Game On

Elevhefte med oppgaver som hjelper elevene med å utvikle digital dømmekraft i spill.

Game On er et oppgavehefte fra Barnevakten om digital dømmekraft i spill. Det er utviklet med tanke på hjelpe elevene med å ta gode valg når de spiller. Dette dreier seg både om å sette gode rammer for seg selv personlig, men også i møte med klassekamerater og andre som barna møter på nett. 

Målgruppe:

4.-7- trinn

I dette elevheftet får elevene jobbe med fakta, oppgaver og spørsmål rundt en rekke temaer. Elevene oppfordres til å reflektere over hva som er positivt, men også det som kan utfordrende med spill.  

Denne læringsressursen tar blant annet utgangspunkt i disse kompetansemålene (4. og 7.trinn): 

  • Samtale om reglar og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling (samfunnsfag).
  • Reflektere over korleis ein sjølv og andre deltek i digital samhandling, og drøfte kva det vil seie å bruke dømmekraft sett i lys av reglar, normer og grenser (samfunnsfag).
  • Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål (norsk). 

Innhold/tema i heftet:

  • Spill – til glede og lek
  • Aldersgrenser – passer dette spillet for meg?
  • Tiden flyr når man har det gøy
  • Spillavtalen
  • Spill er ikke alltid gratis
  • Det var ikke hyggelig sagt
  • Ekstraoppgaver

Hvem står bak?

«Game On» er produsert av Barnevakten.

Last ned ressurs (PDF):

Game On

Lærerveiledning finner du her