Hvordan bruke søkefunksjonen?

  • Velg ønsket alder, målgruppe og tema.
  • Ved valgt tema vil du finne de ressursene som har dette temaet som hovedfokus.
  • Merk at temaet Generelt nettvett inneholder ressurser som tar opp et bredt utvalg av tema. Vi anbefaler at du ser gjennom ressursene under dette temaet, ettersom disse kan ha relevant innhold som ikke kommer med i søkeresultatet for mer spesifikke temasøk.
  • Ressursene er sortert etter publiseringsdato.
  • Databasen oppdateres jevnlig. Utdaterte ressurser blir fjernet. 
Illustrasjon: Thomas Madsen