Bufdir: foreldretest om barnas nettbruk

Bufdir har lansert en ny test der foreldre kan sjekke sine kunnskaper og lære mer om hvordan de kan hjelpe barna på nett. Testen finner du her.

Bilde gjengitt med tillatelse fra Bufdir

Foreldrehverdag/Bufdir har i den anledning lansert en test der foreldre kan sjekke sine kunnskaper og lære mer om hvordan de kan hjelpe barna på nett.

I testen går man gjennom ni spørsmål som har ulike svaralternativer, og blir så angitt en foreldrestil til slutt. Målet med testen er å bidra til at foreldre blir mer bevisste på sin egen og barnas nettbruk, og kan tenke over hvordan den digitale hverdagen kan bli tryggere.

Testen passer best for foreldre til barn fra 5–6 år og opp til ungdomsskolealder, men kan også gi grunnlag for refleksjon for andre aldersgrupper.

Målgruppe:

Foreldre til barn i barne- og ungdomskole.

I denne ressursen finner du:

  • 9 spørsmål med ulike svaralternativer.

Eksempler på temaer:

  • Skjermtid
  • Personvern
  • Bildedeling
  • Rett til privatliv

Hvem står bak?

Foreldrehverdag/Bufdir

Gå til ressurs: 

Foreldretest