Jeg vet: Nettvett

Filmer og ulike typer oppgaver som skaper refleksjon om nettvett.

Foto: Skjermdump fra jegvet.no

Hvilke regler og råd er lure å følge for hvordan man oppfører seg på nett?

Målgruppe:

Elever i 3. trinn

I denne ressursen finner du:

  • Filmer
  • Refleksjonsspørsmål
  • Fakta og råd
  • Konkrete situasjoner til diskusjon
  • Påstander – rett eller galt?
  • Nettvettregler
  • Test hva du har lært

«Jeg vet» er et forebyggende opplæringstilbud som bygger på innsiktsarbeid og dialog med barn, ungdom og ansatte i skoler og barnehager. Alt materialet i læringsressursen er forankret i forskningsbasert kunnskap, og er utviklet i tett samarbeid med fagekspertise på voldsområdet.

Hvem står bak?

«Jeg vet» er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i samråd med Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og læringsplattformen Salaby.no

Gå til ressurs: 

Jeg vet: Nettvett