Blå Kors: Snakkekort om gaming og sosiale medier

Snakkekort til barn, unge, foreldre og fagpersoner. Basert på temaer som gaming, sosiale medier, mobbing og mer. Kan brukes på mobil og storskjerm.

Foto: skjermdump fra Blå Kors

Blå Kors har utviklet fysiske og digitale snakkekort som tar for seg gaming, mobbing, sosiale medier og andre temaer.

Snakkekortene skal være et bidrag for å få engasjerende samtaler med barn, ungdom, foreldre og fagpersoner.

Målet med kortene er å styrke livsmestring og psykisk helse, samt å forebygge problematisk bruk av rusmidler og spill. Kortene kan brukes på mobiltelefon og på storskjerm.

Målgruppe:

Barn og unge på mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående, samt fagpersoner og foreldre.

I denne ressursen finner du:

  • Fysiske og digitale snakkekort
  • En veileder for bruk av kortene

Hvem står bak?

Blå Kors

Gå til ressurs: 

Blå Kors: Snakkekort