferanse i Oslo.

more

19.10.2011

Gamle filmklassikere relanseres

Etter suksessen med The Lion King i 3D på amerikanske kinoer satser Disney på å relansere også andre filmklassikere. En annen filmsuksess i nytt format er Star Wars-sagaen.

more

18.10.2011

Større fokus på barns egen rolle på nett

Norske barn og unge har stor tilgang og er flittige brukere av digitale medier, sammenlignet med andre barn i Europa. Samtidig er de i en høyrisikogruppe når det gjelder mobbing, pornografi, hatsider og kontakt med fremmede med uedle hensikter.

more

17.10.2011

Tenåringer oppretter falske Facebookprofiler

Mange britiske tenåringer oppretter en falsk Facebookprofil for å unngå å bli fulgt med på av foreldre eller skole.

more

17.10.2011

Slettmeg.no trues av nedleggelse

I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2012 er det ikke bevilget midler til fortsatt drift av Slettmeg.no. Uten finansiering blir den populære råd- og veiledningstjenesten nedlagt fra årsskiftet. – Uholdbart og uforståelig, mener Barnevakten.

more

06.10.2011

Den samtalande familien

Eit klima der openheit og god dialog får rå i familien frå tidlege barneår, fremjar fellesskap, tryggleik og nærleik, også inn i tenåra.

more

06.10.2011

– Møter som starter via nettkontakt må sikres

Unge jenter som har blitt utsatt for overgrep og voldtekt har i mange tilfeller møtt sin overgriper på nett. – Det viktigste vi foreldre kan gjøre for å forebygge er å føre tett dialog med barna våre om forholdsregler, mener Barnevakten.

more

05.10.2011

Hvor går grensen mellom årvåkenhet og overvåkning?

Vi anbefaler ikke foreldre å overvåke barn, men anbefaler foreldre å være årvåkne samt å vektlegge dialog, er Barnevaktens svar til forsker, som twitrer kritisk om Barnevaktens anbefalinger vedrørende BipperKids.

more

04.10.2011

Vaffelhjarte på fredager

Fredag den 14. oktober er det premiere på NRKs nye familieserie, Vaffelhjarte. Odd Nordstoga går med dette til skjermen med skuespill og musikk i en serie som handler om vennskap, kjærlighet, døden og savn.

more

03.10.2011

MovieStarPlanet vil rydde opp

Nær halvparten av de som har svart på hva deres erfaring med nettstedet MovieStarPlanet er, oppgir at den er negativ. MovieStarPlanet på sin side er interessert i å rydde opp i misnøyen.

more

29.09.2011

En app for tryggere mobilbruk

Med en ny BipperKids app kan foreldre følge med på og sette grenser for hvordan barna kan bruke mobilen sin. – Dialogen er viktigst, men BipperKids kan være et nyttig supplement for å fremme trygghet, mener Samnøen i Barnevakten.

more

28.09.2011

Tips om alternative actionspill

Mange foreldre etterspør spillanbefalinger som kan være alternativer til de populære 16- og 18-års spillene som mange barn ønsker å spille. Her får du eksperttips fra erfarne spillentusiaster.

more

28.09.2011

Vennekampanje på Disney Channel

Vennekampanjen Friends Forever har som mål å belyse viktigheten av å være en god venn, og utfordrer norske barn og unge til å nominere venner som fortjener litt ekstra magi i hverdagen. For hver nominasjon gir Disney Channel 5 kroner til Redd Barna.

more

27.09.2011

Åpent brev til kulturministeren

Barnevakten opplever både konvergens av nett og tv samt fremveksten av nisjekanaler på tv som faktorer som skaper behov for å oppdatere hvordan vannskille skal tolkes og forvaltes. I et brev sendt i dag utfordres kulturministeren på problemstillingen.

more

27.09.2011

Årets skjønnhetsversting skal kåres

Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS kårer Årets gullbarbie. Målet er å sette fokus på virkemidlene i reklame- og motebransjen som fremmer usunne skjønnhetsidealer og dårlig selvtillit hos barn og unge.

more

22.09.2011

«Løvenes Konge» på topp igjen

3D-versjonen av «Løvenes Konge» troner helt øverst på kinotoppen i USA, 17 år etter at den smeltet kinogjengere verden over. Her til lands går den rett på DVD.

more

22.09.2011

Seriøse og useriøse banditter på nett

En ti år gammel gutt brukte tusenvis av kroner på to strategispill som annonseres som gratis, men hvor man kan bruke mobil, fasttelefon og kredittkort for å skaffe seg ekstra poeng, våpen og utstyr. Mafiaspillet betaler tilbake pengene. Rivality har familien ikke hørt et pip fra.

more

21.09.2011

Knerten gleder barn i 30 land

På fredag er det norsk kinopremiere på den tredje Knerten-filmen, Knerten i knipe. Men det er ikke bare norske barn som gleder seg over Knerten. De to første filmene er solgt til nær 30 land.

more

21.09.2011

App-reklame lokker barn og unge

Markedsførerne ”glemmer” hvilke lover og regler for markedsføring som gjelder når nye teknologiske plattformer tas i bruk, og apper på smarttelefonene gir økte muligheter for å snike inn reklame mot barn og lure penger av foreldrene.

more

21.09.2011

– Big Brother påvirker barn og unge negativt

Barnevakten er kjent med at barn ned i fjerde klasse kopierte «Big Brother» ved at de stemte hverandre ut av klassen. – «Big Brother» kan påvirke barns holdninger og adferd, mener Barnevakten, som sender brev til TV 2 hvor vi etterlyser etisk refleksjon på hva som er OK å lage underholdning av og ikke.

more

15.09.2011

Grøsserfilm i beste familieunderholdningstid

Et foreldrepar reagerer på grøsserfilm vist på TV 2 Zebra klokka 21.00 lørdag kveld. TV 2 viser til at de overholder vannskillet, og forsvarer sendetidspunktet med at Zebra er en voksenkanal.

more

15.09.2011

Hvem har ansvar for å håndtere digital mobbing?

Verken foreldre eller lærere ønsker at barn og unge mobber eller mobbes digitalt. Hvem har ansvar for å følge opp når mobbing og konflikter forekommer på nett eller mobil?

more

14.09.2011

Sørgebud på sosiale avveier

Ikke sjelden har Facebook vært kanal for nyheter som burde vært presentert med sørgebudskap på døren, sammen med en skulder å gråte på. I dagens sosiale medievirkelighet er vi alle redaktører og journalister som må tenke over konsekvensene av våre statusoppdateringer.

more

14.09.2011

Super Mario på vei til 3DS

Super Mario 3D Land lanseres i Norge den 18. november, og blir det første Mario-eventyret i ekte 3D. I tillegg vil en systemoppdatering til Nintendo 3DS i høst gjøre det mulig å spille inn egne 3D-filmer.

more

14.09.2011

Åtteåring sendte bombetrussel på nett

En åtte år gammel gutt sendte en bombetrussel mot Ikea over deres spørretjeneste på Internett. – Det er viktig å sette sunne og gode grenser for barn, også på nett, sier Barnevakten.

more

14.09.2011

Hvordan unngå nettovergripere

Europeiske forskere jobber med å kartlegge adferden til nettovergripere, for bedre å kunne forstå og bekjempe nettovergrep. – Barn og unge må forstå nettets natur og ta nødvendige forholdsregler, mener Barnevakten.

more

08.09.2011

Forklar barna om kommunevalget

Mediene er fulle av valgsendinger og politikere som profilerer partiene og sakene sine. På mandag skal foreldre ut og stemme. Hva forstår barna av dette? Supernytt har gjort jobben med å lage en super forklaring for barn om hvordan et kommunevalg foregår.

more

08.09.2011

Aldersgrenser og film i skolen

Foreldre reagerer på skriv fra ungdomsskolen om at 15-års filmer brukes i undervisningen, og at foreldre bes kontakte læreren dersom de ikke ønsker dette. – Ikke tilfredsstillende praksis, mener Barnevakten, FUG og Medietilsynet.

more

07.09.2011

Ny bok om barn og unge på nett

Boka "Barn og unge på nett" gir viktige innspill til voksne om hvordan de kan kommunisere med barn og unge om nettvett.

more

07.09.2011

- Forteller ikke foreldre om nettmobbing

Foreldre tror barna deres sier fra til dem hvis de blir mobbet på nett. Men det er ikke nødvendigvis sant, mener mobbeekspert.

more

06.09.2011

Digital mobbing i fokus

Manifest Mot Mobbing har sin kampanjeuke. Digital mobbing er i fokus, og Barnevaktens foredragsholdere er på skolebesøk over hele landet denne uka.

more

01.09.2011

Kulturministeren utfordres på vannskillespørsmål

Kringkastingsrådet gav i dag full støtte til en klage om at programmer og serier som reguleres av vannskille på tv, er fritt tilgjengelig på nett-tv døgnet rundt. Barnevakten utfordrer Kulturministeren til å ta stilling til vannskilleproblematikken i en ny medietid.

more

01.09.2011

Nettaktørers samfunnsansvar på agendaen

Nettaktørers samfunnsansvar står på agendaen når Medietilsynet arrangerer Moderatorkonferanse i neste uke. – Et viktig fora for kommunikasjon og bevisstgjøring om barn og unges digitale liv, mener Barnevakten.

more

01.09.2011

Digital mobbing bekjempes med dialog

Nesten halvparten av landets unge har opplevd digital mobbing i omgangskretsen. Tre av fire elever som har deltatt i Bruk Hues holdningskampanje, sier de har fått kunnskapen de trenger for å unngå mobbing via mobiltelefon og internett.

more

31.08.2011

Mangfoldig filmhøst for barna

Filmglade barn og familier har mange filmer å se fram til denne høsten. De to store norske titlene er "Knerten i knipe" og ”Blåfjell 2 – Jakten på det magiske horn”.

more

30.08.2011

Pris til Supernytt for god formidling

Måten Supernytt gir informasjon til barn, og det at de lar barn bli hørt, belønnes med pris fra Redd Barna.

more

29.08.2011

Tips til refleksjon rundt ”Big Brother”

”Big Brother 2011” sparkes i gang på norske tv-skjermer i kveld på TV 2 Bliss. Barnevakten gir noen foreldretips om hvordan man kan reflektere sammen rundt programkonseptets innhold.

more

25.08.2011

12-åringer kastet skytespillene sine

- Krig og terror er ikke kult, sier 12-åringer som har bestemt seg for å kaste spillene som kun handler om å drepe.

more

24.08.2011

Antimobbekampanje på goSupermodel

- Det er skolestart og vi vet at mange gruer seg til enda et år med mobbing og utestengelse, sier admin på goSupermodel. De tar tak i problematikken med å kjøre en antimobbekampanje på det populære nettstedet.

more

24.08.2011

Mangelfull support på MovieStarPlanet

Rapportering om mobbing, trusler og grovt innhold til nettstedet MovieStarPlanets supportavdeling gir verken respons eller resultater. Over 300 000 norske barn er brukere av nettstedet.

more

23.08.2011

Politiet til stede på nettet

Barn og unge som utsettes for ubehagelig innhold, overgrep eller annen kriminalitet på Internett kan med et enkelt museklikk komme til politiets tipsmottak.

more

19.08.2011

Ungdomstidens digitale CV kan få konsekvenser

Barn og unge bør gjøres oppmerksomme på at de digitale fotsporene de etterlater seg kan få negativ innvirkning både på arbeids- og privatliv i voksen alder.

more

17.08.2011

Gi barna en trygg og inkluderende skolestart

Alle barn og unge er berørt av de tragiske terrorangrepene i Oslo og på Utøya, og ved skolestart blir temaet igjen høyaktuelt. I den forbindelse tilbyr Supernytt en ekstrasending, og Kunnskapsdepartementet har sendt en veiledning til alle skolene i landet.

more

17.08.2011

Hva gjør du hvis..? Prøv Barnevaktens samtalepunkter

”Hva gjør du hvis en person du har truffet på nettet tilbyr deg gaver?” Her er samtalepunkter om trygg mediebruk for ulike alderskategorier av barn og tenåringer.

more

16.08.2011

– Bruk av mobiltelefon øker ikke barn og unges risiko for å få kreft

En ny internasjonal undersøkelse viser at mobilstråling ikke øker risikoen for at barn kan få hjernekreft. Barnevakten oppfordrer likevel til bevisst mobilbruk blant barn og unge.

more

15.08.2011

Fem ting å snakke om dersom barnet får mobil til skolestart

Første skoledag er rett om hjørnet, og i den sammenheng får mange barn sin første mobiltelefon. Da kan det være lurt å ta en prat som kan være gull verdt for unge brukere.

more

10.08.2011

– Respekter aldersgrensen på spill

Voldsspill er igjen i fokus i mediene, og det diskuteres og kommenteres hva voldsunderholdningen gjør med oss.– Vær tidlig ute med å lære barn å identifisere og respektere aldersgrenser, er Barnevaktens oppfordring til foreldre.

more

09.08.2011

– Vær bevisst på barns tanker

Foreldre bør fortsatt være bevisst på barns tanker og reaksjoner etter de rystende hendelsene i Oslo og på Utøya. Barn kan trenge mye tid på å bearbeide inntrykk, og ved skolestart blir temaet aktualisert.

more

23.07.2011

Barn og katastrofenyheter

Norge er rammet av grufulle hendelser vi aldri trodde ville møte oss. Både barn og voksne omgis av sterke nyhetsbilder, og Barnevakten anbefaler foreldre å være bevisst på hva barn eksponeres for.

more

07.07.2011

Badebilder, bikinibilder og bildepublisering

Badesesong og bikinitid resulterer ofte i bade- og bikinibilder av egne barn. Hvordan behandler vi foreldre egne bilder av våre skjønne små og store?

more

06.07.2011

– Dataspill er ikke alltid en barnelek

”Det er på tide å innse at dataspill ikke er en barnelek, men et medium som kan tilpasse seg flere ulike målgrupper. Jeg tar meg gjerne en kald øl på en varm sommerdag, men barna, de får klare seg med saft”, skriver spilljournalist Marius Kjørmo.

more

05.07.2011

50 000 elever har lært om digital mobbing

Siden Bruk Hue-turneen startet i 2009 har over 50 000 ungdomsskoleelever og nær 10 000 foreldre blitt bevisstgjort på mobbing og trakassering som foregår via mobil og nett.

more

05.07.2011

Mener mobilbruk forårsaket hjernesvulst

– Dette har med mobiltelefonen å gjøre, var konklusjonen til to ulike personer som fikk hjernesvulst. Eksperter oppfordrer alle til å ta forholdsregler ved mobilbruk, og spesielt bør barn begrense bruken.

more

28.06.2011

Voldelige spill gir mindre vold viser ny studie

En ny studie viser at spill som inneholder mye vold gjør at ungdom blir mindre voldelige. Eksperter har ulike synspunkter på om dette kan stemme.

more

27.06.2011

– Sett klare grenser for spilling

– Sett klare grenser for hvor lenge barn og unge får spille dataspill, sier psykologspesialist, som har bidratt i utviklingen av behandlingsmanual for dataspillavhengige ungdommer.

more

22.06.2011

Barn og unges oppvekst skal granskes

Mobbing, seksualisering og overdreven fokus på kropp og utseende er utfordringer barn og unge møter gjennom mediene, mener Barnevakten, som er invitert til rundebordskonferanse for å dele sine erfaringer.

more

22.06.2011

Barnevaktens sommerfilmtips

Kanskje sommeren gir tid til litt ekstra kos foran tv-skjermen? Eller bilturen i baksetet blir triveligere med en god film? Barnevakten tipser om gode dvd-filmer både for barn og unge.

more

22.06.2011

Barnevaktens sommertips til bakseteunderholdning

Er du på jakt etter nye spill til barnas håndholdte Nintendo? Vi tipser deg om gode spill til Nintendo DS og 3DS for barn i ulike aldre.

more

20.06.2011

Kroppsideal gir jenter lavere livskvalitet

Jenter har et mer negativt kroppsbilde enn gutter, sier forsker. - Det er ikke rart, når TV og massemedia fremstiller jenter som så perfekte som de gjør, sier tre tenåringsjenter.

more

20.06.2011

Hjelpsomme nettaktører

En ny brosjyre "Nettproblem? - disse kan hjelpe" gir oversikt over nettaktører som kan gi råd og veiledning angående barn, unge og nettproblematikk.

