Foto: Shutterstock.com

Foredrag: Barnehage

OGSÅ DIGITALE FOREDRAG: Med våre dialogbaserte foredrag ønsker vi å være en ressurs som setter temaet småbarn og skjermbruk på agendaen for foreldre og ansatte i barnehagen.

Foredrag: Skole

Har dere planer om å snakke om nettvett med elever, lærere og i foreldregruppen? Vi kommer gjerne til din skole! Fysisk eller digitalt.

Foredrag: Lærere og andre fagfolk

Barnevakten kan bidra inn i ditt fagmiljø med formidling av oppdatert kunnskap og forskning etter mange år i felten. NYHET: Vi tilbyr et nytt og aktuelt lærerkurs fra høsten 2021.

Invitasjonsmaler

Ved besøk av Barnevakten på skolen eller i barnehagen er det viktig med tidlig og god informasjon ut til målgruppen. Vi hjelper dere gjerne med dette.

Evaluering

For at våre skolebesøk og temakvelder skal oppleves mest mulig relevant og nyttig, ønsker vi tilbakemelding på hvordan du opplevde et besøk av Barnevakten.