E-læringskurs om digital dømmekraft og digital mobbing

E-læringskurs om barn og unges digitale liv og hva digital mobbing er, og hvordan man kan møte denne tematikken på en god måte.

Foto: Skjermdump fra Viken.no

Her finner du et kurs for foresatte om digital dømmekraft og digital mobbing. Kurset er utarbeidet av ombudet for barn og unge i Viken i samarbeid med Elevorganisasjonen i Viken og Ungdommens fylkesråd i Viken.

Dette e-læringskurset gir deg som forelder større forståelse om barn og unges digitale liv og hva digital mobbing er, og hvordan man kan møte denne tematikken på en god måte.

E-læringskurset retter seg mot deg som er foresatt til barn og ungdom i skolealder.

Målgruppe:

Foreldre på barneskole, ungdomsskole og videregående

I denne ressursen finner du:

  • Faktatekster, filmer og refleksjonsoppgaver

Eksempler på temaer:

  • Hva er digital mobbing?
  • Barn og unges digitale liv: tidsbruk, aldersgrenser og aldersanbefalinger
  • Hvordan kan du som foresatt bidra positivt?
  • Hvor kan du søke mer kunnskap?

Hvem står bak?

Ombudet for barn og unge i Viken i samarbeid med Elevorganisasjonen i Viken og Ungdommens fylkesråd i Viken.

Gå til ressurs: 

e-læringskurs