Jeg vet: Mobbing på nett og mobil

Filmer og ulike typer oppgaver som gir kunnskap om og skaper bevissthet rundt mobbing på nett og mobil.

Foto: Skjermdump fra jegvet.no

Hva er nettmobbing, og hva kan vi gjøre når noen, eller vi selv, blir mobbet

Målgruppe:

Elever i 1.-4. trinn

I denne ressursen finner du:

  • Filmer
  • Refleksjonsspørsmål
  • Fakta og råd
  • Konkrete situasjoner til diskusjon
  • Påstander – rett eller galt?
  • Hva har vi lært?
  • Arbeidsark

«Jeg vet» er et forebyggende opplæringstilbud som bygger på innsiktsarbeid og dialog med barn, ungdom og ansatte i skoler og barnehager. Alt materialet i læringsressursen er forankret i forskningsbasert kunnskap, og er utviklet i tett samarbeid med fagekspertise på voldsområdet.

Hvem står bak?

«Jeg vet» er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samråd med Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og læringsplattformen Salaby.no

Gå til ressurs: 

Jeg vet: Mobbing på nett og mobil