Undersøkelser:

Nyhetsartikler relatert til undersøkelser/forskning  

 

– Ikke kom med pekefingeren

Medietilsynets Barn og Medier-undersøkelse viser at barn og unge bruker mye tid på dataspill, og det er fortsatt for mange som spiller voksenspill. Men det er ingen grunn til å være bekymret, sier Medietilsynet.

more

Barn og Medier 2016: Økt mediebruk gir økt risikoatferd

Norske barn er mediebrukere i massiv skala, og med stort konsum følger økning i problematisk nettbruk. Likevel vurderer Medietilsynet antall rapporterte negative opplevelser som forholdsvis lav.

more

Hvordan få passive barn i bevegelse?

Barn beveger seg for lite i dag. Kan bruk av ny digital teknologi motivere barn til å bevege seg mer? Et forskerteam fikk i oppgave å svare på spørsmålet.

more

Advarer mot «digital bevegelsessyke»

Forskere mener det er større sannsynlighet for å falle eller snuble om du bruker mye tid med digitale skjermer.

more

Lar barna spille 18-års spill

Svært mange barn helt fra ni års alder spiller spill med 18 års aldersanbefaling. Foreldrene har problem med å tørre å sette tydelige grenser.

more

Bruk av sosiale medier kan slå begge veier for barnevernsbarn

En ny NOVA-rapport har kartlagt muligheter og utfordringer knyttet til kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under offentlig omsorg.

more

De fleste barn har lært om nettvett

Stort sett har alle barn i alderen ni til 16 år lært om fornuftig bruk av digitale medier. – Vi ser de gledelige resultatene av foreldrenes og barnas digitale bevisstgjøring, og at vårt eget arbeid, Bruk hue-kampanjen, andre aktørers og skolenes egen innsats fungerer, sier daglig leder Merethe Clausen Moe i Barnevakten.

more

Digitale medier inn med morsmelken

To store og viktige undersøkelser fra Medietilsynet er blitt publisert. Tallene viser at stadig yngre barn bruker digitale medier; nettbrettbruken har eksplodert og smarttelefoner er så godt som allemannseie hos de unge.

more

Jenters selvbilde er lavere enn før

Flere jenter nå enn for få år siden er misfornøyd med egen kropp og har negativt selvbilde. Forsker tror kropp og utseende har fått større betydning for selvbildet enn tidligere.

more

Økt spilletid leder ikke nødvendigvis til problemer

Ny studie viser at en økning i tid brukt på dataspill ikke gav negative konsekvenser. Det gjorde derimot en økning i symptomer på spilleavhengighet.

more

Barn klager på foreldrenes mobilbruk

11 prosent av foreldre svarer at barna har klaget på deres bruk av smarttelefon eller nettbrett på ferie eller under fritidsaktiviteter. – Bruker du for mye tid med mobilen, kan det svekke tilknytningen til barna, advarer psykolog.

more

Uenighet om strålefare

Folkets Strålevern går i mot regjeringens politikk om at stråling ikke er helseskadelig. De mener det er en fornektelse av en fare som er rimelig godt dokumentert.

more

Dagens barn foretrekker tv og spilling fremfor utelek

Moderne barn bruker bare halvparten av tiden på å leke utendørs enn deres foreldre gjorde da de var barn, viser en britisk studie.

more

Flest blogglesere i alderen 9-15 år

Tiden brukt på internett er rekordhøy, spesielt blant de unge. Og den største andelen av blogglesere er i alderen ni til 15 år. Det viser Norsk mediebarometer 2012.

more

Hvordan internett påvirker hjernen

Bruk av internett påvirker hukommelse og tenkning. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan.

more

Barn skremmes mest av YouTube

Over halvparten av barna blir skremt på nettet, og pornografi og vold på YouTube er noe av det som skremmer barna mest, viser undersøkelse. – Det er viktig at foreldre har dialog med barna om deres opplevelser på nett, mener eksperter.

more

– Læringseffekt av voldsspill opphever ikke aldersgrenser

En amerikansk rapport konkluderer med at voldelige dataspill har god læringseffekt. Barnevakten mener disse konklusjonene ikke må brukes som et argument for å la barn spille 18-årsspill.

more

– Voldelige spill bryter ned de moralske stoppmekanismene

Voldsunderholdning bidrar til å utvikle voldsfantasier, og i ekstreme tilfeller kan det føre til at den moralske stoppmekansimen som hindrer oss i å gjennomføre fantasiene våre forsvinner, hevder forsker Ragnhild Bjørnebekk.

more

Norske foreldre sier ja til lek på iPad

Er det bedre at barn leker med en racerbil enn med iPad? Ifølge en ny undersøkelse mener 9 av 10 norske foreldre at lek på nettbrett eller smarttelefon forbereder barna på den digitale utviklingen.

more

- Altfor få foreldre tar stilling til innholdet

Medietilsynet og barnepsykolog er bekymret over nye tall som viser at foreldre flest ikke viser interesse for hva barna ser og spiller.

more

Avstumpede gutter og empatiske jenter?

