Dialogduk

Et samtaleverktøy med formål å fremme dialog og involvering rundt temaet «Digital dømmekraft og foreldre som veiledere og rollemodeller for barna».

Skjermdump fra dialogduk.no

Målgruppe:

Foreldre til på 2.-3. trinn

Ressursen tilbyr:

Dialogduk er laget for å fremme digital kompetanse hos foreldre gjennom samtale og bevisstgjøring i stedet for gjennom tradisjonelle foredrag. Det er utviklet to ulike Dialogduker til bruk på to ulike foreldremøter eller temakvelder med en del måneders mellomrom. Dette for at foreldrene skal kunne gjøre seg noen erfaringer som de bringer med seg tilbake til foreldregruppen. Prosessen rundt Dialogdukene kan ledes av ressurspersoner fra den enkelte skole, som f.eks. en lærer eller foreldrerepresentant.

Ressursen kommer med en anbefaling om at opplegget gjennomføres av alle skoler i kommunen/fylket som et felles kompetansetiltak på feltet.

Kursmateriellet kan lastes ned som en utskriftsvennlig gratisversjon.

Hvem står bak?

Mobbeombudet i Buskerud, Medietilsynet, DUbestemmer, Hol kommune, EU, Specifique

Gå til ressurs: 

Dialogduk