Confident Me

Et gratis og enkelt forskningsbasert program som hjelper elevene til å bedre selvfølelsen gjennom økt bevissthet om mediepåvirkning.

Målgruppe:

Ansatte og elever i 6.-8. trinn

Læringsmål:

  • Forstå konseptet om kroppsideal og hvor presset om å oppnå det kommer fra
  • Bygge medieforståelse, og utforske hvordan bilder og budskap fra tradisjonelle og sosiale medier ofte manipulerer sannheten
  • Utvikle strategier for å motstå utseendepress, unngå å sammenligne seg selv med andre, utfordre etablerte kroppsidealer og bygge tillit til egen kropp

Confident Me kan brukes på tre ulike måter:

  • Alle pedagoger kan gratis laste ned programmet og bruke det selvstendig
  • Barnevakten kan komme til din skole og holde gratis lærerkurs med fokus på sosiale medier og mediepåvirkning og hvordan du kan bruke Confident Me
  • Barnevakten kan holde opplegget for elever på din skole (medfører kostnad som Barnevaktens øvrige foredrag)

Skoleprogrammet er forskningsbasert og bygger på innholdet i Dove Self-Esteem Project.

Hvem står bak?

Confident Me tilbys til skoler i Norge av Dove i samarbeid med Barnevakten. Innholdet er tilpasset til norske elever av Barnevakten. Du finner mer informasjon om programmet her.

Gå til ressurs

It's Learning

Gøy på nett er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.