En slags medisin

Et undervisningsopplegg om digital dømmekraft med refleksjonsspørsmål om problemstillinger knyttet til barns nettbruk.

Undervisningsopplegget «En slags medisin» er forankret i kunnskapsløftets overordna del knyttet til sosial læring og utvikling, og har fokus på å legge til rette for refleksjon rundt elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger, evne til å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn, samt tema som empati og vennskap.

Målgruppe:

Elever i grunnskolen. Kjernegruppe 4.-7. klasse.

I denne ressursen finner du:

  • Casevideo med musikkvideo og alternative slutter
  • Refleksjonsspørsmål knyttet til oppleggets tre deler:
    • Aktivering av forkunnskap
    • Underveisoppgaver
    • Refleksjon og etterarbeid

«Fortellingen om meg» er et prosjekt som bruker kunstneriske virkemidler for å løfte fram fortellinger som fortjener å bli hørt. Casevideoen er basert på fortellingen og låten til Håkon Soli (12). Vi kan alle være «En slags medisin».

Opplegget er tilgjengelig både som PDF og i Microsoft Sway. 

Hvem står bak?

«Fortellingen om meg» v/ Stian Soli og Dennis Winther i samarbeid med Skolenes Landsforbund. «En slags medisin» er støttet av Skolenes Landsforbund, AOF Østfold og LO i Fredrikstad.

Gå til ressurs:

En slags medisin