Medietilsynet: Aldersgrenser

Informasjon om gjeldende system og lovverk om aldersgrenser på film, tv- og bestillingstjenester, sosiale medier og dataspill.

Målgruppe:

Ansatte og elever i barnehage og skole

I denne ressursen finner du informasjon om:

  • Bildeprogramloven (kino, DVD/Blu-Ray, tv, bestillingstjenester)
  • Regler for visning av film på skole, SFO og i barnehage
  • PEGI-systemet (aldersmerking av dataspill og apper)
  • Aldersgrenser på sosiale medier (personopplysningsloven)
  • Lover og forskrifter
  • Veiledere og undervisningsressurser

Hvem står bak?

Medietilsynet

Gå til ressurs: 

Medietilsynet: Aldersgrenser