Illustrasjon: Thomas Madsen

Oversikt over alle norske læringsressurser om nettvett

FOR PEDAGOGER: Barnevakten har samlet alle norske læringsressurser for digital dannelse slik at de er enkle å søke opp for skoler og barnehager. Portalen er foreløpig i betaversjon.

Den nye portalen er et nyttig verktøy for lærere som skal undervise om nettvett og digital dannelse. Portalen er gratis å bruke. Læreren krysser av for elevenes alderstrinn eller andre kriterier, og så søker portalen frem hvilke norske læringsressurser som finnes.

I skrivende stund ligger det en betaversjon ute, det er ofte en del bugs når man leger en portal, Barnevakten jobber med å fjerne disse samt legge over flere artikler.

Alt fra quiz til filmer

En læringsressurs kan bestå av flere deler, for eksempel Powerpoint-fremvisning, film, oppgaver til elevene, samtalespørsmål og lærerveiledning.

I portalen er det lenker til hvor den enkelte ressurs finnes hos organisasjonene eller leverandørene ute på nettet. De fleste ressursene er gratis å laste ned, men Barnevakten er åpen for å vise også ressurser som man må betale for, da gjør skolen i tilfelle avtale med den enkelte leverandør. Portalens oppgave er å hjelpe skolen til å finne passende ressurs.

Portalen viser altså i utgangspunktet kun lenker til hvor ressursene ligger andre steder på nettet, men det er også enkelte ressurser som kan lastes ned direkte i portalen, det gjelder for eksempel en del av Barnevaktens læringsressurser.

Barnevakten har også inngått samarbeid med Itslearning. Når læreren er innlogget i Itslearning, kan hun benytte enkelte læringsressurser om nettvett direkte, og dele for eksempel oppgaver med elever.

Fjerner utdaterte ressurser

I den nye nettvett-portalen fra Barnevakten er det lenker til de aller fleste norske læringsressurser innen digital dannelse og nettvett. Barnevakten har kun silt ut enkelte ressurser som tydelig er gått ut på dato i form eller innhold.

Barnevakten vil med jevne mellomrom gjennomgå alle ressurser i portalen og eventuelt fjerne det vi vurderer som utdatert. Et eksempel kan være faktaark for elever hvor man viser til forskning som er for gammel.

Blant fagfolk og organisasjoner som jobber med nettvett, kan det være noe forskjellige råd som gis og litt ulike innfallsvinkler. Barnevakten har ikke ansvar for ressursene det lenkes til. Eventuelle henvendelser om ressursene må rettes til den enkelte leverandør.

Eksempler på læringsressurser om nettvett

Her er noen eksempler på hva det lenkes til i portalen:

Du bestemmer – Frida & Felix lærer nettvett

Digitale aktiviteter i barnehagen

Confident Me

Medietilsynet – Aldersgrenser

Behov for å samle læringsressursene
Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

– Barnevakten har tradisjon for å peke på ressurser fra ulike aktører i Norge, for det er flere enn oss som jobber med nettvett. I forbindelse med fagfornyelsen, altså de nye læreplanene i skolen, så vi et behov for å samle læringsressursene på ett sted. Fagfornyelsen legger opp til at lærere i større grad enn før er fri til å velge ressurser og læringsmetoder, men det er ikke så lett å vite hva som finnes av undervisningsopplegg innenfor nettvett. Barnevakten ønsker at elevene i skolen skal få god undervisning i nettvett og derfor hjelper vi læreren å finne det som fungerer best i hver enkelt klasse, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik som er daglig leder i Barnevakten.

Barnevakten samarbeider med en rekke aktører for å fylle innholdet i portalen. Kunnskapsdepartementet har gitt økonomisk støtte til Barnevakten for å lage portalen.

Foto: Studio 1 fotografene
Rune H. Rasmussen, redaktør i Barnevakten.
Portalen er foreløpig i betaversjon

Det er Rune H. Rasmussen i Barnevakten som har ansvaret for å få på plass nye portalen.

– Barnevakten har i hovedsak to målgrupper, det er foreldre og pedagoger. Vi har laget en løsning der man lett kan bevege seg mellom våre to startsider, man velger på toppen av siden om man er forelder eller pedagog. Foreldresidene har vi hatt i mange år, det er flere millioner sidevisninger i året, noe som viser behovet for å få tips og råd om nettvett. Den nye pedagogportalen publiserte vi 1. oktober 2019, foreløpig i betaversjon. Vi har ikke bestemt offisiell lanseringsdato ennå, men det er mulig å ta en kikk allerede nå, forteller fagkonsulent Rune H. Rasmussen som også er Barnevaktens filmanmelder. Han oppfordrer fagmiljøene i Norge til å lage flere ressurser som pedagoger, og kanskje også foreldre, kan benytte når det gjelder å lære barna nettvett og digital dannelse.

Nettadressen er: barnevakten.no/skole/

Ved å inngå årlig skolemedlemskap med Barnevakten får alle lærerne på skolen regelmessig informasjon om hva som er nytt i portalen.