Gøy på nett: Bli bevisst på egen skjermbruk

Kortversjon av «Tema 2: Skjermtid og helse» i Gøy på nett, et undervisningsopplegg for samtaler om nett- og databruk. Denne versjonen er tilpasset barn i småskolen og mellomtrinnet.

Hva bruker du tiden til i løpet av en dag? Hvor mye går til skole, fritid, sosiale medier, spill og lek med venner?

Gøy på nett: Bli bevisst på egen skjermbruk består av noen enkle oppgaver som barna kan gjøre, enten alene eller sammen med en voksen. Oppgavene kan skrives ut eller tegnes opp på et ark. 

Gøy på nett er et målrettet undervisningsopplegg for samtaler om nett- og databruk med barn og unge. Det komplette ti timers opplegget kan lastes ned her. Dette er tilpasset til bruk for barn med en utviklingsforstyrrelse (UF) som trenger mer konkret undervisning enn andre barn.

Denne kortversjonen av opplegget er en bearbeidet utgave som retter seg mot alle barn i småskolen og på mellomtrinnet.

Målgruppe:

Elever i småskolen og mellomtrinnet.

I denne ressursen finner du:

  • Arbeidsark

Arbeidsarkene inneholder oppgaver om skjermtid og helse:

  • Faktasjekken
  • Hva bruker du tiden på?
  • Før leggetid

Hvem står bak?

Gøy på nett er utarbeidet av Spesialpoliklinikken/Autismeteamet i Helse Bergen og Barnevakten, med støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest

Last ned ressurs (PDF):

Gøy på nett:_Skjermtid og helse (kortversjon)

 

It's Learning

Gøy på nett er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.