more

16.06.2011

Enklere for foreldre å blokkere upassende innhold

I Storbritannia har en regjeringsrapport foreslått en forskrift om strengere regulering av nettinnhold som seksualiserte musikkvideoer, og at det skal være enklere for foreldre å blokkere og rapportere innhold som er upassende for barn.

more

15.06.2011

Knerten blir far

Den tredje og siste Knerten-filmen er snart klar for kino, og her blir vi kjent med siste kvist på Knerten-stammen, Lille-Knerten.

more

14.06.2011

Endrer dramatisk reklamefilm etter klager

På bakgrunn av henvendelser fra forbrukere endrer Nidar dramatisk reklamefilm.

more

14.06.2011

Reaksjon gav resultater

Spillnettstedet ArcticNova får smekk over fingeren av Lotteri- og stiftelsestilsynet for ulovlige nettpokerturneringer, takket være en brukers tips til Barnevakten.

more

09.06.2011

Kino fjerner onani-trailer

Bergen kino valgte å fjerne traileren til filmen "Få meg på, for faen" før 11-årsfilm på grunn av sexscener.

more

08.06.2011

– Ta stilling til barnas spilling

– Dagens foreldre har fått en ny foreldreoppgave. De må følge med på spillingen til barna, de må håndheve aldersgrenser, og de må sette rammer for barnas spilling.

more

08.06.2011

Samme film med ulik aldersmerking

Har du de første Harry Potter-filmene på DVD? Da kan de være merket med enten 7, 8 eller 11 års anbefalt aldersgrense. Det er opp til distributør å merke filmene. – Forvirrende forbrukeropplysning, mener Barnevakten.

more

07.06.2011

Mobilstråling klassifisert som ”mulig kreftfremkallende”

Etter å ha gjennomgått eksisterende forskning om mobilstråling og kreftfare, utelukker ikke Verdens helseorganisasjon (WHO) at det er en sammenheng mellom mobilstråling og kreftrisiko.

more

31.05.2011

Slik reduserer du barns risiko på nett

En lege står nå tiltalt for å ha lokket jenter til å ham sende nakenbilder. – Vær oppmerksom på faresignaler, og inviter barnet til å prate med deg dersom det opplever noe ubehagelig på nett, råder Samnøen.

more

30.05.2011

Nyttig spillveileder for skole

I samarbeid med Kompetansesenter rus – region øst har barnevernspedagog Hélène Fellmann utgitt en veileder for ansatte i skolen for regulering av rollespill på nettet.

more

26.05.2011

Unges nye syn på sex

En stor andel voldtekter skjer i forbindelse med fest og nachspiel, og ofte er store mengder alkohol involvert. Forskere påpeker blant annet at det eksisterer en grenseløs ungdomskultur med urealistisk virkelighetsoppfatning.

more

26.05.2011

OK for 6-7-åringer å se Harry Potter?

Mange barn ned i 6-7 års alder ser eller har ønske om å se filmer som Harry Potter og Spiderman som har 11-års grense. Er dette OK? Medietilsynet og Barnevakten gjør vurderinger og gir råd.

more

25.05.2011

Trendy å planke

Har du sperret opp øynene over personer som legger seg ned på merkelige steder og tar bilder av det? Du har vært vitne til en ny trend; planking.

more

24.05.2011

Internettgenerasjonen

Blir barna smartere eller latere av Internett og tilgangen til så mye kunnskap? Eksperter har ulike synspunkter på dette.

more

23.05.2011

Donald går til brettet

Det går nedover for Donald i papirformat. Nå lanseres den verdenskjente anda på lesebrett.

more

23.05.2011

Alarmtelefonen søker ambassadører

Alarmtelefonen for Barn og Unge jobber stadig med å gjøre telefontilbudet kjent. Nå oppfordrer de ordførere til å bli ambassadører, og på den måten skape blest om tjenesten.

more

20.05.2011

Fildelere skal avsløres

Forslag til ny åndsverklov innebærer at nettsteder som driver ulovlig fildeling kan blokkeres, samt at rettighetshavere kan få tilgang til identiteten til de som står bak ulovlig fildeling. Kritikere er bekymret for personvernet.

more

19.05.2011

Video fra skoleavslutning tillatt på nett?

Det er populært blant foreldre å gjøre video-opptak på skolearrangement og forestillinger. Men er det greit å publisere dem for allmennheten i ettertid? Se hvilke råd slettmeg.no gir.

more

19.05.2011

Nettsted med bloggerhjelp

«Blogging og blogger kan lære deg en hel masse – men tenk deg om før du trykker publiser», kan du lese på Du bestemmer.no.

more

16.05.2011

Populær SFO

Den suksessrike serien kjent fra NRK, Verdens beste SFO, er snart i salg i stort opplag på DVD.

more

16.05.2011

10 online regler for barna

Lær barna dine å bruke digitale medier på en ansvarlig måte. Her er ti enkle regler for barn.

more

13.05.2011

Behov for forskning på nettporno

Pornografi på Internett normaliserer ekstreme fantasier og øker risikoen for seksuelle lovbrudd, mener psykologer i England. – Det er behov for oppdatert forskning på området, mener daglig leder Øystein Samnøen i Barnevakten. Få tips til samtale med tenåringen om porno.

more

12.05.2011

Sju-årsgrense-film med alvorlig tematikk

Hvem passer en film for som har 7-års aldersgrense, egnethet ungdom/voksen, og som tar for seg alvorlige tema som tvangsekteskap og kvinneundertrykking? Gir forhåndsinformasjonen om filmen godt nok grunnlag for å vurdere det?

more

11.05.2011

Forbyr spilling om natten

Sør-Korea forbyr spilling etter midnatt for barn under 16 år, grunnet bekymring over økende spillavhengighet blant unge.

more

11.05.2011

Få et gratis spill fra ScreenSeven

Den danske spillportalen ScreenSeven satser på barne- og familievennlige nettspill, og de tilbyr nå et gratis spill til Barnevaktens lesere, helt uten forpliktelser.

more

11.05.2011

Fenomenet casual gaming

Vet du hva casual games er? Mange kjenner ikke til denne sjangerbetegnelsen, men de aller fleste har nok koblet av med et slikt spill flere ganger enn de er klar over. Last ned et spennende spill gratis her!

more

09.05.2011

Spekulativ tenåringsserie på norske skjermer

Tv-serien ”Skins” har i slutten av uka premiere på MTV i Norge. I USA ble serien anklaget for å oppfordre til barnepornografi.

more

05.05.2011

Mobilene som stråler mest

Nettstedet mobilen.no har undersøkt hvilke mobiler som stråler mest og hvilke som stråler minst av telefonene som er tilgjengelige på det norske markedet.

more

05.05.2011

– Storspillere er ikke problemspillere

En arbeidsgruppe på området problemskapende bruk av dataspill, mener det er viktig å nyansere begrepene problemspillere og storspillere.

more

04.05.2011

Hvordan unngå skjulte kostnader i gratisspill

Mange foreldre har fått seg en ubehagelig overraskelse etter at barna deres har spilt spill på iPod Touch, iPhone eller iPad. Les Barnevaktens tips om hvordan du kan unngå å få skyhøye regninger fra spill som i utgangspunktet er gratis.

more

04.05.2011

Vanlig at fremmede menn tar kontakt med unge

I en ny dansk undersøkelse sier en av tre at de har blitt oppfordret til å sende bilder eller film av seg selv i utfordrende positurer. Barnevakten råder jentene til å si ifra om de opplever ubehagelige tilnærmelser.

more

03.05.2011

Bør foreldre overvåke barnas mobilbruk?

I hvilken grad bør foreldre utøve innsyn i barnas mobilbruk? Er sporingstjenester nyttige foreldreverktøy eller overtramp av barns personvern?

more

28.04.2011

Tips om man er hacket på PlayStation Network

Påskeuken ble Sonys spillnettverk PlayStation Network hacket. Personlig informasjon til 500.000 nordmenn kan nå være i hackernes hender.

more

28.04.2011

Facebook lanserer nye Family Safety Center

Besøk Facebook's nydesignede Safety Center og finn nyttige ressurser, artikler og videoer om sikkerhet og personvern for foreldre, lærere og ungdommer.

more

28.04.2011

Barnevakten ønsker ”vannskille” på nettet

Programmer og serier som reguleres av vannskille på tv kan sees når som helst og av hvem som helst på nett-tv. Et eksempel er vampyrserien True Blood som har 18-års grense. Temaet skulle vært behandlet i Kringkastingsrådet i dag, men saken har blitt utsatt.

more

26.04.2011

Organiserer lek for stillesittende barn

Flere skolefritidsordninger har fått egne aktivitetsledere som skal lokke barn til å velge fysisk lek fremfor dataspill.

more

26.04.2011

Barn med liten beskyttelse på Facebook

24 prosent av norske 9-12-åringer bruker Facebook, og av dem har 20 prosent offentlige profiler som er åpne for alle med profil på nettsamfunnet. – Bekymringsverdig at barn kommuniserer med fremmede, mener norsk forsker.

more

15.04.2011

Barnevaktens påskefilmtips

Barnevakten gir deg tips om gode filmer for hele familien.

more

14.04.2011

Store internasjonale forskjeller i aldersgrenser på film

Tror du Norge er streng når det gjelder aldersgrenser på film? Da bør du kanskje lese denne artikkelen.

more

14.04.2011

Hva er skadelig å se på film?

Medietilsynet har lett tilgjengelig og begrunnet informasjon om aldersgrensen på alle filmer som vises på kino. Likevel kan det være vanskelig for foreldre å vurdere om en film egner seg for deres barn.

more

13.04.2011

Foreldre er klar over nettmobbingen

Én av tre foreldre vet om venner av egne barn som har blitt utsatt for sjikane eller mobbing på internett. Samtidig er nettoppførsel ikke et stort tema hjemme.

more

08.04.2011

- Infiltrerer barns nettverden for å oppnå seksuell kontakt

Sju menn er siktet for forhold knyttet til sexmisbruk av barn. De har kommet i kontakt med barna ved å infiltrere nettsamfunn og opptre med falsk identitet. – Bevisstgjør de unge, råder Barnevakten.

more

06.04.2011

Barnepris til «Karate Kid»

Filmen «The Karate Kid» med regissør Harald Zwart vant prisen for beste film på Kids Choice Awards.

more

05.04.2011

Vil ha eget mobbeombud

Hatlister, bildemanipulering og ryktespredning er eksempler på nettmobbing i Stord kommune senere år. Nå vil kommunen ha et eget mobbeombud og satse enda sterkere på forebyggende arbeid, og Barnevakten roser initiativet.

more

04.04.2011

Foreldre foretrekker NRK Super

Både når det gjelder nett- og tv-innhold foretrekker foreldre NRK Super for barna sine. Det viser en ny NRK-undersøkelse.

more

01.04.2011

Pluss og minus om nettsamfunnet Habbo

Barn bruker mye tid, og noen også mye penger, på å møte andre i virtuelle samfunn på nett. Habbo er et av dem.

more

01.04.2011

Mobbing på Formspring

En lærer ble i tilknytning til en mobbesak oppmerksom på nettsiden Formspring.me og reagerer på mulighetene som ligger her. Barnevaktens rådgiver gir informasjon og råd om nettstedet.

more

01.04.2011

Dette bør foreldre vite om goSupermodel

Mange unge jenter bruker mye tid, og noen også mye penger, på nettsamfunnet goSupermodel. Hva er positivt og hva er negativt med dette nettstedet?

more

31.03.2011

Dette bør foreldre vite om nettsamfunnet Panfu

Barnevakten får ofte henvendelser fra foreldre med barn som er nye nettbrukere. Mange lurer på hva vi mener om Panfu, og vi deler derfor noen fakta og betraktninger om det populære nettsamfunnet.

more

31.03.2011

Hvordan sikre god oppslutning på temakveld med Barnevakten

Ved å kombinere temakveld for foreldre med obligatorisk undervisning kveldstid for elevene, sikrer man godt fremmøte på temakvelder.

more

30.03.2011

Trygge, morsomme og lærerike dataspill for småbarn

Foreldre & Barn har lansert et dataspillabonnement 3til7 som innebærer at barn får tilgang til morsomme og lærerike dataspill i trygge omgivelser. Få spesialtilbud her!

more

30.03.2011

Slik reduserer du faren for høye mobilregninger

Pappa Finn Audun Andal mottok mobilregning på over 2000 forbrukt av 11-åringen hans i løpet av én måned. Her får du tips om hva du kan gjøre for å unngå at barnet vikles inn i store forbruksmønstre.

more

30.03.2011

Nominasjonene klare til Gullstikka 2010

Finalistene til spillbransjens årlige prisutdeling er klare. Noen færre barnetitler er representert blant de nominerte enn vi har sett de siste årene.

more

28.03.2011

Nye ”Bruk hue”- nettsider

Norges største kampanje mot digital mobbing ”Bruk Hue”, er i Finnmark for første gang. Før helgen fikk elever ved Alta ungdomsskole bli de første i landet til å ta i bruk et nytt verktøy mot digital mobbing.

more

23.03.2011

Nintendo 3DS lanseres i Norge 25. mars

Nintendo lanserer sin nye håndholdte konsoll, Nintendo 3DS i Norge fredag 25. mars. Den største forskjellen fra tidligere konsoller er selvfølgelig 3D-effekten, som man til nå bare har fått gjennom spesielle briller på kino og 3D-tv.

more

23.03.2011

Gratis film med Voddler-app

Via en ny app fra filmtjenesten Voddler kan ungdom nå se tusenvis av filmer gratis. Tjenesten er foreløpig bare tilgjengelig på iPhone og iPad, men vil også komme til smarttelefoner og nettbrett gjennom operativsystemene android og symbian.

more

23.03.2011

Ungdomskultur og kultur for ungdom

-Det er skremmende hva ungdom i dag er villig til å gjøre for å få oppmerksomhet. Ungdom trenger å lære om konsekvenser og ansvar. Trygge barn lærer fortere, det skader ikke med god veiledning og en dose kultur, sier ildsjelen Marco Elsafadi.

more

21.03.2011

Er Norge i krig?

Spørsmålet dukker nå opp i aviser og på nettsider, og gjelder krigshandlingene i Libya. Barnevakten oppfordrer både foreldre og medieaktører til å være bevisste i forhold til barna.

more

17.03.2011

Det virtuelle livet viktigere enn virkeligheten

Forskere i Norge ser sammenheng mellom dataspillavhengighet, depresjoner og angst hos unge mennesker. Hva som kommer først og sist skal man undersøke nærmere. Barnevakten oppfordrer foreldre til å engasjere seg tidlig.

more

17.03.2011

Tre tidsaktuelle foreldretabuer

Er det greit at barn under 13 år er på Facebook? Hva gjør jeg når de fleste guttene i klassen til poden spiller spill med 18-års grense og han insisterer på å få være med? Og hvordan skal jeg snakke med tenåringen min om pornografi?

more

17.03.2011

Lær barna kildekritikk

Som forelder har du en unik anledning til å trene opp en sunn kritisk sans hos barnet ditt. Barnevakten gir deg råd om hvordan du kan bevisstgjøre barnet på kildekritikk.

more

14.03.2011

Barn, unge og en verden av app’er

Smarttelefoner er i ferd med å bli allemannseie, og barn får i stadig større grad tilgang til et enormt og mangfoldig app-marked. Det åpner for positive muligheter for lek, læring og tilgang på nyttig informasjon, men skaper også utfordringer med tanke på potensielt upassende innhold.

more

10.03.2011

Forklar nyhetene fra Japan for barna

Igjen fylles tv-skjermene våre av katastrofebilder, nå fra jordskjelv, tsunami og atomlekkasjer i Japan. Vi oppfordrer både foreldre og medieaktører til å være bevisste i forhold til barna.

more

10.03.2011

”Sex sells” kåret til verste reklame

I en avstemning over hvilken reklame som gir barn de verste signalene om sex og skjønnhet, ble Diesel sin kampanje ”Sex sells” ”vinneren” og tildeles prisen Årets Gullbarbie.

more

09.03.2011

Databruk gir dårlig søvn

Tenåringers bruk av data og mobil på sengekanten kan føre til dårlig søvn og helseproblemer, viser både amerikansk og norsk undersøkelse.

more

09.03.2011

Brukeradferd avgjørende for datasikkerheten

Sosiale medier er kommet for å bli, og barn og unge bruker disse flittig. Foreldre oppfordres til å snakke med barn og unge om sikkerhet og ondsinnet programvare. Vi gir deg råd og tips til samtalepunkter.

more

09.03.2011

”Den kjipeste faren”

Han vokste opp med den ”kjipeste moren” som satte grenser for hva han fikk se og spille. Nå oppfordrer han selv foreldre til å ta kontroll over hva barna spiller.

more

07.03.2011

Tre av fire sier nei til barn på Facebook

Avstemning på barnevakten.no viser at tre av fire mener at barn under 13 år ikke bør ha egen Facebook-profil.

more

03.03.2011

Barn og unge kan bli utsatt for produktplassering

Et nytt lovforslag fra Kulturdepartementet åpner for muligheten for produktplassering i enkelte tv-programmer, blant annet i sportssendinger og visse typer underholdningsprogrammer. Det kan være uheldig for barn og unge.

more

01.03.2011

Slik kan man regulere spillingen

Familier med ungdommer som spiller rollespill på nettet erfarer ofte at spillingen medfører konflikter og kranglingog gjerne en fastlåst situasjon. Her er noen tips om hvordan man kan regulere spillingen og forhandle frem avtaler.

more

01.03.2011

Morsomme triks du kan prøve sammen med barna

Har du prøvd å lage en appelsinflammekaster? Klarer du å spidde en potet med et sugerør? Eller få et kokt egg inn i en flaske? Her er mange artige eksperimenter til vinterferiemoro for store og små.

more

28.02.2011

Mange trenger slettehjelp

Slettmeg.no viser seg å være en tjeneste det er stort behov for. Hele 3200 enkelthenvendelser ble behandlet i fjor.

more

25.02.2011

Pris til Keeper’n til Liverpool

Den norske filmen Keeper’n til Liverpool mottok pris frå barnejury for beste film under Berlin International Film Festival. Denne uka hadde den også DVD-lansering.

more

24.02.2011

Hva gjør du hvis barnet ditt blir mobbet?

