Gøy på nett: 1.-4. trinn

Undervisningsopplegg om nettvett og digital dømmekraft som introduserer barnet for livet på nett i skole og hjem. Gøy på nett har særlig tilrettelegging for barn med nevroutviklingsforstyrrelser.

Gøy på nett er en digital læringsressurs til bruk for at elever i 1. til 4. trinn kan tilegne seg nettvett og digital dømmekraft på en engasjerende måte. Læringsressursen kan brukes i hele klasser, i mindre grupper og mot enkeltelever. Læreren tilpasser læremiddelet til den enkelte elev, kognitive nivå, erfaringer med skjerm, medelevers skjermbruk og foreldrenes digitale praksis på hjemmebane. Gøy på nett har særlig tilrettelegging for barn med nevroutviklingsforstyrrelser.

Gjennom Gøy på nett skal barnet få:

 • Anerkjenne sine interesser for digitale medier.
 • Konkret læring og oversikt over enkle regler i nettvett.
 • Bruke reglene i ulike situasjoner og oppøve gode holdninger.
 • Hjelp til å reflektere over situasjoner og egne holdninger i møte med fremtidige digitale utfordringer.

Gøy på nett er et digitalt læremiddel som kjøres gjennom plattformen LearnLab. Oppgavene kan også skrives ut på papir.

Målgruppe:

1.-4. trinn

I denne ressursen finner du:

 • Lærerveiledning
 • Digitalt undervisningsopplegg i LearnLab

Innhold/tema:

Undervisningsopplegget består av fem tema med ulike typer refleksjonsoppgaver og animasjonsfilmer:

 • Skjermtid: Hvordan få til en god balanse mellom skjerm og andre aktiviteter?
 • Aldersgrenser: Hvilket innhold passer for meg og min alder?
 • Deling: Hva deler jeg med andre? Og hva deler andre med meg?
 • Vennskap: Hvordan være en god venn på nett?
 • Følelser: Hvordan kan jeg bruke internett til å vite at jeg er verdifull?

Hvem står bak?

Gøy på nett er utviklet av Stiftelsen Barnevakten i samarbeid med Statped, RFM Helse Vest og LearnLab. Prosjektet er finansiert med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Animasjonsfilmene er produsert av Animasjonslandslaget. Prosjektleder er Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten. E-post: leif.gunnar@barnevakten.no Tlf: 53 00 95 30

Gå til ressurs:

Gøy på nett

Lærerveiledning finner du her