Hallo! Episode 3: Kildekritikk og falske nyheter

Tredje episode i Hallo!-serien tar for seg kildekritikk og falske nyheter, med tilhørende arbeidsoppgaver. Vi tester også Kahoot. Målgruppen er elever på 4.-7. trinn.

Illustrasjon/montasje: Shutterstock/BarnevaktenI denne undervisningsvideoen tester vi Kahoot, men aller mest handler det om kildekritikk og «fake news».

Sammen med videoen følger to oppgaveark med henholdsvis quiz og arbeidsoppgaver om kildekritikk, samt fasit til quizen.

Elevene kan se videoen hjemme eller sammen på skolen, og deretter jobbe med oppgaver enten som diskusjon i grupper, eller med å skrive svarene hver for seg.

Målgruppe:

Elever fra 4.-7-trinn

I denne ressursen finner du:

 • Undervisningsvideo
 • Oppgaver/quiz om falske nyheter, samt fasit
 • Arbeidsoppgaver om kildekritikk

Undervisningsvideo:

Direktelenke til videoen på Vimeo: Hallo! Episode 3:_Kildekritikk og falske nyheter

Last ned ressurser (PDF):

Hallo! Episode 3:_Kildekritikk og falske nyheter (quiz falske nyheter)

Hallo! Episode 3:_Kildekritikk og falske nyheter (fasit quiz)

Hallo! Episode 3:_Kildekritikk og falske nyheter (oppgaver kildekritikk)

Lenke til Kahoot med quiz:

Hallo! Episode 3: Kahoot med quiz om kildekritikk

Læringsmål:

I denne episoden er vi innom overordnet det av læreplanverket på følgende tema:

 • Kritisk tenkning
 • Etisk bevissthet
 • Demokrati

I denne episoden er vi innom følgende kompetansemål:

Norsk:

 • å kunne finne, vurdere og bruke digitale kilder i arbeid med tekst.
 • å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt.
 • å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.

Samfunnsfag:

 • å søke og velge informasjon selvstendig og til å vise god digital dømmekraft når en velger informasjon, bruker digitale ressurser og kommuniserer digitalt.

Naturfag:

 • å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon.
 • å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.

Hvem står bak?

Undervisningsserien Hallo! er produsert av Barnevakten våren 2020 med støtte fra Udir, Kirkerådet og Lotteritilsynet.

I denne episoden deltar Dan Ruben Aakre, Eilat Furnes og Kris Munthe, alle fra Barnevakten.

It's Learning

Hallo! er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.