Hva kan du som forelder gjøre for å forhindre at barnet blir mobbet på nettet? Og hvordan tar du tak i en mobbesituasjon?

more

24.02.2011

Hvordan kan du vite om barnet ditt blir mobbet?

Lurer du på om ditt barn blir utsatt for mobbing? Her presenteres tegn og symptomer hos barnet for å oppdage mobbing både i tradisjonell og digital forstand.

more

23.02.2011

7 ting å vite om Facebook

Nyttig informasjon og tips om hvordan å holde barna trygge på Facebook.

more

22.02.2011

Barnehagebarn lærer å skrive og lese på PC

Strategi testes ut i norske barnehager der barn lærer å skrive og lese ved å bruke PC.

more

22.02.2011

Reality-tv og Facebook er verstinger

Reality-tv og Facebook topper britenes liste over de verste nyvinningene det siste tiåret. Irriterende og tidssløsende ble oppgitt som grunner.

more

21.02.2011

3D ikke påvist skadelig

3D-bilder er på full fart inn i både spill- og tv-mediet. Er 3D skadelig for barns synsutvikling?

more

17.02.2011

Spilldøgning for enhver pris?

Det er snart vinterferie, og mange spillinteresserte tenåringer samles til LAN party. Hva spilles på LAN party? Hvor godt kjenner foreldre til spillkulturen blant tenåringer, og hvordan håndterer man grensesetting?

more

16.02.2011

Mange barn på Facebook

Et av fire norske barn mellom ni og tolv år er på Facebook – på tross av at nettsamfunnet har aldersgrense 13 år. Få med deg Forbrukerinspektørene i kveld som handler om sosiale medier.

more

15.02.2011

Barneombudets bloggtips

Hva er det lurt å tenke på hvis man skal blogge? Barneombudet har laget noen bloggtips, både til deg som blogger, til deg som kommenterer og til foreldre.

more

14.02.2011

- Nettmobbing kan gjøre barn syke og paranoide

Mobbeforsker Erling Roland sammenligner digital mobbing med terror. - Offeret har ingen steder å gjemme seg, sier han.

more

11.02.2011

Utnytter unges søk

Nettkriminelle følger med på hva som er aktuelt blant unge, og vet å utnytte det, mener sikkerhetsekspert, som oppfordrer til å være på vakt når man søker etter underholdning på nett.

more

10.02.2011

Trolling, bitching og tulling på nettet

På nettet finnes en tullekultur som for mange kan være morsom. Men ”morsomhetene” kan også ramme hardt den det går ut over.

more

10.02.2011

- Foreldrene viktig rolle for barns nettbruk

Norske foreldre er flinke til å snakke med sine barn om de potensielle farene ved bruk av Internett, og de fleste forsøker også å sette begrensninger på barnas nettbruk. Samtidig er det mange foreldre som svikter i den daglige oppfølgingen.

more

09.02.2011

Barn inviteres til å snakke om sitt nettliv

Kampanjen Livet på nett retter seg mot 4.-6.klasse og oppfordrer til samtale og refleksjon om hvordan man oppfører seg på nett.

more

09.02.2011

Nettkidsa

Cappelen Damm lanserer boken ”Nettkidsa” 9. februar, en nyttig og nyansert bok for både foreldre og fagpersoner som ønsker innsikt i barn og unges mediebruk.

more

09.02.2011

Foreldres bruk av sosiale medier rammer barna

Foreldres bruk av digitale medier stjeler så mye tid at det går ut over barna, mener forsker. Barnevakten gir råd om bevisst medietid.

more

07.02.2011

Trygt liv på nett

Fokus for årets Trygg bruk-dag er "Livet på nett" og handler om at barn og unges liv på nettet er en del av vår kultur som har kommet for å bli.

more

03.02.2011

Norske Talenter kåret til Årets familieprogram

Barnevakten kårer Norske Talenter på TV 2 til årets beste familieprogram i 2010. Programserien fremstår varmere og bedre enn noen gang, mener Barnevakten.

more

03.02.2011

Bevisst mobilbruk reduserer strålefare

Det er uenighet blant eksperter om langvarig bruk av mobiltelefon øker risikoen for hjernesvulst. Vær likevel klar over at bevisst bruk og noen enkle forholdsregler er alt som skal til for å redusere strålingsfaren betraktelig.

more

02.02.2011

Mobbing på nett sårer mest

Åtte av ti barn mener stygge kommentarer er like ille eller verre på nett og mobil enn ansikt til ansikt. Samtidig sier én av tre barn at terskelen for mobbing og erting er lavere i digitale kanaler. Det viser ny undersøkelse i regi av ”Bruk Hue”-kampanjen.

more

31.01.2011

Vitner til mobbing må ta ansvar

Hvem har ansvar i mobbesituasjoner? Er det bare mobberne? Hva med alle som står rundt og registrerer, uten å gjøre noe? Trine Eilertsens kommentar om lærer Bjørndals metode er en tankevekker.

more

27.01.2011

Engasjement mot mobbing etterlyses

På tross av stadig nye manifest mot mobbing, er det like mye mobbing blant barn nå som for ti år siden. Nå etterlyses større engasjement.

more

27.01.2011

Spamrisiko i sosiale medier

Det er en økende trend at nettsvindlere bruker sosiale medier for å finne ofre. Vær obs på metodene, og snakk med barn og unge om sikkerhet og ondsinnet programvare. Barnevakten gir deg råd og forslag til samtalepunkter.

more

27.01.2011

Hva kreves det for å bli dyktig i nettspill?

Spiller tenåringen din nettbaserte strategispill som World of Warcraft og Halo? Lær deg mer om hva som kreves for å bli en god spiller for å forstå og samhandle med barnet ditt som forelder.

more

26.01.2011

Manglende slettemulighet på nettsamfunn

På mange nettsamfunn finnes det ingen mulighet for å enkelt å slette profilen sin, viser test gjennomført av slettmeg.no.

more

20.01.2011

5 råd til usikre foreldre

Tester ditt barn i disse dager ut sin nye smarttelefon eller pc? Da følger det også et ansvar med.

more

19.01.2011

Kan bli syk av mediehets

Posttraumatisk stressyndrom kan bli en følge av vedvarende negativ medieomtale, sier forsker. Han bekymrer seg over de belastninger barn og unge utsettes for på blogger og i sosiale medier.

more

18.01.2011

Kompetente men risikosøkende nettbrukere

Norske barn har gode ferdigheter på nett og foreldre som engasjerer seg. Samtidig oppsøker barn risiko og er misfornøyde med innholdstilbudet til dem på nett.

more

14.01.2011

Morgendagens klasserom

Barnevakten deltar på BETT i England, verdens største messe for teknologi til bruk i skole og utdanning. Hvordan ser morgendagens skole ut?

more

13.01.2011

Ble avhengig av nettporno

- Da jeg ville slutte å se så mye på porno, kjente jeg at jeg synes det var vanskelig, sier Morten Eikli. Han ble etter hvert avhengig av porno.

more

13.01.2011

Norske barn på topp i bruk av nettporno

En europeisk undersøkelse av barns nettbruk viser at dobbelt så mange norske barn ser nettporno som deres jevnaldrende i Europa. - Den store tilgangen til nett er avgjørende, tror Barnevakten.

more

12.01.2011

Hva skal man si til barn om seksuelle overgrep?

Mediekanalene fylles av historien om overgrepene begått mot barn i Alvdal. Hvor stort innblikk i dette skal man gi til barn? Alderen på barn er avgjørende for hva barn trenger å vite, mener eksperter.

more

11.01.2011

Slik endrer du Facebook Steder

Facebook Steder gjør det mulig å sjekke inn på steder via geolokasjon. I tillegg kan vennene dine sjekke deg inn på uante steder. Gå gjennom personverninnstillingene og bestem selv hvem som skal kunne se og gjøre hva.

more

10.01.2011

Gir karakterer på utseende på Facebook

12-13-åringer gir karakterer på hverandres utseende på Facebook. - Snakk med ungene og sett denne typen karaktergiving i perspektiv, sier psykolog.

more

10.01.2011

”Ikke gjør dette hjemme” vekker reaksjoner

NRK opplever seerstorm etter det nye programmet ”Ikke gjør dette hjemme”, og barnepsykolog er skeptisk til konseptet. – Barn kan finne på å prøve dette, sier han.

more

06.01.2011

3D-spill skadelig for barns øyne

Nintendo advarer barn under seks år mot å spille 3D-spill på den nye håndholdte spillkonsollen Nintendo 3DS. - Oppsiktsvekkende, mener Barnevakten, som har fått en optikers bekreftelse på at Nintendos råd er fornuftig.

more

06.01.2011

Barn må få bedre rettsvern på nett

I kjølvannet av denne ukas fokus på hetsing mot unge bloggere vil Justisdepartementet nå skjerpe lovverket og styrke barns personvern. Barnevakten mener bedre rettsvern, flere ressurser og rettseksempler på konsekvenser av lovbrudd er virkemidler som kan fremme trygghet på nett.

more

05.01.2011

Hyppig dialektbruk på SMS

Dialekt er mer vanlig enn engelske ord når unge skriver SMS. Tidligere spådom om engelsk dominans er gjort til skamme av ny undersøkelse.

more

05.01.2011

- Skal man tåle å bli hetset på nett?

- Det er viktig at vi lærer barn og unge metoder for å ta vare på og beskytte seg selv, samtidig som de er bevisste på hvordan de behandler andre. Det er noe av det bloggforsker Karoline Tømte svarer på nettprat på Aftenposten.no.

more

03.01.2011

Blogglivet ble for tøft

Den kjente bloggeren Voe legger ned bloggen sin. Grunnen hun oppgir er at hun er utslitt av alle de negative kommentarene.

more

03.01.2011

- Tenk deg om før du legger ut bilder av barna!

Slettmeg.no oppfordrer foreldre til å tenke på barnas personvern og ikke ukritisk legge ut bilder av barna fra julefeiring, skoleavslutning og familiebesøk.

more

21.12.2010

OK at barn spiller voksenspill?

Nettbaserte strategispill som Halo og Call of Duty fascinerer voksne, men også barn/unge under aldresgrensene på 16 og 18. Hvem har ansvar for hva mindreårige kjøper og hva de spiller? Barnevakten stiller til debatt på NRK Dagsnytt 18 i romjulen.

more

17.12.2010

Hva ungdom bør tenke over når de publiserer

Mange arbeidsgivere googler søkere i ansettelsesprosessen, og sosiale medier er også et område som sjekkes ut. Tenker ungdom over dette når de oppdaterer status, legger ut bilder og blogger?

more

16.12.2010

Tv-tilbudet til barna og familien i jula

Familier flest har tilgang på mange tv-kanaler, og det kan være vanskelig å ha oversikt over program- og filmtilbudet på de ulike tv-kanalene som kan være fine for barna og familien å få med seg i jula. Barnevakten har samlet noen godbiter her.

more

15.12.2010

Tips til filmhygge i jula

I juleferien har barn og voksne mer tid sammen, noe som kan være etterlengtet i en travel hverdag. Da kan det være fint å se en god film sammen. Her kommer Barnevaktens tips til gode filmer, både med og uten juletema, og for litt ulike aldre.

more

14.12.2010

Gledelige ting i Barnevaktens jubileumsår 2010

I det vi går mot slutten av jubileumsåret vårt vil vi takke alle våre kontakter og medlemmer for godt samarbeid i året som har gått. I den sammenheng passer det å ta et tilbakeblikk på begivenheter i året som ligger bak oss.

more

14.12.2010

Barn og medier – en kort undervisningsfilm

Hvordan kan vi som voksne bevisstgjøre barn og utruste dem med et sunt medievett? Det er noe av bakgrunnen for denne videoen der en av Barnevaktens foredragsholdere, Anita Weng Stordal, snakker med barn om mediebruk.

more

09.12.2010

Vil du bidra til innsatsen til Barnevakten?

Vil du bidra til arbeidet for at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte?

more

09.12.2010

Forskning på digitale medier i barnehagene

Mange barnehager har tatt i bruk digitale medier i opplæringen. Hvilken betydning har dette for barns deltakelse og innflytelse? Det skal forskere ved Høyskolen i Bergen nå finne ut, i samarbeid med ansatte og barn i Øyjorden barnehage.

more

08.12.2010

Ny ressurs på familieunderholdning

Spillmagasinet Gamereactor har nylig lansert GR Play som gir informasjon om underholdning for hele familien.

more

08.12.2010

Diskuter Wikileaks med tenåringen

En nettside kalt Wikileaks, som ledes av et team på bare fem journalister, bidrar i disse dager til å forandre verden. Vi gir samtaletips for diskusjon både i skolesammenheng, og mellom foreldre og tenåringer.

more

08.12.2010

Nytt nettsted om spill i skolen

www.dataspilliskolen.no - en pedagogisk vei inn i underholdningens verden, er et nytt nettsted som retter seg mot lærere i grunnskolen. - Dette er etterlengtet og kjærkomment, mener Barnevakten.

more

03.12.2010

Pris til Bestevenner for beste film

En jury på ti barn har kåret den norske barnefilmen Bestevenner til vinner av førsteprisen på Barnefilmfestivalen i Køln.

more

02.12.2010

Barnevaktens julegavetips

Har du tenkt å gi filmer eller spill i julegave til barn eller barnebarn? Barnevakten guider deg til gode produkter i det digitale julegavemarkedet. Her er både nyheter og slagere for ulike aldre.

more

30.11.2010

Aksjon mot retusjert reklame

1. desember går startskuddet for ”Ungdom mot Retusjert Reklame", som er et nettverk av ungdomsorganisasjoner som samles om ett konkret krav: At retusjert reklame må merkes med en advarsel om at bildet gir feil inntrykk av hvordan modellen egentlig ser ut.

more

30.11.2010

Hvem blir årets Gullbarbie?

