Kan elever og lærere være venner i sosiale medier?

9 av 10 lærere mener at de ikke bør være venner med elever i sosiale medier, ifølge Barnevaktens uformelle undersøkelse. Elevkontakt på sosiale medier kan også utfordre elevenes personvern forteller Datatilsynet og Skolenes Landsforbund.

Publisert

Bør lærere være forsiktige med robotbilder?

Elevene kan gå delefella hvis de lager bilder med kunstig intelligens. Men på læringsplattformen som kun skolen har adgang til, er det lov å vise slike bilder.

Publisert

Confident Me

Prøv Confident Me på din skole. En skoletime som hjelper elevene til å bedre selvfølelsen gjennom økt bevissthet om mediepåvirkning.

Publisert

Vanlig at elevene ikke får bruke telefon på skolen

Barnevakten får nå og da spørsmål om mobilbruk i skolen, fra foreldre og FAU, om hva som fungerer eller ikke. Ballen ble denne gangen sendt videre til en stor gruppe lærere på Facebook.

Publisert

Forskning

Én elev i hver klasse blir digitalt mobbet på ungdomsskolen

I det første året på ungdomsskolen blir én elev i hver klasse mobbet digitalt av medelever. Eller mer presist: 3,3 prosent i 7. trinn, i gjennomsnitt. I tillegg kommer ikke-digital mobbing på skolen eller mobbing utenfor skolesammenheng.

Publisert

Barn i Norge er storfornøyd med livet

Til tross for over ett år med pandemi og restriksjoner tegner Ungdata Junior-undersøkelsen fra oktober 2021 et positivt bilde av barn og unges oppvekstsvilkår. Flertallet av barna oppgir å ha gode liv, et godt selvbilde, skoletrivsel og god relasjon til venner og foreldre. Fritiden preges av idrett og aktiv skjermbruk.

Publisert

Ressurser

Hvordan sette opp Ipad og Iphone for barn

Foreldre kan gjøre Ipad og Iphone tryggere for barn ved å velge gode innstillinger. Det kan hindre at barn kjøper innhold uten foreldres tillatelse, laster ned uegnede apper og spill og besøker nettsider som de ikke skal.  Men helt vanntett er ikke systemet.

Publisert

Relaterte artikler

Gi elevene dine digital trivsel gjennom konseptet Ung på nett

Ung på nett engasjerer elever, lærere og foreldre for å sammen jobbe for digital trivsel. Gjennom kveldsskole for elever og deres foreldre, kurs for lærere og tilrettelagte læringsressurser i nettvett vil dette være en god måte for ungdomsskoler å sette digital kompetanse og digital dømmekraft i et helhetlig system. I en oppstartsperiode fram til utgangen av 2024 er det gratis for skolene å få veiledning og foredragsholdere til sin skole.

Publisert

Apper for å lære norsk

Øk ordforråd, lær det norske alfabetet og øv på lesing med disse appene som passer for minoritetsspråklige elever og andre barn som trenger språktrening.

Publisert