Digital oppstart 1.-3. trinn

Hvordan kan lærere og foreldre til de yngste skolebarna bidra til en god start og et godt samarbeid på nettvett-praten med barna? Svaret kan dere som foreldregruppe og kontaktlærere jobbe med i foredraget «Digital oppstart».

Digital oppstart er en temakveld om nettvett der vi har ekstra fokus på de gledene og utfordringene som barna opplever nå – og som venter i løpet årene gjennom grunnskolen. Her deltar lærerne og presenterer skolens digitale praksis for foreldrene, vi deler fakta og råd om barn og mediebruk, og foreldre deler sine tanker om grensesetting, skjermtid og hva et foreldresamarbeid om det digitale kan bety i praksis gjennom barneskolen.

(Foredragskonseptet er utarbeidet med støtte fra Kunnskapsdepartementet og testet ut i grunnskolene i Lier 2019)

Ønsker dere foredraget digitalt? Les her

Pris:
Kr. 5.000 totalt + reise
(Kr. 2.800 i honorar til foredragsholder og Kr. 2.200 i seminarandel til Barnevakten.I tillegg kommer reisegodtgjørelse.)

 

Gå tilbake til landingsside for skolebesøk

Bestill foredrag


Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


Ja

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80