Gøy på nett: 8.-10. trinn

Her får du et unikt undervisningsopplegg om nettvett og digital dømmekraft for ungdomsskolen. Gøy på nett passer for alle elever med særlig tilrettelegging for unge med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, autisme og Tourettes syndrom.

Gjennom fire interaktive økter vil eleven reflektere over egen tidsbruk, vennskap, personopplysninger og hvordan forebygge nettovergrep. Her får eleven hjelp til å ta egne valg og utvikle grunnleggende ferdigheter i digital dømmekraft. Eleven får utfordre egne holdninger og verdier gjennom å se seg selv og andre mennesker som verdifulle og likeverdige også i det digitale livet.

Gjennom Gøy på nett skal eleven få:

  • Kunne følge regler for personvern og vise hensyn til andre på nett.
  • Bruke strategier for å unngå uønskede hendelser.
  • Vise evne til etisk refleksjon og vurdering av egen rolle på nett og i sosiale medier.

Undervisningen legger opp til refleksjon og formidler konkrete råd. Gøy på nett 8. – 10. trinn oppfyller læreplanen LK20 sine læringsmål i digital dømmekraft etter 10. Trinn.

Målgruppe:

8.-10.trinn

I denne ressursen finner du:

  • Lærerveiledning
  • Digitalt undervisningsopplegg i LearnLab

Innhold/tema:

Lucas og Linnea gå på ungdomsskolen og er aktive på sosiale medier og i gaming. Det er vanskelig å slå av mobilen på kvelden, og så dukker det opp en mystisk person som spør om å bli venn. Eleven blir utfordret til å hjelpe Lucas og Linnea og velge strategier som gjør at det er gøy for alle å være på nett.

Ressursen er delt opp i fire ulike økter som kan gjennomføres på fire timer. Den er interaktivt ved at lærer kjører presentasjonen fra sin maskin og elevene ser presentasjonen på egen maskin og responderer med å trykke eller skrive inn sine reaksjoner. Dette danner et godt utgangspunkt for gode samtaler i klassen om nettvett og holdninger til bruk av skjerm.

Hvem står bak

Gøy på nett er utviklet av Stiftelsen Barnevakten i samarbeid med RFM Helse Vest, Statped og LearnLab. Prosjektet er finansiert med midler fra Utdanningsdirektoratet. Filmene og illustrasjonene er produsert av Animasjonslandslaget. Prosjektleder er Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten. E-post: leif.gunnar@barnevakten.no Tlf: 53 00 95 30

Gå til ressurs: (åpnes i ekstern side til Learnlab)

Gøy på nett

Lærerveiledning finner du her