Hallo! Episode 10: Spill

Siste episode i undervisningsserien Hallo! handler om å spille dataspill. Vi tester også Roblox. Målgruppen er elever fra 4.-7. trinn.

Sammen med videoen følger et oppgaveark med refleksjonoppgaver og lenker til mer informasjon.

Elevene kan se videoen hjemme eller sammen på skolen, og deretter jobbe med oppgaver enten som diskusjon i grupper, eller med å skrive svarene hver for seg.

Målgruppe:

Elever fra 4.-7-trinn

I denne ressursen finner du:

 • Undervisningsvideo
 • Arbeidsoppgaver
 • Kilder til mer informasjon

Undervisningsvideo:

Læringsmål:

I denne episoden er vi innom overordnet det av læreplanverket på følgende tema:

 • Identitet
 • Kulturelt mangfold
 • Kritisk tenkning
 • Etisk bevissthet
 • Demokrati
 • Medvirkning
 • Tilgivelse
 • Nestekjærlighet
 • Solidaritet

I denne episoden er vi innom følgende kompetansemål:

Norsk:

 • å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.

Samfunnsfag:

 • å kunne kommunisere, samarbeide og skape digitale produkt og om å følge regler og normer for nettbasert kommunikasjon, personvern og opphavsrett.
 • å søke og velge informasjon selvstendig og til å vise god digital dømmekraft når en velger informasjon, bruker digitale ressurser og kommuniserer digitalt.

Naturfag:

 • å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.

Kroppsøving:

 • å bruke digitale ressurser bevisst og kritisk til å utvikle en trygg identitet, kroppsbevissthet og et positivt selvbilde.
 • å kunne følgje regler for digital samhandling og personvern.

KRLE:

 • Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes.

Engelsk:

 • å opptre kritisk og reflektert i engelskspråklige digitale uttrykksformer og i kommunikasjon med andre.
 • å kunne samhandle med andre, skape tekster og tilegne seg kunnskap ved å innhente, utforske og kritisk vurdere informasjon fra ulike engelskspråklige kilder.

Hvem står bak?

Undervisningsserien Hallo! er produsert av Barnevakten våren 2020 med støtte fra Udir, Kirkerådet og Lotteritilsynet.

I denne episoden deltar Eilat Furnes, Kris Munthe og Dan Ruben Aakre, alle fra Barnevakten.

It's Learning

Hallo! er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.