Skjermdump fra brukhue.com

Bruk Hue er Norges største skoleturné mot nettmobbing, og er utarbeidet av Telenor, Medietilsynet, Røde Kors ved Kors på halsen og Barnevakten. Målet er å forebygge nettmobbing ved å engasjere og bevisstgjøre barn, unge og voksne om nettvett.

Bekjemper digital mobbing

Gjennom skoleturneen reiser vi rundt til ungdomsskoler (8.-10. trinn) og barneskoler (6. og 7. trinn) i hele Norge med Bruk Hue-foredraget. Her går vi rett inn i barn og unges netthverdag med konkrete eksempler og praktiske råd for å komme den digitale mobbingen til livs. Målet vårt er å bekjempe digital mobbing blant barn og unge. Gjennom Bruk Hue ønsker vi å bidra til refleksjon og at barn og unge tar gode valg og utvikler gode holdninger. Samlingene er dialogbaserte og film er ett av virkemidlene.

Siden starten i 2009 har Bruk Hue-turneen hatt over 1000 skolebesøk og snakket med 250 000 barn og 50 000 foreldre om digital mobbing og nettvett.

Vi vet at Bruk Hue nytter

  • Seks av ti elever mener Bruk Hue gjør det lettere å si i fra om nettmobbing
  • Ni av ti foreldre vil snakke om nettmobbing i familien etter å ha hørt Bruk Hue
  • 75 prosent av lærerne mente at Bruk Hue gjorde dem bedre i stand til å håndtere nettmobbing

«Ville bare takke for et fantastisk foredrag i går kveld. Det var VELDIG lærerikt, og ga oss foreldre en liten oppvekker…. Poden hadde også bare positivt å si om deres foredrag tidligere på dagen. Fortsett den gode jobben dere gjør!»
   Pappa, Hordaland

Mer informasjon

Gode råd og ressurser, oppdatert turnéliste med mer finner du på Bruk Hues nettside.
Dersom du ønsker besøk til din skole eller vil ha mer informasjon, ta gjerne kontakt.

Gå til Bruk Hue

Samarbeidspartnere