Du kan være med å avgjøre hvem som skal få den tvilsomme æren av å bli tildelt årets Gullbarbie. - En annerledes og humoristisk måte å sette fokus på den usunne kroppsfikseringen i mediene, sier Askeland i Familie & Medier.

more

30.11.2010

Kaptein Sabeltann på tv-tokt

I 20 år har Kaptein Sabeltann gitt spennende opplevelser til utallige barn. Nå er sjørøveren på tokt igjen i både ny tv-serie, ny cd og med ny forestilling til sommeren.

more

29.11.2010

Årets julekalendere på tv

Årets julekalendere er godt i gang på de ulike tv-kanalene. Hvis du ikke har fått med deg hvilket tilbud kanalene har til de forskjellige aldersgruppene, gir vi deg en oversikt her.

more

29.11.2010

Knerten gifter seg på DS

De som gledet seg over Knerten gifter seg på kino kan nå leke videre med Knerten og de andre karakterene i det nylanserte spillet Knerten gifter seg til Nintendo DS.

more

26.11.2010

Barnevakten finalist til Rosing-pris

Barnevakten ble hedret som en av tre finalister til IT-sikkerhetsprisen 2010 på Dataforeningens gallamiddag i Oslo denne uken. Daglig leder Øystein Samnøen var til stede og mottok diplom for organisasjonens langvarige informasjonsarbeid ovenfor både foreldre, barn og fagpersoner.

more

26.11.2010

Ny informativ foreldrebrosjyre om spill

Nå kan du finne en spillbrosjyre i spillbutikkene med informasjon om alders- og innholdsmerking av spill, foreldrekontroll og generelle tips.

more

25.11.2010

- Barnevakten har vært et eventyr

Barnevakten markerte sitt 10-års jubileum i Oslo i juni. En av de selvskrevne gjestene var Stig Ryland, mannen som var prosjektleder i oppstarten av Barnevakten i år 2000 og som var daglig leder frem til 2006.

more

25.11.2010

- Positivt fokus, et våkent øye og en støtte for foreldre

- Visjonen deres, trygghet og brukerglede, kjennetegner jobben dere gjør, sier barneminister Lysbakken til Barnevakten i anledning vårt 10-årsjubileum. Les også hilsener fra blant andre kulturminister Huitfeldt, programleder Nils Gunnar Lie og Kriposetterforsker Stamnes.

more

24.11.2010

- Ikke utlever deg i bloggen

I sin nye bok om sosiale medier ønsker bloggeren Ida Jackson å lære andre bloggere nettvett. – En blogg er ikke det samme som en dagbok, mener hun.

more

24.11.2010

Kandidater til årets familieprogram og -spill?

Hvert år kårer Barnevakten årets beste familieprogram på tv. Dette året vil vi også gi en pris til årets beste familiespill. Send oss ditt tips til gode kandidater!

more

24.11.2010

Skal prøve å unngå banning

- Vi skal prøve å forbedre oss, er det moderate svaret fra TV 2, til innsender som reagerer på banning i familieprogrammet X Factor.

more

18.11.2010

Spillene tenåringsforeldre bør kjenne til

Skyting, ultravold og vanvittige blodbad. Er det blitt dagligdags for mange barn og unge? Les vår presentasjon av fire store titler i spillverdenen.

more

18.11.2010

Politispaning hindret mulig overgrep av barn

Politiet utgav seg for å være en 13 år gammel gutt på nettet. Det resulterte i arrestasjon av 36-åring som møtte til avtalt sted for å ha sex med gutten. – Politiet må være til stede der kriminaliteten skjer, sier politietterforsker.

more

18.11.2010

Utvidet dialogtilbud til barn og unge

Røde Kors' dialogtilbud Kors på halsen utvider nå sitt tilbud til også å inkludere digitale temaer. Det gjøres ved at et samarbeid inngås med Medietilsynets Trygg bruk-senter .

more

17.11.2010

Vil tillate skjult reklame på tv

Kulturminister Anniken Huitfeldt vil liberalisere lovgivningen og åpne opp for produktplassering på film og tv. Dette gjelder for kommersielle tv-kanaler, og ikke NRK.

more

16.11.2010

Barnefilmer under juletreet?

Det er mange nye barnefilmtitler som kan være aktuelle under barnefamiliers juletrær. Her følger noen tips, både om prisvinnende titler og nylanseringer.

more

16.11.2010

Hvilken håndholdt konsoll skal man velge?

De håndholdte spillmaskinene har ulike kvaliteter og utvalg i spill. Her kan du lære om forskjellene på Nintendo DS, Sony PSP og iPod Touch.

more

16.11.2010

Foreldre er venn med barna på Facebook

De fleste foreldre på Facebook er venn med egne barn. En viktig motivasjon er å følge med på hva barnet driver med, viser ny undersøkelse.

more

10.11.2010

Sunn fornuft hjelper mot virusangrep

Sosial manipulering benyttes i økende grad for å lure ondsinnet programvare inn i brukerens datamaskin. - Det er viktig å være oppmerksom og bruke sunn fornuft når du deltar i sosiale nettverk, sier Microsoft-sjef.

more

10.11.2010

- En trepinne med sjel

Knerten gifter seg er den mest besøkte premierefilmen på norske kinoer i år. Og leketøysfirma sliter med å levere nok Knerten-pinner: - Varmen og humoren treffer dagens barn som er overstimulert på action og utenlandske produksjoner.

more

09.11.2010

Lurt til å sende nakenbilder av seg selv

En overlege er siktet for å ha fått mindreårige til å sende seksuelle bilder og videoer av seg selv, og for å ha presset dem for penger. - Hjelp barn til å utvikle en sunn kritisk sans, råder Barnevakten.

more

08.11.2010

Facebook med norsk kundestøtte

Supportsystemet til Facebook har blitt forbedret, og nå er det mulig å henvende seg til norskspråklige personer angående misbruk av bilder eller annen informasjon.

more

08.11.2010

Over 70.000 har bestilt BlimE-armbånd

BlimE-kampanjen på NRK Super er svært populær. Snart vil over 70 000 norske barn gå med turkise vennearmbånd og dermed vise at de bryr seg om andre.

more

04.11.2010

NRK Trekant skaper debatt

Aldri før har noe program mottatt så mange publikumsreaksjoner i forkant av sending som NRKs programserie “Trekant”. Barnevakten oppmuntrer foreldre til å dele sine synspunkter med NRK.

more

04.11.2010

Halv pris på kinoene på lørdag

Den årlige festdagen for kinoene går av stabelen på lørdag 6. november. Da blir det kinobilletter til halv pris på alle landets kinoer, og mange kinoer byr på morsomme aktiviteter.

more

04.11.2010

Sexchat på MovieStarPlanet

Barnevakten mottar reaksjoner på MovieStarPlanet. Grovt språk og sex-henvendelser finner sted på nettsamfunnet, som er beregnet for barn i alderen 10-15 år.

more

03.11.2010

Barnevakten nominert til ROSING-prisen

Barnevakten er nominert til Dataforeningens ROSING-pris for IT-sikkerhet. Mottakeren skal på en positiv måte ha bidratt til økt informasjonssikkerhet og IT-sikkerhet.

more

02.11.2010

Skrekkfilmtrailer vist før 11-års kino

Et ektepar reagerer sterkt på at en trailer for skrekkfilmen Fritt Vilt III ble vist før 11-årsfilmen NOKAS på Kongsvinger kino. Etter litt om og men legger Kongsvinger kino seg flate og beklager.

more

02.11.2010

Barn kan ikke abonnere på mobilinnhold

Nå skal ikke barn lenger kunne kjøpe abonnement på spill, ringetoner og andre dyre innholdstjenester til mobilen. Slike tjenester skal ha 18-årsgrense, og dermed blir det vesentlig at foreldre registrerer barnet som bruker av mobilen.

more

28.10.2010

”Sammen mot digital mobbing”

I Tønsberg Kommune skal niendeklassinger reise rundt på barneskoler for å lære yngre elever om digital mobbing, som en del av et bredt anlagt prosjekt for å forebygge digital mobbing. Barnevakten er trukket inn som faglig ressurs.

more

28.10.2010

- Mer lystpreget læring med dataspill

Kan bruk av dataspill i skolen tilføre undervisningen noe verdifullt? Det viser erfaring fra Skottland, og Barnevaktens spillsjef tror spill kan gjøre læringen mer lystpreget. Ekspertene er generelt positive.

more

28.10.2010

Nettsamfunnet Nettby legges ned

Etter kraftig nedgang i trafikken på nettby.no har styret bestemt seg for å avvikle selskapet. Barnevakten har merket seg denne nedgangen blant brukere.

more

27.10.2010

Skjult mobbing øker blant gutter

Såkalt ”bitching”, det vil si baksnakking, utfrysing eller mobbing via SMS, har stort sett vært typisk for jenter. Nå har guttene begynt også.

more

26.10.2010

Hets om voldtekt og drap på nett

"Du er så stygg. Gå til faren din og bli voldtatt, og etter det spør om han kan drepe deg, for det vil han", skriver en 12 år gammel jente til en medelev. – Forebygging mot nettmobbing må starte tidlig, mener politiet.

more

21.10.2010

Kampanje om aldersmerking av spill

I høst lanserer Medietilsynet og Spillforeningen en informasjonskampanje om merkingen av spill. Målet er å skape foreldreengasjement.

more

21.10.2010

Fra ungpikeidol til sexsymbol

Miley Cyrus fremstår ikke lenger som den uskyldige barnestjernen som så mange kjenner som Hannah Montana. I likhet med mange andre artister tyr også hun til utfordrende uttrykk for å nå publikum.

more

20.10.2010

Er du bekymret for måten barnet ditt spiller på?

Blå Kors Senter i Oslo inviterer til foreldrekurs om hvordan man kan forholde seg til barn og unges bruk av online rolle- og strategispill.

more

19.10.2010

Reagerer på sex-reklame på barnekino

En barnefamilie reagerer kraftig på at de ble servert filmtrailere med sex-scener i forkant av kinofilm som var tillatt for alle. - Det er stort sprik i aldersgrenser fra land til land, kommenterer Barnevakten.

more

18.10.2010

For mye barne-tv mener Eli Rygg

Eli Rygg synes ikke NRK skal sende barne-tv hele dagen. Hun er bekymret for at barn ser for mye. Ekspertene ser ulikt på temaet.

more

14.10.2010

Stadig flere småbarn på nett

Ifølge en undersøkelse fra sikkerhetsselskapet AVG har 81 prosent av barn under to år en form for profil på Internett. Norske netteksperter ber foreldre tenke gjennom konsekvensene.

more

14.10.2010

Facebook under gransking

Forbrukerombudene i Norden skal gjøre en felles vurdering av hvorvidt markedsføring på Facebook og andre nettsamfunn overholder de nordiske reglene for elektronisk markedsføring. Man vil se spesielt på reklame rettet mot barn og unge.

more

12.10.2010

Norsk dataprogram avslører barneporno

Kripos står bak et dataprogram som finner de som laster ned barneporno, og får æren for vellykket storaksjon.

more

12.10.2010

Populær tallspisende drage

NRK Supers nye vitenskapsprogram for barn om dragen Kosinus slår an hos barna.

more

11.10.2010

Flere dataspill på bibliotekene

Et tilskudd på to millioner skal sørge for en ny innkjøps- og utlånsording for dataspill på bibliotekene.

more

11.10.2010

Ungdom hacker hverandre

Ungdom hacker seg inn på andres pc-er og ser hva de skriver, leser e-post og ser på andre via webkamera.

more

07.10.2010

- Digital mobbing et overdrevet problem

Mobbeprofessor Dan Olweus mener problemet med digital mobbing er langt mindre enn det nyere undersøkelser viser. - Den tradisjonelle mobbingen er fortsatt størst, sier han.

more

07.10.2010

Flere unge blir spilleavhengige

En ny undersøkelse viser at 3450 ungdommer viser tegn på avhengighet til dataspill. - Bekymringsfullt mener Barnevakten, og etterlyser bedre opplysningsarbeid mot foreldre.

more

06.10.2010

Bekymringsfullt at så mange barn spiller voksenspill

- Det kan virke som om det er helt ville tilstander der ute, sier Thomas Hepsøe i Medietilsynet, og viser til at så mange barn spiller 18-års spill.

more

06.10.2010

Barnevakten i mediene

Denne uka deltar Barnevakten både i Forbrukerinspektørene på NRK, i God Morgen Norge på TV 2 og på Tabloid på TV 2 Nyhetskanalen.

more

05.10.2010

Ny foreldreguide til danske barns digitale liv

Barnevaktens danske versjon kidsandmedia dk ble lansert i København i går. – kidsandmedia dk skal være en guide der foreldre kan få råd, veiledning og kunnskap om barns mediebruk, sier daglig leder Lisbeth Krabbe.

more

30.09.2010

Foreldremøter - et viktig forum

Foreldre som har barn i samme skolemiljø kan dra stor nytte av å bruke foreldremøter til å bli enige om positive og nyttige rammer for mediebruk.

more

29.09.2010

Facebook holder slettmeg.no i jobb

Siden oppstarten i mars har tjenesten slettmeg.no håndtert 1766 henvendelser fra publikum. Facebook er den store gjengangeren.

more

29.09.2010

Trygg mobilbruk med Bipper

Mobilabonnementet Tele2 Bipper lanseres i dag, en løsning som er tilpasset de yngste mobilbrukerne, og som skal sørge for trygg bruk av mobilen. Bipper lar foreldrene bestemme med hvem, når og hvor mye barna kan bruke mobiltelefonen, og samtidig utrustes barnet med en sikkerhetsalarm.

more

28.09.2010

Lei gode filmer til en herlig pris

Mer enn 850 videoforhandlere arrangerer til helga Sprø videodager. Det vil si at man kan leie filmer til 10 kroner filmen.

more

28.09.2010

Rekordåpning for Knerten

Den nye Knerten-filmen fikk rekordåpning på kinoene i helga. Aldri før har så mange sett en norsk barnefilm på kino første helg, og det er også tredje beste åpning for en norsk kinofilm.

more

24.09.2010

Svak nedgang i digital mobbing blant barn og unge

En ny undersøkelse viser at omfanget av digital mobbing blant barn og unge har gått ned de siste to årene. Men selv om utviklingen går i riktig retning, sier fortsatt to av tre at de selv eller noen de kjenner har fått meldinger som de har opplevd som mobbing.

more

23.09.2010

- Skjerm barna for de sterke nyhetene

En dypt tragisk historie formidles nå gjennom alle nyhetskanaler. En mor og tre døtre er drept, og far, som også er død, antas å ha tatt livet av dem alle. Hva gjør det med barn å få med seg slike nyheter?

more

22.09.2010

- Ønsker mer åpenhet på Facebook

Gjentatte ganger har Facebook forandret innstillingene for hvilken informasjon som er tilgjengelig på profilene i retning av større åpenhet, men uten å informere om det.

more

22.09.2010

Ofre for nettmobbing lider mer

En ny amerikansk undersøkelse viser at mobbing på nett og mobil oppleves verre enn annen mobbing. Ofrene føler seg mer isolerte og hjelpeløse enn før.

more

22.09.2010

Barnas glade filmhøst

Den nye Knerten-filmen har premiere til helga. Det er bare en av flere både norske og utenlandske filmer som barna kan glede seg over denne høsten.

more

17.09.2010

Populære bloggere

Blogging er en populær trend, og stadig flere ungdommer eksponerer seg på Internett. Dessverre har sjikane og mobbing blitt et problem i tilknytning til mange blogger.

more

16.09.2010

Rapport om databruk i barnehagene

Nesten samtlige barnehager i landet har tatt datamaskinen i bruk som en del av tilbudet til barna. Barnehagestyrerne mener at den digitale leken er et verdifullt tilskudd.

more

16.09.2010

”Man blir hva man spiller”

Dataspill som belønner medfølelse gjør spilleren mer omsorgsfull og hjelpsom viser tysk/engelsk forskning.

more

15.09.2010

“Power to the parent”

Foreldre har en viktig rolle i det å gjøre barn til trygge og ansvarlige mediebrukere. En amerikansk holdningskampanje ønsker å øke bevisstheten hos foreldre om deres betydning.

more

13.09.2010

”Bruk Hue” på Vestlandet

Nei, det handler ikke om at vestlendingene nå skal begynne å bruke verken hue eller lue; skoleturnéen med fokus på å bruke hodet i kampen mot digital mobbing er nå i gang på skoler på Vestlandet.

more

10.09.2010

Kjendiser som forbilder

Dersom du spør barn og unge om hvem som er forbildene deres, så er sjansen stor for at de vil nevne en stjerne i musikk-, film eller tv-bransjen. Innflytelsen av stjernenes image og livsførsel på den oppvoksende generasjon bør ikke undervurderes.

more

09.09.2010

Slik kan spillkonsollen barnesikres

Undersøkelser viser at mange barn spiller voksenspill. Her finner du en veiledning til hvordan du kan gjøre innstillinger på ulike spillkonsoller for å barnesikre dem.

more

08.09.2010

Xbox med bevegelse og mobilspill

Microsoft har kastet seg inn i kampen om bevegelseskontrollert spilling. I november kommer Kinect til Xbox 360. I tillegg satses det på mobil spilling.

more

07.09.2010

Nett- og sms-trusler på voldsstatistikken

Tallet på anmeldte voldsforbrytelser har økt med 21 prosent fra 1999 til 2009. En ny kategori innenfor voldsanmeldelser er trusler via nett og sms.

more

07.09.2010

NRK Super oppfordrer til vennskap

NRK Super startet en holdningskampanje ”Blime!” i forbindelse med MGPjr-finalen. Vinneren Torstein er venneambassadør sammen med 15 andre kjendiser.

more

03.09.2010

Legger du ut badebilder på nett?

