Illustrasjon: Senter for IKT i Utdanningen

Superetterforskerne – kompetansepakke for barnehagen

Senter for IKT i utdanningen tilbyr en digital kompetansepakke for bruk av IKT i barnehagen, med materiale for både barna og personalet.

Superetterforskerne er utviklet for barn i alderen fire til ni år, med barnehagebarn som hovedmålgruppe. Kompetansepakken inneholder en rekke ressurser for både barn og barnehagepersonale:

En historie til opplesing sammen med barn

Lær bevisst mediebruk sammen med Emma og Lurifaks i en lærerik og morsom historie som kan leses sammen med barna.

En bildehistorie til gjenfortelling av historien

Denne kan brukes til repetisjon dersom man ikke rekker å lese hele historien på én gang, eller hvis man vil repetere historien ved en seinere anledning.

En veiledning til pedagogisk personale i barnehagen

Veilederen følger bokas kapitler med mange ulike forslag til aktiviteter, innspill, refleksjoner og samtaler med barna.

Spør barna!

Når hele historien om Superetterforskerne er fortalt, kan barna oppmuntres til gjenfortelling ved hjelp av «Spør barna» og bildehistorien. I Spør barna finner du spørsmål til barna som hjelper dem med å reflektere over historien og bevisst mediebruk.

En foreldrepresentasjon

Informasjon om Superetterforskerne, samt informasjon og refleksjonstema som kan brukes på foreldremøter.

Et diplom til nye Superetterforskere

Når barna har forstått innholdet, for eksempel gjennom å konkretisere den, er det tid for diplom og en oppmuntring om å bruke alt det de nå har lært.

Du kan lese mer om kompetansepakken og laste alle ressursene ned her: Superetterforskerne

Vis Ressurser