Foto: Colourbox

Etter samlivsbrudd: Ulike regler hos far og mor

Det er viktig å sette gode rammer og betingelser for barnas mediebruk. Men hvordan få til dette etter samlivsbrudd, og når foreldrene ikke blir enige? Forfatter og samlivsrådgiver, Solveig E. Vennesland, har flere gode råd å gi.

Stikkordet er samarbeid, ifølge Vennesland. Hun mener at der hvor partene er «hund og katt» og særlig der foreldrene ikke var enige om samlivsbruddet, der er et slikt samarbeid nesten umulig. Første steg er å derfor å kunne forsone seg med at det har vært et brudd. Som motivasjon bør foreldre ha i tankene at barna ikke skal ta skade av samlivsbruddet, noe ingen foreldre ønsker at skal skje. Og slikt tar tid, sier samlivsrådgiveren:

– I dag er vi så vant med å få løsninger på løpende bånd og forventer derfor at samlivsbrudd skal forsones raskt. Men å komme forbi noe slikt, og gjerne om man er den parten som ikke ønsket bruddet, da er det vanskelig. For dem kan det være godt med en samtalepartner. Så for å få til et samarbeid foreldre imellom, må det jobbes på to plan; først med de voksne, så med barna. Jo mer foreldre er enige om når det gjelder barna sine, jo lettere blir det for barna.

Skal det være likt?

Bør det være samme regler for mediebruk på tvers av hjemmene? Det behøver ikke være samme regler på absolutt alt, sier Vennesland. Hun bruker et eksempel – at det er av mindre betydning om far vasker så ofte som mor, eller om barna må dusje like ofte hos mor som hos far. Men noen rammer bør det være, mener hun:

– Det som er bekymringsfylt er dersom barna slippes løs og får lov til å gjøre akkurat det de vil. Så det er jo ikke heldig når det ikke finnes regler innenfor det folk flest oppfatter som naturlige grenser for god oppvekst. En slik ramme er viktig å opprettholde på tvers av hjemmene.

Samlivsrådgiveren anerkjenner at omtrent alle barn i dag har mobil eller PC. Og de fleste spiller helt fra de er små. Så det gjelder å sette gode rammer og grenser, men ikke til enhver pris, sier Vennesland:

– Noen foreldre er tydelige på grenser, for eksempel når det gjelder tid og at barna bare får spille en time per dag. Men å begynne å diskutere dette med en fraskilt forelder, som har mengder å utsette på den andre. Det nytter ikke. Og da blir det galt dersom barn opplever at far og mor krangler om dem.

– Dette er noe av det verste barn kan oppleve. Mor og far kan godt være forskjellige, og mange blir jo skilt av den grunn, dette har barn forståelse for. Men dersom foreldrene krangler om dem, det tåler barn dårlig. Så å krangle om leggetid, ukelønn eller hva barna skal spille – det er ikke godt for barn å få innsyn i denne type konflikter.

Strengt her, men ikke der

Ulike grenser på tvers av hjemmene kan være forvirrende dersom reglene er vidt forskjellige, sier samlivsrådgiver. Men hun mener at barna kan tåle mye, innenfor gitte rammer. Barn venner seg nemlig til mye mer enn det foreldre tror. Som regel er det nemlig de voksne som sliter mest med disse tingene. I tillegg er det mange som ønsker å ha førsterett når det gjelder å vite om barnets beste, sier hun:

– Mange foreldre burde være mer avslappet til at den andre parten er ulik. Jeg tror det blir mye verre dersom de krangler om absolutt alt, enn dersom de lar noen ting ligge. Hvis den ene bare serverer dårlig mat og pølser til barna, så er det helt greit, barn tåler dette. Men barn tåler ikke å bli brukt som kranglefaktor mellom foreldre. Enighet for barn er det beste for barn.

Så hvordan kommer man til enighet om de tingene som virkelig gjelder? Hemmeligheten er å snakke sammen, sier Vennesland. Foreldre kan ta initiativ til dette uten å begynne å kjefte eller stikke i den andre. Man må også forstå at man er ulike som foreldre for å få dette til, sier hun:

– Kan man snakke på denne måten, ja da kan man komme frem til enkle løsninger der man ikke fører egne holdninger gjennom barna. Velg noen få områder som du tror er viktigst for barnet, og unngå detaljkonflikter som ikke er av betydning. Og hva slags momenter er viktig for barn? Jo, når det opplever seg urettferdig behandlet. I tillegg, når de føler at de ikke er elsket av mor og far, noe de opplever når det krangles om dem. Så velg og ta opp de få tingene som er viktigst i en samtale med den andre parten. Det felles målet er jo at barna skal ha det best mulig.

Avslutningsvis skryter samlivsrådgiveren av dagens foreldregenerasjon. Hun mener at foreldre i dag aldri har vært flinkere, noe som ytres fra mange hold. Dette bunner blant annet ut i at farsrollen har vokst mye på de siste årene, mener Vennesland. Nå kjemper også mange fedre om å være foreldre og vil oppdra barna på en god måte. Selv med skilsmissestatistikken, så jobber de fleste skilte par veldig godt sammen i dag.