Total kontroll

Et diskusjonsopplegg for skoler og foreldre med barn mellom 11 og 16 år. Målet er å diskutere grensene mellom barns rett til privatliv og ytringsfrihet versus voksnes ønske om beskyttelse og kontroll.

Vi vet at barns bruk av nett og mobil ofte er kilde til konflikt i hjemmet. Foreldre og andre voksne er i beste mening opptatt av å passe på og trygge barna, samtidig føler mange barn og unge seg kontrollert. Det er grensen mellom privatliv og beskyttelse som er tema for Total kontroll.

Hvordan balansere mellom beskyttelse på den ene siden, og ytringsfrihet, privatliv og retten til å uttrykke seg på den andre siden? Spørsmålene har ingen fasitsvar.

Opplegget kan brukes i en skoletime sammen med elevene, eller i tema- og foreldremøter. Det beste er om foreldre og barn kan være sammen og diskutere.

Målgruppe:

Foresatte og pedagoger til barn 6.-10. trinn

I denne ressursen finner du:

  • Dette trenger du til forberedelse og gjennomføring
  • Tema 1: GPS-sporing
  • Tema 2: Private meldinger
  • Tema 3: Skal vi være venner?
  • Tema 4: Sjekking av logger

Hvem står bak?

Medietilsynet

Gå til ressurs:

Medietilsynet: Total kontroll

It's Learning

Total kontroll er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.