Deler ut 15 gratis skoletimer om selvfølelse

Normal pris er 5000 kroner, men i november 2020 er det gratis!

Vi har nå klare to foredragsholdere på Vestlandet og Østlandet som vil holde 15 «Confident Me»-foredrag for elever. Disse skoletimene er gratis for skoler som er medlem i Barnevakten. Tilbudet varer ut november. Førstemann til mølla.

Medier og venner påvirker selvfølelsen. Confident Me er et undervisningsopplegg for 6., 7., 8. og 9. trinn som hjelper elevene til å bedre selvfølelsen gjennom økt bevissthet om hvordan mediene påvirker dem.

Gjennom denne skoletimen lærer elevene:

  • Strategier mot utseendepress.
  • Å unngå å sammenligne seg selv med andre.
  • Å utfordre de etablerte kroppsidealene.
  • Å bygge tillit til egen kropp.
  • Å avsløre og tolke reklame.
  • Å bli bevisst hvordan en selv påvirker andre i sosiale medier.

NB: To timer gratis per skole. Dersom din skole ønsker at vi underviser i flere klasser, koster det kr 1000 pr time.

Send bestilling til post@barnevakten.no

Skolen kan bli medlem av Barnevakten her.