Det er store kjønnsforskjeller mellom hva som vekker ubehag på skjermen, viser Medietilsynets nye undersøkelse. Jenter reagerer mye mer på lidelse, vold og mobbing enn det gutter gjør.

more

Digital dannelse og skjermtid

Tidsbruk på mediene skaper mest uenighet i hjemmet, viser ny undersøkelse. Foreldre har hovedansvaret for barns digitale dannelse og de vanene og holdningene barn får, mener pedagogikkprofessor.

more

Tidsbruk skaper mest uenighet hjemme

To viktige undersøkelser fra Medietilsynet om barn og medier foreligger. Resultatene viser at både foreldre og barn melder at det er tidsbruk på mediene som skaper mest uenighet i hjemmet.

more

Barn må lære å sette grenser for nakenbildedeling

5 prosent av barna i alderen 13 til 16 år har sendt nakenbilder av seg selv via mobil eller internett det siste året, viser en ny kartlegging av barn og unges mediebruk.

more

Henger skjermtid og livsstil sammen?

En amerikansk undersøkelse viser at jo mer tid barna bruker foran tv-en, jo mer usunn mat spiser de. Barnevakten tror sammenhengene handler om livsstil, og oppmuntrer foreldre til bevissthet rundt barns skjermtid, kosthold og fysisk aktivitet.

more

Tenåring anmeldt for «facerape»

En svensk 15-åring er politianmeldt for å ha oppdatert Facebook-statusen til en jevnaldrende gutt. Ungdommer opplever internett som friere og de innser ikke at de begår kriminelle handlinger, mener ekspert på datakriminalitet.

more

Nettbruk forstyrrer undervisningen

Lærerne er frustrerte over elevenes nettsurfing i timen. Det viser en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet.  

more

Klager på mobiltjenester øker kraftig

Henvendelsene til Forbrukerrådet knyttet til mobiltjenester har eksplodert. Hovedårsaken er barn som utilsiktet bruker tusenvis av kroner på apper.

more

Foreldre vet ikke hvem som kan hjelpe ved digital mobbing

7 av 10 foreldre bekymrer seg for at barna skal utsettes for digital mobbing, og like mange vet ikke hvor de skal henvende seg hvis mobbingen først skjer. I dag starter sjette sesong av Bruk Hue-kampanjen, Norges største kampanje mot digital mobbing.

more

Nådeløs hverdag for nettmobbeofre

En ny undersøkelse viser at mobbing på nettet er omfattende og kan være nådeløs. Barnevakten gir råd og hjelp til å forebygge og håndtere digital mobbing.

more

Problematisk at barn spiller voldsspill

En meningsmåling foretatt på barnevakten.no viser at flertallet mener det er problematisk at barn spiller voldsspill med høyere aldersgrense enn egen alder.

more

De yngste på Facebook har god atferd

Bare to prosent av Facebook-barna under 13 rapporterer at de er blitt mobbet. Og de blokkerer folk de er sure på. Det viser en ny undersøkelse.

more

Ingen kreftfare ved mobilbruk er siste nytt

Siste nytt av forskning på sammenheng mellom mobilbruk og kreft, konkluderer med nullrisiko. Men Statens Strålevern maner fortsatt til forsiktighet.

more

Større fokus på barns egen rolle på nett

Norske barn og unge har stor tilgang og er flittige brukere av digitale medier, sammenlignet med andre barn i Europa. Samtidig er de i en høyrisikogruppe når det gjelder mobbing, pornografi, hatsider og kontakt med fremmede med uedle hensikter.

more

Voldelige spill gir mindre vold viser ny studie

En ny studie viser at spill som inneholder mye vold gjør at ungdom blir mindre voldelige. Eksperter har ulike synspunkter på om dette kan stemme.

more

Mobilstråling klassifisert som ”mulig kreftfremkallende”

Etter å ha gjennomgått eksisterende forskning om mobilstråling og kreftfare, utelukker ikke Verdens helseorganisasjon (WHO) at det er en sammenheng mellom mobilstråling og kreftrisiko.

more

Behov for forskning på nettporno

Pornografi på Internett normaliserer ekstreme fantasier og øker risikoen for seksuelle lovbrudd, mener psykologer i England. – Det er behov for oppdatert forskning på området, mener daglig leder Øystein Samnøen i Barnevakten. Få tips til samtale med tenåringen om porno.

more

Vanlig at fremmede menn tar kontakt med unge

I en ny dansk undersøkelse sier en av tre at de har blitt oppfordret til å sende bilder eller film av seg selv i utfordrende positurer. Barnevakten råder jentene til å si ifra om de opplever ubehagelige tilnærmelser.

more

Barn med liten beskyttelse på Facebook

24 prosent av norske 9-12-åringer bruker Facebook, og av dem har 20 prosent offentlige profiler som er åpne for alle med profil på nettsamfunnet. – Bekymringsverdig at barn kommuniserer med fremmede, mener norsk forsker.

more

Foreldre er klar over nettmobbingen

Én av tre foreldre vet om venner av egne barn som har blitt utsatt for sjikane eller mobbing på internett. Samtidig er nettoppførsel ikke et stort tema hjemme.