Tenk deg om en ekstra gang før du legger ut bilder av lettkledde barn på Internett. Det er en enkel sak å manipulere bildene til å bli langt mindre uskyldige enn de egentlig er.

more

02.09.2010

- Overdreven skjermbruk kan gi helseproblemer

Britisk psykolog mener at mye tid foran skjermen kan føre til fedme og hjertesykdommer. Norsk barnepsykolog mener barns tv- og datavaner er noe å ta alvorlig.

more

02.09.2010

Grensesetting og "generasjon sex"

Sosiolog og forfatter av boken Generasjon Sex, Hannah Helseth, spør hva som får ”en helt vanlig jente til å kle av seg ned til en blondetruse, stikke rumpa opp i et kamera, publisere bildet og be om poeng.”

more

01.09.2010

”Facebook Steder” lar deg fortelle hvor du er

En ny tjeneste ”Steder” er lansert på Facebook. Nå kan du la vennene dine få se hvor du er, og du kan også følge med på hvor vennene dine befinner seg. Vi viser deg hvordan du kan endre innstillingene i Facebook.

more

31.08.2010

Nyttige tips fra nettvett.no

Nettstedet nettvett.no har relansert sine nettsider. Her finner du informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett.

more

31.08.2010

Mange med mobil til skolestart

20 prosent av foreldre mener ifølge en undersøkelse at barna bør få mobil før de er ti år. I praksis viser det seg likevel at 35 prosent utstyrer barn opp til ti år med mobil til skolestart.

more

30.08.2010

Gode råd til bloggere

23 år gamle Ida Jackson er forfatter og en av Norges mest leste bloggere. Hun er bokaktuell med ”Nettikette” som gis ut av Aschehoug forlag i oktober. Les hennes beste bloggtips til unge nettskribenter.

more

27.08.2010

Radiotilbudet til barn må fornyes

Barn hører mindre radio og bruker i større grad andre medietilbud som ikke er knyttet opp mot et sendeskjema, viser barneundersøkelsen fra TNS Gallup.

more

26.08.2010

Hva er rett om bilder på nett?

Hvor restriktive bør foreldre være med å legge ut bilder av egne barn? Det er vel forskjell på å legge ut bilder av andre, med og uten navn? Bør det være fotoforbud under barnetoget på 17. mai?

more

26.08.2010

Se Barne-tvs historie i NRK

Ønsker du et gjensyn med Pernille og Mr Nelson, Pompel og Pilt, Pelle Parafin eller Kroppen? På NRKs nettsider kan du se Barne-tvs historie fra 1960 og frem til i dag.

more

24.08.2010

Lurte ofre med falske nettprofiler

Ved å utgi seg for å være en ung jente på Internett, kom han i kontakt med sine ofre. Nå står den 36 år gamle mannen tiltalt for misbruk av 11 unge gutter. - Inviter barna til å fortelle om ubehagelige opplevelser, oppfordrer Barnevakten.

more

24.08.2010

Barnevakten på Gamescom

Barnevakten (Köln): For andre året er nå Gamescom-messen i den tyske byen Köln over. Barnevakten tok seg selvsagt turen ned, sammen med resten av spillbransjen, for å se hva som rører seg i det som har blitt en milliardindustri.

more

23.08.2010

Digitalt fra første trinn

- Det pågår en revolusjon i måten vi samhandler på, skolens oppgave er å legge til rette for at elevene deltar på best mulig måte, sier professor.

more

19.08.2010

Nytt Littlest Pet Shop spill på nett

Nå kan man leke med Littlest Pet Shop kjæledyrene også på nettet. Et nytt online spill har lansering i Norge i dag.

more

19.08.2010

Bryllupsklokkene ringer for Knerten

Om en drøy måned er det premiere for den nye Knerten-filmen. Da treffer han pinnen i sitt liv.

more

02.08.2010

Familie- og medialeir med Barnevakten

Medieundervisning, breakdance og akrobatikk var noen av aktivitetene barna på årets familie- og medialeir kunne velge blant. Hvert år samarbeider Barnevakten med organisasjonen Familiefokus om gjennomføring av leiruke for familier fra hele landet.

more

06.07.2010

EU-tiltak mot barneovergrepsbilder

Brussel: - Antall estimerte tilfeller av ikke-rapporterte tilfeller av barnepornografi på nettet har økt enormt, mener Sabine Verheyen, medlem i Europaparlamentet. Barnevakten deltok på høring der EU annonserte økt satsing mot nettbaserte overgrep mot barn.

more

06.07.2010

Nye nettsider!

De nye nettsidene til Barnevakten er på lufta, og vi håper gamle og nye lesere vil finne dem nyttige, brukervennlige og gode.

more

06.07.2010

Morsomme spill til bilturen

Et artig og underholdende spill kan gjøre ferieturen i baksetet til en mye triveligere opplevelse, både for liten og stor. Vi har lett fram noen anbefalte spilltitler til Nintendo DS og PSP.

more

05.07.2010

Lite penger, men mye tid på Habbo

Barn bruker lite penger, men mye tid på kommersielle nettsamfunn. Samtidig har foreldre et ambivalent forhold til barnas bruk av kommersielle nettsteder. Dette viser en ny rapport skrevet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

more

05.07.2010

Gode filmer til sommerkos

Kanskje sommeren gir tid til litt ekstra kos foran tv-skjermen? Eller bilturen i baksetet blir triveligere med en god film? Her kommer tips til fine barne- og familiefilmer.

more

22.06.2010

San Francisco innfører lov om mobilstråling

San Francisco blir den første byen i USA som pålegger forhandlere av mobiltelefoner å informere om de potensielle farene ved mobilstråling.

more

17.06.2010

Spillbransjen satser på 3D

En av verdens største spillmesser, E3, pågår nå, og 3D-satsing er et hett tema. - Ny teknologi skaper både gleder og utfordringer, mener Barnevaktens spillsjef.

more

17.06.2010

Lån kan erstatte piratnedlasting

Statsbiblioteket i Danmark tilbyr fra 1. juli fri tilgang til musikk og lydbøker via nettet, og spår at piratnedlasting med dette vil ta slutt.

more

16.06.2010

Begrenser betalingsmåtene på goSupermodel

GoSupermodel innskrenker betalingsmulighetene for brukerne sine. Bakgrunnen er misbruk og overforbruk, forklarer admin på nettsamfunnet.

more

15.06.2010

1000 nye medlemmer hittil i år

Barnevakten markerte i går 10-års jubileum med marsipankake og feiret samtidig at organisasjonen har fått over 1000 nye medlemmer til nå i år.

more

14.06.2010

Underskriftskampanje mot mobbing

Facebookaksjonen Stopp Mobbing teller over 130 000 medlemmer, og en underskriftskampanje om krav til tiltak overfor mobbing er nå oversendt til kunnskapsministeren.

more

09.06.2010

Digitale døgnfluer og andre fluer

Vi i Barnevakten jobber for at din irritasjon over både døgnfluene og de andre digitale fluene skal gjøres noe med.

more

08.06.2010

Porno er big business

Porno på nettet er svært utbredt. 12 prosent av alle verdens nettsteder har pornografisk innhold. Dette er nyttig å vite for foreldre til barn og unge som bruker Internett.

more

08.06.2010

Kinesere får møte Knerten

Den internasjonale filmfestivalen i Shanghai får besøk av Knerten og fire andre norske barnefilmer.

more

07.06.2010

Lanserer alternativ til Facebook

SoulChildren respekterer Facebooks aldersgrense på 13 år og har utviklet et eget lignende nettsted, Soulbook, for sine kormedlemmer.

more

02.06.2010

Barnas pc plasseres i fellesrom

Datamaskinen som barna bruker er i de fleste hjem plassert i felles oppholdsrom, ifølge undersøkelse utført av Barnevakten.

more

01.06.2010

- Foreldre må vakne

"Mange barn får "fritt leide" ut i den digitale kvardagen av foreldre som ikkje tek seg bryet med å engasjera seg," skriv kronikkforfattar og far til born ved Løvås skole.

more

01.06.2010

Nettressurs mot mobbing

– Mange har vært vitne til mobbing. Vi ber ungdommene ta stilling til hvilket ansvar de har, sier prosjektleder for ny nettressurs mot mobbing.

more

01.06.2010

En av fem jenter mobbes digitalt

Det er dobbelt så mange jenter som gutter som oppgir at de har blitt mobbet digitalt, viser ny undersøkelse.

more

27.05.2010

Grov mobbevideo bejubles på nettet

En video av en barneskoleelev som blir slått og mobbet, ble lagt på Facebook, der den høstet mange postive kommentarer. - Trist og skremmende, men dessverre ikke unikt, sier Øystein Samnøen.

more

27.05.2010

Ta digital mobbing-praten

Her følger aktuelle spørsmål uten enkle svar både til samtale mellom foreldre og barn og til foreldre imellom.

more

26.05.2010

Få hjelp gjennom slettmeg.no

I mars lanserte Datatilsynet slettmeg.no. Rådgivningstjenesten, som skal hjelpe folk til å få slettet uønsket informasjon på Internett, har blitt godt mottatt.

more

26.05.2010

Ønsker debatt om utseendefokus og seksualisering

- Det bør forskes mer på i hvilken grad medienes utseendefokus påvirker barn og unge. Samtidig må mediebransjen ta et større etisk ansvar for hva de formidler, mener Øystein Samnøen i Barnevakten.

more

26.05.2010

Mener Facebook bryter personvernloven

Forbrukerrådet reagerer på manglende personvern på Facebook, og klager nettsamfunnet inn for Datatilsynet. - Prinsipielt viktig sak, mener Barnevakten.

more

25.05.2010

Barn vet ikke hva som er lov og ikke

Stipendiat forteller at unge i økende grad utøver kriminalitet på nettet. De vet ikke hva som er lov og ikke, eller de handler med vitende og vilje.

more

25.05.2010

Facebook stopper ikke sjikane

Øystein Samnøen mener Facebook ikke tar ansvar. - Hvem som helst kan etablere en gruppe og publisere sterkt innhold.

more

20.05.2010

Ta selvbilde-praten

Her er noen raske spørsmål uten enkle svar som er kjempefine å snakke sammen med barna dine om. Sett dere sammen, prat i vei – lykke til!

more

20.05.2010

Besatt av utseende

Mediene utsetter unge jenter for et ekstremt utseendepress og sexfokus. Da er det vesentlig at de blir møtt med et budskap som er en motvekt.

more

20.05.2010

Vennebyen går til scenen

Små og store kan se fram til storslagne sceneshow med den norske barne-TV-serien Vennebyen i 2011.

more

19.05.2010

Flåklypa på salgstoppen

Flåklypa Grand Prix gir den høyeste spillomsetningen på Nintendo DS i 2010, med rekordsalg i lanseringsuken.

more

18.05.2010

Intet nytt om økt kreftfare ved mobilbruk

Tidenes mest omfattende studie av mobilbruk og kreftfare har ikke gitt noe entydig svar.

more

11.05.2010

Aggressiv av voldelige dataspill

Nær ni av ti tror at dataspillvold påvirker til at man blir mer aggressiv. Det viser en måling foretatt på Barnevaktens nettside.

more

07.05.2010

Advarsel til TV 2

Medietilsynet mener at TV 2 har brutt det såkalte vannskilleprinsippet gjennom å vise filmen Frøken Sverige på dagtid.

more

05.05.2010

Hull i sikkerheten på Facebook

Trodde du at bildene dine på Facebook var private? Eller i det minste bare var tilgjengelig for dine venner? En enkel hacking gjør det mulig for andre å få tak i bildene eller se samtalene dine.

more

05.05.2010

Digitale øvelser for 8 - 15 åringer

Hvordan lære digital kompetanse og kildekritikk? Med Kunnskapsløftet som utgangspunkt viser Barnevakten deg hva du kan gjøre.

more

04.05.2010

Barnevakten lansert i USA

Barnevakten ekspanderer stadig, og i natt norsk tid ble nettsiden kidsandmedia.org virksom for USA. Daglig leder i Barnevakten, Øystein Samnøen er svært fornøyd.

more

03.05.2010

Sammen om trygghet på nett

Representanter fra Biip, Nettby, Habbo, goSupermodel var samlet hos Kripos og diskuterte utfordringer og utvekslet erfaringer vedrørende ”Livet på nett”.

more

30.04.2010

Filmet lærervold

Eleven gikk til angrep på læreren mens medelever satt og så på. Hendelsen ble filmet og lagt ut på YouTube.

more

29.04.2010

5 tips dersom barnet mobbes eller mobber

Mobilmobbing og mobbing gjennom sosiale medier og internettsteder, utgjør en stadig større andel av rapportert mobbing, skriver leder i Norsk Skolelederforbund.

more

27.04.2010

Livet på nett - moderatorkonferanse i Oslo

Hvordan håndtere utfordringer som leverandør for populære barnetjenester og nettsamfunn?

more

27.04.2010

Dømt etter groomingparagrafen

En tidligere voldtektsdømt mann som lokket til seg småjenter på nettet, er nå dømt etter groomingparagrafen. Barnevakten oppfordrer foreldre til å snakke med barna om grooming.

more

26.04.2010

DS-suksess for Flåklypa

Allerede før lanseringen viser forhåndssalget på over 30 000 eksemplarer at Flåklypa-spillet til DS og DSi er svært populært.

more

26.04.2010

Barnefilm feires på festival

Det er klart for en seks dagers feiring av barnefilmen i Kristiansand. Festivalsjefen lover et spennende filmprogram, og festivalen har fokus på å skape et godt miljø for barnefilmskapere.

more

22.04.2010

Slik reduserer du faren for overgrep

Hva kan du gjøre for å redusere faren for overgrep via nettet? Les en engasjert 14-årings egne tips til både foreldre og tenåringer.

more

22.04.2010

goSupermodel og Habbo kritiseres

Flere millioner kroner brukes av unge på nettstedet goSupermodel og Habbo. Kule klær, sminke og møbler er populært å kjøpe. Barnevakten får reaksjoner fra foreldre.

more

21.04.2010

Et bilde for mye

Line på 14 la ut et bilde på penest.no. Hun ble smigret av mannen som tok kontakt og som ville ha mer. Det endte i brutale overgrep. Brennpunkt satte fokus på overgrep i sin dokumentar tirsdag 20. april.

more

21.04.2010

Barna leker mindre ute

Barns frie utelek er i ferd med å forsvinne til fordel for organiserte voksenstyrte aktiviteter eller attraktive inneleker og mye tid foran skjermen.

more

20.04.2010

Nettmøte om nettovergrep

I Brennpunkt i kveld skal det handle om bildepublisering på nettet som endte i overgrep. I etterkant av sendingen blir det nettmøte med Barnevakten og Kripos.

more

19.04.2010

Beat for Beat Årets Familieprogram 2009

- Dette var uventet, og en ære, uttalte en glad Ivar Dyrhaug etter å ha mottatt Barnevaktens pris for årets beste familieprogram 2009.

more

14.04.2010

Truende sms fra "Satan"

Natalie (12) fikk truende sms fra "Satan". - Nettstedet tullesms.no oppfordrer til mobbing, mener Barnevakten.

more

14.04.2010

Netiquette

Alle nettbrukere burde kunne de uskrevne reglene for god online oppførsel. Kan du dem?

more

14.04.2010

5 tips for å unngå uønskede bilder på Facebook

Mange foreldre ser bilder av barna på Facebook som de ønsker å få fjernet. Hva kan man gjøre?

