Bruk Hue

Et interaktivt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett.

Foto: Bruk Hue

Målet med Bruk Hue er å forebygge digital mobbing ved å engasjere og bevisstgjøre elever, orientere om de juridiske og emosjonelle konsekvensene av digital mobbing, samt å skape mot så elevene selv ta en aktiv rolle dersom de opplever eller observerer mobbing.

Programmet har også mål om å øke elevers nettvett gjennom å løfte fram ulike dilemmaer dagens unge kan møte, peke på hva som er lov og ikke lov, smart og ikke smart, samt å skape refleksjon og diskusjon i klasserommet.

Målgruppe:

Elever 5.-10. trinn

I denne ressursen finner du en lærerportal med:

  • Undervisningsslider
  • Undervisningsnotater
  • Interaktive filmer

Undervisningsopplegget er utformet som filmer elevene kan se hjemme på egne mobiler, hvor elevene selv kan ta valg på vegne av karakterene i den fiktive historien. På den måten vil elevene kunne se konsekvensene av egne valg, og kjenne på følelsen av å mobbe og å bli mobbet. Underveis vil de også få spørsmål der de blir nødt til å ta stilling til typiske utfordringer knyttet til å være på̊ nett; for eksempel hatmeldinger, spredning av nakenbilder og utestengning.

Bruk av Bruk Hue krever at lærer oppretter egen bruker. Som bruker får man tilgang til en lenke sammen med en kode som man sender ut til elevene, som så kan gjennomføre opplegget.

Hvem står bak?

Bruk Hue er drevet av Telenor i samarbeid med Røde Kors sin samtaletjeneste Kors på halsen.

Gå til ressurs: 

Bruk Hue