Foto: Shutterstock

Seminar om fagfornyelsen og digital dømmekraft

11. februar 2020 i Bergen: Velkommen til halvdagsseminar på den årlige europeiske Safer Internet Day. Tema: Gode nettvaner og forebygging av digital mobbing i skolen.  Kl 8.30–11.30.

Arrangører – Barnevakten i samarbeid med:

  • Mobbeombudet i Vestland
  • Utdanningsforbundet
  • Helse Bergen

Målgrupper

  • Lærere
  • Rektorer
  • Kommune og politikere
  • Helsesøstre
  • Foreldre

Påmelding kreves, se nederst.

Mål for seminaret er å gi ansatte i skolen hjelp til å ha god undervisning om digital dømmekraft.

Safer Internet Day

Halvdagsseminaret arrangeres på den årlige europeiske Safer Internet Day, tirsdag 11. februar, 8.30–11.30 på Litteraturhuset i Bergen.Logo Safer Internet Day 2020.

Program

8.30–9.00 
Dørene åpner. Kaffe og noe å bite i.

Foto: Studio 1 fotografene
Kjellaug Tonheim Tønnesen.

9.00–9.30 (30 min)
Digital barndom – muligheter og utfordringer i skole og hjem

Presentasjon av ny forskning om erfaringer og synspunkter som foreldre og lærere har om barn og digitale medier.  Av faglig leder i Barnevakten, Kjellaug Tonheim Tønnesen.

9.30 – 10.05 (35 min)
Digital dømmekraft i skolen – dette kreves av læreren fra høsten 2020.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

Fakta + gruppearbeid. Daglig leder i Barnevakten Leif Gunnar Vestbøstad Vik presenterer læringsmål og fokus i Fagfornyelsen om digital dømmekraft og digitalt medborgerskap.

10.15–10.45 (20 min)
Digital dømmekraft for sårbare elever.

Seksjonsleder Unni Sagstad i Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest innleder.

Unni Sagstad.

Leif Gunnar Vestbøstad Vik fra Barnevakten presenterer den nye læringsressursen «Gøy på nett» med fokus på barn med utviklingsforstyrrelser.

10.45–11.30 (45 min)
Snapchat og Tik Tok – en glede eller forbannelse for elevene?

Kent Træen.

Innledning fra avdelingsleder Kent Træen ved Nygårdslien skole. Han har bedt foreldre på barneskolen om å slette barnas Snapchat. Ungdommer som selv har Snapchat og bruker sosiale medier i sin hverdag deler sine erfaringer.

 

Mari-Kristine Morberg.

Mobbeombudet Mari-Kristine Morberg deler erfaringer om med sosiale medier – en glede og en forbannelse.  Kjellaug Tønnesen i Barnevakten presenterer fakta og begrunnelser for aldersgrensene og utfordrer til samtale om: Er de modne nok – og modne nok til hva?

11.30  
Slutt

Påmelding

Pris: 150 kroner. Påmelding og billetter via Litteraturhuset i Bergen.