more

13.04.2010

På Facebook i skoletimen

Over 3 av 10 elever i den videregående skolen bruker Facebook og andre sosiale medier i timene. Lærerne føler seg maktesløse.

more

12.04.2010

- Følg aldersgrensene på spill

Ny undersøkelse påviser sammenheng mellom dataspillvold og aggressiv oppførsel. - Følg aldersgrensene på spill, oppfordrer Barnevakten.

more

08.04.2010

Sensasjonell mobilteknologi med Bipper

Småbarnsmor Silje Vallestad lanserer ny mobilteknologi som skal skape trygghet rundt barns mobilbruk. - Et konsept som ønskes velkommen, sier Barnevakten.

more

08.04.2010

Film om Astrid Lindgrens liv

Den kjente og kjære barnebokforfatteren blir nå selv filmstoff. Lindgrens liv skal filmatiseres av to tyske filmselskap.

more

07.04.2010

Medietilsynet iverksetter tiltak

Medietilsynet vil jobbe for tydeligere retningslinjer for innholdstjenester via mobilnettet. De ønsker dialog med mobiloperatørene for å sikre gode løsninger og god informasjon til foreldre og barn.

more

06.04.2010

Bloggere kan få baksmell

Skatteetaten følger med på blogger for å se om gaver bloggerne mottar blir innrapportert.

more

06.04.2010

Spør barn om de har stor rumpe

Foreldre reagerer på undersøkelse der seksåringer blir spurt om hvordan de opplever egen mage og rumpe; Er den stor?

more

25.03.2010

Påskemorgen slukker sorgen

Påskemorgen på NRK Super byr på filmer, gjester, konkurranser og mye moro for barna gjennom hele påsken.

more

24.03.2010

- Musikk- og moteindustrien uansvarlige

Kanadisk psykolog advarer mot pornofiseringen av samfunnet og ønsker at visse musikkvideoer er bannlyst fra skjermen før kl 21.00. - Musikk- og moteindustrien utviser ikke ansvarlighet på unges vegne, mener Barnevakten.

more

24.03.2010

Nettmøte med Barnevakten

Barnevakten har i dag deltatt på nettmøte i Haugesunds Avis. Gå inn og les mange aktuelle spørsmål og svar om barn og unges nett- og mobilbruk.

more

23.03.2010

Sex-reklame mot tenåringer provoserer

"Sex sells" er budskapet Diesel spiller på i sin reklamekampanje, som avbilder lettkledde unge modeller med uttrykk som underbygger tittelen. Kampanjen provoserer og går ikke upåaktet hen.

more

22.03.2010

Advarer mot deltakelse i reality-tv

Å være med på reality-tv kan svekke deltakerens troverdighet mener rådgiver i kommunikasjonsbyrå. - Jeg er opptatt av hvilke signaler deltakerne sender til tenåringer, sier Øystein Samnøen i Barnevakten.

more

22.03.2010

Wikipedia får kritikk

Akademiske miljø verden over er kritiske til å bruke Wikipedia som kilde. - Wikipedia kan ikke brukes som et vanlig leksikon, sier kjemiprofessor.

more

18.03.2010

Ny nettside for ungdomsforeldre

Nettstedet MereMed.no er et foreldreverktøy hvor foreldre kan få mer utfyllende kunnskap om ungdomsskoleelevers rus- og mediebruk, samt opplæring i hvordan sosiale medier fungerer.

more

17.03.2010

Tilbyr mobilabonnement for barn

Telenor har lansert SikkertBarn, en abonnementsløsning som gir barn som bruker mobil bedre beskyttelse. - Telenor tar barns behov for trygghet på alvor, sier Øystein Samnøen i Barnevakten.

more

16.03.2010

Vil stoppe uønsket mobilinnhold

Barn og unge lures til å bruke penger på noe de ikke vil ha. Forbrukerombudet vil stoppe de useriøse leverandørene av mobilinnhold og gir råd om smartere mobilbruk.

more

16.03.2010

På nett i ung alder

Stadig flere barn tar i bruk Internett i ung alder. 25 prosent av 5- og 6-åringer har vært på nett i 2010 mot 8 prosent i 2003.

more

15.03.2010

Nettfenomen med bismak

Barnevakten har mottatt henvendelser om fenomenet Chatroulette der man møter tilfeldige personer på webkamera. Ingen har kontroll med hva man får se, og foreldre oppfordres til å følge med.

more

11.03.2010

PlayStation med bevegelseskontroll

Sony kommer i år med ny bevegelseskontroller til PlayStation 3 med navnet PlayStation Move. De tar dermed opp konkurransen med Nintendo Wiis konsept.

more

11.03.2010

Mange er ukjent med PEGI

Nær én av to vet lite eller ingenting om PEGI-merkingen for spill, ifølge måling foretatt på Barnevaktens nettside.

more

10.03.2010

Viser ikke barna på Facebook

Mange foreldre er tilbakeholdne med å legge ut bilder av barna på Facebook. - Forsiktighet er fint, men det finnes gode verktøy for å skape en trygg tilværelse for barna på nettet, mener medieforsker.

more

10.03.2010

10 regler for trygg Internettbruk

Hvis barna skal bruke Internett uten tilsyn, er det lurt å lage en avtale eller et sett med regler i samarbeid med barna dine.

more

08.03.2010

- Voksne må være til stede

- Det er veldig viktig at vi voksne synes i de sosiale mediene, mener tenåringsmor med Facebookprofil. Hun har to ganger avslørt fremmede som ville treffe datteren hennes.

more

08.03.2010

Få hjelp til å bli slettet

Datatilsynet lanserte denne uka slettmeg.no. Rådgivningstjenesten skal gi hjelp til folk som opplever krenkelse av personvern på Internett. - Et kjærkomment tilbud, mener Barnevakten.

more

05.03.2010

Nettovergrep mot barnevernsbarn

En rapport fra Redd Barna viser at barnevernsbarn utsettes for overgrep over nettet, og at ansatte i barnevernet mangler oversikt over nettbruken.

more

05.03.2010

Gullstikka 2009

Årets Gullstikka-vinnere er kåret. ”New Super Mario Bros. Wii” tok hjem prisen for beste barnespill og beste plattformspill.

more

04.03.2010

30 prosent av ni til tolvåringer spiller voksenspill

Medietilsynet presenterte i dag hovedfunnene fra Trygg bruk-undersøkelsen ”Barn og digitale medier 2010”. Funnene viser at en stor andel av mindreårige spiller dataspill for voksne, og at foreldre ofte ikke vet at dette foregår.

more

02.03.2010

13-årsgrense på YouTube

Visste du at YouTube ikkje er for barn under 13 år? - Dei fråskriv seg ansvar for innhaldet, meiner Øystein Samnøen i Barnevakten.

more

02.03.2010

Hvordan skal jeg snakke om pornografi med tenåringene mine?

Det er viktig, men ikke alltid like lett å ha en åpen dialog om vanskelige temaer med ungdom. Pornografi er et av de mest ømtålige temaer av alle. Barnevakten gir deg gode råd om hvordan du kan angripe problemet.

more

01.03.2010

Advarer mot seksualisering av samfunnet

En ny britisk rapport advarer mot at barn i stadig større grad utsettes for seksuell billedbruk, og foreldres manglende muligheter for å begrense det.

more

01.03.2010

Nytt filter på YouTube

Nå kan du blokkere innhold på YouTube du ikke vil at barna dine skal se. - Et filter i hodet er fortsatt det viktigste, mener Barnevakten.

more

24.02.2010

Onlinespill lokker barn med kredittkjøp

Dataspillende barn kan nå bli utsatt for tilbud om å kjøpe virtuelle varer på kreditt. - Spill nå, betal senere, oppfordrer tjenesten. - Sett klare rammer for pengebruk på nett, råder Barnevakten.

more

24.02.2010

- Forebygg nettsjikane

Bare én prosent av de unge får en ubehagelig opplevelse når de møter nettvenner i virkeligheten, i følge Medietilsynet. Barnevakten mener likevel det er viktig å være tilstede sammen med barna på nett for å forebygge uheldige hendelser.

more

23.02.2010

Ynskjer å utdanne i dataspel

Filmutdanninga må leggast om, og dataspel må inn i utdanninga. Det meiner dekan ved Filmskolen på Lillehammer.

more

23.02.2010

Sjekk hvor mye mobilmaster stråler

Ny tjeneste gjør det mulig å finne ut hvor mye stråling du er utsatt for fra mobilmaster der du bor. Statens strålevern og Miljøvernforbundet er uenige om grenseverdier.

more

22.02.2010

Mange barnespill blant Gullstikka-nominerte

En mengde barnespill er blant de nominerte til årets Gullstikka-utdeling. New Super Mario Bros Wii er nominert i hele fire kategorier.

more

18.02.2010

Slik påvirkes barnet ditt av medievold

- Når foreldre formidler tydelige normer som bevisstgjør barn på hva som er rett og galt, skaper det en beskyttelse mot skadevirkning av medievold, mener voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

more

17.02.2010

Dette bør tenåringen din vite om blogging

Bloggere har utarbeidet "Bloggplakaten" som gir retningslinjer for både bloggere, lesere og annonsører. Les hva både ungdommer og foreldre bør tenke på når man skriver eller leser blogger.

more

17.02.2010

Når er det riktig å la barn få sin første mobil?

Ulike nettsteder har foretatt avstemninger over hva som er passende alder for barn å få sin første mobiltelefon. Sjekk resultatene her.

more

16.02.2010

To norske barnefilmer på filmfestival i Berlin

De norske barnefilmene "Knerten" og "Bestevenner" deltar i disse dager på filmfestivalen i Berlin.

more

12.02.2010

Ikke vent med å gi barna mobil

- Det er bedre å gi mobil til ungene før enn senere. Da kan foreldre hjelpe til med å tilrettelegge bruken og komme i gang på en fornuftig måte. Det sier medieforsker Elisabeth Staksrud.

more

12.02.2010

Kurs i kampen mot mobbing

Ta barn og unges rettigheter på alvor, og få den kunnskapen du trenger for å forebygge og realisere nulltoleranse for mobbing der du jobber.

more

11.02.2010

Slettmeg.no lanseres snart

En rådgivningstjeneste for personer som føler seg krenket på nett vil kunne gi hjelp til å slette uønsket materiale.

more

11.02.2010

Bruker barnet ditt Habbo eller goSupermodel?

Du kan bidra til økt kunnskap om hvordan barn bruker kommersielle nettspill ved å delta i en enkel online spørreundersøkelse.

more

10.02.2010

Foreldre respekterer aldersgrenser på spill

Tre av fire foreldre mener aldersgrensen bør overholdes på spill. Det viser en undersøkelse foretatt av Barnevakten.

more

10.02.2010

- Du r så støgg!

- Hvem vet passordet til andre enn deg selv på MSN eller Facebook? - Hvem vet om bilder andre har av deg som du helst skulle ønske ikke eksisterte? Elevenes hender spretter i været.

more

09.02.2010

Skal det handle om flaks?

Trygg bruk-dagen ble markert med fokus på skolens rolle i utviklingen av barn og unges digitale kompetanse. Skoleelever delte sine erfaringer og fikk stille spørsmål til Kristin Halvorsen.

more

09.02.2010

Voksne gjør flere tabber på nett enn de unge

- De trodde gjerne de delte med en liten krets med venner, men så viser det seg at de har delt med halve Norge og flere til, sier forsker ved SINTEF.

more

08.02.2010

Datatilsynet vil slette sensitiv informasjon om barn

Datatilsynet ønsker mulighet til å slette sensitiv informasjon. Bakgrunnen er at foreldre bruker Internett som en arena for å henge ut hverandre eller protestere mot barnevernet.

more

05.02.2010

Nytt lovverk for fildeling på trappene

Kulturdepartementet setter nå ned et utvalg som skal bidra til å lage en ny og tidsriktig åndsverklov som regulerer fildeling over Internett.

more

05.02.2010

Kringkastingsrådet anbefaler flytting av "Drømmehagen"

Kringkastingsrådet råder NRK Super til å lytte til publikum og fortsette å sende «Drømmehagen» på ettermiddagene.

more

03.02.2010

Ressurser for lærere

Nettet tilbyr en masse spennende stoff til aktivitetet, men det kan også misbrukes til å foreksempel mobbe andre. Redd Barna har laget forslag til en del aktiviteter i skolen som kan forebygge mobbing og trusler.

more

03.02.2010

Ta nettchatten med barnet ditt

Opplever du det utfordrende å veilede barna dine i nettbruk? Her er noen raske spørsmål uten enkle svar som er kjempefine å bruke i samtale med barna. Sett dere sammen, og prat i vei!

more

02.02.2010

Utfordrer mobilbransjen til å rydde opp

Barne- og likestillingsministeren krever at mobilbransjen følger opp løftene de har gitt når det gjelder å hindre at barn får tilgang til vokseninnhold på mobil.

more

01.02.2010

Tv eller livet

Den måtte bare komme. Undersøkelsen som viser at tv-titting forkorter livet.

more

01.02.2010

Populært å blogge

Mange kontakter Barnevakten med spørsmål om blogging. Det er viktig å lære barna om nettvett og blogging før de begynner med det, og å være tydelig på at man som foreldre vil bli tatt med på råd.

more

01.02.2010

Sjokkert over unges tidsbruk

Amerikanske forskere er sjokkerte over ungdommers mediebruk. Store deler av deres våkne tid brukes på ulike mediekanaler. I Norge er situasjonen omtrent den samme.

more

29.01.2010

"Fantorangen" mer sett enn "Drømmehagen"

På tross av kraftige protester mot NRK og flyttingen av barneprogrammet for de minste, "Drømmehagen", viser seertallene at "Fantorangen" er mer populær.

more

28.01.2010

Nedringt om spillet Call of Duty

Barnevakten mottar stadig henvendelser fra foreldre om 18-årsspillet Call of Duty. - Snakk med andre foreldre og prøv å enes om felles regler, oppfordrer spillsjef Odd Arild Olsen.

more

27.01.2010

Facebook-debatt i dansk skole

Leseeksperter anbefaler bruk av sosiale medier som virkemiddel for å styrke grunnskolen i Danmark. Debatten bør også taes i Norge, mener Barnevaktens leder Øystein Samnøen.

more

27.01.2010

- Sosiale medier endrer barns hjerne

Britisk professor uttrykker bekymring over hva unges økende bruk av sosiale medier og tid foran pc-skjermen betyr for hjernens utvikling.

more

27.01.2010

Barnevakten etablerer seg i Danmark

I løpet av sine ti første år har Barnevakten vokst og posisjonert seg som en tydelig aktør. Barnevakten feirer tiårsjubileum med å starte opp tilsvarende organisasjon i Danmark.

more

26.01.2010

Hvilken håndholdt spillkonsoll skal man velge?

