Foto: Shutterstock.com

Skolebesøk

Har dere planer om å snakke om nettvett med elever, lærere og i foreldreguppen? Vi kommer gjerne til din skole! Fysisk eller digitalt.

Foreldrekveld i barnehagen

OGSÅ DIGITALE FOREDRAG: Med våre dialogbaserte foredrag ønsker vi å være en ressurs som setter temaet småbarn og skjermbruk på agendaen for foreldre og ansatte i barnehagen.

Konferanser/fagdager

Lærere og andre fagfolk som jobber med barn har behov for kunnskap om barn og mediebruk og reflektere rundt hvordan barn oppøver digital dømmekraft og hvordan vi som voksne setter gode rammer rundt barnas nettbruk. Dette kan vi bira med inn i ditt fagmiljø, der vi også deler av vår erfaringsbaserte kompetanse.

Digital temakveld

BESTILL NÅ MED RABATT: Ønsker du å samle foreldrene på din skole til en digital temakveld om barn og mediebruk? Barnevakten hjelper deg å samle skolens eller barnehagens foreldre på kveldstid. Foreldrene sitter hjemme og følger vårt foredrag på skjermen og kan sende inn spørsmål underveis.

Confident Me

Jobber du i skolen? Prøv læringsressurs som bevisstgjør elevene på kroppsbilde og selvfølelse.

Invitasjonsmaler

Ved besøk av Barnevakten på skolen eller i barnehagen er det viktig med tidlig og god informasjon ut til målgruppen. Vi hjelper dere gjerne med dette.

Evaluering

For at våre skolebesøk og temakvelder skal oppleves mest mulig relevant og nyttig, ønsker vi tilbakemelding på hvordan du opplevde et besøk av Barnevakten.