Gamingkveld Ung på nett

Temakveld om ungdom og gaming

En stor andel av ungdom gamer. Og selv om dataspill er til stor glede for mange unge, kan spillingen også bli en kilde til konflikt og bekymring i mange hjem. Når er spillingen blitt et problem? Hvordan skape sunne rammer for spillingen? Og hva kan være positivt med dataspill?

Opplegget er tilgjengelig både som fysisk og digitalt foredrag.

Foredraget Gaming til bekymring og begeistring! er utviklet i samarbeid mellom Barnevakten og Blå Kors og er helt nytt i år. Målgruppen er alle foreldre i ungdomskolen med ungdom som spiller dataspill, samt lærere, bibliotekarer, ungdomsarbeidere og andre som jobber med unge.

I dette foredraget får du nyttig kunnskap og praktiske råd slik at du får verktøy til å engasjere deg i ungdommens spilling. Vi deler også fakta og tall om unge og gaming, og vi legger opp til dialog og spørsmål-svar.

Temakvelden Gaming til bekymring og begeistring kan bestilles både fysisk og digitalt.

Tema i foredraget:

  • Hva er positivt med dataspill og hva kan være utfordrende?
  • Smarte valg og gode rammer for unge som gamer.
  • Tips og praktiske råd for å engasjere deg i ungdommens spilling.
  • Mulighet for dialog og spørsmål.

Ønsker dere foredraget digitalt? Les her

Gratis:
Denne temakvelden om gaming er en del av konseptet Ung på Nett, og alle læringsressurser, foredrag og opplegg i Ung på Nett er gratis for din skole. Gjennom støtte fra Udir, Bufdir og private givere får dere dekket utgiftene som ordinært er 5000 kroner + reise.

Bilder brukes under lisens fra Shutterstock.com.

Bestill foredrag


Lærerkurs (Upn)Kveldsskole (Upn)Gamingkveld (Upn)


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80