IKT-plan: Kommunikasjon, språk og tekst

Aktivitetene er knyttet opp til rammeplan og barns gryende digitale ferdigheter.

Målgruppe:

Barn i barnehage

I denne ressursen finner du:

  • Informasjon om fagområdet
  • Dagens fotograf (opplegg for å la barna prøve seg som fotograf)
  • Digital fortelling (opplegg for å lage fortelling med digitale medier)
  • Fargejakt med app (opplegg for å utrykke seg med digitale medier)
  • Språklek med interaktiv tavle
  • Finn praksiseksempler på IKT i praksis

Hvem står bak?

Utdanningsdirektoratet

Gå til ressurs: 

IKT-plan: Kommunikasjon, språk og tekst