IKT-plan: Kompetansepakke om digital dømmekraft

Støtte til å heve den digitale kompetansen blant ansatte i barnehagen.

Pakken inneholder fagstoff, aktiviteter med barn og refleksjonsoppgaver.

Målet med kompetansepakken er å gi ansatte i barnehager mulighet til å jobbe med egen digitale dømmekraft.

Målgruppe:

Ansatte i barnehage

I denne ressursen finner du:

  • Fagstoff
  • Aktiviteter med barn
  • Refleksjonsoppgaver

Bruk av kompetansepakken krever innlogging via Feide eller ved registrering av egen bruker.

Hvem står bak?

Utdanningsdirektoratet

Gå til ressurs: 

IKT-plan: Kompetansepakke om digital dømmekraft