Illustrasjon: Dubestemmer

Dubestemmer.no

Nettressursen som retter seg mot foreldre, skole og andre yrkesgrupper som jobber med barn, er blitt ti år i 2017. I en tid der teknologien endrer seg raskt er behovet for veiledning om barnas nettbruk fortsatt like stort, sier Karoline Tømte, Seniorrådgiver ved Senter for IKT i utdanningen.

Det hadde vært fint om alle var utlærte på den digitale fronten, men vi ser at det er et stort behov for veiledning når det gjelder barnas mediebruk, sier Tømte. I tillegg får vi henvendelser fra mer varierte grupper enn tidligere.

– Jeg tror at flere og flere blir bevisst sitt ansvar for å støtte barna i deres mediebruk. Dessuten går utviklingen raskt, og kunnskap blir fort utdatert. Det å sette seg inn i selve teknologien er én ting, i tillegg er det et omfattende lovverk å forholde seg til. Mange føler seg usikre, og mange bruker Dubestemmer.no for å finne veiledning, sier Tømte.

På nettsiden kan man finne informasjon om temaer som personvern, det å være sosial på nett, uønskede hendelser og digitale spor, sier Tømte. Her ligger det et utvalg av fakta, filmer, historier fra virkeligheten, diskusjonsspørsmål, ordlister og regelverk.

– Filmene våre er blant det mest populære innholdet på siden. I tillegg kan man laste ned og bestille hefter. I 2015 laget vi helt nye sider for voksne. Målet var å gi voksne kunnskap nok til å jobbe med temaene på egenhånd. Det finnes egne sider for foreldre, lærere, skoleeiere, rektorer og andre profesjoner som jobber med barn. Her vil de finne relevant informasjon tilpasset sitt felt, sier Tømte.

Tar de yngste på alvor

Det er Datatilsynet og Senter for IKT i utdanningen som står bak denne satsingen. I år feirer de tiårsjubileum ved å lansere to nye filmer, veiledningshefter og en egen temaside om bilder av barn på nett.

– Vi har ikke alltid hatt like mye innhold rettet mot yngre barn. Samtidig ser vi at flere og flere, også av de aller yngste, blir involvert i digitale tjenester. Det finnes hverdagseksempler av foreldre som deler bilder av egne barn på sosiale medier til bloggere som legger ut historier og bilder av barna sine til kommersielle formål. Vi så et klart behov for å lage innhold som var tilpasset den yngste målgruppen. Blant annet for å øke bevissthet og for å gi informasjon om gjeldende lovverk, sier Tømte.

Seniorrådgiveren trekker også frem eksempler i media om overgripere som har brukt bilder av barn som i utgangspunktet er delt med et uskyldig formål. At bilder kan misbrukes på denne måten, sier noe om ansvaret foreldre har når de legger ut bilder av barna sine på nett.

– Man burde ikke behøve å trekke frem de mørkeste eksemplene for å minne om at barn har en grunnleggende rett til personvern og privatliv, også på nett. Det burde være nok at barn har et grunnleggende krav på beskyttelse og det å få være seg selv. Vi er kanskje ikke alltid flinke nok til å tenke på barnets beste når vi legger ut bilder på sosiale medier. Men det er viktig å ta de yngste i betraktning, sier Tømte.

På temasiden oppfordres foreldre blant annet til å spørre barna om lov før de legger ut bilder av dem på nett og spørre dem om hvem som skal få lov til å se bildene.

Fra personvern til digital dømmekraft og mer

I 2010 da Dubestemmer.no ble startet, var det Datatilsynet, utdanningsdirektoratet og teknologirådet som stod bak satsingen, sier Tømte. Tiden var inne for å gi barn og ungdom informasjon om å ivareta eget personvern. I 2010 ble Senter for IKT i utdanningen opprettet og med det formålet bak Dubestemmer.no utvidet.

– Vår oppgave er å gi barn og ungdom kunnskap om personvern, digital dømmekraft og nettvett. Skolens læreplan angir at alle barn og unge skal utvikle digital dømmekraft. Dubestemmer.no er en ressurs for å blant annet oppnå dette formålet ved å gi skoleansatte og andre yrkesgrupper rettet mot barn en kompetanse for å hjelpe barn med å utvikle digital dømmekraft. Vi er relevant for mange profesjoner enten det er bibliotekarer, politi, idrettstrenere eller helsevesen, sier Tømte.

Les mer om denne nyttige ressursen på dubestemmer.no

Vis Ressurser