Bruk Hue

Et interaktivt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett.

Foto: Bruk Hue

Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett.Det består av interaktive historier som elevene blir kjent med hjemme, og en undervisningsdel basert på klassens svar til felles gjennomgang i klasserommet.

Målet er å forebygge digital mobbing ved å engasjere og bevisstgjøre elever, orientere om de juridiske og emosjonelle konsekvensene av digital mobbing, samt å skape mot så elevene selv ta en aktiv rolle dersom de opplever eller observerer mobbing.

Programmet har også mål om å øke elevers nettvett gjennom å løfte fram ulike dilemmaer dagens unge kan møte, peke på hva som er lov og ikke lov, smart og ikke smart, samt å skape refleksjon og diskusjon i klasserommet.

Opplegget er gratis.

Målgruppe:

Elever 3.-10. trinn og i videregående skole, og foresatte

I denne ressursen finner du: 

  • To interaktive undervisningsmoduler; ett for 3.-7. trinn («Sladrehank») og ett for ungdoms- og videregående trinn («Hvem ødela livet til Klara?»).
  • To opplegg for foresatte; et lærerstyrt foreldremøte basert på innholdet i BRUK HUE for skolen, samt filmen «Game over» med tilhørende refleksjonsspørsmål for samtale med barna hjemme.
  • Et verktøy for deg som jobber i frivilligheten og ønsker å forebygge nettmobbing og utenforskap på barnas fritidsarenaer.

Hvem står bak?

Bruk Hue er utviklet av Telenor og Røde Kors.

Gå til ressurs: 

Bruk Hue