DelRett: Opphavsrett i undervisning

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning. Veiledningstjenesten skal bidra til lett tilgjengelig og brukerrettet informasjon om opphavsrett.

Målgruppe:

Ansatte i grunnskolen og videregående opplæring

I denne ressursen finner du:

  • Spørsmål og svar
  • Tips og råd (medier, guider, fremgangsmåter)
  • Informasjonsfilmer

Hvem står bak?

DelRett er en veiledningstjeneste om opphavsrett og undervisning, utarbeidet i et samarbeid mellom Diku og Utdanningsdirektoratet. Svar er utarbeidet av advokatfirmaet Kluge.

Gå til ressurs: 

DelRett: Opphavsrett i undervisning