Skolebesøk

Barnevakten har skreddersydde opplegg for både elever og foreldre. Vi besøker årlig over 400 barne- og ungdomsskoler, og møter om lag 70 000 elever, foreldre og lærere.

Foreldrekveld i barnehagen

Med våre dialogbaserte foredrag ønsker vi å være en ressurs som setter temaet småbarn og skjermbruk på agendaen for foreldre og ansatte i barnehagen.

Konferanser/fagdager

Barnevakten har opparbeidet seg en unik erfaringsbasert kompetanse. Denne innsikten, samt relevante fakta og forskning, deler vi gjerne på fagdager og konferanser.

Digital temakveld

Ønsker du å samle foreldrene på din skole til et digitalt møte med nettvett som tema? Vi hjelper deg.

Confident Me

Jobber du i skolen? Prøv vårt nye undervisningsprogram som bevisstgjør elevene på kroppsbilde og selvfølelse.

Invitasjonsmaler

Ved besøk av Barnevakten på skolen eller i barnehagen er det viktig med tidlig og god informasjon ut til målgruppen. Vi hjelper dere gjerne med dette.

Evaluering

For at våre skolebesøk og temakvelder skal oppleves mest mulig relevant og nyttig, ønsker vi tilbakemelding på hvordan du opplevde et besøk av Barnevakten.