Ved siden av mobiltelefonen, er det i dag Nintendo og Sony som konkurrerer om å lage spillplatformer til folk på farten. Spørsmålet er hvilken man burde velge.

more

26.01.2010

Misbrukte mer enn 20 jenter

Via sosiale nettverk på Internett kom en 24 år gammel Stavangermann i kontakt med jentene som han misbrukte grovt seksuelt. - Lær barna å være kritiske til gaver, oppfordrer Barnevakten.

more

25.01.2010

Ungdom dusjer med klær på

Mens ungdom gjerne viser kroppen sin på Internett, ønsker færre å dusje naken etter gymmen på skolen. 70% av alle ungdomsskoler i Norge melder at elever dusjer i boxershorts.

more

21.01.2010

Tiltalt for å lokke med modelloppdrag

En voldtektsdømt fotograf (25) er den første som kan bli domfelt etter den såkalte grooming-paragrafen, etter å ha lokket en jente på 13 med modelloppdrag. - Unge må klarere det med foreldrene sine dersom de ønsker å møte noen de kun har truffet på nettet, oppfordrer Barnevakten.

more

20.01.2010

Pornografi tilgjengelig for barn på mobil

I to av tre tilfeller fikk Forbrukerrådet kjøpt pornografisk innhold til mobiltelefoner registrert på barn. Barnevakten ber mobilbransjen om å rydde opp.

more

20.01.2010

"Bruk Hue"-turneen fortsetter i 2010

Høsten 2009 gikk Telenor, Barnevakten, Røde Kors og Medietilsynet sammen i kampen mot digital mobbing. Kampen har gitt resultater, og nå fortsetter kampanjen til andre deler av Norge.

more

19.01.2010

Medietilsynet ber foreldre sjekke barnas mobilbruk

Nesten alle barn mellom 8 og 12 år har nå egen mobil og dermed tilgang til både voldelige spill og pornografi. Medietilsynet ber foreldre passe bedre på hva barna bruker mobiltelefonen til.

more

18.01.2010

- Forklar nyhetene og formidle håpet

Sterke skildringer og bilder fra jordskjelvkatastofen i Haiti florerer i nyhetssendinger og på avisforsider. - Vi må huske å ta hensyn til barna, og vi må formidle håpet, sier Øystein Samnøen i Barnevakten.

more

14.01.2010

NRK flytter homsesatire etter reaksjoner

Animasjonsserien "Rick og Steve" på NRK3 mottok sterke reaksjoner allerede etter premieren i forrige uke og fikk raskt endret sendetidspunkt fra klokka 19.55 til 23. Barnevakten roser NRK3 for å ta klagene til følge og vise handlekraft.

more

13.01.2010

Slik gir du barna dine gode spillevaner

Barnevakten har møtt representanter fra Microsoft sitt amerikanske X-Box team og fra Wifi Media Nederland. Her er deres beste råd om hvordan foreldre kan engasjere seg i barns spillhverdag.

more

13.01.2010

Flere jenter mobber digitalt

En av fem saker i Konfliktrådet i Troms dreier seg om digital mobbing. Det er nesten dobbelt så mye som i landet for øvrig, og det er en overvekt av jenter som er involvert.

more

12.01.2010

Nye foreldreutfordringer

- Når det meste av medienes muligheter blir tilgjengelig på de fleste plattformer, blir det enda mer krevende for foreldre både å veilede og sette grenser for barns bruk av digitale medier, tror Samnøen.

more

12.01.2010

Morgendagens mediehverdag

Las Vegas: Elektronikkmessen Consumer Electronic Show viser at internett, mobil, spill og film smelter sammen. I morgendagens mediehverdag vil både barn og voksne ha tilgang til det meste gjennom alle kanaler. Hvilke gleder og utfordringer kan barn og foreldre vente seg?

more

09.01.2010

3-dimensjonal tv-fremtid

Las Vegas USA: Både tv-, film- og spillmediet satser på 3D. Barnevakten deltar på Consumer Electronic Show 2010 (CES), verdens største elektronikkmesse. - Fremtiden ser og oppleves spennende, forteller daglig leder Øystein Samnøen.

more

06.01.2010

Protest mot fjerning av barneprogram

Mange foreldre er opprørt over at barneprogrammet "Drømmehagen" er fjernet fra NRK Super.

more

05.01.2010

Facebook, sex og kjendiser er barnas søkefavoritter

Sosiale medier topper listen over de mest brukte søkeordene blant barn i 2009. Både for gutter og jenter er deretter sex høyt oppe på lista.

more

05.01.2010

Barnevakten i ny drakt

Barnevakten har fått ny logo og lanserer nå en frisk og moderne profil.

more

04.01.2010

NRK Super med Supernytt

Fra mandag 4. januar sendes barne-tv på hverdagene kun på NRK Super. Barnekanalen har fått tre nye programmer, deriblant nyhetssending for barn; Supernytt.

more

04.01.2010

Norske barnefilmer med rekordår

Norske barnefilmer hadde i 2009 rekordhøy oppslutning på kinoene.

more

21.12.2009

Politiet advarer mot Nettby

Politiet konstaterer at Nettby har blitt den viktigste og største arenaen for voksne som ønsker å forgripe seg seksuelt mot barn.

more

15.12.2009

Kjøper iPhone uten penger

Tusenvis av norske ungdommer kan få fremtiden ødelagt på grunn av uvettig pengebruk, spesielt på mobilkjøp. Betalingsanmerkninger blant ungdom øker.

more

15.12.2009

Foreldre går i mobilfella

Foreldre registrerer barnas mobilabonnementer i sitt navn. – Dette øker muligheten for å laste ned vokseninnhold på mobilen, forteller daglig leder i Barnevakten, Øystein Samnøen.

more

14.12.2009

Europeisk pris til "Bruk hue"-kampanjen

PR-byrået Peto ble før helga tildelt den prestisjetunge PR-prisen European Excellence Award for Bruk Hue-kampanjen mot digital mobbing.

more

10.12.2009

Bruker barnet ditt penger på HABBO?

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) ønsker å rekruttere foreldre og barn til intervjuer om barns bruk av digitale medier, og spesielt om bruk av HABBO.

more

09.12.2009

Fart og moro på spillmesse

Det var sang, dans, show, kostymer, rockeband, motorsport og ansiktsmaling på BarneVaktens spillmesse i helga, og mange entusiastiske barn og voksne deltok.

more

09.12.2009

Dagbøker åpne for hele verden

Unges dagbøker legges åpent for hele verden gjennom blogging på nett. De unge utleverer egne tanker om døden, juleball, solarium og livet som tenåringsmor.

more

08.12.2009

Foreldreveileder for spillregulering

Det finnes muligheter for å regulere spill og det er foreldrene som må ta styringen! Det er noe av budskapet i "Foreldreveileder for regulering av rolle- og strategispilling på nettet."

more

07.12.2009

Kongen med nettsider for barn

Nå kan barn lære om slottet, kongefamilien, se tegninger og filmer på Kongehusets egne nettsider for barn.

more

07.12.2009

Egne mobilabonnement til barn

Chess har nå kommet med to kontantkortløsninger som beskytter mot uegnet innhold, overforbruk og kontakt fra fremmede. BarneVakten roser Chess for gode tilbud til barn og unge.

more

03.12.2009

BarneVaktens julegavetips

Har du tenkt å gi filmer eller spill i julegave til barn eller barnebarn? BarneVakten guider deg til gode produkter i det digitale julegavemarkedet. Her er både nyheter og slagere for ulike aldre.

more

01.12.2009

Må se den usynlige mobbingen

Mobbing er synlig, hevder kronikkforfatter. Utfordringen er lukkede øyne og usynlige voksne.

more

30.11.2009

Postmann Pat i tidsklemma

Ekornrotta Scrat og Postmann Pat har det travlare enn nokon gong.

more

30.11.2009

Josefine besøker spillmesse

BarneVaktens spillmesse går av stabelen 3.-6. desember. I tillegg til at det blir verdensrekordforsøk, er siste nytt at Josefine kommer og har show for barna.

more

26.11.2009

Reaksjoner på grovt språk i avisstriper

Lesere reagerer på sexsnakk i tegneserie i Bergens Tidende. – En god avis skal til tider provosere sine lesere, men ikke på denne måten, sier avisens leserombud.

more

26.11.2009

For tykk for singellansering

Sandra Lyng Haugen (23) sier hun fikk beskjed om at hun måtte slanke seg da hun skulle lansere sin andre singel i 2005. – Ta avstand fra utseendefokuset, oppfordrer BarneVakten.

more

25.11.2009

Knerten går til spillet

Knerten-karakteren har virkelig fått sin renessanse. I tillegg til at han for tiden gjør suksess på kino, er han nå også å treffe på dataspill.

more

24.11.2009

Os Ungdomsskule med i kampen mot digital mobbing

Elevane på Os Ungdomsskule pratar med vaksne på temakveld om nettvett og digital mobbing. BarneVakten skryt av skulen som går føre med eit godt eksempel.

more

23.11.2009

Spillavhengige er usynlige

Å spille dataspill kan være vanedannende. For de fleste får det små konsekvenser i hverdagen, men for noen blir det ramme alvor.

more

19.11.2009

En ubehagelig chatteopplevelse

Etter å ha chattet på internett, dro Martin Krossnes for å treffe det han trodde var en jevnaldrende kompis. Det viste seg å være mannen som nå står siktet for overgrep mot 18 mindreårige gutter.

more

16.11.2009

Barndom med mobil - et allsidig eventyr

Det er ikke noe nytt at mobilen ikke lenger bare er en telefon, men ennå har nok ikke folk flest oppdaget hvilke enorme muligheter mobilen gir tilgang til.

more

13.11.2009

Facebook ikke egnet for barn

Facebook har 13-års aldersgrense, men mange yngre barn ønsker å delta på nettsamfunnet. Hva skal foreldre tenke om dette?

more

11.11.2009

Ras av reaksjoner mot "Krem Nasjonal"

I etterkant av lørdagens "Krem Nasjonal" på NRK Super har NRK opplevd seerstorm. Innslag om rektor som tagger og bruker grovt språk er bakgrunn for reaksjonene.

more

11.11.2009

Fokus på nettsikkerhet i Nittedal

I Nittedal kommune får samtlige innbyggere mulighet til å delta på foredrag om sikkerhet på nett. BarneVakten er en viktig del av opplegget.

more

09.11.2009

Ambisjon om null mobbing i skolen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen setter i gang en rekke tiltak for å bekjempe mobbing i skolen.

more

04.11.2009

Minnesider for avdøde på Facebook

Nå er det mulig å omgjøre avdøde personers Facebook-profiler til minnesider. Datatilsynet er skeptisk til funksjonen.

more

04.11.2009

HalloVenn i stedet for Halloween

I helgen deltok mange på HalloVenn-arrangementer, som er en alternativ Halloween-feiring med fokus på vennskap.

more

04.11.2009

Disney relanserer gamle minner

Oppsiktsvekkende Mikke Mus-spill lanseres neste år, og BarneVakten fikk være med på presentasjonen ved spilldesigneren selv.

more

02.11.2009

Her kjøper du de billigste filmene og spillene

Hvor finner foreldre spill og filmer til lavest pris i nettbutikker? Forbrukernettstedet Dinside.no har undersøkelser som gir deg svaret.

more

29.10.2009

Barnevakten lansert i Storbritannia

BarneVakten har lansert nettsiden kidsandmedia.co.uk i Storbritannia. Sidene retter seg mot foreldre, men er også en ressurs for lærere og andre som jobber med barn og unge på de britiske øyer.

more

26.10.2009

Mobilbruk kan øke kreftrisiko

Lang tids bruk av mobiltelefon kan øke risikoen for kreft, viser ny undersøkelse.

more

23.10.2009

Introdusere barn til nettet

En pappa forteller og tipser om hvordan man kan introdusere internett til de minste. Han har brukt flere av BarneVaktens råd i sin opplæring.

more

22.10.2009

Hvilken spillkonsoll skal jeg velge?

PlayStation 3? Nintendo Wii? Xbox 360 Live? BarneVakten hjelper deg med å finne ut hvilken spillkonsoll som passer best for din familie!

more

22.10.2009

Barnekonvensjonen feirer jubileum

FNs konvensjon for barns rettigheter fyller 20 år, og Barneombudet feirer i dag sammen med H.M. Kongen og H.M. Dronningen.

more

21.10.2009

Jule-barne-tv fra søndagsskolen

I neste års jule-barne-tv på NRK får Tårnagentene i oppdrag å passe på Jesusbarnet. Norsk Søndagsskoleforbund og TV Inter står bak produksjonen.

more

21.10.2009

Jenter er digitale trendsettere

Jentene har tatt over lederrollen og er de tidligste og ivrigste brukerne av nye tjenester på nett og mobil. Det forteller trendanalytiker.

more

20.10.2009

Barneprogrammer samles på NRK Super

Fra nyttår samles alle TV-programmer for barn på NRK Super. Barnekanalen er den største suksessen i NRKs historie.

more

15.10.2009

Popidol eller fotballproff

Mange barn ønsker berømmelse og et liv i rampelyset framfor et vanlig yrke, viser ny undesøkelse. De fleste foreldre tror tv er en viktig årsak til barnas drømmer.

more

15.10.2009

Bra budskap fra Telenor

”Hele verden er samlet på nettet. Også den som ikke egner seg for barn.” Det er et av hovedbudskapene til Telenor i deres høstkampanje der de presenterer løsninger for tryggere nettbruk.

more

13.10.2009

Fjernsyn og gangsyn

Eksponering i mediene bidrar i liten grad til å etablere nødvendige og hensiktsmessige rammer rundt barns utvikling, mener seniorrådgiver Erik Nordgreen.

more

12.10.2009

Bedre merking av medieinnhold

BarneVakten går inn for en mer synlig og bedre koordinert merkeordning av medieinnhold i sin høringsuttalelse til Kultur- og kirkedepartementet.

more

09.10.2009

South Park i strid med vannskille

Medietilsynet vurderer South Park til å være i strid med vannskilleprinsippet. TV 2 Zebra varsles om sanksjoner.

more

08.10.2009

Nye PSPgo er her

Sony har kommet med den ultimate bærbare spillenheten ifølge dem selv. Nedlasting av spill er det som gjelder for den nye konsollen.

more

08.10.2009

Foreldreutfordringer i nye medietider

– Å beskytte barn mot uegnet medieinnhold og samtidig hjelpe barna til å bli selvstendige mediebrukere er en utfordrende balansegang for foreldre, hevder professor.

more

07.10.2009

Nye nettvettsider fra Redd Barna

På Redd Barnas nye nettvettsider får voksne gode råd om hvordan de kan engasjere seg i barnas mediehverdag.

more

05.10.2009

NRK flytter vampyr-promo

Etter flere foreldrereaksjoner på trailere for vampyrserien "True Blood" har NRK valgt å flytte alle promoer til etter vannskille klokka 21.

more

01.10.2009

South Park under lupen

"South Park" på TV 2 Zebra blir nå gransket av Medietilsynet, ettersom mange foreldre reagerer på tidlige sendetidspunkt.

more

01.10.2009

Chat og lag tegnefilm på engelsk

En ny nettside lar barn lage sin egen tegnefilmfigur og samarbeide med andre om å lage små filmer, alt sammen på engelsk.

more

30.09.2009

Hvordan etablere gode spillvaner hjemme?

Far til to barn på fem og åtte år forteller om hvordan spillhverdagen reguleres hjemme.

more

29.09.2009

Niendeklasse så skrekkfilm med 15-årsgrense

En niendeklasse fikk se skrekkfilm med 15-årsgrense. Foreldre og Medietilsynet reagerer sterkt.

more

29.09.2009

Feil aldersmerking rettes opp i

DVD-filmen "Quarantine" hadde feil aldersmerking, noe som medførte en ubehagelig filmopplevelse for mor og 16 år gammel datter. Filmen som var merket med 15 år skulle hatt 18-årsgrense.

more

28.09.2009

Barn må få digital kompetanse

Det kan være en utfordring å gi barn god opplæring i bruk av digitale medier. Området er mangesidig og komplekst, og både skole og hjem har viktige oppgaver.

more

24.09.2009

Foreldrereaksjoner på nye Disney XD

Foreldre reagerer på ukritiske teaserinnslag på Disneys nye barnekanal Disney XD. BarneVakten støtter reaksjonene og ber Disney være mer observant på sendetidspunkt.

more

23.09.2009

Nettpirater risikerer streng dom

I Frankrike er en ny lov om fildeling godkjent. Det omstridte forslaget om at ulovlige fildelere kan bli utestengt fra Internett er nå gyldig.

more

22.09.2009

Mobileksperiment på Nordisk klimadag

De unges engasjement er ønsket i klimadebatten. Et nytt nettsted, klimanorden.org er lansert, og verdens kanskje største mobiltelefoneksperiment skal gjennomføres.

more

22.09.2009

Mobbing fikk fatale følger

15 år gammel jente tok livet sitt etter å ha blitt mobbet på Facebook.

more

21.09.2009

Mener treåringer må spille

– Barn som ikke får spille dataspill risikerer å bli digitale analfabeter, sier Ine Marit Torsvik Bertelsen. BarneVakten er ikke enig.

more

17.09.2009

Mediefamilien: Vil skape medieminner

Småbarnsfamilien Fyllingen i Ålesund bruker tid sammen når barna vil spille spill eller surfe på Internett. På den måten styrkes samholdet i familien og barna får en trygg introduksjon til den digitale verden.

more

16.09.2009

Medievold minsker medfølelse

Din medfølelse overfor mennesker i nød minsker i takt med overdreven bruk av voldelige dataspill, viser ny undersøkelse.

more

15.09.2009

Kritisk nettsans inn i læreplanen

Internett er en utbredt informasjonskilde både på skolen og til leksearbeid. Men få elever lærer om kildekritikk.

more

15.09.2009

Ikke glem løftet om kamp mot mobbing

12. februar signerte regjeringen Manifest mot mobbing. – Ikke glem løftet om å kjempe mot mobbing, utfordrer BarneVakten statsminister Jens Stoltenberg.

more

14.09.2009

Beskytt privatlivet ditt på Internett

Internett-fellesskap er som regel ufarlige i seg selv, men de kan imidlertid utgjøre en risikofaktor når det gjelder personlige opplysninger.

more

10.09.2009

Ny guttekanal fra Disney

I helgen lanserer Disney en ny barnekanal, Disney XD, som spesielt retter seg mot gutter.

more

10.09.2009

Barnevakten kurser jurister

Barnevakten er sammen med Justisdepartementets lovavdeling invitert som bidragsyter ved kurs i utdanningsrett. Temaet er digital mobbing.

more

09.09.2009

Databruk gjør barna smartere

Dagens unge har bedre forutsetninger for å bli smarte enn foreldrene sine. Årsak: Databruk stimulerer hjernen.

more

08.09.2009

Har du kontroll?

