Confident Me

Et gratis forskningsbasert program som hjelper elevene til å bedre selvfølelsen gjennom økt bevissthet om mediepåvirkning.

Målgruppe:

Ansatte og elever i (6.) 7.- 9. trinn

Læringsmål:

  • Forstå konseptet om kroppsideal og hvor presset om å oppnå det kommer fra.
  • Bygge medieforståelse, og utforske hvordan bilder og budskap fra tradisjonelle og sosiale medier ofte manipulerer sannheten.
  • Utvikle strategier for å motstå utseendepress, unngå å sammenligne seg selv med andre, utfordre etablerte kroppsidealer og bygge tillit til egen kropp.

Confident Me kan brukes på tre ulike måter:

  • Alle pedagoger kan gratis laste ned programmet og bruke det selvstendig.
  • Barnevakten kan komme til din skole og holde gratis lærerkurs med fokus på sosiale medier og mediepåvirkning og hvordan du kan bruke Confident Me.
  • Barnevakten kan holde opplegget for elever på din skole (medfører kostnad som Barnevaktens øvrige foredrag).

Skoleprogrammet er forskningsbasert og bygger på innholdet i Dove Self-Esteem Project.

Hvem står bak?

Confident Me tilbys til skoler i Norge av Dove i samarbeid med Barnevakten. Innholdet er tilpasset til norske elever av Barnevakten. Du finner mer informasjon om programmet her.

Gå til ressurs