Foto: UngHjelp

Unge deler sine psykiske utfordringer på nettet

Når unge sliter psykisk, er det til hjelp å lese om andre som har det på samme måte.

UngHjelp hjelper barn og unge mellom 12 og 25 år som sliter psykisk. Organisasjonen driftes og styres av frivillige som bruker nettet aktivt i sitt arbeid.

Deler historier på nettet

På nettsidene til Unghelp deler barn og unge sine historier.

Ei jente på 16 år forteller at hun først ikke forsto at hun ble mobbet.

Ei jente på 14 år forteller at hun støttet sin venninne, men ble beskyldt for å mobbe.

Ved hjelp av nettsidene vil andre som sliter psykisk, se at de ikke er alene, og det vil gjøre det lettere for dem å ta kontakt med noen for å få hjelp.

Chattetjeneste for dem som sliter psykisk

unghjelp.no tilbyr også en chattetjeneste flere dager i uken, der forteller barn og unge sine historier til frivillige som jobber i Unghjelp, de frivillige har selv vært gjennom ulike livserfaringer eller har hatt psykiske lidelser. De som velger å chatte, møter altså voksne som har opplevd noe lignende som dem selv, og ikke profesjonelle psykologer eller helsepersonell. Hver uke er det 250 unge som benytter tjenesten.

Annika Mihalyi i Unghjelp forteller at mange tar kontakt fordi de er ensomme. Eller så ønsker de å ta opp spørsmål som oppleves som tabu, det handler ofte om kjærlighet og seksualitet, eller om sykdommer som de selv har eller som en venn eller et familiemedlem har.

– De tar også opp temaer som død eller vanskelige livssituasjoner. Eller så har de konkrete spørsmål om noe de lurer på, det kan for eksempel handle om lover og regler og konsekvenser av disse. Flere av de som har chattet med oss, sier at de er mer komfortable med å snakke med noen som har opplevd noe lignende selv og at det er lettere snakke med noen på nettet, sier Annika Mihalyi.

Viktig at noen lytter

– De litt eldre ungdommene har større evne til å reflektere over livssituasjoner og handlinger, de søker gjerne noen som kan å stå i det vanskelige sammen med dem uten fordommer og avvisning. Denne gruppen unge har gjerne erfaringer som har vært til skade for deres psykiske helse og er derfor svært sårbare og sensitive. Det kan handle om mobbing, psykiske lidelser, somatiske diagnoser, tap av en nærstående, «generasjon prestasjon» eller lignende, forteller Annika Mihalyi videre.

Mihalyi har med sin frivillige tjeneste lært hvor viktig det er å ta imot ethvert menneske uavhengig utfordringer og utgangspunkt.

– Å være en trygg voksen, som lytter framfor å dømme, kan gi den unge et godt møte, og det kan være starten på å tørre å snakke om det vanskelige også utenfor vår chattetjeneste og dermed etter hvert også få eventuell hjelp.

En vanlig tilbakemelding er at det kan være til stor hjelp bare at noen er til stede for å lytte.

Åpenhet om psykisk helse

Foto: Privat
Kathrine Kvinnsland, en av grunnleggerne og tidligere frivillig i UngHjelp.

En av grunnleggerne og tidligere frivillig i organisasjonen, Kathrine Kvinnsland, reiser nå mye rundt på skoler og folkehøyskoler og holder foredrag og seminarer for å sette fokus på psykisk helse og åpenhet. Hun holder også foredrag om sosiale medier og dens påvirkning på unges psykiske helse.

– Jeg får både spørsmål og historier når jeg reiser rundt. Det er mye forskjellig, så det er vanskelig å generalisere. Likevel er det enkelte temaer som går igjen, for eksempel at mange føler seg alene om sine problemer. Enkelte syns det har blitt lettere å finne andre med lignende problemer over nettet, via blogger eller sosiale medier som Instagram. De jeg har snakket med, har sagt at de syns dette er positivt. Da føler de seg ikke så alene lenger, forklarer Kvinnsland og fortsetter:

– En annen ting jeg har lagt merke til, når jeg snakker om sosiale medier og hvordan de kan påvirke oss psykisk, er at mange kommenterer at «det er de voksne som er verst». De legger ut alt, har ikke nettvett og viser et liv som kun er perfekt. Dette mener mange er med på å skape et uoppnåelig virkelighetsbilde som gjør at flere føler at de ikke strekker til. Generelt forteller flere at det er mye press på å prestere på sosiale medier. Man sammenligner hvor mange likes og kommentarer man får for eksempel.

Gode relasjoner er viktigst

Foreldre kan forebygge ved å holde en åpen og god tone med barna og ved å være positiv nysgjerrig til barnas hverdag. Forhåpentligvis vil da barna snakke med foreldrene dersom det dukker opp psykiske utfordringer. Men selv om relasjonene er gode, kan det være at barna ikke vil snakke med foreldrene. Da er det viktig at barna, før de fikk psykiske utfordringer, har blitt informert om hvilke muligheter som finnes på nettet for samtale, i tillegg til muligheten for å gå til helsesøster.

Hvorfor er det noen ganger vanskelig for unge å snakke med foreldrene? En av de frivillige i Unghjelp sier det på denne måten:

«Jeg syns det var og er vanskelig å snakke med foreldrene mine, fordi jeg føler at de ikke forstår. De gangene jeg har fortalt dem hvordan jeg har det, så har jeg bare fått høre «men du smiler jo, så det kan jo ikke være så ille».»

Unghjelp forklarer også at barn og unge gjerne vil være lojale mot foreldrene. Det kan være vanskelig for barnet å fortelle foreldrene at de ikke gjør nok for barnet. Mange unge kan også ha redsel for å få kjeft. Eller så er de redd for at foreldrene skal bagatellisere saken.

Flere muligheter til å snakke med noen

Psykologiforeningen har laget en liste over organisasjoner man kan ringe til ved spørsmål om psykiske problemer.

For barn og unge:

Telefon: Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321. Eller send melding via nettsidene til  korspahalsen.no eller Mental Helses  sidetmedord.no

Spørsmål knyttet til seksualitet: Ungdomstelefonen 400 00 777 eller ungdomstelefonen.no

Psykologiforeningen viser enda flere muligheter, se her.

helsenorge.no viser til mange muligheter for samtaler. Det gjelder incest, selvskading, selvmord, spiseforstyrrelser, voldtekt, tvangsekteskap, rus, vold, kriminalitet, barns rettigheter, omsorgssvikt, mobbing og annet. Les mer her

Vi nevner to av tilbudene her:

Alarmtelefonen for barn og unge
Telefon: 116 111
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
SMS: 417 16 111
Epost: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. Alarmtelefon er åpen 15:00 -08:00. Åpent hele dagen i helger og helligdager.

For voksne:

Bekymringstelefonen – Voksne for Barn
Telefon: 810 03 940
Voksne for Barns Bekymringstjeneste er en rådgivningstjeneste for voksne som har spørsmål eller bekymring om barn og unge.

 

Hovedfoto: UngHjelp. Bildet viser noen av de frivillige i unghjelp.no som har chattetjeneste for unge som sliter psykisk.

Vis Ressurser