Hallo! Episode 5: Nettvennskap

Mange barn og unge har nettvenner fra spill eller sosiale medier. I denne episoden av Hallo! er temaet nettvennskap. Inkluderer oppgaver til videre refleksjon etter å ha sett videoen. Målgruppen er elever fra 4.-7. trinn.

Episode fem i nettvettserien Hallo! handler om vennskap på nett, og i tillegg tar vi en kikk på spillet Brawlers.

Sammen med videoen følger et ark med arbeidsoppgaver til videre refleksjon og læring.

Elevene kan se videoen hjemme eller sammen på skolen, og deretter jobbe med oppgaver enten som diskusjon i grupper, eller med å skrive svarene hver for seg.

Målgruppe:

Elever fra 4.-7-trinn

I denne ressursen finner du:

  • Undervisningsvideo
  • Arbeidsoppgaver om nettvennskap

Undervisningsvideo:

Last ned ressurser (PDF):

Læringsmål:

I denne episoden er vi innom overordnet det av læreplanverket på følgende tema:

  • Identitet
  • Engasjement
  • Nestekjærlighet

I denne episoden er vi innom følgende kompetansemål:

Norsk:

  • å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt.

Samfunnsfag:

  • å kunne kommunisere, samarbeide og skape digitale produkt og om å følge regler og normer for nettbasert kommunikasjon, personvern og opphavsrett.

Kroppsøving:

  • å kunne følgje regler for digital samhandling og personvern.

KRLE:

  • Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes.

Hvem står bak?

Undervisningsserien Hallo! er produsert av Barnevakten våren 2020 med støtte fra Udir, Kirkerådet og Lotteritilsynet.

I denne episoden deltar Dan Ruben Aakre, Eilat Furnes og Kjellaug Tonheim Tønnesen, alle fra Barnevakten.

It's Learning

Hallo! er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.