Hallo! Episode 9: Sikkerhet

Undervisningsvideo om sikkerhet på telefoner og datamaskiner. Vi tester også passord. Målgruppen er elever på 4.-7. trinn.

I denne videoen handler det om sikkerhet på mobiltelefoner og datamaskiner. Sammen med videoen følger et oppgaveark med arbeidsoppgaver, nyttige tips og ressurser.

Elevene kan se videoen hjemme eller sammen på skolen, og deretter jobbe med oppgaver enten som diskusjon i grupper, eller med å skrive svarene hver for seg.

Målgruppe:

Elever fra 4.-7-trinn

I denne ressursen finner du:

 • Undervisningsvideo
 • Arbeidsoppgaver
 • Nyttige tips
 • Ressurser

Undervisningsvideo:

Læringsmål:

I denne episoden er vi innom overordnet det av læreplanverket på følgende tema:

 • Identitet
 • Kritisk tenkning

I denne episoden er vi innom følgende kompetansemål:

Norsk:

 • å vise en stadig større grad av selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder.

Samfunnsfag:

 • å kunne kommunisere, samarbeide og skape digitale produkt og om å følge regler og normer for nettbasert kommunikasjon, personvern og opphavsrett.

Naturfag:

 • å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.

Kroppsøving:

 • å kunne følgje regler for digital samhandling og personvern.

KRLE:

 • Digital dømmekraft utvikles gradvis gjennom økende grad av etisk refleksjon over hvordan digitale ressurser brukes.

Hvem står bak?

Undervisningsserien Hallo! er produsert av Barnevakten våren 2020 med støtte fra Udir, Kirkerådet og Lotteritilsynet.

I denne episoden deltar Dan Ruben Aakre, Eilat Furnes og Tor Egon Mikkelsen, alle fra Barnevakten.

It's Learning

Hallo! er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.