more

Foreldre foretrekker NRK Super

Både når det gjelder nett- og tv-innhold foretrekker foreldre NRK Super for barna sine. Det viser en ny NRK-undersøkelse.

more

Databruk gir dårlig søvn

Tenåringers bruk av data og mobil på sengekanten kan føre til dårlig søvn og helseproblemer, viser både amerikansk og norsk undersøkelse.

more

Mange barn på Facebook

Et av fire norske barn mellom ni og tolv år er på Facebook – på tross av at nettsamfunnet har aldersgrense 13 år. Få med deg Forbrukerinspektørene i kveld som handler om sosiale medier.

more

Trygg Bruk-undersøkelsen 2011

I tilknytning til Trygg bruk-dagen 2011 gjennomførte Microsoft en undersøkelse av barns nettvaner. Totalt 1690 barn/ungdom under 18 år og 517 foreldre med barn under 18 år som bruker Internett på egenhånd har svart på undersøkelsen.

more

- Foreldrene viktig rolle for barns nettbruk

Norske foreldre er flinke til å snakke med sine barn om de potensielle farene ved bruk av Internett, og de fleste forsøker også å sette begrensninger på barnas nettbruk. Samtidig er det mange foreldre som svikter i den daglige oppfølgingen.

more

Bevisst mobilbruk reduserer strålefare

Det er uenighet blant eksperter om langvarig bruk av mobiltelefon øker risikoen for hjernesvulst. Vær likevel klar over at bevisst bruk og noen enkle forholdsregler er alt som skal til for å redusere strålingsfaren betraktelig.

more

Barns holdninger til digital mobbing

Telenor har gjennomført en undersøkelse som kartlegger barn og unges holdninger til digital mobbing. Undersøkelsen viser også til interessante funn om barn og unges digitale brukervaner.

more

Kompetente men risikosøkende nettbrukere

Norske barn har gode ferdigheter på nett og foreldre som engasjerer seg. Samtidig oppsøker barn risiko og er misfornøyde med innholdstilbudet til dem på nett.

more

Norske barn på topp i bruk av nettporno

En europeisk undersøkelse av barns nettbruk viser at dobbelt så mange norske barn ser nettporno som deres jevnaldrende i Europa. - Den store tilgangen til nett er avgjørende, tror Barnevakten.

more

Hyppig dialektbruk på SMS

Dialekt er mer vanlig enn engelske ord når unge skriver SMS. Tidligere spådom om engelsk dominans er gjort til skamme av ny undersøkelse.

more

Forskning på digitale medier i barnehagene

Mange barnehager har tatt i bruk digitale medier i opplæringen. Hvilken betydning har dette for barns deltakelse og innflytelse? Det skal forskere ved Høyskolen i Bergen nå finne ut, i samarbeid med ansatte og barn i Øyjorden barnehage.

more

Flere unge blir spilleavhengige

En ny undersøkelse viser at 3450 ungdommer viser tegn på avhengighet til dataspill. - Bekymringsfullt mener Barnevakten, og etterlyser bedre opplysningsarbeid mot foreldre.

more

Intet nytt om økt kreftfare ved mobilbruk

Tidenes mest omfattende studie av mobilbruk og kreftfare har ikke gitt noe entydig svar.

more

- Følg aldersgrensene på spill

Ny undersøkelse påviser sammenheng mellom dataspillvold og aggressiv oppførsel. - Følg aldersgrensene på spill, oppfordrer Barnevakten.

more

På nett i ung alder

Stadig flere barn tar i bruk Internett i ung alder. 25 prosent av 5- og 6-åringer har vært på nett i 2010 mot 8 prosent i 2003.

more

Mange er ukjent med PEGI

Nær én av to vet lite eller ingenting om PEGI-merkingen for spill, ifølge måling foretatt på Barnevaktens nettside.

more

Viser ikke barna på Facebook

Mange foreldre er tilbakeholdne med å legge ut bilder av barna på Facebook. - Forsiktighet er fint, men det finnes gode verktøy for å skape en trygg tilværelse for barna på nettet, mener medieforsker.

more

30 prosent av ni til tolvåringer spiller voksenspill

Medietilsynet presenterte i dag hovedfunnene fra Trygg bruk-undersøkelsen ”Barn og digitale medier 2010”. Funnene viser at en stor andel av mindreårige spiller dataspill for voksne, og at foreldre ofte ikke vet at dette foregår.

more

Advarer mot seksualisering av samfunnet

En ny britisk rapport advarer mot at barn i stadig større grad utsettes for seksuell billedbruk, og foreldres manglende muligheter for å begrense det.

more

Slik påvirkes barnet ditt av medievold

- Når foreldre formidler tydelige normer som bevisstgjør barn på hva som er rett og galt, skaper det en beskyttelse mot skadevirkning av medievold, mener voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk.

more

Når er det riktig å la barn få sin første mobil?

Ulike nettsteder har foretatt avstemninger over hva som er passende alder for barn å få sin første mobiltelefon. Sjekk resultatene her.

more
 
Kavlifondet