Medietilsynet: Et kodekammer om din digitale hverdag

Undervisningsopplegget "Hekta?" er et spillbasert undervisningsopplegg, som skal øke videregående elever sin bevissthet om egen tidsbruk på nett.

Foto: skjermdump fra Medietilsynet

Dette er et spillbasert undervisningsopplegg som skal øke videregående elevers bevissthet om egen tidsbruk på nett. I et slags digital escape room skal elevene finne spor og informasjon for å oppdage løsningsord som leder til neste oppgave. Spillet kjører i nettleser.

Ressursen tar for seg temaene teknologi (kildekritikk, falske nyheter og algoritmer), hjernen (føle seg avhengig av mobiltelefonen), identitet (selvpresentasjon i sosiale medier og dataspill) og pengene (markedsføring, algoritmer og personopplysninger).

Ressursen er utviklet i tråd med den nye læreplanen, med særlig vekt på det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap. Opplegget ivaretar også flere av kompetansemålene i samfunnskunnskap, og kan brukes i mediefag i videregående skole. Målet er å øke elevenes kritiske medieforståelse.

Målgruppe:

Elever i videregående skole. Kan også vurderes for ungdomsskolen.

I denne ressursen finner du:

  • Et nettleser-spill
  • Refleksjonsspørsmål og caser
  • Filmer med fakta
  • Lenker til relevante artikler
  • Lærerveiledning

Hvem står bak?

Medietilsynet og Nasjonal Digital Læringsarena

Gå til ressurs: 

Hekta