Digital oppstart 1.-3. trinn

Hvordan kan lærere og foreldre til de yngste skolebarna bidra til en god start og et godt samarbeid på nettvett-praten med barna? Svaret kan dere som foreldregruppe og kontaktlærere jobbe med i foredraget «Digital oppstart».

Opplegget er tilgjengelig både som fysisk og digitalt foredrag.

Digital oppstart er en temakveld om nettvett der vi har ekstra fokus på de gledene og utfordringene som barna opplever nå – og som venter i løpet årene gjennom grunnskolen. Her deltar lærerne og presenterer skolens digitale praksis for foreldrene, vi deler fakta og råd om barn og mediebruk, og foreldre deler sine tanker om grensesetting, skjermtid og hva et foreldresamarbeid om det digitale kan bety i praksis gjennom barneskolen.

(Foredragskonseptet er utarbeidet med støtte fra Kunnskapsdepartementet og testet ut i grunnskolene i Lier i 2019)

Ønsker dere foredraget digitalt? Les her

Se priser her

Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com.

Forespørsel om foredrag


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


Ja

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80