Webinar: Nettvett på småtrinnet

NY LÆRINGSRESSURS: Hvordan gi elever med autisme, ADHD og Tourettes syndrom god opplæring i nettvett i småtrinnet?

 • Gratis webinar for alle.
 • Torsdag 25. november kl 14:15–15:00
 • Påmelding

25. november lanseres en ny digital læringsressurs om nettvett, digital dømmekraft og livsmestring på nett i serien Gøy på nett fra Barnevakten. Den er laget for elever i 1. – 4.  trinn og har tilrettelegging for elever med autisme, ADHD, Tourettes syndrom.

Ressursen har samiske og engelske versjoner og egner seg både i helklasse, mindre grupper og for undervisning en til en.

Gjennom Gøy på nett skal barnet få:

 • Anerkjenne sine interesser for digitale medier.
 • Konkret læring og oversikt over enkle regler i nettvett.
 • Bruke reglene i ulike situasjoner og oppøve gode holdninger.
 • Hjelp til å reflektere over situasjoner og egne holdninger i møte med fremtidige digitale utfordringer.

Gøy på nett har eleven og elevens skjermbruk i fokus. Læreren har stor mulighet til å tilpasse læremiddelet til den enkelte elev, deres kognitive nivå, deres erfaringer med skjerm, medelevers skjermbruk og foreldrenes digitale praksis på hjemmebane.

Temaene i Gøy på nett fra 1. – 4. trinn:
 • Skjermtid
 • Aldersgrenser
 • Deling
 • Vennskap
 • Følelser
Flere nivåer

Gøy på nett er bygd opp ved at hvert tema har en sosial historie som illustrerer et dilemma og hva som kan være lurt å gjøre. Temaet er utvidet med ulike oppgaver, på ulike nivåer, slik at barnet kan jobbe variert med temaet med mål om en gradvis oppøvelse av digital dømmekraft. Ønsket er at eleven kan gå fra å se på nettvett som regler, til selv å være med og reflektere og anvende gode strategier gjennom egne holdninger og verdier.

Dette innebærer blant annet viktigheten av å gjenkjenne egne og andres følelser og kunne ta andres perspektiv i den digitale verden. Etter hvert som elevgruppen utvikler ferdigheter og holdninger, vil læreren kunne gjenta deler av undervisningen og tilpasse den til et høyere nivå. De enkleste oppgavene er visualisert slik at eleven ikke trenger å kunne lese og skrive.

Refleksjon kan gjennomføres ved å benytte seg av supplerende undervisningsmateriell som du finner i databasen for norske læringsressurser i nettvett.

Pedagogisk tilrettelegging

Gøy på nett er tilrettelagt med tanke på at en hel klasse skal sammen kunne tilegne seg digital dømmekraft og godt nettvett. Derfor er tekstene, bildene, ordene og framdriften i hvert tema utarbeidet for å også gi elever med nevroutviklingsforstyrrelser glede av undervisningen.

Læringsressursen er tilpasset elevgruppens behov for:

 • Visualisering
 • Konkretisering
 • Tydeliggjøring av egne og andres perspektiver
 • Hjelp til strategier
 • Repetisjon
 • Visuelle regler
 • Tilpassede oppgavenivå
 • Hjelp til refleksjon
 • Trygghet og mestring – økt innsikt i hva som er lurt å gjøre i ulike situasjoner
Meld deg på webinaret som er torsdag  25. november  kl 14:15–15:00

Webinaet er for pedagoger og andre som jobber med barn.

 • Hvordan kan du bruke ressursen?
 • Bruk av virkemiddelet “sosiale historier”.
 • Å være sosial på nett og kjenne igjen egne følelser.
 • Hva trenger lærere av forhåndskunnskaper?
Medvirkende i webinaret
 • Daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik.
 • Seniorrådgiver Siw Askheim fra Statped.
 • Manager digital learning Erlend Kobro fra Learnlab.
 • Seksjonsleder hos regionalt fagmiljø autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest, Unni Sagstad.
 • Faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen.

Når du har meldt deg på, får du tilsendt e-post med din billett og informasjon om hvordan du logger deg på etter bestilling, samt dagen før arrangementet.

Vi møtes på Zoom. Du kan logge deg inn i nettleseren eller laste ned Zoom-appen som gir noe bedre opplevelse. Som deltager er du ikke synlig for de andre deltagerne. Du har mulighet til å stille spørsmål underveis i kommentarfeltet.

Opptak av webinaret blir tilgjengelig for alle påmeldte i tre døgn etter arrangement.