Delbart?

Råd og undervisningsmateriell fra politiet om deling av seksualiserte bilder.

Foto: Politiet

Mange seksualiserte bilder og videoer kommer på avveie.

Politiet har sett mange saker der ungdom sender et nakenbilde til noen de stoler på, men at bildet likevel spres videre. Det er ulovlig, og delingen er en stor påkjenning for den det spres nakenbilder av.

Undervisningsopplegget «Delbart?» er tilrettelagt slik at lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, utekontakter og andre voksne som jobber med barn og unge kan holde foredrag.

Målgruppe:

Pedagoger og foreldre

I denne ressursen finner du:

Råd og undervisningsmateriell, samt filmer, svarbilder, GIF-er:

 • Råd og undervisningsmateriell
  • Hva kan den som opplever slike situasjoner gjøre?
  • Hva kan foreldre/foresatte gjøre?
  • Undervisningsmateriell til bruk for voksne som jobber med barn og unge
 • Hva er ulovlig bildedeling?
  • Mange kjenner ikke loven
  • Dette sier straffeloven
  • De fleste ungdommer sender ikke nakenbilder
 • Er det delbart? Spørsmål og svar
 • Regelverk og lenker

Filmen Er det delbart? er tilgjengelig på norsk, engelsk, lulesamisk, sørsamisk og nordsamisk.

Hvem står bak?

Politiet.

Gå til ressurs:

Delbart?