Hallo! Episode 4: Deling av bilder

Undervisningsvideo med tilhørende oppgaveark og refleksjonsspørsmål. I Hallo! Episode 4 er temaet bildedeling. Målgruppen er elever fra 4.-7. trinn.

Hvilke bilder er det greit å dele på nettet? I denne undervisningsvideoen får du gode råd og innspill som kan være til hjelp for å forstå hva som er lov, og hva som er lurt.

Sammen med videoen følger et oppgaveark med kunnskapsspørsmål og refleksjonsspørsmål. I tillegg finner du en fasit til kunskapsspørsmålene.

Elevene kan se videoen hjemme eller sammen på skolen, og deretter jobbe med oppgaver enten som diskusjon i grupper, eller med å skrive svarene hver for seg.

Målgruppe:

Elever fra 4.-7-trinn

I denne ressursen finner du:

  • Undervisningsvideo
  • Oppgaver med kunnskapsspørsmål og refleksjonsspørsmål
  • Fasit til kunnskapsspørsmål

Undervisningsvideo:

Last ned ressurser (PDF):

Hallo! Episode 4:_Deling av bilder (arbeidsark)

Hallo! Episode 4:_Deling av bilder (fasit)

Læringsmål:

I denne episoden er vi innom overordnet det av læreplanverket på følgende tema:

  • Kritisk tenkning
  • Etisk bevissthet

I denne episoden er vi innom følgende kompetansemål:

Norsk:

  • å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt.

Samfunnsfag:

  • å kunne kommunisere, samarbeide og skape digitale produkt og om å følge regler og normer for nettbasert kommunikasjon, personvern og opphavsrett.

Naturfag:

  • å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.

Kroppsøving:

  • å kunne følgje regler for digital samhandling og personvern.

KRLE:

  • Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes.

Hvem står bak?

Undervisningsserien Hallo! er produsert av Barnevakten våren 2020 med støtte fra Udir, Kirkerådet og Lotteritilsynet.

I denne episoden deltar Dan Ruben Aakre, Eilat Furnes og Lene Wisth, alle fra Barnevakten.

It's Learning

Hallo! er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.