Hallo! Episode 6: Youtube

Hvordan kan man bruke Youtube på en tryggere og mer bevisst måte? Målgruppen er elever fra 4.-7. trinn. Det følger med oppgaveark til videre refleksjon.

Undervisningsvideo for barn om Youtube. Bildet viser programlederne med Youtube-logo bak.Hallo! Episode 6 handler om verdens største nettsted for opplastning, visning og deling av videoklipp.

Sammen med videoen følger et ark med arbeidsoppgaver til videre refleksjon og læring.

Elevene kan se videoen hjemme eller sammen på skolen, og deretter jobbe med oppgaver enten som diskusjon i grupper, eller med å skrive svarene hver for seg.

Målgruppe:

Elever fra 4.-7-trinn

I denne ressursen finner du:

 • Undervisningsvideo
 • Arbeidsoppgaver til videre refleksjon

Undervisningsvideo:

Nyttige ressurser:

Les mer på barnevakten.no:

Alt du bør vite om Youtube

Barn skremmes av Youtube

Tips Barnevakten om Youtube-kanaler som passer for barn

Youtube Hjelp:

Aldersbegrenset innhold på Youtube

Læringsmål:

I denne episoden er vi innom overordnet det av læreplanverket på følgende tema:

 • Kritisk tenkning
 • Etisk bevissthet
 • Skaperglede
 • Medvirkning

I denne episoden er vi innom følgende kompetansemål:

Norsk:

 • å kunne finne, vurdere og bruke digitale kilder i arbeid med tekst.
 • å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt.
 • å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.

Samfunnsfag:

 • å finne, behandle og navigere i digitale kilder, utøve digital kildekritikk og velge ut relevant informasjon.
 • å kunne kommunisere, samarbeide og skape digitale produkt og om å følge regler og normer for nettbasert kommunikasjon, personvern og opphavsrett.
 • å søke og velge informasjon selvstendig og til å vise god digital dømmekraft når en velger informasjon, bruker digitale ressurser og kommuniserer digitalt.

Naturfag:

 • å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.

Kroppsøving:

 • å kunne følgje regler for digital samhandling og personvern.

Musikk:

 • å følge regler for opphavsrett i møte med egen og andres musikk og utvise nettetikk i samhandling med andre.
 • å kunne utøve personvern og nettetikk i enkeltstående situasjoner til å kunne vise god dømmekraft og bidra til ansvarlig samhandling i musikalske fellesskap.

KRLE:

 • Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes.

Engelsk:

 • å opptre kritisk og reflektert i engelskspråklige digitale uttrykksformer og i kommunikasjon med andre.
 • å kunne samhandle med andre, skape tekster og tilegne seg kunnskap ved å innhente, utforske og kritisk vurdere informasjon fra ulike engelskspråklige kilder.

Hvem står bak?

Undervisningsserien Hallo! er produsert av Barnevakten våren 2020 med støtte fra Udir, Kirkerådet og Lotteritilsynet.

I denne episoden deltar Dan Ruben Aakre, Eilat Furnes og Fredrik Steinskog, alle fra Barnevakten.

It's Learning

Hallo! er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.