Jeg vet: Digitale seksuelle overgrep

Filmer og ulike typer oppgaver om seksuelle overgrep på nett.

Foto: Skjermdump fra jegvet.no

Hva gjør du når noen ber deg om å sende et nakenbilde?

Målgruppe:

Elever i 5.-7. trinn

I denne ressursen finner du:

  • Filmer
  • Konkrete situasjoner til diskusjon
  • Oppsummering med samtale og innsending av svar

«Jeg vet» er et forebyggende opplæringstilbud som bygger på innsiktsarbeid og dialog med barn, ungdom og ansatte i skoler og barnehager. Alt materialet i læringsressursen er forankret i forskningsbasert kunnskap, og er utviklet i tett samarbeid med fagekspertise på voldsområdet.

Hvem står bak?

«Jeg vet» er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samråd med Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og læringsplattformen Salaby.no

Gå til ressurs:

Jeg vet: Digitale seksuelle overgrep