Nå trenger barna foreldre og besteforeldre som vil gå tur i "medieskogen". Altfor mange barn går alene der, skriver Øyvind Woie i en kommentar i Vårt Land.

more

07.09.2009

Politiets røde knapp ett år

4. september 2008 lanserte Politiet sin røde Politiknapp. I løpet av det første året har Kripos mottatt 3 245 tips. Flere av disse henvendelsene har ført til straffesaker.

more

03.09.2009

Norges største kampanje mot digital mobbing

I dag lanserte Røde Kors, BarneVakten, Telenor og Medietilsynet Norges største kampanje mot digital mobbing.

more

03.09.2009

Foreldre snakker ikke nok med barna

En undersøkelse viser at over én av tre foreldre ikke snakker med barna sine om erting eller mobbing via mobil eller internett i særlig grad.

more

02.09.2009

Skal bli skoleflink på TV

I den nye serien "Blanke ark" skal TVNorge hjelpe åtte skolesvake elever til å bli flinkere på skolen.

more

01.09.2009

På skolebenken med TV 2

TV 2 lanserer egen nyhetskanal for elever i grunnskolen, TV 2 Skole.

more

28.08.2009

Facebook forbedrer personvernet

Etter pålegg fra Canadas personvernombud må Facebook styrke personvernet. Endringene vil få positive følger for alle som er medlem av nettsamfunnet.

more

27.08.2009

Språkdebatt i Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet gjennomførte i dag et møte der banning og grov språkbruk i NRK var på sakslisten. De konkluderte med at banning ikke skal forekomme blant programledere og ellers i programmene til NRK.

more

27.08.2009

Kritiske til goSupermodel

Unge norske jenter legger hvert år igjen 7,5 millioner kroner på nettstedet goSupermodel. BarneVakten, myndigheter og forskere reagerer.

more

26.08.2009

NRK starter egen Dagsrevy for barn

Etter nyttår begynner NRK med egne nyhetssendinger for barn mellom åtte og tolv år. - Et spennende og utfordrende prosjekt, mener BarneVakten.

more

26.08.2009

Problematisk at barn betaler med mobilen på nett

Stadig flere barn kjøper virtuelle tjenester på Internett, og betaler med mobilen. - Barn bør ikke utsettes for et kjøp- og salgspress på nettet, og det er en uting at man har mobil- og fasttelefon som betalingsmiddel, sier Kjellaug T. Tønnesen i BarneVakten.

more

26.08.2009

FBI sjekker ut nettstedet goSupermodel

Onsdag 26. august kl. 19.30 setter Forbrukerinspektørene på NRK1 fokus på det populære nettstedet goSupermodel. Nettstedet fenger mange jenter mellom åtte og tolv år, og BarneVakten har fått henvendelser fra foreldre som ønsker å vite mer om spillet.

more

26.08.2009

En million solgte Wii Sports Resort i Europa

Det første spillet fra Nintendo som tar i bruk tilbehøret Wii MotionPlus har solgt bra i hele Europa. Wii Sports Resort ble lansert for en måned siden og har allerede nådd en million grensen.

more

25.08.2009

Elever får sove ut etter helgerangling

Elevene i 5. til 10. klasse ved Kjøkkelvik skole i Bergen får begynne en time seinere hver mandag. En ny global hverdag, med utstrakt bruk av PC og mobil, kan være noe av forklaringen til at elevene nedprioriterer søvnen i helgene.

more

25.08.2009

Bruker vi mindre spill og TV om sommeren?

I sommer spurte vi leserne av nettsidene våre om TV- og spillbruken går ned i sommermånedene. Svarene viser at mange familier velger andre aktiviteter, men det gjelder langt fra alle. - BarneVakten får mange henvendelser fra bekymrede foreldre, forteller Odd Arild Olsen.

more

22.08.2009

Gamescom: Nytt og revolusjonerende spill fra Sony

Etter et kaotisk døgn, der været gikk fra 33 varmegrader til et ufyselig tordenvær, kan vi nå endelig gi dere et reisebrev fra dag tre og fire på Gamescom, skriver Odd Arild Olsen, spillsjef i BarneVakten.

more

21.08.2009

Ny videotjeneste for barn

ZuiTube er en ny amerikansk nettside for barn som ønsker å være en reinere versjon av YouTube. Det innebærer at alle videoer godkjennes for passende innhold før de gjøres tilgjengelige på nett. - En god nyhet både for barn og foreldre, mener BarneVakten.

more

20.08.2009

Gamescom: En spektakulær åpning

”Svevende stormtrooper, nordiske barnespill og en håpløs busstur er opplevelser vi vil huske fra denne dagen.” Les reisebrevet fra dag to på Europas største spillmesse.

more

20.08.2009

For lite IT-undervisning i norsk skole

IT-parken til den norske skole er blant verdens beste. Likevel bruker 80 prosent av alle ungdomsskoleelever bare fire timer eller mindre på PC hver skoleuke.

more

19.08.2009

Gamescom: Europas største spillmesse

Spillsjef i BarneVakten, Odd Arild Olsen, har sammen med Fredrik Ormestøyl reist til Køln for å følge Europas største spillmesse. Dagen før messen åpnes er den store nyheten at PlayStation 3 kommer i en mindre og billigere versjon.

more

13.08.2009

Strid omkring jailbreaking

Electronic Frontier Foundation har søkt det amerikanske patentkontoret om å gjøre jailbreaking lovlig. Apple svarer med å hevde at jailbreaking bryter opphavsretten deres.

more

12.08.2009

Premiere på My Camp Rock

Fredag 14. august vises første episode i musikkonkurransen My Camp Rock. Dette er Disney Channel sin første større lokalproduksjon, og norske deltakere er Hanne Nergård (14) fra Trondheim og Leanda Klingsheim (11 år) fra Stavanger.

more

07.08.2009

Flere barn sender sex-meldinger med mobil

En britisk undersøkelse viser at en foruroligende høy andel av skolebarn sender meldinger med seksuelt innhold til hverandre. BarneVakten mener ungdom må bevisstgjøres på hvordan de vil fremstå i den digitale verden.

more

06.08.2009

Sommerleir med BarneVakten

”Beste leir noen gang!” uttalte både barn og foreldre etter å ha deltatt på familie- og medialeir sammen med BarneVakten.

more

06.08.2009

Foreldre protesterer mot filmtrailer

Musikkvideoen ”Solbriller på” blir vist som forfilm til ”Harry Potter” på 20 norske kinoer. Et kort glimt av en erigert penis har skapt reaksjoner hos foreldre.

more

06.08.2009

Dyster utvikling i ungdommers psyke

Rapport viser at opp til en tredjedel av jentene i tiende klasse i Østfold sier de har angst- og depresjonssymptomer.

more

05.08.2009

Skumle barnefilmer

De fleste av oss har vel gått på kino med en forventning om å se noe morsomt og spennende, og så blitt forskrekket over at filmen er kjempeskummel. Dette gjelder også barnefilmer. - Se film sammen med barna, oppfordrer BarneVakten.

more

04.08.2009

Nedgang i unges bruk av Facebook

En fersk undersøkelse i Danmark viser en tilbakegang i bruken av Facebook blant unge nettbrukere.

more

03.08.2009

Jevn strøm av henvendelser til ny alarmsentral

Den nye alarmsentralen for barn og unge mottar henvendelser på omtrent hver eneste vakt. Pågangen viser at barn og unge har behov for slike tilbud, og det bør komme en tilsvarende hjelpelinje for dem som opplever ubehageligheter på nett og mobil, mener BarneVakten.

more

01.08.2009

Digital mobbing i norske hjem

Telenor har gjennomført en kartlegging av digital mobbing i Norge ved å foreta en undersøkelse blant foreldre og barn. Under følger en oppsummering av resultatene fra undersøkelsen, som er gjennomført av analyseinstituttet Opinion på oppdrag fra Telenor.

more

01.08.2009

Barnevakten ønsker debatt om aldersgrenser

Norge er mer liberale når de setter aldersgrense på kinofilm enn USA og Storbritannia. BarneVakten mener Norge trenger en debatt om kriterier for aldersgrensesetting.

more

08.07.2009

Den magiske spilledåsen

Et dansende eventyr på film for barn. BarneVakten har sett filmen.

more

02.07.2009

Prat om mobbing

BarneVakten gir deg åtte ting å prate sammen med barna om mobbing.

more

01.07.2009

Foreldre kjenner ikkje bornas nettvaner

Ei forbrukarundersøkjing i Danmark viser at born i stor grad utforskar nettet utan foreldre tilstades.

more

25.06.2009

Antimobbegruppe med 76 000 medlemmer på Facebook

På en måned har Facebook-gruppen ”Stopp Mobbing” fått over 76 000 tilhengere. Administrator Jan Frode Johansen ønsker å skape blest om saken.

more

24.06.2009

Sosial avhengighet på nettet

Av norske internettbrukere er én prosent avhengig av å være sosial på nettet, mener forsker.

more

24.06.2009

Henlegger barneporno

Medietilsynet reagerer på at politiet har henlagt hver barnepornoanmeldelse fra dem siden 2006.

more

22.06.2009

PEGI-merking nå også på britiske spill

PEGI-systemets klassifisering av dataspill skal nå benyttes for alle britiske spill. Spillsjefen i BarneVakten mener dette viser at merkeordningen fungerer.

more

19.06.2009

Ny alarmsentral for utsatte barn og unge

Den nystartede alarmsentralen for barn og unge er en gratis nødtelefon for de som er utsatt for omsorgssvikt, vold og mishandling. – Et skritt i riktig retning, mener BarneVakten.

more

18.06.2009

Internett kan stjele familietid

Tida familien brukar saman minkar i takt med aukande bruk av internettsider som Twitter og Facebook.

more

18.06.2009

- Ta mobilpraten med barna dine

Hva bør du tenke over før barna får egne mobiltelefoner? Barnevakten gir deg gode råd til hva dere kan snakke om.

more

17.06.2009

Nytt tiltak mot ID-tyveri

Onsdag 17. juni kl 14.30 lanserer justisminister Knut Storberget www.idtyveri.info på Nordnorsk vitensenter i Tromsø. På de nye nettsidene kan du teste hvor utsatt du er for ID-tyveri.

more

17.06.2009

Facebook forbudt

Kommunalt ansatte og skoleelever i Nærøy kommune er stengt ute fra Facebook i arbeidstiden.

more

17.06.2009

Eksamen om barn og medier

Denne våren har medieelever på videregående skoler i Norge fått i eksamensoppgave å skrive om blant annet medienes påvirkning på barn og unge. – Gledelig, mener BarneVakten.

more

16.06.2009

Bibliotek får dataspill

Stortinget har bestemt at dataspill skal bli en del av tilbudet på alle landets biblioteker. SV-politiker mener det vil bygge ned klasseskiller.

more

11.06.2009

PlayStation satser på barn og familier

Sony presenterte mange nye barnespill på verdens viktigste spillmesse i California, blant annet kommer en Take That versjon av SingStar.

more

10.06.2009

Barnevakten roser Telefonkatalogen.no

Fødselsdato fjernes fra telefonkatalogen.no. – Det beste for barna, mener BarneVakten.

more

09.06.2009

Publiserer barns bursdager på nettet

Eniro-eide Telefonkatalogen.no med ny tjeneste. Kritikere mener dette truer personvernet. - Problematisk, mener BarneVakten.

more

08.06.2009

Advarer foreldre mot mobilspill

Barn setter seg selv og andre i gjeld på grunn av mobilspill. BarneVakten etterlyser bedre og tryggere betalingsløsninger.

more

05.06.2009

E3 2009: BarneVakten har sett spillfremtiden

På dag 4 på spillmessen møtte BarneVakten en av de største navnene i spillhistorien.

more

04.06.2009

Facebook innfører betalingssystem

Facebook har til tross for sine 300 millioner brukere slitt med å tjene penger. Nå vil selskapet teste en løsning som skal få folk til å betale penger for digitale tjenester.

more

04.06.2009

E3 2009: - Mange nye barne og familiespill i året som kommer

Odd Arild Olsen klager på rushtrafikken og får seg en ny virtuell venn på dag 3 i LA på verdens største spillmesse E3. Les hans reisebrev her.

more

03.06.2009

Endringer i den nye markedsføringsloven 01.06.2009

Den nye markedsføringsloven trer i kraft 1. juni 2009. Nye regler om telefonsalg, regler om reklame mot barn og unge og nye sanksjoner er blant nyhetene.

more

03.06.2009

E3 2009: - Nå skal spillerne i bevegelse

Les hva spillsjef Odd Arild Olsen rapporterer fra dag 2 på verdens viktigste spillmesse, med nytt fra Nintendo og Sony.

more

02.06.2009

E3 2009: Spillbransjen blir enda mer interaktiv

Verdens viktigste spillmesse startet med pressekonferanser fra Microsoft, Electronic Arts og Ubisoft. - Med grått vær, feil billett på T-banen og spenning i magen satte jeg meg i Galen Center i Los Angeles, skriver BarneVaktens spillsjef i et reisebrev fra LA.

more

02.06.2009

Donald 75 år - feirer med dvd

Ti kortfilmer om Donald på jubileums-dvd 3. juni.

more

28.05.2009

Barnevakten på verdens største spillmesse

Spillsjef Odd Arild Olsen forteller hvilke rykter som har oppstått i forkant av verdens viktigste spillmesse E3.

more

27.05.2009

SMS kan gi søvnproblem

Selv på natten er mange tenåringer parat til å svare på tekstmeldinger. Det bekymrer søvnforsker.

more

27.05.2009

Nettet tar igjen TV

TV er fortsatt det mediet som har størst rekkevidde, men blant de unge er det nettet som gjelder, viser undersøkelse.

more

26.05.2009

Mann i sex-chat med Kripos

Mannen trodde at han chattet med en 12-åring. Derimot onanerte han foran web-kameraet til Kripos, og ble i retten dømt til 90 dagers fengsel.

more

25.05.2009

Kritiserer bruk av nettdebatten

- Voksnes ukritiske bruk av debattsider på internett er med på å undergrave holdningskampanjer mot mobbing blant barn og unge, mener atferdsforsker.

more

22.05.2009

Bruker Hannah Montana for å lokke barn til å se på porno

Nettstedet YouTube har den siste tiden hatt det travelt med å fjerne flere hundre pornografiske videoklipp som var lastet opp av forskjellige brukere.

more

20.05.2009

Nordisk pris til EngleKræsj

Kåret til beste nordiske barnespill på Nordic Game Award.

more

18.05.2009

På nett med de digitalt innfødte?

Du bestemmer skaper debatt i klasserommet om temaer som mobbing, personvern og kjøpepress på nett.

more

18.05.2009

Hjelp til å slette krenkelser på nett

Datatilsynet oppretter nå en hjelpeinstans for dem som føler seg krenket på internett. - Et kjærkomment tiltak, mener BarneVakten.

more

18.05.2009

Den gode samtalen med ungdom

Mange foreldre føler at ungdom slutter å bry seg når de kommer opp i tenårene. Samtidig føler ungdom at foreldrene ikke forstår dem. God dialog kan løse problemet.

more

14.05.2009

Ivrige og bevisste nettbrukere

Hos familien Kleppestø i Oslo er internett en naturlig del av hverdagen. Ved å være bevisst på holdninger og oppførsel opplever de nettet som en trygg arena og en verdifull ressurs for arbeid og fritid.

more

14.05.2009