Søk etter læringsressurs

Velg alder
Velg tema
Velg målgruppe

Gøy på nett: 5.-7.-trinn

Undervisningsopplegg for samtaler om nett- og databruk, tilpasset til bruk for barn og unge med en utviklingsforstyrrelse (UF).

Publisert

Vær smart, ta gode valg

Informasjons- og oppgavehefte for barn i mellomtrinnet. Mange illustrasjoner.

Publisert