Medietilsynet: Bad News-spillet

Foto: Skjermdump fra Medietilsynet

Lær mer om falske nyheter ved hjelp av dataspill.

Gjennom dette spillet får elevene innsikt i de ulike teknikkene og metodene som blir brukt av de som sprer falske nyheter. Dette bygger opp evnen til å gjenkjenne mekanismene tilknyttet falske nyheter.

Spillet er gratis og kan brukes av alle. Spillet er utviklet i et samarbeid mellom en nederlandsk organisasjon som jobber mot spredning av desinformasjon (DROG) og forskere ved University of Cambridge i Storbritannia. Målgruppen er ungdom fra 14 år. Spillet har norsk tekst.

Målgruppe:

Elever i ungdomsskolen (9. – 10. trinn) og videregående skole

I denne ressursen finner du:

  • Lærerveiledning (trykk her)
  • Interaktivt dataspill

Hvem står bak?

Medietilsynet (oversettelse av spillet til norsk), DROG og University of Cambridge.

Gå til ressurs: 

Bad News