Foto: Shutterstock. Bildet viser en kvinne hjemme som snakker mot en dataskjerm.

Digitale nettvettforedrag for foreldre i skoler og barnehager

BESTILL NÅ MED RABATT: Barnevakten hjelper deg å arrangere en digital temakveld for skolens eller barnehagens foreldre. Foreldrene deltar hjemmefra og det gis mulighet for innspill og spørsmål underveis.

DIGITAL TEMAKVELD: Vi setter opp et digitalt møte i Zoom for foreldrene i klassen/skolen/barnehagen. Du skal slippe å tenke på det tekniske, det ordner vi. Formell arrangør er for eksempel FAU, læreren, klassens foreldrekontakt eller rektor.

Eksempler på problemstillinger som vi tar opp:

  • Hva er gledene og utfordringene i barnas mediehverdag?
  • Hvordan involvere seg for å skape en positiv og trygg mediehverdag for barna?
  • Hvordan lære barna å ta smarte og gode valg på nett og i spill?
Fordeler ved digitale foredrag
  • Foreldrene får tips og råd om nettvett som de kan ta med seg videre til barna.
  • Ingen risiko for koronasmitte.
  • Skoler i distriktene sparer utgifter til foredragsholderens eventuelle lange reisevei eller overnatting.
  • Med digitale foredrag fra Barnevakten oppfyller skolen noe av kravet i Fagfornyelsen om godt samarbeid mellom skole og hjem og oppøving i digital dømmekraft. Forhåpentligvis kan foredraget også bidra til å redusere eventuelle konflikter mellom foreldrene på skolen eller mellom elevene. Det er ikke uvanlig at krangling om spill tas med videre inn i skolehverdagen.
Rabatter ved «Digital temakveld»
  • 500 kroner i rabatt hvis kvelden gjennomføres før sommerferien 2021.
  • Ytterligere 500 kroner i rabatt hvis skolen er medlem av Barnevakten. Innmelding her.
  • Maks rabatt er 1000 kr. Rabatten trekkes fra i seminarandelen.
Tips, råd og informasjon

Nettvett er blitt svært omfattende de siste årene, vi velger ut en del temaer som vi vet foreldre er opptatt av. I våre foredrag på Zoom vises ikke ansiktene til foreldrene, men foreldrene kan sende inn underveis. For eventuell samtale i plenum kan du forberede at foreldrene møtes på nettet etter vårt foredrag.

Foreldre er ofte ute etter konkrete og enkle råd. Barnevakten mener det er viktig også å være godt informert slik at den enkelte forelder selv kan finne løsninger som passer sine barn. Derfor deler vi også statistikk over barns mediebruk. Mange foreldre bekymrer seg kanskje for at barna skal dele nakenbilder som så kommer på avveie. Men hvor mange barn er det egentlig som sender nakenbilder? Kanskje foreldrenes frykt er overdrevet.

Kjenner du til temaer som foreldrene er spesielt opptatt av, kan du på forhånd be Barnevaktens foredragsholder rydde plass til å si noe om disse.

To kommentarer fra foreldre som deltok i våre foredrag:

Dette burde inn i læreplanen og gis til alle elever og foreldre!

Jeg syns hele foredraget var bra. Veldig nyttig. Lærte masse nytt.

Slik bestiller du

Fyll ut bestillingsskjemaet på denne siden og send inn.

Eller: Ring 53 00 95 30.

Eller: Send forespørsel på post@barnevakten.no.